ระบบบริหารจัดการครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง
Home

PKT Version

Copyright © 2009 by Mr.Apichat Kanoksingha
Untitled Document
User&Admin LOGIN
หน่วยงาน :
รหัสผ่าน :
 
Untitled Document
เมนูหลักรายงานต่างๆ
 ทะเบียนครุภัณฑ์
 ทะเบียนอาคาร,สิ่งปลูกสร้าง
 ทะเบียนที่ดินราชพัสดุ
 ทะเบียนทรัพย์สิน(ค่าเสื่อม)
 รายการพัสดุขอทำลาย
 รายการพัสดุรอการทำลาย
 รายการพัสดุถูกทำลาย
 ครุภัณฑ์แยกรายเดือน
สำหรับเจ้าหน้าที่พัสดุ
 ครุภัณฑ์สำนักงาน
 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
 ครุภัณฑ์การแพทย์
 ครุภัณฑ์โฆษณาเผยแพร่
 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
 อาคารสิ่งปลูกสร้าง
 ที่ดินราชพัสดุ
สำหรับหัวหน้างานพัสดุ
 แก้ไขข้อมูลครุภัณฑ์
 แก้ไขข้อมูลอาคาร สิ่งก่อสร้าง
 ตารางประเภทครุภัณฑ์
 ตารางวิธีการได้มา
 ตารางรหัสหน่วยงาน
 ขอทำลายพัสดุประจำปี
 จำหน่ายพัสดุประจำปี
 ลบพัสดุออกจากระบบ
 
ครุภัณฑ์สำนักงาน
ลำดับ
วันขึ้นทะเบียน
รหัสครุภัณฑ์
รายการ รายละเอียด
ที่
มูลค่า(บ.)
วิธีการได้มา
  หมายเหตุ
00665 สสอ.พรานกระต่าย , 82 รายการ 
114-10-2535สสอ 7110-016-0001ชั้นวางของ หวาย 3 ชั้น13,000.00 บริจาค 
214-10-2535สสอ 7110-016-0001ชั้นวางของ หวาย 3 ชั้นทรงโบราณ21,500.00 บริจาค 
302-10-2543สสอ 7110-016-0001ชั้นวางของ โครงเหล็ก 2 ชั้น ขาวแดง71,000.00 บริจาค 
416-10-2541สสอ 7110-016-0001ชั้นวางของ โครงเหล็ก 2 ชั้นวางทีวี51,200.00 บริจาค 
516-10-2541สสอ 7110-016-0001ชั้นวางของ โครงเหล็ก 3 ชั้นวางรองเท้า61,200.00 บริจาค 
602-10-2538สสอ 7330-016-0001ชั้นวางของ โครงเหล็ก 4 ชั้น32,500.00 บริจาค 
702-10-2538สสอ 7110-016-0001ชั้นวางของ โครงเหล็กแขวนทีวี4800.00 บริจาค 
802-01-2538สสอ 7110-015-0001ชุดโซฟารับแขก บุนวม 5 ที่นั่ง18,500.00 บริจาค 
902-01-2538สสอ 7110-015-0001ชุดโซฟารับแขก หวาย 7 ที่นั่งพร้อมเบาะ24,500.00 บริจาค 
1002-01-2538สสอ 7110-001-0007ตู้ลอย ไม้อัดสัก 320x85x38 ซม.115,000.00 งบประมาณ 
1102-01-2538สสอ 7110-001-0007ตู้ลอย ไม้อัดสัก 786x85x38 ซม.229,000.00 งบประมาณ 
1202-01-2538สสอ 7110-019-0001ตู้เก็บเอกสาร ไม้อัดสัก 124x200x38 ซม.18,000.00 งบประมาณ 
1302-01-2538สสอ 7110-019-0001ตู้เก็บเอกสาร ไม้อัดสัก 124x200x38 ซม.28,000.00 งบประมาณ 
1402-01-2538สสอ 7110-019-0001ตู้เก็บเอกสาร ไม้อัดสัก 124x200x38 ซม.38,000.00 งบประมาณ 
1502-01-2538สสอ 7110-019-0001ตู้เก็บเอกสาร ไม้อัดสัก 124x200x38 ซม.48,000.00 งบประมาณ 
1603-01-2526สสอ 7110-001-0002ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน สูง 2 เมตร15,000.00 งบประมาณ 
1702-01-2538สสอ 7110-001-0002ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน สูง 2 เมตร25,000.00 งบประมาณ 
1806-08-2539สสอ 7110-002-0006ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 10 ลิ้นชัก12,500.00 งบประมาณ 
1906-08-2539สสอ 7110-002-0006ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 11 ลิ้นชัก22,500.00 งบประมาณ 
2006-08-2539สสอ 7110-002-0006ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 12 ลิ้นชัก32,500.00 งบประมาณ 
2102-01-2538สสอ 7110-002-0007ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 15 ลิ้นชัก12,500.00 งบประมาณ 
2202-01-2538สสอ 7110-002-0007ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 15 ลิ้นชัก22,500.00 งบประมาณ 
2305-11-2540สสอ 7110-002-0003ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 4 ลิ้นชัก12,500.00 งบประมาณ 
2405-11-2540สสอ 7110-002-0003ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 4 ลิ้นชัก22,500.00 งบประมาณ 
2503-01-2543สสอ 7110-002-0006ตู้เหล็กเก็บเอกสาร บานกระจกเลื่อน44,000.00 งบประมาณ 
2601-09-2526สสอ 7110-001-0004ตู้เอกสาร ไม้ขนาด 187x89x41 ซม.14,000.00 งบประมาณ 
2703-10-2526สสอ 7110-001-0004ตู้เอกสาร ไม้ขนาด 187x89x41 ซม.24,000.00 งบประมาณ 
2802-01-2538สสอ 7110-001-0005ตู้โชว์ 3 ชั้น มีล้อเลื่อน13,000.00 งบประมาณ 
2901-01-2539 ถังดับเพลิง ขนาด 15 ปอนด์ สีแดง12,000.00 งบประมาณ 
3001-01-2539 ถังดับเพลิง ขนาด 15 ปอนด์ สีแดง22,000.00 งบประมาณ 
3108-12-2542สสอ 7430-007-0003ที่เย็บเข้าเล่มเอกสาร สีดำ12,500.00 งบประมาณ 
3201-01-2542 ผ้าม่านพร้อมรางเหล็ก115,000.00 บริจาค 
3320-06-2545สสอ 4140-001-0005พัดลมเพดาน HUSAN ใบพัด 32 นิ้ว3720.00 บริจาค 
3420-03-2545สสอ 4140-001-0005พัดลมเพดาน HUSAN ใบพัด 32 นิ้ว4720.00 บริจาค 
3520-03-2545สสอ 4140-001-0005พัดลมเพดาน HUSAN ใบพัด 32 นิ้ว5720.00 บริจาค 
3620-03-2545สสอ 4140-001-0005พัดลมเพดาน HUSAN ใบพัด 32 นิ้ว6720.00 บริจาค 
3714-10-2535สสอ 4140-001-0004พัดลมเพดาน KAWA ใบพัด 32 นิ้ว1650.00 บริจาค 
3814-10-2535สสอ 4140-001-0004พัดลมเพดาน KAWA ใบพัด 32 นิ้ว2650.00 บริจาค 
3919-10-2541สสอ 4140-001-0004พัดลมเพดานส่ายรอบตัว HITACHI 16 นิ้ว11,300.00 บริจาค 
4014-10-2541สสอ 4140-000-0004พัดลมเพดานส่ายรอบตัว HITACHI 16 นิ้ว21,300.00 บริจาค 
4114-10-2541สสอ 4140-001-0004พัดลมเพดานส่ายรอบตัว HITACHI 16 นิ้ว31,300.00 บริจาค 
4207-06-2544สสอ 4140-001-0004พัดลมเพดานส่ายรอบตัว HITACHI 16 นิ้ว41,300.00 เงินบำรุง 
4307-06-2544สสอ 4140-001-0004พัดลมเพดานส่ายรอบตัว HITACHI 16 นิ้ว51,300.00 เงินบำรุง 
4430-09-2540สสอ 7110-006-0008เก้าอี้ทำงาน บุนวมมีล้อเลื่อน1950.00 เงินบำรุง 
4529-08-2540สสอ 7110-006-0008เก้าอี้ทำงาน บุนวมมีล้อเลื่อน21,200.00 บริจาค 
4605-04-2539สสอ 7110-006-0003เก้าอี้ทำงาน บุนวมมีล้อเลื่อนปรับระดับได้12,000.00 บริจาค 
4716-06-2535สสอ 7110-006-0006เก้าอี้ทำงาน ระดับ 3-6 บุนวมมีล้อเลื่อน11,500.00 งบประมาณ 
4825-08-2542สสอ 7110-006-0006เก้าอี้ทำงาน ระดับ 3-6 บุนวมมีล้อเลื่อน21,500.00 งบประมาณ 
4925-08-2542สสอ 7110-006-0006เก้าอี้ทำงาน ระดับ 3-6 บุนวมมีล้อเลื่อน31,500.00 งบประมาณ 
5025-08-2542สสอ 7110-006-0006เก้าอี้ทำงาน ระดับ 3-6 บุนวมมีล้อเลื่อน41,500.00 งบประมาณ 
5101-01-2540สสอ 4120-001-0005เครื่องปรับอากาศ FIJI ขนาด 12000BTU218,000.00 บริจาค 
5201-01-2540สสอ 4120-001-0009เครื่องปรับอากาศ FIJI ขนาด 35000BTU132,000.00 บริจาค 
5301-01-2540สสอ 4120-001-0009เครื่องปรับอากาศ FIJI ขนาด 35000BTU232,000.00 บริจาค 
5415-03-2536สสอ 4120-001-0005เครื่องปรับอากาศ Flesh ขนาด 12000BTU118,000.00 บริจาค 
5509-07-2552สสอ 4120-001-0009เครื่องปรับอากาศ StarAire ขนาด 25000BTU438,500.00 รพ.พรานฯ 
5609-07-2552สสอ 4120-001-0009เครื่องปรับอากาศ StarAire ขนาด 36000BTU349,500.00 รพ.พรานฯ 
5702-10-2538สสอ 4120-001-0007เครื่องปรับอากาศ Worldpool 18000BTU126,000.00 บริจาค 
5801-01-2540สสอ 7430-001-0003เครื่องพิมพ์ดีด OLIVEETTI แคร่ 18 นิ้ว112,000.00 งบประมาณ  รอทำลาย
5902-02-2522สสอ 5820-015-0002เครื่องรับส่งวิทยุ VHF-FM 10W17,000.00 งบประมาณ 
6002-01-2549สสอ 5805-001-0002เครื่องรับโทรศัพท์พร้อมแฟกซ์ PANASONIC111,000.00 บริจาค 
6102-11-2541สสอ 7430-004-0002เครื่องอัดสำเนา115,000.00 งบประมาณ 
6220-02-2544สสอ 7110-007-0009โต๊ะกลมสำหรับวางโทรศัพท์1800.00 บริจาค 
6302-01-2538สสอ 7110-007-0001โต๊ะทำงานระดับ 1-2 ไม้22,000.00 เงินบำรุง 
6405-04-2539สสอ 7110-007-0001โต๊ะทำงานระดับ 1-2 ไม้42,000.00 เงินบำรุง 
6513-11-2535สสอ 7110-007-0001โต๊ะทำงานระดับ 1-2 ไม้อัด12,000.00 งบประมาณ 
6605-04-2539สสอ 7110-007-0001โต๊ะทำงานระดับ 1-2 ไม้อัด32,000.00 งบประมาณ 
6703-01-2543สสอ 7110-007-0001โต๊ะทำงานระดับ 1-2 ไม้อัด52,000.00 งบประมาณ 
6802-01-2538สสอ 7110-007-0002โต๊ะทำงานระดับ 3-6 เหล็ก42,200.00 เงินบำรุง 
6917-01-2538สสอ 7110-007-0002โต๊ะทำงานระดับ 3-6 เหล็ก52,200.00 บริจาค 
7003-01-2526สสอ 7110-007-0002โต๊ะทำงานระดับ 3-6 ไม้12,500.00 งบประมาณ 
7101-01-2530สสอ 7110-007-0002โต๊ะทำงานระดับ 3-6 ไม้22,500.00 งบประมาณ 
7218-11-2537สสอ 7110-007-0002โต๊ะทำงานระดับ 3-6 ไม้32,500.00 งบประมาณ 
7329-08-2540สสอ 7110-007-0002โต๊ะทำงานระดับ 3-6 ไม้62,500.00 งบประมาณ 
7402-01-2538สสอ 7195-004-0001โต๊ะประชุมรูปตัว U ไม้อัดสัก135,000.00 งบประมาณ 
7501-02-2544สสอ 7195-004-0001โต๊ะยาววางคอมพิวเตอร์ ไม้อัดสัก218,000.00 งบประมาณ 
7607-06-2544สสอ 7110-007-0016โต๊ะวางของไม้สัก13,200.00 เงินบำรุง 
7702-01-2538สสอ 7110-007-0006โต๊ะวางเครื่องพิมพ์ดีด เหล็ก11,800.00 งบประมาณ 
7809-10-2541สสอ 7110-007-0006โต๊ะวางเครื่องพิมพ์ดีด เหล็ก21,800.00 งบประมาณ 
7902-01-2538สสอ 9925-009-0003โต๊ะหมู่บูชา หมู่เก้า ทำด้วยไม้สัก16,500.00 บริจาค 
8020-02-2544สสอ 7110-007-0014โต๊ะไม้สักวางของ11,600.00 บริจาค 
8120-02-2544สสอ 7110-007-0014โต๊ะไม้สักวางของ21,600.00 บริจาค 
8220-02-2544สสอ 7110-007-0014โต๊ะไม้สักวางของ31,600.00 บริจาค 
07221 รพ.สต.บางลาด , 130 รายการ 
120-11-2555บล 7110-016-0001ฉากกั้นห้อง 1*1.5 เมตร13,780.00 เงินบำรุง 
224-10-2555บล 7110-016-0002ฉากกั้นห้อง 1.*1.5 เมตร13,780.00 เงินบำรุง 
324-10-2555บล 7110-016-0003ฉากกั้นห้อง1*1.5เมตร13,780.00 เงินบำรุง 
424-10-2555บล 7110-016-6004ฉากกั้นห้อง1*1.5เมตร13,780.00 เงินบำรุง 
531-08-2543บล 7110-015-0003ชุดโซฟาพร้อมโต๊ะกลางกระจก14,800.00 เงินบำรุง 
601-09-2554 ตู้นิรภัย 16,180.00 เงินบำรุง 
720-11-2555บล 7110-018-8002ตู้นิรภัย26,180.00 เงินบำรุง 
830-08-2543บล 7110-001-0010ตู้เก็บหนังสือและเอกสารไม้ 4 ชั้น , ลักษณะ 3 ชั้นบนโปร่ง ชั้นล่างทึบ115,000.00 เงินบำรุง 
930-08-2543บล 7195-010-0002ตู้เก็บเครื่องมืออุปกรณ์การแพทย์โครงไม้ 2 ชั้นประตูปิดเปิด 3 บาน13,500.00 เงินบำรุง 
1028-08-2538บล 7110-001-0003ตู้เก็บเวชภัณฑ์ 4 ชั้น11,000.00 เงินบำรุง 
1130-12-2554 ตู้เก็บเวชภัณฑ์ยา14,920.00 งบประมาณ 
1218-03-2537บล 7110-001-0007ตู้เก็บเอกสารชนิดกระจกเลื่อน 2 บาน ยี่ห้อ Z00M12,450.00 เงินบำรุง 
1318-03-2532บล 7110-003-0003ตู้เก็บแฟ้ม 4 ชั้นเหล็กขนาด 30 x 10 x 180 cms ยี่ห้อ Z00M13,995.00 เงินบำรุง 
1418-03-2537บล 7110-001-0003ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 4 ลิ้นชักขนาด 45 x 60 x 150 cmsยี่ห้อ ZOOM13,080.00 เงินบำรุง  ขอทำลาย
1506-03-2540บล 7110-002-0007ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิด 15 ลิ้นชัก ยี่ห้อ TAIYO12,500.00 เงินบำรุง 
1605-04-2536บล 7110-001-0002ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิด 2 บานประตูขนาด 43 x 91 x 182 cms ยี่ห้อ TAIYO12,500.00 เงินบำรุง 
1706-03-2540บล 7110-001-0002ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิด 2 บานประตูยี่ห้อ VP12,600.00 เงินบำรุง 
1820-11-2555บล 7110-008-0003ตู้โชว์ขนาดกลาง2บานเปิดกระจก13,500.00 เงินบำรุง 
1930-08-2543บล 7195-008-0002ตู้โชว์แบบกระจกเลื่อน11,800.00 เงินบำรุง 
2028-06-2554 ตู้โชว์แบบมีบาน 2 ประตู13,500.00 เงินบำรุง 
2121-09-2552บล 4140-001-0004พัดลมติดเพดานขนาด 16 นิ้วยี่ห้อ HATARI แบบโคจร61,500.00 เงินบำรุง 
2221-09-2552บล 4140-001-0004พัดลมติดเพดานขนาด 16 นิ้ว ยี่ห้อ HATARI แบบโคจร51,500.00 เงินบำรุง 
2311-04-2536บล 1400-001-0004พัดลมติดเพดานขนาด 16 นิ้ว ยี่ห้อ HITACHI แบบโคจร11,300.00 เงินบำรุง 
2411-04-2536บล 4140-001-0004พัดลมติดเพดานขนาด 16 นิ้ว ยี่ห้อ HITACHI แบบโคจร21,300.00 เงินบำรุง 
2521-09-2552บล 4140-001-0004พัดลมติดเพดานขนาด 16 นิ้วยี่ห้อ HATARI แบบโคจร41,500.00 เงินบำรุง 
2621-09-2552บล 4140-001-0004พัดลมติดเพดานขนาด 16 นิ้วยี่ห้อ HATARI แบบโคจร11,500.00 เงินบำรุง 
2721-09-2552บล 4140-001-0004พัดลมติดเพดานขนาด 16 นิ้วยี่ห้อ HATARI แบบโคจร21,500.00 เงินบำรุง 
2821-09-2552บล 4140-001-0004พัดลมติดเพดานขนาด 16 นิ้วยี่ห้อ HATARI แบบดคจร71,500.00 เงินบำรุง 
2921-09-2552บล 4140-001-0004พัดลมติดเพดานขนาด 16 นิ้วยี่ห้อ HATARI แบบโคจร31,500.00 เงินบำรุง 
3022-12-2540บล 4140-001-0004พัดลมติดเพดานขนาด 48 นิ้ว ยี่ห้อ HUSAN1690.00 เงินบำรุง  ขอทำลาย
3122-12-2540บล 4140-001-0004พัดลมติดเพดานขนาด 48 นิ้ว ยี่ห้อ HUSAN3690.00 เงินบำรุง  ขอทำลาย
3222-12-2540บล 4140-001-0004พัดลมติดเพดานขนาด 48 นิ้วยี่ห้อ HUSAN2690.00 เงินบำรุง 
3322-12-2540บล 4140-001-0004พัดลมติดเพดานขนาด 48 นิ้วยี่ห้อ HUSAN4690.00 เงินบำรุง 
3415-01-2556 พัดลมผนัง ยีห้อHATARI ขนาด16นิ้ว11,350.00 เงินบำรุง 
3512-04-2545บล 4140-001-0004พัดลมเพดานขนาด 48 นิ้ว ยี่ห้อ CARIBBEAN2750.00 เงินบำรุง  รอทำลาย
3612-04-2545บล 4140-001-0004พัดลมเพดานขนาด 48 นิ้ว ยี่ห้อ CARIBBEAN3750.00 เงินบำรุง  รอทำลาย
3712-04-2545บล 4140-001-0004พัดลมเพดานขนาด 48 นิ้ว ยี่ห้อ CARIBBEAN4750.00 เงินบำรุง  รอทำลาย
3812-04-2545บล 4140-001-0004พัดลมเพดานขนาด 48 นิ้วยี่ห้อ CARIBBEAN1750.00 เงินบำรุง  รอทำลาย
3915-01-2556 พัดลมโคจร ยีห้อHATARI11,700.00 เงินบำรุง 
4027-06-2546บล 0059-801-1122รถตัดหญ้าแบบเดินตาม 2 ล้อยางตันยี่ห้อ HONDA ขนาด 5.5 แรงม้าลูกสูบนอน18,600.00 เงินบำรุง  ขอทำลาย
4130-08-2543บล 7110-006-0011เก้าอี้กลมปรับระดับได้11,500.00 เงินบำรุง  ขอทำลาย
4229-01-2546บล 7110-006-0011เก้าอี้ทำงานบุนวมมีล้อหมุน11,200.00 เงินบำรุง 
4329-01-2546บล 7110-006-0011เก้าอี้ทำงานบุนวมมีล้อหมุน21,200.00 เงินบำรุง 
4418-03-2537บล 7110-006-0002เก้าอี้ทำงานโครงเหล็กมีพนักพิงบุนวม1800.00 เงินบำรุง  ขอทำลาย
4530-08-2543บล 7110-006-0002เก้าอี้ทำงานโครงไฟเบอร์มีพนักพิงบุนวมปรับนอนได้12,500.00 เงินบำรุง  ขอทำลาย
4615-10-2551บล 7110-006-0011เก้าอี้นั่งทำงานหุ้มหนังมีล้อหมุน11,500.00 เงินบำรุง 
4715-10-2551บล 7110-006-0011เก้าอี้นั่งทำงานหุ้มหนังมีล้อหมุน21,500.00 เงินบำรุง 
4815-10-2551บล 7110-006-0001เก้าอี้นั่งทำงานหุ้มหนังมีล้อหมุน31,500.00 เงินบำรุง 
4929-01-2546บล 7110-006-0026เก้าอี้นั่งรอตรวจโครงเหล็กไฟเบอร์กลาส สีเหลือง12,800.00 เงินบำรุง  ขอทำลาย
5029-01-2546บล 7110-006-0026เก้าอี้นั่งรอตรวจโครงเหล็กไฟเบอร์กลาส สีเหลือง22,800.00 เงินบำรุง 
5131-01-2545บล 7110-006-0013เก้าอี้พลาสติก มีพนักพิงแขน ขนาด 47 x 60 cms7160.00 เงินบำรุง  ขอทำลาย
5231-01-2545บล 7110-006-0013เก้าอี้พลาสติก มีพนักพิงแขน ขนาด 47 x 60 cms6160.00 เงินบำรุง  ขอทำลาย
5331-01-2545บล 7110-006-0013เก้าอี้พลาสติก มีพนักพิงแขน ขนาด 47 x 60 cms24160.00 เงินบำรุง  ขอทำลาย
5431-01-2545บล 7110-006-0013เก้าอี้พลาสติก มีพนักพิงแขนขนาด 47 x 60 cms10160.00 เงินบำรุง  ขอทำลาย
5531-01-2545บล 7110-006-0013เก้าอี้พลาสติก มีพนักพิงแขนขนาด 47 x 60 cms4160.00 เงินบำรุง  ขอทำลาย
5631-01-2545บล 7110-006-0013เก้าอี้พลาสติก มีพนักพิงแขนขนาด 47 x 60 cms2160.00 เงินบำรุง  ขอทำลาย
5731-01-2545บล 7110-006-0013เก้าอี้พลาสติก มีพนักพิงแขนขนาด 47 x 60 cms12160.00 เงินบำรุง  ขอทำลาย
5831-01-2545บล 7110-006-0013เก้าอี้พลาสติกมีพนักพิงแขน 47 x 60 cms13160.00 เงินบำรุง  ขอทำลาย
5931-01-2545บล 7110-006-0013เก้าอี้พลาสติกมีพนักพิงแขน ขนาด 47 x 60 cms36160.00 เงินบำรุง  ขอทำลาย
6031-01-2545บล 7110-006-0013เก้าอี้พลาสติกมีพนักพิงแขน ขนาด 47 x 60 cms35160.00 เงินบำรุง  ขอทำลาย
6131-01-2545บล 7110-006-0013เก้าอี้พลาสติกมีพนักพิงแขน ขนาด 47 x 60 cms50160.00 เงินบำรุง  รอทำลาย
6231-01-2545บล 7110-006-0013เก้าอี้พลาสติกมีพนักพิงแขน ขนาด 47 x 60 cms16160.00 เงินบำรุง  รอทำลาย
6331-01-2545บล 7110-006-0013เก้าอี้พลาสติกมีพนักพิงแขน ขนาด 47 x 60 cms5160.00 เงินบำรุง  ขอทำลาย
6431-01-2545บล 7110-001-0013เก้าอี้พลาสติกมีพนักพิงแขน ขนาด 47 x 60 cms3160.00 เงินบำรุง  ขอทำลาย
6531-01-2545บล 7110-006-0013เก้าอี้พลาสติกมีพนักพิงแขน ขนาด 47 x 60 cms14160.00 เงินบำรุง  ขอทำลาย
6631-01-2545บล 7110-006-0013เก้าอี้พลาสติกมีพนักพิงแขน ขนาด 47x 60 cms1160.00 เงินบำรุง  ขอทำลาย
6731-01-2545บล 7110-006-0013เก้าอี้พลาสติกมีพนักพิงแขนขนาด 47 x 60 cms25160.00 เงินบำรุง  ขอทำลาย
6831-01-2545บล 7110-006-0013เก้าอี้พลาสติกมีพนักพิงแขนขนาด 47 x 60 cms47160.00 เงินบำรุง  รอทำลาย
6931-01-2545บล 7110-006-0013เก้าอี้พลาสติกมีพนักพิงแขนขนาด 47 x 60 cms38160.00 เงินบำรุง  ขอทำลาย
7031-01-2545บล 7110-006-0013เก้าอี้พลาสติกมีพนักพิงแขนขนาด 47 x 60 cms46160.00 เงินบำรุง  รอทำลาย
7131-01-2545บล 7110-006-0013เก้าอี้พลาสติกมีพนักพิงแขนขนาด 47 x 60 cms15160.00 เงินบำรุง  ขอทำลาย
7231-01-2545บล 7110-006-0013เก้าอี้พลาสติกมีพนักพิงแขนขนาด 47 x 60 cms41160.00 เงินบำรุง  รอทำลาย
7331-01-2545บล 7110-006-0013เก้าอี้พลาสติกมีพนักพิงแขนขนาด 47 x 60 cms34160.00 เงินบำรุง  ขอทำลาย
7431-01-2545บล 7110-006-0013เก้าอี้พลาสติกมีพนักพิงแขนขนาด 47 x 60 cms40160.00 เงินบำรุง  รอทำลาย
7531-01-2545บล 7110-006-0013เก้าอี้พลาสติกมีพนักพิงแขนขนาด 47 x 60 cms21160.00 เงินบำรุง  ขอทำลาย
7631-01-2545บล 7110-006-0013เก้าอี้พลาสติกมีพนักพิงแขนขนาด 47 x 60 cms26160.00 เงินบำรุง  ขอทำลาย
7731-01-2545บล 7110-006-0013เก้าอี้พลาสติกมีพนักพิงแขนขนาด 47 x 60 cms29160.00 เงินบำรุง  ขอทำลาย
7831-01-2545บล 7110-006-0013เก้าอี้พลาสติกมีพนักพิงแขนขนาด 47 x 60 cms49160.00 เงินบำรุง  รอทำลาย
7931-01-2545บล 7110-006-0013เก้าอี้พลาสติกมีพนักพิงแขนขนาด 47 x 60 cms11160.00 เงินบำรุง  ขอทำลาย
8031-01-2545บล 7110-006-0013เก้าอี้พลาสติกมีพนักพิงแขนขนาด 47 x 60 cms17160.00 เงินบำรุง  ขอทำลาย
8131-01-2545บล 7110-006-0013เก้าอี้พลาสติกมีพนักพิงแขนขนาด 47 x 60 cms22160.00 เงินบำรุง  ขอทำลาย
8231-01-2545บล 7110-006-0013เก้าอี้พลาสติกมีพนักพิงแขนขนาด 47 x 60 cms23160.00 เงินบำรุง  ขอทำลาย
8331-01-2545บล 7110-006-0013เก้าอี้พลาสติกมีพนักพิงแขนขนาด 47 x 60 cms27160.00 เงินบำรุง  ขอทำลาย
8431-01-2545บล 7110-006-0013เก้าอี้พลาสติกมีพนักพิงแขนขนาด 47 x 60 cms32160.00 เงินบำรุง  ขอทำลาย
8531-01-2545บล 7110-006-0013เก้าอี้พลาสติกมีพนักพิงแขนขนาด 47 x 60 cms9160.00 เงินบำรุง  ขอทำลาย
8631-01-2545บล 7110-006-0013เก้าอี้พลาสติกมีพนักพิงแขนขนาด 47 x 60 cms18160.00 เงินบำรุง  ขอทำลาย
8731-01-2545บล 7110-006-0013เก้าอี้พลาสติกมีพนักพิงแขนขนาด 47 x 60 cms19160.00 เงินบำรุง  ขอทำลาย
8831-01-2545บล 7110-006-0013เก้าอี้พลาสติกมีพนักพิงแขนขนาด 47 x 60 cms28160.00 เงินบำรุง  ขอทำลาย
8931-01-2545บล 7110-006-0013เก้าอี้พลาสติกมีพนักพิงแขนขนาด 47 x 60 cms30160.00 เงินบำรุง  รอทำลาย
9031-01-2545บล 7110-006-0013เก้าอี้พลาสติกมีพนักพิงแขนขนาด 47 x 60 cms39160.00 เงินบำรุง  รอทำลาย
9131-01-2545บล 7110-006-0013เก้าอี้พลาสติกมีพนักพิงแขนขนาด 47 x 60 cms42160.00 เงินบำรุง  รอทำลาย
9231-01-2545บล 7110-006-0013เก้าอี้พลาสติกมีพนักพิงแขนขนาด 47 x 60 cms43160.00 เงินบำรุง  รอทำลาย
9331-01-2545บล 7110-006-0013เก้าอี้พลาสติกมีพนักพิงแขนขนาด 47 x 60 cms44160.00 เงินบำรุง  รอทำลาย
9431-01-2545บล 7110-006-0013เก้าอี้พลาสติกมีพนักพิงแขนขนาด 47 x 60 cms45160.00 เงินบำรุง  รอทำลาย
9531-01-2545บล 7110-006-0013เก้าอี้พลาสติกมีพนักพิงแขนขนาด 47 x 60 cms37160.00 เงินบำรุง 
9631-01-2545บล 7110-006-0013เก้าอี้พลาสติกมีพนักพิงแขนขนาด 47 x 60 cms48160.00 เงินบำรุง  รอทำลาย
9731-01-2545บล 7110-006-0013เก้าอี้พลาสติกมีพนักพิงแขนขนาด 47 x 60 cms8160.00 เงินบำรุง 
9831-01-2545บล 7110-006-0013เก้าอี้พลาสติกมีพนักพิงแขนขนาด 47 x 60 cms20160.00 เงินบำรุง 
9931-01-2545บล 7110-006-0013เก้าอี้พลาสติกมีพนักพิงแขนขนาด 47 x 60 cms31160.00 เงินบำรุง 
10031-01-2545บล 7110-006-0013เก้าอี้พลาสติกมีพนักพิงแขนขนาด 47 x 60 cms33160.00 เงินบำรุง 
10101-03-2556 เก้าอี้พักผ่อน ทเวนเต้ 14,000.00 เงินบำรุง 
10220-11-2555บล 7110-006-0001เก้าอี้สำนักงาน มีโช๊คปรับสูงต่ำ11,590.00 เงินบำรุง 
10328-06-2554 เก้าอี้สำนักงาน มีโช๊คสูง-ต่ำ11,590.00 เงินบำรุง 
10428-06-2554 เก้าอี้สำนักงาน มีโช๊คสูง-ต่ำ21,590.00 เงินบำรุง 
10524-10-2555บล 7110-006-0002เก้าอี้สำนักงานพนักสูงมีโช๊ค14,290.00 เงินบำรุง 
10606-07-2554 เก้าอี้สำนักงานมีระดับเอน14,290.00 เงินบำรุง 
10724-10-2555บล 7110-006-0001เก้าอี้สำนักงานมีโช๊คปรับสูงต่ำ21,590.00 เงินบำรุง 
10812-04-2554 เครื่องทำน้ำร้อน-เย็น14,690.00 เงินบำรุง 
10930-12-2554 เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน225,900.00 งบประมาณ 
11010-09-2557 เครื่องปรับอากาศ ขนาด 18000 BTU ยี่ห้อ FOCUS323,200.00 งบประมาณ 
11116-09-2557บล 4120-004-0003เครื่องปรับอากาศขนาด 18000 BTU ยี่ห้อ FOCUS รุ่น cse-18wt117,100.00 งบประมาณ 
11216-09-2557บล 4120-004-0003เครื่องปรับอากาศขนาด 18000 BTU ยี่ห้อ FOCUS รุ่น cse-18wt217,100.00 งบประมาณ 
11315-01-2556 เครื่องปรับอากาศยีห้อ SHAPขนาด18000BTU117,900.00 เงินบำรุง 
11425-09-2541บล 7195-004-0001เคาท์เตอร์ซักประวัติและงานทะเบียน ( ขนาดเล็ก )13,500.00 เงินบำรุง  รอทำลาย
11511-05-2543บล 7195-004-4002เคาท์เตอร์ซักประวัติและงานทะเบียนผู้ป่วย ( ขนาดใหญ่ )115,000.00 เงินบำรุง 
11624-10-2555บล 7110-017-0001เสาจบฉากกั้นห้อง11,110.00 เงินบำรุง 
11724-10-2555บล 7110-017-0002เสาจบฉากกั้นห้อง21,110.00 เงินบำรุง 
11820-11-2555บล 7110-019-0001โต๊ะ ขนาด 80 ซม.11,960.00 เงินบำรุง 
11928-06-2554 โต๊ะคอมพิวเตอร์12,200.00 เงินบำรุง 
12001-09-2554 โต๊ะคอมพิวเตอร์23,780.00 เงินบำรุง 
12120-11-2555บล 7110-008-8001โต๊ะคอมพิวเตอร์31,890.00 เงินบำรุง 
12224-10-2555บล 7110-008-0002โต๊ะคอมพิวเตอร์ 1.20 เมตร12,200.00 เงินบำรุง 
12311-05-2543บล 7110-007-0001โต๊ะงานชันสูตร14,500.00 เงินบำรุง 
12401-09-2554 โต๊ะทำงาน11,960.00 เงินบำรุง 
12524-10-2555บล 7110-007-0002โต๊ะทำงาน ระดับ 1-212,200.00 เงินบำรุง 
12628-06-2554 โต๊ะทำงานระดับ 1-212,200.00 เงินบำรุง 
12718-03-2537บล 7110-007-0001โต๊ะทำงานเจ้าหน้าที่ระดับ 1 - 2 ชนิดเหล็ก13,183.00 เงินบำรุง  ขอทำลาย
12820-10-2530บล 7110-007-0002โต๊ะทำงานเจ้าหน้าที่ระดับ 3 - 6 ชนิดไม้13,500.00 งบประมาณ  รอทำลาย
12929-01-2546บล 7110-007-0002โต๊ะทำงานเจ้าหน้าที่ระดับ 3 - 6 ชนิดไม้23,500.00 เงินบำรุง 
13029-01-2546บล 7110-007-0002โต๊ะทำงานเจ้าหน้าที่ระดับ 3 - 6 ชนิดไม้33,500.00 เงินบำรุง 
07222 รพ.สต.ท่าไม้ , 144 รายการ 
131-05-2561ทม 6710-000-0001กล้องวงจรปิดCCTV 8 Ch HDCVI Watashi CCTV 3.6 mm HDCVI Watashi 6 ตั119,900.00 เงินบำรุง 
213-02-2558ทม 4120-003-0002ครื่องปรับอากาศยี่ห้อ LG รุ่น S24 DN EE1 ขนาด 24,000 BTU129,900.00 งบประมาณ 
319-09-2545ทม 7110-016-0001ชั้นวางของเล่นเด็กทำด้วยไม้ 5 ชั้น ขนาด 0.43x0.43x1.5 ม.12,500.00 เงินบำรุง  ขอทำลาย
419-09-2545ทม 7110-016-0001ชั้นวางของเล่นเด็กทำด้วยไม้ 5 ชั้น ขนาด 0.43x0.43x1.65 ม.23,500.00 เงินบำรุง  ขอทำลาย
519-09-2545ทม 7110-016-0001ชั้นวางของเล่นเด็กทำด้วยไม้ 5 ชั้น ขนาด 0.43x0.43x1.80 ม.34,000.00 เงินบำรุง  ขอทำลาย
623-09-2545ทม 7110-016-0005ชั้นวางของโครงเหล็ก 3 ชั้น พื้นปูด้วยไม้อัด11,600.00 เงินบำรุง  ขอทำลาย
716-10-2536ทม 7110-016-0002ชั้นโครงเหล็ก ปูพื้นไม้อัดสำหรับวางเวชภัณฑ์คลังยา11,000.00 เงินบำรุง  ขอทำลาย
819-10-2536ทม 7110-016-0002ชั้นโครงเหล็ก ปูพื้นไม้อัดสำหรับวางเวชภัณฑ์คลังยา21,000.00 เงินบำรุง  ขอทำลาย
919-06-2561 ชุดกล้องวงจรปิด CCTV 8 Ch HDCVI Watashi119,900.00 เงินบำรุง 
1001-01-2542ทม 7110-015-0001ชุดโซฟารับแขก บุนวม 5 ที่นั่ง19,800.00 เงินบำรุง  ขอทำลาย
1121-01-2545ทม 7110-019-0007ตู้เก็บเอกสารและอุปกรณ์ ทำด้วยไม้อัดสัก139,000.00 เงินบำรุง 
1221-01-2545ทม 7110-019-0007ตู้เอกสารทำด้วยไม้อัดสักเก็บ โอพีดีการด์ และแฟ้มโฟลเดอร์212,000.00 เงินบำรุง 
1321-01-2545ทม 7110-001-0007ตู้แขวนไม้อัดสัก15,100.00 เงินบำรุง 
1420-01-2546ทม 7110-001-0007ตู้แขวนไม้อัดสัก25,100.00 เงินบำรุง 
1520-01-2546ทม 7110-001-0007ตู้แขวนไม้อัดสัก35,100.00 เงินบำรุง 
1620-01-2546ทม 7110-001-0007ตู้แขวนไม้อัดสัก45,100.00 เงินบำรุง 
1720-01-2546ทม 7110-001-0007ตู้แขวนไม้อัดสัก55,100.00 เงินบำรุง 
1820-01-2546ทม 7110-001-0007ตู้แขวนไม้อัดสัก65,100.00 เงินบำรุง 
1920-01-2546ทม 7110-001-0007ตู้แขวนไม้อัดสัก75,100.00 เงินบำรุง 
2020-01-2546ทม 7110-001-0007ตู้แขวนไม้อัดสัก85,100.00 เงินบำรุง 
2110-11-2535ทม 7110-002-0006ตู้ใส่เอกสารสาร 12 ลิ้นชัก11,420.00 เงินบำรุง  ขอทำลาย
2203-05-2519ทม 7110-002-0003ตู้ใส่เอกสารสาร 4 ลิ้นชัก11,100.00 เงินบำรุง  ขอทำลาย
2303-05-2519ทม 7110-002-0003ตู้ใส่เอกสารสาร 4 ลิ้นชัก21,100.00 เงินบำรุง  ขอทำลาย
2420-12-2543ทม 7110-019-0006ตู้ใส่เอกสารไม้อัดสัก ติดกระจกบานเลื่อน113,000.00 เงินบำรุง 
2520-12-2543ทม 7110-019-0006ตู้ใส่เอกสารไม้อัดสัก ติดกระจกบานเลื่อน23,000.00 เงินบำรุง 
2608-02-2554 ถังออกซิเจนพร้อมอุปกรณ์ครบชุด18,200.00 งบประมาณ 
2719-12-2551 บอร์ดนิทรรศการ ขนาด 120x60 ซม. พับได้31,200.00 เงินบำรุง  ขอทำลาย
2819-09-2551 บอร์ดนิทรรศการ ขนาด 120x60 ซม. พับได้41,200.00 เงินบำรุง  ขอทำลาย
2924-06-2552ทม 7230-003-0003บอร์ดประชาสัมพันธ์โครงเหล็กพร้อมตะแกรงลวด17,000.00 เงินบำรุง 
3022-07-2545ทม 4330-005-0001ปั้มน้ำอัตโนมัติพร้อมอุปกรณ์15,000.00 เงินบำรุง  ขอทำลาย
3111-01-2545ทม 7230-003-0001ป้ายประชาสัมพันธ์ โครงเหล็ก มีล้อเลื่อน11,100.00 เงินบำรุง  ขอทำลาย
3211-01-2545ทม 7230-003-0001ป้ายประชาสัมพันธ์ โครงเหล็ก มีล้อเลื่อน21,100.00 เงินบำรุง  ขอทำลาย
3311-01-2545ทม 7230-003-0001ป้ายประชาสัมพันธ์ โครงเหล็ก มีล้อเลื่อน31,100.00 เงินบำรุง  ขอทำลาย
3422-02-2545ทม 7230-003-0002ป้ายพลาสติกพร้อมข้อความหน่วยบริการปฐมภูมิท่าไม้12,900.00 เงินบำรุง 
3527-11-2543ทม 7230-004-0003ผ้าม่านพร้อมรางและอุปกรณ์12,500.00 เงินบำรุง  ขอทำลาย
3627-11-2543ทม 7230-004-0003ผ้าม่านพร้อมรางและอุปกรณ์22,500.00 เงินบำรุง  ขอทำลาย
3722-02-2545ทม 7230-004-0001ผ้าม่านพลาสติกพร้อมรางและอุปกรณ์12,943.00 เงินบำรุง  ขอทำลาย
3826-06-2556ทม 4140-002-0001พัดลมผนัง ขนาด16นิ้ว11,190.00 เงินบำรุง 
3914-10-2535ทม 4140-001-0005พัดลมเพดาน ขนาดใบพัด 32 นิ้ว1450.00 เงินบำรุง  ขอทำลาย
4014-10-2535ทม 4140-001-0005พัดลมเพดาน ขนาดใบพัด 32 นิ้ว2450.00 เงินบำรุง  ขอทำลาย
4124-08-2543ทม 4140-001-0004พัดลมโคจร ขนาดใบพัด 16 นิ้ว HITACHI11,600.00 เงินบำรุง  ขอทำลาย
4224-08-2543ทม 4140-001-0004พัดลมโคจร ขนาดใบพัด 16 นิ้ว HITACHI21,600.00 บริจาค  ขอทำลาย
4324-08-2543ทม 4140-001-0004พัดลมโคจร ขนาดใบพัด 16 นิ้ว HITACHI31,600.00 เงินบำรุง  ขอทำลาย
4424-08-2543ทม 4140-001-0004พัดลมโคจร ขนาดใบพัด 16 นิ้ว HITACHI41,600.00 เงินบำรุง  ขอทำลาย
4524-08-2543ทม 4140-001-0004พัดลมโคจร ขนาดใบพัด 16 นิ้ว HITACHI51,600.00 เงินบำรุง  ขอทำลาย
4623-04-2544ทม 4140-001-0004พัดลมโคจร ขนาดใบพัด 16 นิ้ว HITACHI61,700.00 เงินบำรุง  ขอทำลาย
4723-04-2544ทม 4140-001-0004พัดลมโคจร ขนาดใบพัด 16 นิ้ว HITACHI71,700.00 เงินบำรุง  ขอทำลาย
4823-04-2544ทม 4140-001-0004พัดลมโคจร ขนาดใบพัด 16 นิ้ว HITACHI81,700.00 เงินบำรุง  ขอทำลาย
4923-04-2544ทม 4140-001-0004พัดลมโคจร ขนาดใบพัด 16 นิ้ว HITACHI91,700.00 เงินบำรุง  ขอทำลาย
5023-04-2544ทม 4140-001-0004พัดลมโคจร ขนาดใบพัด 16 นิ้ว HITACHI101,700.00 เงินบำรุง  ขอทำลาย
5121-01-2545ทม 4140-001-0004พัดลมโคจร ขนาดใบพัด 16 นิ้ว HITACHI111,750.00 เงินบำรุง 
5221-01-2545ทม 4140-001-0004พัดลมโคจร ขนาดใบพัด 16 นิ้ว HITACHI121,750.00 เงินบำรุง 
5321-01-2545ทม 4140-001-0004พัดลมโคจร ขนาดใบพัด 16 นิ้ว HITACHI131,750.00 เงินบำรุง 
5421-01-2545ทม 4140-001-0004พัดลมโคจร ขนาดใบพัด 16 นิ้ว HITACHI141,750.00 เงินบำรุง 
5521-01-2545ทม 4140-001-0004พัดลมโคจร ขนาดใบพัด 16 นิ้ว HITACHI151,750.00 เงินบำรุง 
5621-01-2545ทม 4140-001-0004พัดลมโคจร ขนาดใบพัด 16 นิ้ว HITACHI161,750.00 เงินบำรุง 
5722-02-2545ทม 4140-001-0004พัดลมโคจร ขนาดใบพัด 16 นิ้ว HITACHI171,750.00 เงินบำรุง 
5822-02-2545ทม 4140-001-0004พัดลมโคจร ขนาดใบพัด 16 นิ้ว HITACHI181,750.00 เงินบำรุง 
5925-04-2545ทม 4140-001-0004พัดลมโคจร ขนาดใบพัด 16 นิ้ว HITACHI191,750.00 เงินบำรุง  ขอทำลาย
6025-04-2545ทม 4140-001-0004พัดลมโคจร ขนาดใบพัด 16 นิ้ว HITACHI201,750.00 เงินบำรุง  ขอทำลาย
6125-04-2545ทม 4140-001-0004พัดลมโคจร ขนาดใบพัด 16 นิ้ว HITACHI211,750.00 เงินบำรุง  ขอทำลาย
6222-02-2545ทม 7230-004-0002มู่ลี่อลูมิเนียม ยี่ห้อสตาร์ไรท์ (บี) ขนาด 0.75 ม.x1.6 ม.11,340.00 เงินบำรุง  ขอทำลาย
6322-02-2545ทม 7230-004-0002มู่ลี่อลูมิเนียม ยี่ห้อสตาร์ไรท์ (บี) ขนาด 0.75 ม.x1.6 ม.21,340.00 เงินบำรุง  ขอทำลาย
6422-02-2545ทม 7230-004-0002มู่ลี่อลูมิเนียม ยี่ห้อสตาร์ไรท์ (บี) ขนาด 0.75 ม.x1.6 ม.31,340.00 เงินบำรุง  ขอทำลาย
6522-02-2545ทม 7230-004-0002มู่ลี่อลูมิเนียม ยี่ห้อสตาร์ไรท์ (บี) ขนาด 0.75 ม.x1.6 ม.41,340.00 เงินบำรุง  ขอทำลาย
6622-02-2545ทม 7230-004-0002มู่ลี่อลูมิเนียม ยี่ห้อสตาร์ไรท์ (บี) ขนาด 0.75 ม.x1.6 ม.51,340.00 เงินบำรุง  ขอทำลาย
6722-02-2545ทม 7230-004-0002มู่ลี่อลูมิเนียม ยี่ห้อสตาร์ไรท์ (บี) ขนาด 0.75 ม.x1.6 ม.61,340.00 เงินบำรุง  ขอทำลาย
6822-02-2545ทม 7230-004-0002มู่ลี่อลูมิเนียม ยี่ห้อสตาร์ไรท์ (บี) ขนาด 0.75 ม.x1.6 ม.71,340.00 เงินบำรุง  ขอทำลาย
6922-02-2545ทม 7230-004-0002มู่ลี่อลูมิเนียม ยี่ห้อสตาร์ไรท์ (บี) ขนาด 0.85ม.x1.61 ม.161,500.00 เงินบำรุง  ขอทำลาย
7022-02-2545ทม 7230-004-0002มู่ลี่อลูมิเนียม ยี่ห้อสตาร์ไรท์ (บี) ขนาด 0.85ม.x1.61 ม.171,500.00 เงินบำรุง  ขอทำลาย
7122-02-2545ทม 7230-004-0002มู่ลี่อลูมิเนียม ยี่ห้อสตาร์ไรท์ (บี) ขนาด 0.85ม.x1.61 ม.181,500.00 เงินบำรุง  ขอทำลาย
7222-02-2545ทม 7230-004-0002มู่ลี่อลูมิเนียม ยี่ห้อสตาร์ไรท์ (บี) ขนาด 0.96 ม.x1.91 ม.81,650.00 เงินบำรุง  ขอทำลาย
7322-02-2545ทม 7230-004-0002มู่ลี่อลูมิเนียม ยี่ห้อสตาร์ไรท์ (บี) ขนาด 0.96 ม.x1.91 ม.91,650.00 เงินบำรุง  ขอทำลาย
7422-02-2545ทม 7230-004-0002มู่ลี่อลูมิเนียม ยี่ห้อสตาร์ไรท์ (บี) ขนาด 1.22 ม.x1.30 ม.101,500.00 เงินบำรุง  ขอทำลาย
7522-02-2545ทม 7230-004-0002มู่ลี่อลูมิเนียม ยี่ห้อสตาร์ไรท์ (บี) ขนาด 1.22 ม.x1.30 ม.111,500.00 เงินบำรุง  ขอทำลาย
7622-02-2545ทม 7230-004-0002มู่ลี่อลูมิเนียม ยี่ห้อสตาร์ไรท์ (บี) ขนาด 1.22 ม.x1.30 ม.121,500.00 เงินบำรุง  ขอทำลาย
7722-02-2545ทม 7230-004-0002มู่ลี่อลูมิเนียม ยี่ห้อสตาร์ไรท์ (บี) ขนาด 1.22 ม.x1.30 ม.131,500.00 เงินบำรุง  ขอทำลาย
7822-02-2545ทม 7230-004-0002มู่ลี่อลูมิเนียม ยี่ห้อสตาร์ไรท์ (บี) ขนาด 1.22 ม.x1.30 ม.141,500.00 เงินบำรุง  ขอทำลาย
7922-02-2545ทม 7230-004-0002มู่ลี่อลูมิเนียม ยี่ห้อสตาร์ไรท์ (บี) ขนาด 1.22 ม.x1.30 ม.151,500.00 เงินบำรุง  ขอทำลาย
8021-01-2545ทม 7110-013-0007ม้านั่งรอตรวจโครงเหล็กทั่นั่งพลาสติกมีพนักพิง 4 ที่นั่ง13,240.00 เงินบำรุง  ขอทำลาย
8121-01-2545ทม 7110-013-0007ม้านั่งรอตรวจโครงเหล็กทั่นั่งพลาสติกมีพนักพิง 4 ที่นั่ง23,240.00 เงินบำรุง  ขอทำลาย
8221-01-2545ทม 7110-013-0007ม้านั่งรอตรวจโครงเหล็กทั่นั่งพลาสติกมีพนักพิง 4 ที่นั่ง33,240.00 เงินบำรุง  ขอทำลาย
8321-01-2545ทม 7110-013-0007ม้านั่งรอตรวจโครงเหล็กทั่นั่งพลาสติกมีพนักพิง 4 ที่นั่ง43,240.00 เงินบำรุง  ขอทำลาย
8421-01-2545ทม 7110-013-0007ม้านั่งรอตรวจโครงเหล็กทั่นั่งพลาสติกมีพนักพิง 4 ที่นั่ง53,240.00 เงินบำรุง  ขอทำลาย
8521-01-2545ทม 7110-013-0007ม้านั่งรอตรวจโครงเหล็กทั่นั่งพลาสติกมีพนักพิง 4 ที่นั่ง63,240.00 เงินบำรุง  ขอทำลาย
8621-01-2545ทม 7110-013-0007ม้านั่งรอตรวจโครงเหล็กทั่นั่งพลาสติกมีพนักพิง 4 ที่นั่ง73,240.00 เงินบำรุง  ขอทำลาย
8721-01-2545ทม 7110-013-0007ม้านั่งรอตรวจโครงเหล็กทั่นั่งพลาสติกมีพนักพิง 4 ที่นั่ง83,240.00 เงินบำรุง  ขอทำลาย
8821-01-2545ทม 7110-013-0007ม้านั่งรอตรวจโครงเหล็กทั่นั่งพลาสติกมีพนักพิง 4 ที่นั่ง93,240.00 เงินบำรุง  ขอทำลาย
8921-01-2545ทม 7110-013-0007ม้านั่งรอตรวจโครงเหล็กทั่นั่งพลาสติกมีพนักพิง 4 ที่นั่ง103,240.00 เงินบำรุง  ขอทำลาย
9005-04-2539ทม 7110-013-0003ม้านั่งรอตรวจโครงเหล็กพื้นไม้มีพนักพิง11,130.00 งบประมาณ  ขอทำลาย
9105-04-2539ทม 7110-013-0003ม้านั่งรอตรวจโครงเหล็กพื้นไม้มีพนักพิง21,130.00 งบประมาณ  ขอทำลาย
9223-09-2545ทม 7110-006-0002เก้าอี้ทำงานบุนวมหุ้มผ้ามีพนักพิง ล้อหมุน11,000.00 เงินบำรุง  ขอทำลาย
9323-09-2545ทม 7110-006-0002เก้าอี้ทำงานบุนวมหุ้มผ้ามีพนักพิง ล้อหมุน21,000.00 เงินบำรุง  ขอทำลาย
9423-09-2545ทม 7110-006-0002เก้าอี้ทำงานบุนวมหุ้มผ้ามีพนักพิง ล้อหมุน31,000.00 เงินบำรุง  ขอทำลาย
9523-09-2545ทม 7110-006-0003เก้าอี้ทำงานบุนวมหุ้มผ้ามีพนักพิงปรับเอนได้เล็กน้อย ล้อหมุน11,700.00 เงินบำรุง  ขอทำลาย
9623-09-2545ทม 7110-006-0003เก้าอี้ทำงานบุนวมหุ้มผ้ามีพนักพิงปรับเอนได้เล็กน้อย ล้อหมุน21,700.00 เงินบำรุง  ขอทำลาย
9723-09-2545ทม 7110-006-0003เก้าอี้ทำงานบุนวมหุ้มผ้ามีพนักพิงปรับเอนได้เล็กน้อย ล้อหมุน31,700.00 เงินบำรุง  ขอทำลาย
9801-12-2546ทม 7110-006-0001เก้าอี้นั่งบุนวมมีพนักพิง1550.00 เงินบำรุง 
9901-12-2546ทม 7110-006-0001เก้าอี้นั่งบุนวมมีพนักพิง2550.00 เงินบำรุง 
10001-12-2546ทม 7110-006-0001เก้าอี้นั่งบุนวมมีพนักพิง3550.00 เงินบำรุง 
10101-12-2546ทม 7110-006-0001เก้าอี้นั่งบุนวมมีพนักพิง4550.00 เงินบำรุง 
10201-12-2546ทม 7110-006-0001เก้าอี้นั่งบุนวมมีพนักพิง5550.00 เงินบำรุง 
10301-12-2546ทม 7110-006-0001เก้าอี้นั่งบุนวมมีพนักพิง6550.00 เงินบำรุง 
10401-12-2546ทม 7110-006-0001เก้าอี้นั่งบุนวมมีพนักพิง7550.00 เงินบำรุง 
10501-12-2546ทม 7110-006-0001เก้าอี้นั่งบุนวมมีพนักพิง8550.00 เงินบำรุง 
10601-12-2546ทม 7110-006-0001เก้าอี้นั่งบุนวมมีพนักพิง9550.00 เงินบำรุง 
10701-12-2546ทม 7110-006-0001เก้าอี้นั่งบุนวมมีพนักพิง10550.00 เงินบำรุง 
10801-12-2546ทม 7110-006-0001เก้าอี้นั่งบุนวมมีพนักพิง11550.00 เงินบำรุง 
10901-12-2546ทม 7110-006-0001เก้าอี้นั่งบุนวมมีพนักพิง12550.00 เงินบำรุง 
11001-12-2546ทม 7110-006-0001เก้าอี้นั่งบุนวมมีพนักพิง13550.00 เงินบำรุง 
11101-12-2546ทม 7110-006-0001เก้าอี้นั่งบุนวมมีพนักพิง14550.00 เงินบำรุง 
11201-12-2546ทม 7110-006-0001เก้าอี้นั่งบุนวมมีพนักพิง15550.00 เงินบำรุง 
11301-12-2546ทม 7110-006-0001เก้าอี้นั่งบุนวมมีพนักพิง16550.00 เงินบำรุง 
11401-12-2546ทม 7110-006-0001เก้าอี้นั่งบุนวมมีพนักพิง17550.00 เงินบำรุง 
11501-12-2546ทม 7110-006-0001เก้าอี้นั่งบุนวมมีพนักพิง18550.00 เงินบำรุง 
11601-12-2546ทม 7110-006-0001เก้าอี้นั่งบุนวมมีพนักพิง19550.00 เงินบำรุง  ขอทำลาย
11701-12-2546ทม 7110-006-0001เก้าอี้นั่งบุนวมมีพนักพิง20550.00 เงินบำรุง  ขอทำลาย
11824-10-2551 เครื่องบริหารไหล่และสะโพก19,880.00 เงินบำรุง 
11923-06-2553 เครื่องปรับอากาศมิตซูบิชิ 12266 บีทียู120,500.00 งบลงทุน 53 
12009-07-2556 เครื่องปรับอากาศยีห้อ SHAPขนาด12000BTU119,500.00 เงินบำรุง 
12108-02-2554 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนขนาด 18,000 BTU225,900.00 งบประมาณ 
12214-02-2554 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนขนาด 18,000 BTU325,900.00 งบประมาณ 
12302-02-2522ทม 5820-015-0002เครื่องรับส่งวิทยุ VHF-FM 10 W17,000.00 งบประมาณ 
12424-10-2551 เครื่องออกกำลังกายลู่วิ่งเอนกประสงค์113,650.00 เงินบำรุง 
12524-10-2551 เครื่องออกกำลังแขนลดหน้าท้อง19,880.00 เงินบำรุง 
12621-01-2545ทม 7195-004-0002เคาน์เตอร์ซักประวัติผู้มารับบริการPCU16,500.00 เงินบำรุง 
12720-12-2543ทม 7195-004-4002เคาน์เตอร์ทำด้วยไม้อัดสัก ซักประวัติและงานทะเบียน130,000.00 เงินบำรุง 
12805-11-2546ทม 7110-016-0007เวทีแอโรบิค13,200.00 เงินบำรุง  ขอทำลาย
12923-09-2545ทม 7110-016-0004โครงเหล็กสำหรับวางปั้มลมยูนิตทันตกรรม12,500.00 เงินบำรุง 
13022-08-2546ทม 6530-034-0002โต๊ะคอมพิวเตอร์11,600.00 เงินบำรุง 
13124-09-2544ทม 7110-007-0002โต๊ะทำงานระดับ 3-6 ชนิดไม้12,600.00 เงินบำรุง 
13218-04-2548ทม 7110-007-0002โต๊ะทำงานระดับ 3-6 ชนิดไม้22,600.00 เงินบำรุง 
13312-04-2548ทม 7110-007-0002โต๊ะทำงานระดับ 3-6 ชนิดไม้32,600.00 เงินบำรุง 
13412-04-2548ทม 7110-007-0002โต๊ะทำงานระดับ 3-6 ชนิดไม้42,600.00 เงินบำรุง 
13501-02-2544ทม 7110-007-0009โต๊ะประชุมตรง14,000.00 เงินบำรุง 
13601-02-2544ทม 7110-007-0009โต๊ะประชุมตรง24,000.00 เงินบำรุง 
13701-02-2544ทม 7110-007-0009โต๊ะประชุมตรง34,000.00 เงินบำรุง 
13801-02-2544ทม 7110-007-0009โต๊ะประชุมตรง44,000.00 เงินบำรุง 
13901-02-2545ทม 7110-007-0009โต๊ะประชุมตรง54,000.00 เงินบำรุง 
14001-02-2544ทม 7110-007-0009โต๊ะประชุมตรง64,000.00 เงินบำรุง 
14102-02-2544ทม 7110-007-0008โต๊ะประชุมโค้ง15,500.00 เงินบำรุง 
14201-02-2544ทม 7110-007-0008โต๊ะประชุมโค้ง25,500.00 เงินบำรุง 
14322-08-2546ทม 7110-002-0001โต๊ะไม้อัดสัก11,600.00 เงินบำรุง  ขอทำลาย
14409-03-2550ทม 5805-001-0003โทรศัพท์แบบไร้สาย CDMA13,999.00 เงินบำรุง  ขอทำลาย
07223 รพ.สต.วังชะโอน , 127 รายการ 
121-07-2546วช 7110-016-0008ชั้นวางหนังสือทำด้วยไม้ถอดประกอบได้ขนาด200*80ซมยี่ห้อSUNNY13,200.00 เงินบำรุง 
228-12-2555วช 7110-016-0008ชั้นวางหนังสือทำด้วยไม้ปาติเกิลขนาด190x80x30ซม.5 ชั้นกระจกบานเลื่อน ยี่ห้อSW Classic22,290.00 เงินบำรุง 
329-05-2562วช 7110-016-0008ชั้นวางหนังสือทำด้วยไม้อัดปาติเกิลขนาด5ชั้น ขนาด60x190x30 ซม.สีไม้โอ๊ค5990.00 เงินบำรุง 
428-12-2555วช 7110-016-0008ชั้นวางเครื่องรับโทรทัศน์ ทำด้วยไม้ปาติเกิล ขนาด ก50xย120xส120 ซม.ยี่ห้อGRANGY11,990.00 เงินบำรุง 
529-05-2562วช 7105-007-0001ชุดเก้าอี้โซฟา ชนิดบุฟองน้ำ หนังเทียมสีน้ำตาลเข้ม13,490.00 เงินบำรุง 
620-12-2549วช 7490-016-6002ตัวเย็บกระดาษ Lapid1985.00 เงินบำรุง  ขอทำลาย
701-10-2553วช 7110-002-0009ตู้ลิ้นชักใส่ของ ทำด้วยไม้อัดหนา แบบ 6 ลิ้นชัก ขนาด 0.50*1.95*0.20 ม.12,500.00 เงินบำรุง 
828-12-2555 ตู้วางหนังสือ วางทีวี15,000.00 เงินบำรุง 
929-03-2529วช 7125-001-0006ตู้เก็บของข้างเตียงผู้ป่วยทำด้วยไม้ 2 ช่องขนาด50*70ซม.มีล้อเลื่อน1600.00 งบประมาณ  รอทำลาย
1001-10-2553วช 7125-002-0002ตู้เก็บของทำด้วยไม้อัดหนา แบบ 2 บานประตู ขนาด 0.5*0.78*0.76 ม.12,900.00 เงินบำรุง 
1101-10-2553วช 7125-002-0003ตู้เก็บของทำด้วยไม้อัดหนา แบบ 4 บานประตู ขนาด 0.5*1.20*0.80 ม. 14,800.00 เงินบำรุง 
1201-01-2536วช 7110-003-0001ตู้เก็บบัตรผู้ป่วยแบบไม้ ขนาด165*60*50 4 ลิ้นชัก11,600.00 เงินบำรุง  รอทำลาย
1304-11-2534วช 7110-001-0002ตู้เก็บหนังสือหรือเอกสารทำด้วยเหล็ก 2 บานประตู12,500.00 งบประมาณ  รอทำลาย
1427-06-2527วช 6530-031-0002ตู้เก็บเครื่องมือแพทย์ 2 ตอนแบบกระจกเลื่อนทำด้วยไม้ 2 บานไม้ด้านล่าง13,800.00 งบประมาณ 
1509-10-2544วช 6530-031-0004ตู้เก็บเครื่องมือแพทย์ ไม้ 1 ตอนกระจก 2บานประตูด้านบน 2 บานไม่ด้านล่าง13,800.00 งบประมาณ 
1609-10-2544วช 6530-031-0001ตู้เก็บเครื่องมือแพทย์ตอนเดียวแบบบานกระจกทำด้วยเหล็กมีล้อเลื่อน12,200.00 งบประมาณ 
1729-03-2526วช 7110-002-0003ตู้เก็บเอกสาร 4 ลิ้นชัก11,400.00 งบประมาณ 
1801-10-2553วช 7110-001-0007ตู้เก็บเอกสาร ทำด้วยไม้อัดหนาแบบ 2 ตอน 8 บานประตูขนาด 0.5*1.75*1.75 ม116,000.00 เงินบำรุง 
1901-11-2538วช 7110-002-0006ตู้เก็บเอกสารหรือแบบฟอร์มเป็นลิ้นชักชนิดเหล็ก 10 ลิ้นชัก12,720.00 เงินบำรุง 
2019-11-2553วช 4240-012-0005บันไดอลูมิเนียม ชนิด 4 ขา แบบพับได้ สูง 7 ฟุต11,200.00 เงินบำรุง 
2111-12-2552วช 7230-003-0001ผ้าม่านปรับแสงพร้อมอุปกรณ์126,400.00 เงินบำรุง 
2217-04-2563วช 4140-003-0013พัดลมตั้งพื้น แบบไอเย็น ยี่ห้อ HATARIขนาด 14 นิ้วรุ่น AC Terbo114,590.00 เงินบำรุง 
2310-01-2550วช 4140-001-0004พัดลมโคจร ขนาด 16 นิ้ว HITACHI11,400.00 เงินบำรุง  ขอทำลาย
2410-01-2550วช 4140-000-0004พัดลมโคจร ขนาด 16 นิ้ว HITACHI21,400.00 เงินบำรุง  ขอทำลาย
2510-01-2550วช 4140-001-0004พัดลมโคจร ขนาด 16 นิ้ว HITACHI31,400.00 เงินบำรุง  ขอทำลาย
2626-10-2552วช 4140-001-0004พัดลมโคจร ขนาด 16 นิ้ว HITACHI41,900.00 เงินบำรุง  ขอทำลาย
2726-10-2552วช 4140-001-0004พัดลมโคจร ขนาด 16 นิ้ว HITACHI51,900.00 เงินบำรุง  ขอทำลาย
2826-10-2552วช 4140-001-0004พัดลมโคจร ขนาด 16 นิ้ว HITACHI61,900.00 เงินบำรุง 
2926-10-2552วช 4140-001-0004พัดลมโคจร ขนาด 16 นิ้ว HITACHI71,900.00 เงินบำรุง 
3026-10-2552วช 4140-001-0004พัดลมโคจร ขนาด 16 นิ้ว HITACHI81,900.00 เงินบำรุง 
3126-10-2552วช 4140-001-0004พัดลมโคจร ขนาด 16 นิ้ว HITACHI91,900.00 เงินบำรุง 
3226-10-2552วช 4140-001-0004พัดลมโคจร ขนาด 16 นิ้ว HITACHI101,900.00 เงินบำรุง 
3319-11-2553วช 3920-009-0002รถเข็นปูนหรือวัสดุ ชนิด 2 ล้อ1850.00 เงินบำรุง 
3401-10-2550วช 9925-010-0001ศาลพระภูมิ12,500.00 เงินบำรุง  ขอทำลาย
3521-07-2545วช 7110-006-0001เก้าอี้ 3-6 โครงเหล็กที่นั่งและพนักพิงบุฟองน้ำ1580.00 เงินบำรุง  รอทำลาย
3621-07-2546วช 7110-006-0001เก้าอี้ทำงาน โครงเหล็ก พนักพิงบุฟองน้ำ1580.00 เงินบำรุง  รอทำลาย
3701-07-2546วช 7110-006-0032เก้าอี้พลาสติก ขนาด 47 x 60 cms1160.00 เงินบำรุง 
3801-07-2546วช 7110-006-0032เก้าอี้พลาสติก ขนาด 47 x 60 cms2160.00 เงินบำรุง 
3901-07-2546วช 7110-006-0032เก้าอี้พลาสติก ขนาด 47 x 60 cms3160.00 เงินบำรุง 
4001-07-2546วช 7110-006-0032เก้าอี้พลาสติก ขนาด 47 x 60 cms4160.00 เงินบำรุง 
4101-07-2546วช 7110-006-0032เก้าอี้พลาสติก ขนาด 47 x 60 cms5160.00 เงินบำรุง 
4201-07-2546วช 7110-006-0032เก้าอี้พลาสติก ขนาด 47 x 60 cms6160.00 เงินบำรุง 
4301-07-2546วช 7110-006-0032เก้าอี้พลาสติก ขนาด 47 x 60 cms7160.00 เงินบำรุง 
4401-07-2546วช 7110-006-0032เก้าอี้พลาสติก ขนาด 47 x 60 cms8160.00 เงินบำรุง 
4501-07-2546วช 7110-006-0032เก้าอี้พลาสติก ขนาด 47 x 60 cms9160.00 เงินบำรุง 
4601-07-2546วช 7110-006-0032เก้าอี้พลาสติก ขนาด 47 x 60 cms10160.00 เงินบำรุง 
4701-07-2546วช 7110-006-0032เก้าอี้พลาสติก ขนาด 47 x 60 cms11160.00 เงินบำรุง 
4801-07-2546วช 7110-006-0032เก้าอี้พลาสติก ขนาด 47 x 60 cms12160.00 เงินบำรุง 
4901-07-2546วช 7110-006-0032เก้าอี้พลาสติก ขนาด 47 x 60 cms13160.00 เงินบำรุง 
5001-07-2546วช 7110-006-0032เก้าอี้พลาสติก ขนาด 47 x 60 cms14160.00 เงินบำรุง 
5101-07-2546วช 7110-006-0032เก้าอี้พลาสติก ขนาด 47 x 60 cms15160.00 เงินบำรุง 
5201-07-2546วช 7110-006-0032เก้าอี้พลาสติก ขนาด 47 x 60 cms16160.00 เงินบำรุง 
5301-07-2546วช 7110-006-0032เก้าอี้พลาสติก ขนาด 47 x 60 cms17160.00 เงินบำรุง 
5401-07-2546วช 7110-006-0032เก้าอี้พลาสติก ขนาด 47 x 60 cms18160.00 เงินบำรุง 
5501-07-2546วช 7110-006-0032เก้าอี้พลาสติก ขนาด 47 x 60 cms19160.00 เงินบำรุง 
5601-07-2546วช 7110-006-0032เก้าอี้พลาสติก ขนาด 47 x 60 cms20160.00 เงินบำรุง 
5701-07-2546วช 7110-006-0032เก้าอี้พลาสติก ขนาด 47 x 60 cms21160.00 เงินบำรุง 
5801-07-2546วช 7110-006-0032เก้าอี้พลาสติก ขนาด 47 x 60 cms22160.00 เงินบำรุง 
5901-07-2546วช 7110-006-0032เก้าอี้พลาสติก ขนาด 47 x 60 cms23160.00 เงินบำรุง 
6001-07-2546วช 7110-006-0032เก้าอี้พลาสติก ขนาด 47 x 60 cms24160.00 เงินบำรุง 
6101-07-2546วช 7110-006-0032เก้าอี้พลาสติก ขนาด 47 x 60 cms25160.00 เงินบำรุง 
6201-07-2546วช 7110-006-0032เก้าอี้พลาสติก ขนาด 47 x 60 cms26160.00 เงินบำรุง 
6301-07-2546วช 7110-006-0032เก้าอี้พลาสติก ขนาด 47 x 60 cms27160.00 เงินบำรุง 
6401-07-2546วช 7110-006-0032เก้าอี้พลาสติก ขนาด 47 x 60 cms28160.00 เงินบำรุง 
6501-07-2546วช 7110-006-0032เก้าอี้พลาสติก ขนาด 47 x 60 cms29160.00 เงินบำรุง 
6601-07-2546วช 7110-006-0032เก้าอี้พลาสติก ขนาด 47 x 60 cms30160.00 เงินบำรุง 
6701-07-2546วช 7110-006-0032เก้าอี้พลาสติก ขนาด 47 x 60 cms31160.00 เงินบำรุง 
6801-07-2546วช 7110-006-0032เก้าอี้พลาสติก ขนาด 47 x 60 cms32160.00 เงินบำรุง 
6901-07-2546วช 7110-006-0032เก้าอี้พลาสติก ขนาด 47 x 60 cms33160.00 เงินบำรุง 
7001-07-2546วช 7110-006-0032เก้าอี้พลาสติก ขนาด 47 x 60 cms34160.00 เงินบำรุง 
7101-07-2546วช 7110-006-0032เก้าอี้พลาสติก ขนาด 47 x 60 cms35160.00 เงินบำรุง 
7201-07-2546วช 7110-006-0032เก้าอี้พลาสติก ขนาด 47 x 60 cms36160.00 เงินบำรุง 
7301-07-2546วช 7110-006-0032เก้าอี้พลาสติก ขนาด 47 x 60 cms37160.00 เงินบำรุง 
7401-07-2546วช 7110-006-0032เก้าอี้พลาสติก ขนาด 47 x 60 cms38160.00 เงินบำรุง 
7501-07-2546วช 7110-006-0032เก้าอี้พลาสติก ขนาด 47 x 60 cms39160.00 เงินบำรุง 
7601-07-2546วช 7110-006-0032เก้าอี้พลาสติก ขนาด 47 x 60 cms40160.00 เงินบำรุง 
7701-07-2546วช 7110-006-0032เก้าอี้พลาสติก ขนาด 47 x 60 cms41160.00 เงินบำรุง  รอทำลาย
7801-07-2546วช 7110-006-0032เก้าอี้พลาสติก ขนาด 47 x 60 cms42160.00 เงินบำรุง  รอทำลาย
7901-07-2546วช 7110-006-0032เก้าอี้พลาสติก ขนาด 47 x 60 cms43160.00 เงินบำรุง  รอทำลาย
8001-07-2546วช 7110-006-0032เก้าอี้พลาสติก ขนาด 47 x 60 cms44160.00 เงินบำรุง  รอทำลาย
8101-07-2546วช 7110-006-0032เก้าอี้พลาสติก ขนาด 47 x 60 cms45160.00 เงินบำรุง  รอทำลาย
8201-07-2546วช 7110-006-0032เก้าอี้พลาสติก ขนาด 47 x 60 cms46160.00 เงินบำรุง  รอทำลาย
8301-07-2546วช 7110-006-0032เก้าอี้พลาสติก ขนาด 47 x 60 cms47160.00 เงินบำรุง  รอทำลาย
8401-07-2546วช 7110-006-0032เก้าอี้พลาสติก ขนาด 47 x 60 cms48160.00 เงินบำรุง  รอทำลาย
8501-07-2546วช 7110-006-0032เก้าอี้พลาสติก ขนาด 47 x 60 cms49160.00 เงินบำรุง  รอทำลาย
8601-07-2546วช 7110-006-0032เก้าอี้พลาสติก ขนาด 47 x 60 cms50160.00 เงินบำรุง  รอทำลาย
8704-07-2550วช 7110-006-0032เก้าอี้สำนักงาน บุฟองน้ำ มีพนักพิง ขาล้อเลื่อน11,200.00 เงินบำรุง  รอทำลาย
8804-07-2550วช 7110-006-0033เก้าอี้สำนักงาน บุฟองน้ำ มีพนักพิง ขาล้อเลื่อน21,200.00 เงินบำรุง  ขอทำลาย
8904-07-2550วช 7110-006-0034เก้าอี้สำนักงาน บุฟองน้ำ มีพนักพิง ขาล้อเลื่อน31,200.00 เงินบำรุง 
9011-12-2557วช 7110-006-0032เก้าอี้สำนักงาน บุฟองน้ำ มีพนักพิง ขาล้อเลื่อน41,690.00 เงินบำรุง 
9111-12-2557วช 7110-006-0032เก้าอี้สำนักงาน บุฟองน้ำ มีพนักพิง ขาล้อเลื่อน51,690.00 เงินบำรุง 
9211-12-2557วช 7110-006-0032เก้าอี้สำนักงาน บุฟองน้ำ มีพนักพิง ขาล้อเลื่อน61,690.00 เงินบำรุง 
9325-06-2557วช 7110-006-0032เก้าอี้สำนักงาน บุฟองน้ำ มีพนักพิงสูง ขาล้อเลื่อน22,490.00 เงินบำรุง 
9401-09-2551วช 7110-006-0035เก้าอี้สำนักงาน แบบปรับโช๊ค ขาล้อเลื่อน12,230.00 เงินบำรุง  รอทำลาย
9528-02-2556วช 7110-006-0032เก้าอี้สำนักงานแบบมีพนักพิงสูง บุฟองน้ำหุ้มด้วยหนังเทียมสีดำ ขามีล้อเลื่อน12,100.00 เงินบำรุง 
9630-12-2552วช 7110-006-0026เก้าอี้แถวรอตรวจ 4 ที่นั่ง13,750.00 เงินบำรุง 
9730-12-2552วช 7110-007-0001เก้าอี้แถวรอตรวจ 4 ที่นั่ง17,500.00 เงินบำรุง  รอทำลาย
9830-12-2552วช 7110-006-0026เก้าอี้แถวรอตรวจ 4 ที่นั่ง23,750.00 เงินบำรุง 
9929-04-2554วช 7910-003-0003เครื่องดูดฝุ่น ยี่ห้อElextrolux รุ่น Z803 ขนาด 1200 วัตต์15,200.00 รพ.พรานฯ 
10030-12-2554วช 4120-001-0006เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน ยี่ห้อ Star-Aire รุ่น AE-195125,900.00 งบประมาณ 
10121-02-2556วช 4120-001-0005เครื่องปรับอากาศ ขนาด 12000 BTU ยี่ห้อ ELECTROLUX รุ่น ESM 12 CRD-A2E120,190.00 บริจาค 
10203-02-2564วช 4120-001-0006เครื่องปรับอากาศEMINENT ขนาด 13000BTU รุ่นEVH/CVH223,000.00 งบประมาณ 
10303-02-2564วช 4120-001-0006เครื่องปรับอากาศEMINENTขนาด13000BTU รุ่นEVH/CVH123,000.00 งบประมาณ 
10416-09-2557วช 4120-001-0006เครื่องปรับอากาศขนาด 18000 BTU ยี่ห้อ FOCUS รุ่น AFT-18 WT217,100.00 งบประมาณ 
10530-09-2554วช 7911-002-0002เครื่องพ่นหมอกควันกำจัดยุง แบบมือถือ ยี่ห้อ WNS รุ่นAnti-mosquitoes18,000.00 เงินบำรุง  ขอทำลาย
10620-12-2549วช 7490-016-6003เครื่องยิงกระดาษ MAX1950.00 เงินบำรุง  ขอทำลาย
10720-12-2549วช 7490-016-6001เครื่องเจาะกระดาษ Lapid11,560.00 เงินบำรุง 
10802-06-2550 แผงเสาอากาศโทรศัพท์พร้อมสาย CDMA11,800.00 เงินบำรุง  ขอทำลาย
10924-01-2561วช 6530-005-0006โคมไฟฟ้าฉุกเฉิน ชนิดแขวนผนังหลอดไฟLEDคู่ ยี่ห้อ DYNO รุ่น LD-11513,070.00 งบลงทุน 61 
11026-07-2546วช 7110-007-0002โต๊ะทำงานระดับ 3-6 ไม้12,600.00 เงินบำรุง 
11113-01-2555 โต๊ะประชุม116,000.00 เงินบำรุง 
11213-01-2555วช 7110-007-0015โต๊ะประชุม ขนาด 60*180 ซม.ขาเหล็กแบบพับได้ สูง 70 ซม.พื้นไวน์บอร์ด11,600.00 เงินบำรุง 
11313-01-2555วช 7110-007-0015โต๊ะประชุม ขนาด 60*180 ซม.ขาเหล็กแบบพับได้ สูง 70 ซม.พื้นไวน์บอร์ด 21,600.00 เงินบำรุง 
11413-01-2555วช 7110-007-0015โต๊ะประชุม ขนาด 60*180 ซม.ขาเหล็กแบบพับได้ สูง 70 ซม.พื้นไวน์บอร์ด 31,600.00 เงินบำรุง 
11513-01-2555วช 7110-007-0015โต๊ะประชุม ขนาด 60*180 ซม.ขาเหล็กแบบพับได้ สูง 70 ซม.พื้นไวน์บอร์ด 41,600.00 เงินบำรุง 
11613-01-2555วช 7110-007-0015โต๊ะประชุม ขนาด 60*180 ซม.ขาเหล็กแบบพับได้ สูง 70 ซม.พื้นไวน์บอร์ด 51,600.00 เงินบำรุง 
11713-01-2555วช 7110-007-0015โต๊ะประชุม ขนาด 60*180 ซม.ขาเหล็กแบบพับได้ สูง 70 ซม.พื้นไวน์บอร์ด 61,600.00 เงินบำรุง 
11813-01-2555วช 7110-007-0015โต๊ะประชุม ขนาด 60*180 ซม.ขาเหล็กแบบพับได้ สูง 70 ซม.พื้นไวน์บอร์ด 71,600.00 เงินบำรุง 
11913-01-2555วช 7110-007-0015โต๊ะประชุม ขนาด 60*180 ซม.ขาเหล็กแบบพับได้ สูง 70 ซม.พื้นไวน์บอร์ด 81,600.00 เงินบำรุง 
12013-01-2555วช 7110-007-0015โต๊ะประชุม ขนาด 60*180 ซม.ขาเหล็กแบบพับได้ สูง 70 ซม.พื้นไวน์บอร์ด 91,600.00 เงินบำรุง 
12113-01-2555วช 7110-007-0015โต๊ะประชุม ขนาด 60*180 ซม.ขาเหล็กแบบพับได้ สูง 70 ซม.พื้นไวน์บอร์ด 101,600.00 เงินบำรุง 
12221-07-2546วช 7110-026-0001โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์ ทำจากไฟเบอร์กลาส11,760.00 เงินบำรุง  ขอทำลาย
12301-01-2544วช 7110-026-0001โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์ ทำจากไฟเบอร์กลาส11,800.00 เงินบำรุง  ขอทำลาย
12429-03-2529วช 7110-007-0025โต๊ะสี่เหลี่ยมทำด้วยไม้ไม่มีลิ้นชัก12,000.00 งบประมาณ  รอทำลาย
12529-11-2554วช 9925-009-0001โต๊ะหมู่บูชา (ชุดเล็ก)ชนิดหมู่ 7 หน้า 6 นิ้ว11,500.00 เงินบำรุง 
12612-11-2550วช 5805-001-0003โทรศัพท์พื้นฐาน TOT + ADSL1374.00 เงินบำรุง 
12709-03-2550วช 5805-001-0003โทรศัพท์แบบไร้สาย CDMA13,999.00 เงินบำรุง 
07224 รพ.สต.วังควง , 43 รายการ 
127-09-2556วค 7110-015-0003ชุดรับแขกบุนวมชนาด 3 ที่นั่ง 1 ที่นั่ง 1 ที่นั่ง สีฟ้า (ไม่มีโต๊ะกระจก14,300.00 เงินบำรุง 
209-03-2547 ตู้แสดงความคิดเห็น พลาสติกขนาดสูง 47 ลึก 15 ซม.11,350.00 เงินบำรุง  ขอทำลาย
320-10-2549 ตู้ใส่แฟ้มเอกสาร127,000.00 เงินบำรุง 
425-03-2552 บอร์ดจัดนิทรรศการชนิดบุกำมะหยี่ไม่มีขาตั้งขนาด6x120 ซม.11,200.00 เงินบำรุง 
525-03-2552 บอร์ดจัดนิทรรศการชนิดบุกำมะหยี่ไม่มีขาตั้งขนาด6x120 ซม.11,200.00 เงินบำรุง 
604-10-2549 ผ้าม่าน137,700.00 เงินบำรุง  ขอทำลาย
704-10-2550 พัดลมติดผนัง 16 นิ้ว1980.00 เงินบำรุง 
804-10-2550 พัดลมติดผนัง 16 นิ้ว2980.00 เงินบำรุง 
901-07-2540 พัดลมเพดาน ขนาด 3 ใบพัด 20 นิ้ว1600.00 บริจาค  ขอทำลาย
1001-07-2540 พัดลมเพดาน ขนาด 3 ใบพัด 20 นิ้ว2600.00 บริจาค  ขอทำลาย
1101-07-2540 พัดลมเพดาน ขนาด 3 ใบพัด 24 นิ้ว1600.00 บริจาค  ขอทำลาย
1204-10-2550วค 4140-001-0004พัดลมเพดานโคจร 16 นิ้ว11,050.00 เงินบำรุง 
1304-10-2550วค 4140-001-0004พัดลมเพดานโคจร 16 นิ้ว21,050.00 เงินบำรุง 
1404-10-2550วค 4140-001-0004พัดลมเพดานโคจร 16 นิ้ว31,050.00 เงินบำรุง 
1504-10-2550วค 4140-001-0004พัดลมเพดานโคจร 16 นิ้ว41,050.00 เงินบำรุง 
1604-10-2550วค 1440-001-0004พัดลมเพดานโคจร 16 นิ้ว51,050.00 เงินบำรุง 
1704-10-2550วค 4140-001-0004พัดลมเพดานโคจร 16 นิ้ว61,050.00 เงินบำรุง 
1804-10-2550วค 4140-001-0004พัดลมเพดานโคจร 16 นิ้ว71,050.00 เงินบำรุง 
1904-10-2550วค 4140-001-0004พัดลมเพดานโคจร 16 นิ้ว81,050.00 เงินบำรุง 
2004-10-2550วค 4140-001-0004พัดลมเพดานโคจร 16 นิ้ว91,050.00 เงินบำรุง 
2115-02-2554 พัดลมโคจร ยี่ห้อฮาตาลิ101,200.00 เงินบำรุง 
2215-02-2554 พัดลมโคจร ยี่ห้อฮาตาลิ111,200.00 เงินบำรุง 
2315-02-2554 พัดลมโคจร ยี่ห้อฮาตาลิ121,200.00 เงินบำรุง 
2415-02-2554 พัดลมโคจร ยี่ห้อฮาตาลิ131,200.00 เงินบำรุง 
2515-02-2554 พัดลมโคจร ยี่ห้อฮาตาลิ141,200.00 เงินบำรุง 
2603-11-2554 เก้าอี้สำนักงาน111,060.00 เงินบำรุง 
2715-12-2554 เก้าอี้หนัง 25 ตัว118,475.00 เงินบำรุง 
2830-12-2554 เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน225,900.00 งบประมาณ 
2929-03-2557 เครื่องปรับอากาศLG รุ่น S13BU116,800.00 เงินบำรุง 
3016-09-2557วค 4120-004-0003เครื่องปรับอากาศขนาด 18000 BTU ยี่ห้อ FOCUS รุ่น cse-18wt117,100.00 งบประมาณ 
3116-09-2557วค 4120-004-0003เครื่องปรับอากาศขนาด 18000 BTU ยี่ห้อ FOCUS รุ่น cse-18wt217,100.00 งบประมาณ 
3229-08-2551 เครื่องพิมพ์คอมพิมเตอร์ print,copy,color ,scanner ซัมซุงSCX-4521F19,600.00 เงินบำรุง  ขอทำลาย
3315-01-2550 เครื่องยิงฉลากยาหมดอายุ Hallo กลาง2HG(รุ่น7หลักอักษร3หลักตัวเลข)18,000.00 งบลงทุน 49 
3416-03-2526 เครื่องรับ-ส่งวิทยุ SEIWA รุ่น TR-77-05 (ไม่ทราบราคา)11.00 งบประมาณ 
3509-03-2550 เครื่องรับโทรศัพท์ HUAWEI13,999.00 เงินบำรุง  ขอทำลาย
3605-02-2556 เครื่องสำรองไฟ15,590.00 เงินบำรุง 
3720-10-2549 เคาเตอร์ วางเครื่องคอมพิวเตอร์ห้องบัตร121,000.00 เงินบำรุง 
3825-09-2550 แฝงรับสัญญาณโทรศัพท์11,800.00 เงินบำรุง 
3909-08-2554 โต๊ะ113,980.00 งบลงทุน 53 
4003-10-2540วค 7110-007-0002โต๊ะทำงาน ระดับ 3 (ไม้อัด)13,500.00 เงินบำรุง 
4103-10-2540วค 7110-007-0002โต๊ะทำงาน ระดับ 3 (ไม้อัด)23,500.00 เงินบำรุง 
4203-10-2540วค 7110-007-0002โต๊ะทำงาน ระดับ 3 (ไม้อัด)33,500.00 เงินบำรุง 
4312-01-2552 โทรศัพท์แบบกดมีหน้าจอพร้อมเมเดมยี่ห้อ WORK13,595.00 เงินบำรุง 
07225 รพ.สต.ลานกระทิง , 59 รายการ 
106-07-2561ลก 7110-007-0021ชั้นวางของไม้สัก 3 ชั้น 11,500.00 เงินบำรุง 
224-12-2556 ชั้นวางเวชภัณฑ์ยา13,500.00 เงินบำรุง 
303-12-2556 ชั้นแฟนซี 4 ชั้น11,960.00 เงินบำรุง 
426-05-2559 ตู้สแตนเลดเก็บเวชภัณฑ์19,500.00 งบประมาณ 
512-02-2553 ตู้เก็บเวชภัณฑ์121,000.00 เงินบำรุง 
630-05-2560ลก 7110-001-0007ตู้เอกสารเหล็ก 4 ชั้น ขนาด 46.1x62x132 ซม.14,300.00 เงินบำรุง 
730-05-2560ลก 7110-001-0007ตู้เอกสารเหล็ก 4 ชั้น ขนาด 46.1x62x132 ซม.14,300.00 เงินบำรุง 
831-01-2556 ตู้โชว์ขนาด 1.20 3 บาน ล่างทึบ13,690.00 เงินบำรุง 
906-07-2561ลก 7195-008-0006ตู้โชว์ไม้สัก 13,000.00 เงินบำรุง 
1012-10-2543ลก 7110-001-0004ตู้ไม้วางเอกสาร 3 ชั้นต่อเนื่อง115,000.00 เงินบำรุง 
1107-04-2541ลก 7110-002-0003ตู้ไม้อัดเก็บเอกสาร2บานประตูขนาด43*143*122 ซม.12,800.00 เงินบำรุง 
1207-04-2541ลก 7110-002-0003ตู้ไม้อัดเก็บเอกสาร4ลิ้นชัก ขนาด42*48+148 ซม.12,900.00 เงินบำรุง 
1319-12-2549 ตู้ไส่อุปกรณ์พัฒนาการเด็ก ขนาดกว้าง 0.40 ม. ยาว 2.28 ม.สูง 1.60 ม.116,500.00 เงินบำรุง 
1415-12-2549 ตู้ไส่อุปกรณ์พัฒนาการเด็ก ขนาด 0.40*2.28*1.60 ม116,500.00 เงินบำรุง 
1515-12-2549 ตู้ไส่เอกสารขนาดกว้าง .40*0.85*2 ม.17,700.00 เงินบำรุง 
1615-12-2549 ตู้ไส่เอกสารขนาดกว้าง 0.40 ม. ยาว 0.85 ม.สูง 2 ม.17,700.00 เงินบำรุง 
1715-12-2549 ตู้ไส่เอกสารขนาดกว้าง 0.55 ม. ยาว 1.89 ม.สูง 2 ม.117,000.00 เงินบำรุง 
1815-12-2549 ตู้ไส่เอกสารขนาดกว้าง 0.55 ม. ยาว 1.92 ม.สูง 2 ม.116,500.00 เงินบำรุง 
1915-12-2549 ตู้ไส่เอกสารขนาดกว้าง 55*1.89*2 ม.117,000.00 เงินบำรุง 
2015-12-2549 ตู้ไส่เอกสารขนาดกว้าง0.55*1.92*2 ม.117,500.00 เงินบำรุง 
2110-11-2538ลก 0195-044-4496ถังดับเพลิงติดผนังสีแดง12,500.00 เงินบำรุง 
2211-08-2543ลก 0195-044-4496ถังดับเพลิงติดผนังสีแดง23,500.00 งบประมาณ 
2325-02-2545ลก 7105-000-2001ผ้าม่านพร้อมลางม่าน ขนาด1.3ม 2ชุด 1ม 1 ชุด และ2.55ม 6ชุด18,500.00 เงินบำรุง 
2418-12-2549 พัดลมโคจร 16 นิ้ว11,400.00 เงินบำรุง 
2518-12-2549 พัดลมโคจร 16 นิ้ว21,400.00 เงินบำรุง 
2618-12-2549 พัดลมโคจร 16 นิ้ว31,400.00 เงินบำรุง 
2715-12-2549ลก 7110-003-0002ห้องข้อมูลข่าวสารขนาด ย 1.65*ส3.03 ม. พร้อมประตู 1 บาน19,000.00 เงินบำรุง 
2823-09-2545ลก 7110-003-0001ห้องรักษาพยาบาลขนาด (2.05+2.05+5.19)*1.90118,018.00 เงินบำรุง 
2915-12-2543ลก 7110-006-0003เก้าอี้ทำงานหมุนได้ มีล้อ11,100.00 เงินบำรุง 
3015-12-2543ลก 7110-006-0003เก้าอี้ทำงานหมุนได้ มีล้อ21,100.00 เงินบำรุง 
3115-12-2543ลก 7110-006-0003เก้าอี้ทำงานหมุนได้ มีล้อ31,100.00 เงินบำรุง 
3231-05-2560ลก 7110-006-0049เก้าอี้บุนวมมีพนักพิงและล้อหมุน12,500.00 เงินบำรุง 
3331-05-2560ลก 7110-006-0049เก้าอี้บุนวมมีพนักพิงและล้อหมุน12,500.00 เงินบำรุง 
3431-05-2560ลก 7110-006-0049เก้าอี้บุนวมมีพนักพิงและล้อหมุน22,500.00 เงินบำรุง 
3503-12-2556 เก้าอี้เล็กฝ้าย11,380.00 เงินบำรุง 
3610-01-2540ลก 7110-006-0012เก้าอี้โครงเหล็กบุหนวมด้วยฟองน้ำ1180.00 บริจาค 
3710-01-2540ลก 7110-006-0012เก้าอี้โครงเหล็กบุหนวมด้วยฟองน้ำ2180.00 บริจาค 
3830-12-2554 เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน225,900.00 งบประมาณ 
3916-09-2557ลก 4120-004-0003เครื่องปรับอากาศขนาด 18000 BTU ยี่ห้อ FOCUS รุ่น cse-18wt117,100.00 งบประมาณ 
4016-09-2557ลก 4120-004-0003เครื่องปรับอากาศขนาด 18000 BTU ยี่ห้อ FOCUS รุ่น cse-18wt217,100.00 งบประมาณ 
4115-12-2560ลก 4120-004-0003เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดแขวน ขนาด 18,000 BTU123,000.00 เงินบำรุง 
4230-09-2553 เครื่องปริ้นเตอร์21,650.00 เงินบำรุง 
4325-08-2557 เครื่องปริ้นเตอร์ HD color laserjet cp102517,990.00 เงินบำรุง 
4401-01-2541ลก 7430-001-0003เครื่องพิมพ์ดีดแคร่ยาว18นิ้ว ยี่ห้อ olympia18,000.00 งบประมาณ 
4515-09-2557 เครื่องพ่นยุง ULV170,000.00 เงินบำรุง 
4610-10-2543ลก 6530-034-0001เคาว์เตอร์ไม้สักอัด โครงไม้เนื้อแข็ง ขนาด 64 * 374 *100 ซม.117,000.00 เงินบำรุง 
4707-10-2554 โซฟาพร้อมโต๊ะกลาง111,000.00 เงินบำรุง 
4825-03-2548 โซฟาสีเขียวอ่อนพร้อมโต๊ะ14,500.00 เงินบำรุง  ขอทำลาย
4923-09-2545ลก 6530-034-0002โต๊ะคอมพิวเตอร์ ขนาด 0.60*1.85*0.74 ม.13,132.00 เงินบำรุง 
5007-10-2554 โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้110,658.00 เงินบำรุง 
5106-11-2534ลก 7110-007-7001โต๊ะทำงานระดับ1-2 ไม้ ขนาด ก65*122*76 ซม.11,500.00 เงินบำรุง 
5206-11-2534ลก 7110-007-7002โต๊ะทำงานระดับ3-6 ไม้ ขนาด 75*152*78 ซม.12,300.00 เงินบำรุง 
5331-05-2560ลก 7110-000-0002โต๊ะทำงานหน้าไม้อัดสัก ขนาด 1.20 เมตร12,670.00 เงินบำรุง 
5427-06-2557 โต๊ะทำงานเหล็กลิ้นชัก 3 ชั้นและเก้าอี้มีพนักพิง18,140.00 เงินบำรุง 
5529-05-2562ลก 7110-007-7001โต๊ะทำงานไม้สัก ขนาด 1.2 เมตร15,500.00 เงินบำรุง 
5629-05-2560ลก 7110-007-7001โต๊ะทำงานไม้สัก ขนาด 1.20 เมตร25,500.00 เงินบำรุง 
5706-07-2561ลก 7110-007-7002โต๊ะทำงานไม้สัก ขนาด 1.5 เมตร16,500.00 เงินบำรุง 
5803-12-2556 โต๊ะประชุม ขนาด 45x180 ซม. ขาชุบโคเมี่ยม110,260.00 เงินบำรุง 
5903-08-2545ลก 5820-001-0001โทรทัศน์สีขนาด25นิ้ว ยี่ห้อ sony116,000.00 เงินบำรุง  ขอทำลาย
07226 รพ.สต.ลานทอง , 146 รายการ 
122-04-2552ลท 7230-003-0004กระดานติดประกาศนิทรรศการ ทำด้วยไม้อัดบุสักหลาด ติดบานพับ4 บาน11,200.00 เงินบำรุง  ขอทำลาย
208-08-2556 กล้องวงจรปิดไร้สาย111,500.00 เงินบำรุง  ขอทำลาย
328-11-2562 กล้องวงจรปิดไร้สาย ยี่ห้อVSTARCAM210,000.00 เงินบำรุง 
408-12-2540ลท 7110-016-0003ชั้นวางสิ่งของแบบโครงเหล็ก 3ชั้น มีล้อเลื่อน(วาง TV.)11,400.00 เงินบำรุง  ขอทำลาย
502-05-2518ลท 7110-016-0009ชั้นวางเอกสาร แบบโครงเหล็ก 3ชั้น1180.00 เงินบำรุง  ขอทำลาย
602-05-2518ลท 7110-016-0009ชั้นวางเอกสาร แบบโครงเหล็ก 3ชั้น2250.00 เงินบำรุง  ขอทำลาย
710-04-2541ลท 7110-016-0001ชั้นวางเอกสาร แบบโครงเหล็ก 4 ชั้น11,500.00 เงินบำรุง 
803-10-2551ลท 7110-016-0008ชั้นวางเอกสาร แบบโครงไม้ 4 ชั้น มีกระจกเลื่อน ปิด - เปิดได้13,280.00 เงินบำรุง 
916-06-2551ลท 7110-015-0003ชุดเก้าอี้รับแขก(โซฟา)แบบบุนวม ชนิด 5 ที่นั่ง สีเทา14,450.00 เงินบำรุง 
1021-02-2556ลท 7105-006-0001ชุดโต๊ะรับประทานอาหารยางพารา16,500.00 เงินบำรุง 
1103-10-2551ลท 7125-001-0007ตู้ช่องเก็บของ ทำด้วยไม้อัดหนา 3ชั้น ขนาด 40x40x120 ซ.ม.ทาสีฟ้า1580.00 เงินบำรุง  ขอทำลาย
1203-10-2551ลท 7125-001-0007ตู้ช่องเก็บของ ทำด้วยไม้อัดหนา 3ชั้น ขนาด 40x40x120 ซ.ม.ทาสีฟ้า2580.00 เงินบำรุง 
1303-10-2551ลท 7125-001-0007ตู้ช่องเก็บของ ทำด้วยไม้อัดหนา 3ชั้น ขนาด 40x40x120 ซ.ม.ทาสีฟ้า3580.00 เงินบำรุง 
1413-03-2550ลท 7125-002-0004ตู้เก็บของ ทำด้วยไม้ 1 ตอน 10 บานประตู118,000.00 เงินบำรุง  ขอทำลาย
1513-03-2550ลท 7125-002-0002ตู้เก็บของ ทำด้วยไม้ 1 ตอน 4 บานประตู14,800.00 เงินบำรุง  ขอทำลาย
1630-12-2554 ตู้เก็บเวชภัณฑ์ยา34,920.00 งบประมาณ 
1713-02-2534ลท 7110-001-0002ตู้เก็บเอกสาร ทำด้วยไม้ 2 ตอน ประตูกระจก12,200.00 งบประมาณ 
1830-12-2554ลท 4110-001-0002ตู้เย็นขนาด 9 คิวบิกฟุต ยี่ห้อ SAMSUNG รุ่นRT30552 สีไทเทเนียมเงิน113,490.00 งบประมาณ 
1912-04-2559ลท 4110-001-0002ตู้เย็นแซ่วัคซีน PANASONIC NR-BT264S110,490.00 เงินบำรุง 
2013-02-2534ลท 7110-002-0003ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 4 ลิ้ชัก ยี่ห้อ KINGKONG12,200.00 เงินบำรุง 
2119-08-2545ลท 7125-002-0003ตู้แขวนเก็บของ ทำด้วยไม้ 1 ตอน 4 บานประตู12,639.00 เงินบำรุง  ขอทำลาย
2219-08-2545ลท 7125-002-0003ตู้แขวนเก็บของ ทำด้วยไม้ 1 ตอน 6 บานประตู24,176.00 เงินบำรุง  ขอทำลาย
2319-08-2545ลท 7125-002-0003ตู้แขวนเก็บของ ทำด้วยไม้ 1 ตอน 6 บานประตู34,176.00 เงินบำรุง  ขอทำลาย
2409-05-2538ลท 7195-008-0005ตู้โชว์ แบบกระจกรอบชนิดยาว โครงเหล็ก 3 ชั้น มีล้อเลื่อน12,000.00 บริจาค  ขอทำลาย
2509-12-2545ลท 7230-004-0001ผ้าม่าน พร้อมรางและอุปกรณ์12,100.00 เงินบำรุง  ขอทำลาย
2609-12-2545ลท 7230-004-0001ผ้าม่าน พร้อมรางและอุปกรณ์21,400.00 เงินบำรุง  ขอทำลาย
2709-12-2545ลท 7230-004-0001ผ้าม่าน พร้อมรางและอุปกรณ์3700.00 เงินบำรุง  ขอทำลาย
2809-12-2545ลท 7230-004-0001ผ้าม่าน พร้อมรางและอุปกรณ์42,200.00 เงินบำรุง  ขอทำลาย
2909-12-2545ลท 7230-004-0001ผ้าม่าน พร้อมรางและอุปกรณ์52,200.00 เงินบำรุง  ขอทำลาย
3009-12-2545ลท 7230-004-0001ผ้าม่าน พร้อมรางและอุปกรณ์62,200.00 เงินบำรุง  ขอทำลาย
3109-12-2545ลท 7230-004-0001ผ้าม่าน พร้อมรางและอุปกรณ์71,300.00 เงินบำรุง  ขอทำลาย
3209-12-2545ลท 7230-004-0001ผ้าม่าน พร้อมรางและอุปกรณ์81,300.00 เงินบำรุง  ขอทำลาย
3309-12-2545ลท 7230-004-0001ผ้าม่าน พร้อมรางและอุปกรณ์9600.00 เงินบำรุง  ขอทำลาย
3409-12-2545ลท 7230-004-0001ผ้าม่าน พร้อมรางและอุปกรณ์102,500.00 เงินบำรุง  ขอทำลาย
3509-12-2545ลท 7230-004-0001ผ้าม่าน พร้อมรางและอุปกรณ์112,100.00 เงินบำรุง  ขอทำลาย
3609-07-2561ลท 4140-001-0004พัดลมติดผนัง ขนาด18นิ้ว ยี่ห้อ Hatari11,600.00 เงินบำรุง 
3709-07-2561ลท 4140-001-0004พัดลมติดผนัง ขนาด18นิ้ว ยี่ห้อ Hatari21,600.00 เงินบำรุง 
3809-07-2561ลท 4140-001-0004พัดลมติดผนัง ขนาด18นิ้ว ยี่ห้อ Hatari31,600.00 เงินบำรุง 
3909-03-2542ลท 4140-001-0005พัดลมเพดาน ชนิด 3ใบพัด ขนาดใบพัด 36 นิ้ว ยี่ห้อ HUSAN1700.00 บริจาค  ขอทำลาย
4009-03-2542ลท 4140-001-0005พัดลมเพดาน ชนิด 3ใบพัด ขนาดใบพัด 36 นิ้ว ยี่ห้อ JANS2780.00 บริจาค  รอทำลาย
4114-05-2551ลท 4140-001-0003พัดลมเพดาน ชนิดส่ายรอบตัว(โคจร) ขนาดใบพัด 16 นิ้ว ยี่ห้อ Hatari11,050.00 เงินบำรุง  ขอทำลาย
4214-05-2551ลท 4140-001-0003พัดลมเพดาน ชนิดส่ายรอบตัว(โคจร) ขนาดใบพัด 16 นิ้ว ยี่ห้อ Hatari21,050.00 เงินบำรุง  ขอทำลาย
4314-05-2551ลท 4140-001-0003พัดลมเพดาน ชนิดส่ายรอบตัว(โคจร) ขนาดใบพัด 16 นิ้ว ยี่ห้อ Hatari31,050.00 เงินบำรุง  ขอทำลาย
4414-05-2551ลท 4140-001-0003พัดลมเพดาน ชนิดส่ายรอบตัว(โคจร) ขนาดใบพัด 16 นิ้ว ยี่ห้อ Hatari41,050.00 เงินบำรุง  ขอทำลาย
4514-05-2551ลท 4140-001-0003พัดลมเพดาน ชนิดส่ายรอบตัว(โคจร) ขนาดใบพัด 16 นิ้ว ยี่ห้อ Hatari51,050.00 เงินบำรุง  ขอทำลาย
4629-12-2553ลท 4140-001-0003พัดลมโคจร ขนาด 16 นิ้ว ยี่ห้อ HITACHI11,900.00 เงินบำรุง  ขอทำลาย
4729-12-2553ลท 4140-001-0003พัดลมโคจร ขนาด 16 นิ้ว ยี่ห้อ HITACHI21,900.00 เงินบำรุง  ขอทำลาย
4829-12-2553ลท 4140-001-0003พัดลมโคจร ขนาด 16 นิ้ว ยี่ห้อ HITACHI31,900.00 เงินบำรุง  ขอทำลาย
4929-12-2553ลท 4140-001-0003พัดลมโคจร ขนาด 16 นิ้ว ยี่ห้อ HITACHI41,900.00 เงินบำรุง  ขอทำลาย
5029-12-2553ลท 4140-001-0003พัดลมโคจร ขนาด 16 นิ้ว ยี่ห้อ HITACHI51,900.00 เงินบำรุง 
5129-12-2553ลท 4140-001-0003พัดลมโคจร ขนาด 16 นิ้ว ยี่ห้อ HITACHI61,900.00 เงินบำรุง 
5205-08-2553ลท 7230-001-0001ม่านปรับแสง1130,323.00 เงินบำรุง  ขอทำลาย
5315-02-2515ลท 7110-013-0001ม้ายาวนั่งรอตรวจ ทำด้วยไม้สัก มีพนักพิง1150.00 บริจาค  ขอทำลาย
5403-01-2516ลท 7110-013-0001ม้ายาวนั่งรอตรวจ ทำด้วยไม้สัก มีพนักพิง2150.00 เงินบำรุง  ขอทำลาย
5509-08-2544ลท 5820-015-0001วิทยุสื่อสาร ชนิดตั้งประจำที่ กำลังส่ง 10 วัตต์ ระบบ VHF/FM ยี่ห้อLVB12,000.00 งบประมาณ  ขอทำลาย
5602-01-2539ลท 7110-006-0016เก้าอี้ ทำด้วยไม้สัก มีพนักพิง1150.00 เงินบำรุง  ขอทำลาย
5702-01-2539ลท 7110-006-0016เก้าอี้ ทำด้วยไม้สัก มีพนักพิง2150.00 เงินบำรุง  ขอทำลาย
5829-06-2550ลท 7110-006-0031เก้าอี้ทำด้วยพลาสติก มีพนักพิง สีน้ำเงิน1170.00 เงินบำรุง  ขอทำลาย
5929-06-2550ลท 7110-006-0031เก้าอี้ทำด้วยพลาสติก มีพนักพิง สีน้ำเงิน2170.00 เงินบำรุง  ขอทำลาย
6029-06-2550ลท 7110-006-0031เก้าอี้ทำด้วยพลาสติก มีพนักพิง สีน้ำเงิน3170.00 เงินบำรุง  ขอทำลาย
6129-06-2550ลท 7110-006-0031เก้าอี้ทำด้วยพลาสติก มีพนักพิง สีน้ำเงิน4170.00 เงินบำรุง  ขอทำลาย
6229-06-2550ลท 7110-006-0031เก้าอี้ทำด้วยพลาสติก มีพนักพิง สีน้ำเงิน5170.00 เงินบำรุง  ขอทำลาย
6329-06-2550ลท 7110-006-0031เก้าอี้ทำด้วยพลาสติก มีพนักพิง สีน้ำเงิน6170.00 เงินบำรุง  ขอทำลาย
6429-06-2550ลท 7110-006-0031เก้าอี้ทำด้วยพลาสติก มีพนักพิง สีน้ำเงิน7170.00 เงินบำรุง  ขอทำลาย
6529-06-2550ลท 7110-006-0031เก้าอี้ทำด้วยพลาสติก มีพนักพิง สีน้ำเงิน8170.00 เงินบำรุง  ขอทำลาย
6629-06-2550ลท 7110-006-0031เก้าอี้ทำด้วยพลาสติก มีพนักพิง สีน้ำเงิน9170.00 เงินบำรุง  ขอทำลาย
6729-06-2550ลท 7110-006-0031เก้าอี้ทำด้วยพลาสติก มีพนักพิง สีน้ำเงิน10170.00 เงินบำรุง  ขอทำลาย
6829-06-2550ลท 7110-006-0031เก้าอี้ทำด้วยพลาสติก มีพนักพิง สีน้ำเงิน11170.00 เงินบำรุง  ขอทำลาย
6929-06-2550ลท 7110-006-0031เก้าอี้ทำด้วยพลาสติก มีพนักพิง สีน้ำเงิน12170.00 เงินบำรุง  ขอทำลาย
7029-06-2550ลท 7110-006-0031เก้าอี้ทำด้วยพลาสติก มีพนักพิง สีน้ำเงิน13170.00 เงินบำรุง  ขอทำลาย
7129-06-2550ลท 7110-006-0031เก้าอี้ทำด้วยพลาสติก มีพนักพิง สีน้ำเงิน14170.00 เงินบำรุง  ขอทำลาย
7229-06-2550ลท 7110-006-6031เก้าอี้ทำด้วยพลาสติก มีพนักพิง สีน้ำเงิน15170.00 เงินบำรุง  ขอทำลาย
7329-06-2550ลท 7110-006-0031เก้าอี้ทำด้วยพลาสติก มีพนักพิง สีน้ำเงิน16170.00 เงินบำรุง  ขอทำลาย
7429-06-2550ลท 7110-006-0031เก้าอี้ทำด้วยพลาสติก มีพนักพิง สีน้ำเงิน17170.00 เงินบำรุง  ขอทำลาย
7529-06-2550ลท 7110-006-0031เก้าอี้ทำด้วยพลาสติก มีพนักพิง สีน้ำเงิน18170.00 เงินบำรุง  ขอทำลาย
7629-06-2550ลท 7110-006-0031เก้าอี้ทำด้วยพลาสติก มีพนักพิง สีน้ำเงิน19170.00 เงินบำรุง  ขอทำลาย
7729-06-2550ลท 7110-006-0031เก้าอี้ทำด้วยพลาสติก มีพนักพิง สีน้ำเงิน20170.00 เงินบำรุง  ขอทำลาย
7829-06-2550ลท 7110-006-0031เก้าอี้ทำด้วยพลาสติก มีพนักพิง สีน้ำเงิน21170.00 เงินบำรุง  ขอทำลาย
7929-06-2550ลท 7110-006-0031เก้าอี้ทำด้วยพลาสติก มีพนักพิง สีน้ำเงิน22170.00 เงินบำรุง  ขอทำลาย
8029-06-2550ลท 7110-006-0031เก้าอี้ทำด้วยพลาสติก มีพนักพิง สีน้ำเงิน23170.00 เงินบำรุง  ขอทำลาย
8129-06-2550ลท 7110-006-0031เก้าอี้ทำด้วยพลาสติก มีพนักพิง สีน้ำเงิน24170.00 เงินบำรุง  ขอทำลาย
8229-06-2550ลท 7110-006-0031เก้าอี้ทำด้วยพลาสติก มีพนักพิง สีน้ำเงิน25170.00 เงินบำรุง  ขอทำลาย
8329-06-2550ลท 7110-006-0031เก้าอี้ทำด้วยพลาสติก มีพนักพิง สีน้ำเงิน26170.00 เงินบำรุง  ขอทำลาย
8429-06-2550ลท 7110-006-0031เก้าอี้ทำด้วยพลาสติก มีพนักพิง สีน้ำเงิน27170.00 เงินบำรุง  ขอทำลาย
8529-06-2550ลท 7110-006-0031เก้าอี้ทำด้วยพลาสติก มีพนักพิง สีน้ำเงิน28170.00 เงินบำรุง  ขอทำลาย
8629-06-2550ลท 7110-006-0031เก้าอี้ทำด้วยพลาสติก มีพนักพิง สีน้ำเงิน29170.00 เงินบำรุง  ขอทำลาย
8729-06-2550ลท 7110-006-0031เก้าอี้ทำด้วยพลาสติก มีพนักพิง สีน้ำเงิน30170.00 เงินบำรุง  ขอทำลาย
8829-06-2550ลท 7110-006-0031เก้าอี้ทำด้วยพลาสติก มีพนักพิง สีน้ำเงิน31170.00 เงินบำรุง  ขอทำลาย
8929-06-2550ลท 7110-006-0031เก้าอี้ทำด้วยพลาสติก มีพนักพิง สีน้ำเงิน32170.00 เงินบำรุง  ขอทำลาย
9029-06-2550ลท 7110-006-0031เก้าอี้ทำด้วยพลาสติก มีพนักพิง สีน้ำเงิน33170.00 เงินบำรุง  ขอทำลาย
9129-06-2550ลท 7110-006-0031เก้าอี้ทำด้วยพลาสติก มีพนักพิง สีน้ำเงิน34170.00 เงินบำรุง  ขอทำลาย
9229-06-2550ลท 7110-006-0031เก้าอี้ทำด้วยพลาสติก มีพนักพิง สีน้ำเงิน35170.00 เงินบำรุง  ขอทำลาย
9329-06-2550ลท 7110-006-0031เก้าอี้ทำด้วยพลาสติก มีพนักพิง สีน้ำเงิน36170.00 เงินบำรุง  ขอทำลาย
9429-06-2550ลท 7110-006-0031เก้าอี้ทำด้วยพลาสติก มีพนักพิง สีน้ำเงิน37170.00 เงินบำรุง  ขอทำลาย
9529-06-2550ลท 7110-006-0031เก้าอี้ทำด้วยพลาสติก มีพนักพิง สีน้ำเงิน38170.00 เงินบำรุง  ขอทำลาย
9629-06-2550ลท 7110-006-0031เก้าอี้ทำด้วยพลาสติก มีพนักพิง สีน้ำเงิน39170.00 เงินบำรุง  ขอทำลาย
9729-06-2550ลท 7110-006-0031เก้าอี้ทำด้วยพลาสติก มีพนักพิง สีน้ำเงิน40170.00 เงินบำรุง  ขอทำลาย
9829-06-2550ลท 7110-006-0031เก้าอี้ทำด้วยพลาสติก มีพนักพิง สีน้ำเงิน41170.00 เงินบำรุง  ขอทำลาย
9929-06-2550ลท 7110-006-0031เก้าอี้ทำด้วยพลาสติก มีพนักพิง สีน้ำเงิน42170.00 เงินบำรุง  ขอทำลาย
10029-06-2550ลท 7110-006-0031เก้าอี้ทำด้วยพลาสติก มีพนักพิง สีน้ำเงิน43170.00 เงินบำรุง  ขอทำลาย
10129-06-2550ลท 7110-006-0031เก้าอี้ทำด้วยพลาสติก มีพนักพิง สีน้ำเงิน44170.00 เงินบำรุง  ขอทำลาย
10229-06-2550ลท 7110-006-0031เก้าอี้ทำด้วยพลาสติก มีพนักพิง สีน้ำเงิน45170.00 เงินบำรุง  ขอทำลาย
10329-06-2550ลท 7110-006-0031เก้าอี้ทำด้วยพลาสติก มีพนักพิง สีน้ำเงิน46170.00 เงินบำรุง  ขอทำลาย
10429-06-2550ลท 7110-006-0031เก้าอี้ทำด้วยพลาสติก มีพนักพิง สีน้ำเงิน47170.00 เงินบำรุง  ขอทำลาย
10529-06-2550ลท 7110-006-0031เก้าอี้ทำด้วยพลาสติก มีพนักพิง สีน้ำเงิน48170.00 เงินบำรุง  ขอทำลาย
10629-06-2550ลท 7110-006-0031เก้าอี้ทำด้วยพลาสติก มีพนักพิง สีน้ำเงิน49170.00 เงินบำรุง  ขอทำลาย
10729-06-2550ลท 7110-006-0031เก้าอี้ทำด้วยพลาสติก มีพนักพิง สีน้ำเงิน50170.00 เงินบำรุง  ขอทำลาย
10809-05-2545ลท 7110-006-0016เก้าอี้ทำด้วยไม้ ไม่มีพนัก ขนาด 38x55x40 ซ.ม.1200.00 บริจาค  ขอทำลาย
10915-11-2549ลท 7110-006-0021เก้าอี้บุนวม มีพนักพิง ขาล้อเลื่อน11,200.00 เงินบำรุง  ขอทำลาย
11015-11-2549ลท 7110-006-0021เก้าอี้บุนวม มีพนักพิง ขาล้อเลื่อน21,200.00 เงินบำรุง  ขอทำลาย
11115-11-2549ลท 7110-006-0021เก้าอี้บุนวม มีพนักพิง ขาล้อเลื่อน31,200.00 เงินบำรุง  ขอทำลาย
11215-11-2549ลท 7110-006-0021เก้าอี้บุนวม มีพนักพิง ขาล้อเลื่อน41,200.00 เงินบำรุง  ขอทำลาย
11320-07-2554 เก้าอี้บุฟองน้ำ(พนักพิงระดับศรีษะ)12,620.00 เงินบำรุง 
11428-01-2556 เก้าอี้บุฟองน้ำมีพนักพิง(ล้อเลื่อน)12,900.00 เงินบำรุง 
11512-03-2557 เก้าอี้สำนักงาน โจนตัน Mono12,190.00 เงินบำรุง 
11610-02-2554 เก้าอี้แถว 4 ที่นั่งขาคู่ CPE-81413,300.00 เงินบำรุง 
11710-02-2554 เก้าอี้แถว 4 ที่นั่งขาคู่ CPE-81423,300.00 เงินบำรุง 
11819-07-2550ลท 7490-018-0001เครื่องติดสติกเกอร์แสดงวันหมดอายุสินค้า ยาและเวชภัณฑ์18,000.00 งบลงทุน 50  ขอทำลาย
11910-02-2554 เครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น14,400.00 เงินบำรุง 
12030-12-2554 เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน225,900.00 งบประมาณ 
12116-09-2557ลท 4120-004-0003เครื่องปรับอากาศขนาด 18000 BTU ยี่ห้อ FOCUS รุ่น cse-18wt117,100.00 งบประมาณ 
12216-09-2557ลท 4120-004-0003เครื่องปรับอากาศขนาด 18000 BTU ยี่ห้อ FOCUS รุ่น cse-18wt217,100.00 งบประมาณ 
12328-08-2549ลท 7490-018-0001เครื่องผนึกซองพลาสติก ไฟฟ้า12,560.00 งบลงทุน 49  ขอทำลาย
12429-07-2554 เครื่องพิมพ์ inkjet ติดแท้งค์14,800.00 เงินบำรุง  ขอทำลาย
12509-05-2562ลท 7490-019-0001เครื่องพิมพ์สติ๊กเกอร์ฉลากยา TSC รุ่น TTP24719,938.00 งบลงทุน 62 
12630-09-2554 เครื่องพ่นหมอกควันกำจัดยุงแบบมือถือ18,000.00 บริจาค  ขอทำลาย
12720-07-2554ลท 7440-002-0004เครื่องสำรองไฟฟ้า1100วัตต์15,150.00 เงินบำรุง  ขอทำลาย
12813-01-2553ลท 7490-019-0001เครื่องอ่านข้อมูลจากบัตรประชาชน Smart Card ยี่ห้อIRIS รุ่นBCR100TV3.013,500.00 งบลงทุน 52  ขอทำลาย
12906-03-2550ลท 5805-001-0003เครื่องโทรศัพท์แบบกด ชนิดมีจอ ระบบ CDMA ยี่ห้อ HUAWEI13,999.00 งบประมาณ  ขอทำลาย
13024-04-2541ลท 7193-004-0001เคาน์เตอร์ ทำด้วยไม้ ขนาด 60*310*98 ซ.ม.13,500.00 เงินบำรุง  รอทำลาย
13115-03-2550ลท 7193-004-0001เคาน์เตอร์ ทำด้วยไม้อัด ขนาด60*375*75 ซ.ม.221,200.00 เงินบำรุง 
13224-01-2561ลท 6530-005-0001โคมไฟฟ้าฉุกเฉิน ชนิดแขวนผนังหลอดไฟLEDคู่ ยี่ห้อ DYNO รุ่น LD-11513,500.00 งบลงทุน 61 
13303-10-2551ลท 7230-003-0003โครงเหล็กฉากกั้น ติดป้ายนิทรรศการ พับได้ มีล้อเลื่อน1850.00 เงินบำรุง  ขอทำลาย
13403-03-2538ลท 7110-007-0001โต๊ะทำงาน ระดับ 1 - 211,150.00 เงินบำรุง  ขอทำลาย
13515-11-2549ลท 7110-007-0001โต๊ะทำงาน ระดับ 1 - 222,600.00 งบประมาณ 
13602-01-2540ลท 7110-007-0002โต๊ะทำงาน ระดับ 3 - 612,900.00 งบประมาณ  ขอทำลาย
13715-11-2549ลท 7110-007-0002โต๊ะทำงาน ระดับ 3 - 623,200.00 งบประมาณ 
13812-07-2554 โต๊ะทำงานผู้บริหาร18,500.00 เงินบำรุง 
13912-03-2557 โต๊ะทำงานเข้ามุม นีโอ ITM13,390.00 เงินบำรุง 
14012-03-2557 โต๊ะทำงานเข้ามุม สไปเดอร์ Itoki14,290.00 เงินบำรุง 
14130-01-2560ลท 7110-007-0004โต๊ะบัญชี ขนาด 1.5 เมตร13,290.00 เงินบำรุง 
14207-01-2557 โต๊ะพับหน้าเหล็ก ST3060 ขนาด 152*76*75 ซม. 12,000.00 เงินบำรุง 
14319-08-2545ลท 7110-007-0003โต๊ะวางสิ่งของ ทำด้วยไม้ ขนาด 65x90x91 ซ.ม.11,500.00 เงินบำรุง 
14415-02-2515ลท 7110-007-0002โต๊ะวางสิ่งของทำด้วยไม้สัก ขนาด 70x112x77 ซ.ม.1400.00 บริจาค  ขอทำลาย
14519-08-2545ลท 7110-021-0002โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์ ทำด้วยไม้ ขนาด 58x100x76 ซ.ม.11,500.00 งบประมาณ  ขอทำลาย
14615-11-2549ลท 7110-021-0001โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์ แบบไม้บุโฟไมก้า มีล้อเลื่อนขนาด 50x110x75 ซม11,500.00 งบประมาณ  ขอทำลาย
07227 รพ.สต.วังตะแบก , 88 รายการ 
110-07-2540วบ 7330-016-0001ชั้นวางของ4 ชั้น12,500.00 เงินบำรุง  ขอทำลาย
223-02-2555 ชั้นวางรองเท้า 2 ชุด1540.00 เงินบำรุง 
323-02-2555 ชั้นเมโทร ขนาด 1.5 เมตร 13,590.00 เงินบำรุง 
408-02-2555 ชุดตู้เคาน์เตอร์พร้อมตู้แขวน19,900.00 เงินบำรุง 
510-07-2540 ชุดรับแขกบุนวม 5 ที่นั่ง17,500.00 เงินบำรุง  ขอทำลาย
610-07-2542วบ 7110-015-0001ชุดรับแขกบุนวมสีเขียว17,900.00 เงินบำรุง  ขอทำลาย
723-09-2554 ชุดรับแขกโครงเหล็กบุนวม118,500.00 เงินบำรุง 
808-02-2555 ชุดโซฟาไม้ 5 ที่นั่ง115,900.00 เงินบำรุง 
930-12-2554 ตู้เก็บเวชภัณฑ์ยา24,920.00 งบประมาณ 
1020-02-2539 ตู้เก็บแฟ้มไม้อัด 4 ชั้นมีบานเลื่อนขนาด183X41X204 Cm15,000.00 เงินบำรุง 
1110-05-2531วบ 7110-001-1006ตู้เหล็ก 10 ลิ้นชัก11,300.00 เงินบำรุง 
1210-05-2542วบ 7110-001-1002ตู้เหล็กเก็บวัสดุแบบประตูสองบาน12,500.00 บริจาค  ขอทำลาย
1320-10-2531วบ 7110-020-0003ตู้เหล้กเก็บเอกสาร 4ลิ้นชัก12,200.00 เงินบำรุง  ขอทำลาย
1410-10-2540วบ 7110-002-0003ตู้เหล้กเก็บเอกสาร 4ลิ้นชัก22,500.00 เงินบำรุง  ขอทำลาย
1510-07-2542วบ 7110-001-0005ตู้โชว์วางทีวีมีล้อเลื่อน12,800.00 เงินบำรุง 
1620-02-2539 ตู้ไม้อัดเก็บแฟ้มติดผนังบานเลื่อน 6 บานขนาด 337X50X292 Cm18,000.00 เงินบำรุง  ขอทำลาย
1729-05-2546 ตู้ไม้อัดโครงไม้เนื้อแข็ง๓ชั้น ใส่แฟ้มครอบครัว134,031.00 เงินบำรุง 
1810-10-2538 ตู้ไม้แบบโบราณ ขนาด 200X50X90 CM13,500.00 เงินบำรุง 
1910-10-2538 ตู้ไม้แบบโบราณ ขนาด 200X50X90 Cm23,500.00 เงินบำรุง 
2020-10-2538วบ 7110-002-0002ตู้ไม้แบบโบราณเก็เอกสาร ขนาด 100X90X70 CM12,500.00 เงินบำรุง 
2110-10-2538 ตู้ไม้แบบโยราณทรงสูงขนาด100X50x160 Cm13,000.00 เงินบำรุง 
2210-05-2538 ถังดับเพลิงขนาด 15 ปอนด์ สีแดง12,000.00 บริจาค 
2310-05-2538 ถังดับเพลิงขนาด 15 ปอนด์ สีแดง22,000.00 บริจาค 
2410-03-2551 บอร์ดนิทรรศการณ์ชนิดตั้งบุกัมหยี่11,000.00 เงินบำรุง  ขอทำลาย
2510-03-2551 บอร์ดนิทรรศการณ์ชนิดตั้งบุกัมหยี่21,000.00 เงินบำรุง  ขอทำลาย
2609-08-2556 พัดลมตั้งโต๊ะ11,200.00 เงินบำรุง 
2709-08-2556 พัดลมตั้งโต๊ะ21,200.00 เงินบำรุง 
2823-02-2555 ล็อคเกอร์เก็บของ11,190.00 เงินบำรุง 
2923-02-2555 เก้าอี้กาตูนย์ยาง1890.00 เงินบำรุง  ขอทำลาย
3010-07-2550 เก้าอี้ทำงานบุนวมมีล้อเลื่อนสีนำเงิน1990.00 เงินบำรุง  ขอทำลาย
3110-07-2550 เก้าอี้ทำงานบุนวมมีล้อเลื่อนสีเขียว1990.00 เงินบำรุง  ขอทำลาย
3210-07-2550 เก้าอี้ทำงานบุนวมมีล้อเลื่อนสีแสด1990.00 เงินบำรุง  ขอทำลาย
3320-10-2542 เก้าอี้ทำงานระดับ3-6 มีล้อเลื่อน บุนวม สีนำเงิน12,500.00 เงินบำรุง 
3410-10-2548วบ 7110-001-0003เก้าอี้นั่งรอตรวจพลาสติคโครงเหล็กแบบ 4 ที่นั่ง11,350.00 เงินบำรุง 
3510-10-2548วบ 7110-001-0003เก้าอี้นั่งรอตรวจพลาสติคโครงเหล็กแบบ 4 ที่นั่ง21,350.00 เงินบำรุง 
3610-10-2548วบ 7110-001-0003เก้าอี้นั่งรอตรวจพลาสติคโครงเหล็กแบบ 4 ที่นั่ง31,350.00 เงินบำรุง 
3710-10-2548วบ 7110-001-0003เก้าอี้นั่งรอตรวจพลาสติคโครงเหล็กแบบ 4 ที่นั่ง41,350.00 เงินบำรุง 
3810-10-2548วบ 7110-001-0003เก้าอี้นั่งรอตรวจพลาสติคโครงเหล็กแบบ 4 ที่นั่ง51,350.00 เงินบำรุง 
3910-10-2548วบ 7110-001-0003เก้าอี้นั่งรอตรวจพลาสติคโครงเหล็กแบบ 4 ที่นั่ง61,350.00 เงินบำรุง 
4010-10-2548วบ 7110-001-0003เก้าอี้นั่งรอตรวจพลาสติคโครงเหล็กแบบ 4 ที่นั่ง71,350.00 เงินบำรุง 
4110-10-2548วบ 7110-001-0003เก้าอี้นั่งรอตรวจพลาสติคโครงเหล็กแบบ 4 ที่นั่ง81,350.00 เงินบำรุง 
4210-10-2548วบ 7110-001-0003เก้าอี้นั่งรอตรวจพลาสติคโครงเหล็กแบบ 4 ที่นั่ง91,350.00 เงินบำรุง 
4310-10-2548วบ 7110-001-0003เก้าอี้นั่งรอตรวจพลาสติคโครงเหล็กแบบ 4 ที่นั่ง101,350.00 เงินบำรุง 
4410-10-2548วบ 7110-001-0003เก้าอี้นั่งรอตรวจพลาสติคโครงเหล็กแบบ 4 ที่นั่ง111,350.00 เงินบำรุง 
4523-09-2554 เก้าอี้บุนวม42,200.00 เงินบำรุง 
4627-06-2554 เก้าอี้สำนักงานมีล้อเลื่อน11,390.00 เงินบำรุง  ขอทำลาย
4727-06-2554 เก้าอี้สำนักงานมีล้อเลื่อน21,390.00 เงินบำรุง  ขอทำลาย
4827-06-2554 เก้าอี้สำนักงานมีล้อเลื่อน31,390.00 เงินบำรุง  ขอทำลาย
4927-06-2554 เก้าอี้สำนักงานมีล้อเลื่อน41,390.00 เงินบำรุง  ขอทำลาย
5023-09-2554 เก้าอี้โครงเหล็ก42,000.00 เงินบำรุง  ขอทำลาย
5115-07-2546 เก้าอี้โครงเหล็กบุนวมสีน้ำตาล1490.00 เงินบำรุง  ขอทำลาย
5215-07-2546 เก้าอี้โครงเหล็กบุนวมสีน้ำตาล2490.00 เงินบำรุง  ขอทำลาย
5315-07-2546 เก้าอี้โครงเหล็กบุนวมสีน้ำตาล3490.00 เงินบำรุง  ขอทำลาย
5415-07-2546 เก้าอี้โครงเหล็กบุนวมสีน้ำตาล4490.00 เงินบำรุง  ขอทำลาย
5515-07-2546 เก้าอี้โครงเหล็กบุนวมสีน้ำตาล5490.00 เงินบำรุง  ขอทำลาย
5615-07-2546 เก้าอี้โครงเหล็กบุนวมสีน้ำตาล6490.00 เงินบำรุง  ขอทำลาย
5715-07-2546 เก้าอี้โครงเหล็กบุนวมสีน้ำตาล7490.00 เงินบำรุง  ขอทำลาย
5815-07-2546 เก้าอี้โครงเหล็กบุนวมสีน้ำตาล8490.00 เงินบำรุง  ขอทำลาย
5915-07-2546 เก้าอี้โครงเหล็กบุนวมสีน้ำตาล9490.00 เงินบำรุง  ขอทำลาย
6015-07-2546 เก้าอี้โครงเหล็กบุนวมสีน้ำตาล10490.00 เงินบำรุง  ขอทำลาย
6115-07-2546 เก้าอี้โครงเหล็กบุนวมสีน้ำตาล11490.00 เงินบำรุง  ขอทำลาย
6215-07-2546 เก้าอี้โครงเหล็กบุนวมสีน้ำตาล12490.00 เงินบำรุง  ขอทำลาย
6315-07-2546 เก้าอี้โครงเหล็กบุนวมสีน้ำตาล13490.00 เงินบำรุง  ขอทำลาย
6415-07-2546 เก้าอี้โครงเหล็กบุนวมสีน้ำตาล14490.00 เงินบำรุง  ขอทำลาย
6515-07-2546 เก้าอี้โครงเหล็กบุนวมสีน้ำตาล15490.00 เงินบำรุง  ขอทำลาย
6627-06-2554 เก้าอี้โครงเหล็กหุ้มเบาะ1820.00 เงินบำรุง  ขอทำลาย
6727-06-2554 เก้าอี้โครงเหล็กหุ้มเบาะ2820.00 เงินบำรุง  ขอทำลาย
6827-06-2554 เก้าอี้โครงเหล็กหุ้มเบาะ3820.00 เงินบำรุง  ขอทำลาย
6927-06-2554 เก้าอี้โครงเหล็กหุ้มเบาะ4820.00 เงินบำรุง  ขอทำลาย
7027-06-2554 เก้าอี้โครงเหล็กหุ้มเบาะ5820.00 เงินบำรุง  ขอทำลาย
7109-11-2555 เครื่องตัดหญ้า18,500.00 เงินบำรุง 
7210-07-2550วบ 7490-018-0001เครื่องติดฉลากยา18,000.00 งบลงทุน 50 
7310-09-2542 เครื่องทำนำเย็น13,050.00 เงินบำรุง  ขอทำลาย
7430-12-2554 เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน225,900.00 งบประมาณ 
7516-09-2557วบ 4120-004-4003เครื่องปรับอากาศขนาด 18000 BTU ยี่ห้อ FOCUS รุ่น cse-18wt117,100.00 งบประมาณ 
7616-09-2557วบ 4120-004-0003เครื่องปรับอากาศขนาด 18000 BTU ยี่ห้อ FOCUS รุ่น cse-18wt217,100.00 งบประมาณ 
7716-09-2557วบ 4120-004-0003เครื่องปรับอากาศขนาด 18000 BTU ยี่ห้อ FOCUS รุ่น cse-18wt317,100.00 งบประมาณ 
7810-07-2549วบ 7490-018-0001เครื่องผนึกซองพลาสคิค12,500.00 เงินบำรุง  ขอทำลาย
7910-11-2536วบ 7430-034-0001เครื่องพิมพ์ดีดแคร่ 18 นิ้วยี่ห้อ Olympia18,000.00 งบประมาณ  ขอทำลาย
8030-07-2546 เคาน์เตอร์ยาววางคอมพิวเตอร์18,060.00 เงินบำรุง 
8110-10-2539วบ 6530-034-0001เคาว์เตอร์ไม้อัดโครงไม้เนื้อแข็ง15,000.00 เงินบำรุง 
8223-09-2554 โต๊ะกลาง1700.00 เงินบำรุง 
8308-02-2555 โต๊ะทำงานพร้อมโต๊ะวางคอม18,900.00 เงินบำรุง 
8415-05-2540วบ 7110-007-0001โต๊ะทำงานระดับ 1-211,800.00 เงินบำรุง 
8515-05-2540วบ 7110-007-0001โต๊ะทำงานระดับ 1-221,800.00 เงินบำรุง 
8615-05-2540วบ 7110-007-0002โต๊ะทำงานระดับ 3-612,200.00 เงินบำรุง 
8710-03-2538วบ 7110-007-0006โต๊ะพิมพ์ดีดมีล้อเลื่อน1750.00 เงินบำรุง 
8823-09-2554 โต๊ะสำหรับประชุม 34,500.00 เงินบำรุง 
07228 รพ.สต.คุยประดู่ , 45 รายการ 
122-04-2546คด 7125-007-0002ชั้นเก็บวัสดุงานส่งเสริมสุขภาพ ( ไม้อัด ) กะบะวัดส่วนสูง พร้อมที่นอน214,500.00 เงินบำรุง  ขอทำลาย
222-04-2546คด 7125-007-0002ชั้นเก็บวัสดุงานส่งเสริมสุขภาพ ( ไม้อัด ) ขนาด 0.55 x 2.33 x 0.7 เมตร15,000.00 เงินบำรุง  ขอทำลาย
329-09-2554 ชุดรับแขกพร้อมโต๊ะกลาง118,500.00 เงินบำรุง 
417-05-2560 ชุดรับแขกไม่เนื้อแข็ง 6 ที่นั่ง18,500.00 เงินบำรุง 
522-04-2546คด 7110-001-0006ตู้เก็บครุภัณฑ์ไม้อัด ขนาด50x280x75 cm36,800.00 เงินบำรุง 
622-04-2546คด 7110-001-0006ตู้เก็บเอกสารไม้อัด -ขนาด 40x495x80 cm212,800.00 เงินบำรุง 
722-04-2546คด 7110-001-1006ตู้เก็บเอกสารไม้อัด ขนาด 50x286x80 cm17,000.00 เงินบำรุง 
821-07-2557คด 6530-012-0002ตู้เย็น ยี่ห้อ Panasonic 2 ประตูNR-BT264S110,000.00 งบประมาณ 
912-04-2559คด 4100-001-0002ตู้เย็นแซ่วัคซีน PANASONIC NR-BT264S110,490.00 เงินบำรุง 
1005-02-2535คด 7110-001-0002ตู้เหล็ก ชนิด 2 บานประตู22,400.00 งบประมาณ  ขอทำลาย
1105-02-2535คด 7110-001-0002ตู้เหล็ก ชนิด 2 บานประตู32,400.00 งบประมาณ  ขอทำลาย
1205-02-2535คด 7110-001-0002ตู้เหล็กเก็บเครื่องมือแพทย์ 3 ชั้น12,400.00 งบประมาณ  ขอทำลาย
1303-03-2536คด 7110-002-0006ตู้เหล็กใส่เอกสาร 10 ลิ้นชัก ยี่ห้อ TAIYO11,000.00 เงินบำรุง  ขอทำลาย
1407-11-2532คด 7110-002-0003ตู้เหล็กใส่เอกสาร 4 ลิ้นชัก ขนาด 18" x 36" x 64"12,400.00 เงินบำรุง  ขอทำลาย
1516-08-2556 ตู้แขวนใส่เวชภัณฑ์112,500.00 เงินบำรุง 
1609-03-2550 ถังดับเพลิงชนิดเคมีแห้ง ขนาด 15 ปอนด์11,750.00 เงินบำรุง 
1726-02-2552 บอร์ดนิทรรศการ 60x120 ซม11,200.00 เงินบำรุง  ขอทำลาย
1804-10-2543คด 4140-001-1005พัดลมติดเพดานยี่ห้อ HUSAN ขนาดใบพัด 20 นิ้ว3800.00 เงินบำรุง  ขอทำลาย
1905-01-2541คด 4140-001-1005พัดลมติดเพดานยี่ห้อSAKURA ขนาดใบพัด 20 นิ้ว11,500.00 เงินบำรุง  ขอทำลาย
2005-01-2541คด 4140-001-1005พัดลมติดเพดานยี่ห้อSAKURA ขนาดใบพัด 20 นิ้ว21,500.00 เงินบำรุง  ขอทำลาย
2108-07-2546คด 4140-001-0004พัดลมโคจร ขนาด 16 นิ้ว ยี่ห้อ HITASHI11,750.00 เงินบำรุง  ขอทำลาย
2208-07-2546คด 4140-001-0004พัดลมโคจร ขนาด 16 นิ้ว ยี่ห้อ HITASHI21,750.00 เงินบำรุง  ขอทำลาย
2308-07-2546คด 4140-001-0004พัดลมโคจร ขนาด 16 นิ้ว ยี่ห้อ HITASHI31,750.00 เงินบำรุง  ขอทำลาย
2406-08-2535คด 7110-013-0001ม้ายาวนั่งรอตรวจ มีพนักพิง โครงเหล็ก1750.00 งบประมาณ  ขอทำลาย
2521-02-2543คด 7320-006-0003อ่างล้างมือแสตนเลส ขนาด .4 x .8 x .8 เมตร12,800.00 เงินบำรุง  ขอทำลาย
2630-06-2546คด 7110-006-6007เก้าอี้นั่งชุบโครเมี่ยม เบาะบุฟองนำ2760.00 เงินบำรุง  ขอทำลาย
2730-06-2546คด 7110-006-6007เก้าอี้นั่งชุบโครเมี่ยม เบาะบุฟองนำ3760.00 เงินบำรุง  ขอทำลาย
2830-06-2546คด 7110-006-6007เก้าอี้นั่งชุบโครเมี่ยม เบาะบุฟองนำ4760.00 เงินบำรุง  ขอทำลาย
2930-06-2546คด 7110-006-0019เก้าอี้มีพนักพิง บุนวม มีล้อเลื่อน3850.00 เงินบำรุง  ขอทำลาย
3010-06-2557คด 7110-006-0019เก้าอี้มีพนักพิงปรับสูงตำ่ได้มีล้อเลื่อนสีดำ11,990.00 เงินบำรุง  ขอทำลาย
3110-06-2557คด 7110-006-0019เก้าอี้มีพนักพิงปรับสูงตำ่ได้มีล้อเลื่อนสีดำ21,990.00 เงินบำรุง 
3228-09-2541คด 7110-006-0019เก้าอี้มีพนักพิงสุง บุนวม มีล้อเลื่อน22,500.00 เงินบำรุง  ขอทำลาย
3330-12-2554 เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน ยี่ห้อ สตาร์แอร์225,900.00 งบประมาณ 
3416-09-2557คด 4120-004-0003เครื่องปรับอากาศขนาด 18000 BTU ยี่ห้อ FOCUS รุ่น cse-18wt117,100.00 งบประมาณ 
3516-09-2557คด 4120-004-0003เครื่องปรับอากาศขนาด 18000 BTU ยี่ห้อ FOCUS รุ่น cse-18wt217,100.00 งบประมาณ 
3608-03-2550คด 5805-001-0003เครื่องโทรศัพท์แบบไร้สายของ CAT แบบ CDMA23,999.00 เงินบำรุง  ขอทำลาย
3715-02-2543คด 7195-004-0001เคาน์เตอร์สำหรับจ่ายยาผู้ป่วย โครงไม้เนื้อแข็งกรุด้วยไม้อัด ขนาด115,000.00 เงินบำรุง  ขอทำลาย
3830-06-2546คด 7320-006-0002เคาน์เตอร์อลูมิเนียม อ่าง 1 หลุม ตราช้าง ประตูบานกระจก14,100.00 เงินบำรุง 
3922-04-2546คด 7110-007-0018โต๊ะคอมพิวเตอร์ไม้อัด ขนาด 60 x 156 x 75 cm14,800.00 เงินบำรุง  ขอทำลาย
4010-06-2557คด 7110-007-0002โต๊ะทำงานเหล็กขนาด 4ฟุต4ลิ้นชัก14,900.00 เงินบำรุง 
4110-06-2557คด 7110-007-0002โต๊ะทำงานเหล็กขนาด 4ฟุต4ลิ้นชัก24,900.00 เงินบำรุง 
4228-09-2541คด 7110-007-0002โต๊ะทำงานไม้อัดประติเกิ้ลสีเทา12,500.00 เงินบำรุง  ขอทำลาย
4328-09-2541คด 7110-007-0002โต๊ะทำงานไม้อัดประติเกิ้ลสีเทา22,500.00 เงินบำรุง  ขอทำลาย
4425-08-2549 โต๊ะรีดถุงขนาดใหญ่12,500.00 เงินบำรุง  ขอทำลาย
4509-02-2531คด 1100-070-0001โต๊ะไม้สัก 1 ประตู 2 ลิ้นชัก ชนาด 24" x 47" x 32"21,500.00 เงินบำรุง  รอทำลาย
07229 รพ.สต.เขาคีรีส , 134 รายการ 
108-07-2555 ครุภัณฑ์สำนักงาน120,270.00 งบประมาณ 
211-03-2554 ฉากกั้น(ไม้)11,800.00 เงินบำรุง  ขอทำลาย
317-02-2540 ฉากกั้นห้อง โครงไม้กรุไม้สัก 3 บานประตูสวิง14,900.00 เงินบำรุง  ขอทำลาย
419-12-2554 ชั้นวางของ 3 ชุด11,650.00 เงินบำรุง 
511-03-2554 ชั้นวางของ(ไม้)11,800.00 เงินบำรุง 
611-03-2554 ชั้นวางของ(ไม้)21,800.00 เงินบำรุง 
711-03-2554 ชั้นวางของ(ไม้)เล็ก1950.00 เงินบำรุง 
811-03-2554 ชั้นวางทีวี(ไม้)13,200.00 เงินบำรุง 
901-01-2540ขค 7110-027-0001ชั้นวางเวชภัณฑ์ พื้นไม้อัด ขาเหล็ก 3 ชิ้น13,000.00 เงินบำรุง  ขอทำลาย
1010-02-2540ขค 7110-015-0005ชุดรับแขก บุนวม เข้ามุม 4 ที่นั่ง พร้อมโต๊ะกลาง15,250.00 เงินบำรุง 
1117-02-2540ขค 7125-001-0007ตู้/ชั้นเก็บของ ตู้แขวนโครงไม้กรุไม้สัก6บานประตู 2 ชั้น14,900.00 เงินบำรุง 
1217-02-2540ขค 7125-001-0008ตู้/ชั้นเก็บของ ตู้แขวนโครงไม้กรุไม้สัก6บานประตู 2 ชั้น14,900.00 เงินบำรุง 
1317-02-2540ขค 7125-001-0007ตู้/ชั้นเก็บของ ตู้แขวนโครงไม้กรุไม้สัก6บานประตู 2 ชั้น24,900.00 เงินบำรุง 
1411-08-2548ขค 7125-001-0007ตู้/ชั้นเก็บของ ตู้แขวนโครงไม้กรุไม้สัก6บานประตู 2 ชั้น35,500.00 เงินบำรุง 
1511-08-2548ขค 7125-001-0007ตู้/ชั้นเก็บของ ตู้แขวนโครงไม้กรุไม้สัก6บานประตู 2 ชั้น44,800.00 เงินบำรุง  ขอทำลาย
1617-02-2540ขค 7125-001-0009ตู้/ชั้นเก็บของ โครงไม้กรุไม้สัก 4บานประตู 4ลิ้นชัก14,000.00 เงินบำรุง 
1717-02-2540ขค 7125-001-0006ตู้/ชั้นเก็บของ โครงไม้กรุไม้สัก 6บานประตู 2 ชั้น13,465.00 เงินบำรุง 
1811-03-2554 ตู้ทำน้ำร้อน-เย็น14,990.00 เงินบำรุง  ขอทำลาย
1901-07-2521ขค 7110-001-0008ตู้เก็บหนังสือ ไม้ 2 ตอนบานกระจก14,900.00 เงินบำรุง 
2001-06-2536ขค 7195-010-0001ตู้เก็บเครื่องมือแพทย์ เหล็ก ประตูกระจก 2 บาน มีล้อเลื่อน14,900.00 งบประมาณ  ขอทำลาย
2101-06-2536ขค 7195-010-0001ตู้เก็บเครื่องมือแพทย์ เหล็ก เหล็ก ประตูกระจก 1 บาน มีล้อเลื่อน24,900.00 งบประมาณ 
2220-07-2547ขค 7110-001-0002ตู้เก็บเอกสาร เหล็ก 2 บานประตู12,600.00 เงินบำรุง 
2301-01-2540ขค 7110-002-0003ตู้เก็บเอกสาร เหล็ก 4ลิ้นชัก ยี่ห้อ Taiyo22,500.00 เงินบำรุง 
2412-04-2559ขค 4110-001-0002ตู้เย็นแซ่วัคซีน PANASONIC NR-BT264S110,490.00 เงินบำรุง 
2501-01-2540ขค 7110-002-0007ตู้เหล็ก 15 ลิ้นชัก เหล็ก 15 ลิ้นชัก ยี่ห้อ Taiyo12,000.00 เงินบำรุง 
2604-11-2534ขค 7110-002-0003ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 4 ลิ้นชัก12,200.00 เงินบำรุง  รอทำลาย
2711-03-2554 ตู้เอกสาร12,200.00 เงินบำรุง 
2817-02-2540ขค 7195-008-0005ตู้โชว์ ไม้กรุไม้สัก ชั้นบนโปร่ง 3ชั้นล่าง4บานประตูไม้120,787.00 เงินบำรุง 
2917-02-2540ขค 7195-008-0006ตู้โชว์ ไม้ชั้นโปร่งต่างระดับกรุไม้อัด 4 ชั้น14,264.00 เงินบำรุง  ขอทำลาย
3011-08-2548ขค 7195-004-0003ตู้ใส่แฟ้มประชากร โครงไม้กรุไม้สัก ช่อง 22 ช่อง16,900.00 เงินบำรุง  ขอทำลาย
3101-01-2540ขค 6645-006-0003นาฬิกาติดผนัง ทำด้วยไม้ รูปสมอเรือ11,000.00 บริจาค 
3214-02-2556 ปั้มน้ำ14,900.00 เงินบำรุง 
3301-08-2562 พัดลมตั้งพื้น 18"ยี่ห้อ Sharp32,220.00 เงินบำรุง 
3401-04-2541ขค 4140-001-0001พัดลมตั้งพื้น ยี่ห้อ Fhilips 16 นิ้ว21,500.00 เงินบำรุง  รอทำลาย
3512-06-2539ขค 4140-001-0001พัดลมตั้งพื้น ยี่ห้อ Sanyo 16 นิ้ว11,450.00 เงินบำรุง  ขอทำลาย
3601-08-2562 พัดลมติดผนัง 16" รีโมท ยี่ห้อ Hatari 11,320.00 เงินบำรุง 
3701-08-2562 พัดลมติดผนัง 16" รีโมท ยี่ห้อ Hatari 21,320.00 เงินบำรุง 
3801-08-2562 พัดลมติดผนัง 16" ยี่ห้อ Hatari7980.00 เงินบำรุง 
3901-08-2562 พัดลมติดผนัง 16" ยี่ห้อ Hatari8980.00 เงินบำรุง 
4014-12-2544ขค 4140-001-0007พัดลมติดผนัง ยี่ห้อ Hitachi 16 นิ้ว11,500.00 เงินบำรุง  ขอทำลาย
4114-12-2544ขค 4140-001-0007พัดลมติดผนัง ยี่ห้อ Hitachi 16 นิ้ว21,500.00 เงินบำรุง  ขอทำลาย
4214-12-2544ขค 4140-001-0007พัดลมติดผนัง ยี่ห้อ Hitachi 16 นิ้ว31,500.00 เงินบำรุง  ขอทำลาย
4314-12-2544ขค 4140-001-0007พัดลมติดผนัง ยี่ห้อ Hitachi 16 นิ้ว41,500.00 เงินบำรุง  ขอทำลาย
4414-12-2544ขค 4140-001-0007พัดลมติดผนัง ยี่ห้อ Hitachi 16 นิ้ว51,500.00 เงินบำรุง  ขอทำลาย
4514-12-2544ขค 4140-001-0007พัดลมติดผนัง ยี่ห้อ Hitachi 16 นิ้ว61,500.00 เงินบำรุง  ขอทำลาย
4601-08-2562 พัดลมอุตสาหกรรม 25" 4 ขา ยี่ห้อ Hatari12,480.00 เงินบำรุง 
4701-02-2540ขค 4140-001-0005พัดลมเพดาน ยี่ห้อ Husan 18 นิ้ว2800.00 เงินบำรุง  ขอทำลาย
4801-02-2540ขค 4140-001-0005พัดลมเพดาน ยี่ห้อ Husan 18 นิ้ว3800.00 เงินบำรุง  รอทำลาย
4901-02-2540ขค 4140-001-0005พัดลมเพดาน ยี่ห้อ Met 18 นิ้ว1800.00 เงินบำรุง  ขอทำลาย
5001-01-2544ขค 7110-013-0009ม้านั่งรอตรวจ โครงเหล็กที่นั่งไฟเบอร์กลาส 4 ที่นั้ง มีพนักพิง12,000.00 เงินบำรุง  ขอทำลาย
5101-01-2536ขค 7110-013-0001ม้ายาวนั่งรอตรวจ ไม้ มีพนักพิง12,000.00 งบประมาณ 
5201-01-2536ขค 7110-013-0001ม้ายาวนั่งรอตรวจ ไม้ มีพนักพิง22,000.00 งบประมาณ  ขอทำลาย
5310-02-2540ขค 7110-006-0033เก้าอี้ บุหนังมีล้อเลื่อน พนักพิงยาวเอนได้ สีดำ12,250.00 เงินบำรุง 
5410-02-2540ขค 7110-006-0031เก้าอี้ บุหนังมีล้อเลื่อน พนักพิงสั้น สีดำ1600.00 เงินบำรุง 
5510-02-2540ขค 7110-006-0032เก้าอี้ เบาะฝ้ายมีล้อเลื่อน พนักพิงสั้น สีน้ำเงิน1600.00 เงินบำรุง  รอทำลาย
5610-02-2540ขค 7110-006-0032เก้าอี้ เบาะฝ้ายมีล้อเลื่อน พนักพิงสั้น สีน้ำเงิน2690.00 เงินบำรุง  รอทำลาย
5710-02-2540ขค 7110-006-0034เก้าอี้ เบาะฝ้ายมีล้อเลื่อน พนักพิงสั้นเอนได้ สีน้ำเงิน1950.00 เงินบำรุง 
5820-07-2547ขค 7110-006-0034เก้าอี้ เบาะฝ้ายมีล้อเลื่อน พนักพิงสั้นเอนได้ สีน้ำเงิน2950.00 เงินบำรุง  ขอทำลาย
5910-02-2540ขค 7110-006-0020เก้าอี้กลม บุหนัง ปรับระดับไม่ได้ สีดำ1750.00 เงินบำรุง  ขอทำลาย
6001-01-2540ขค 7110-006-0035เก้าอี้พลาสติก มีพนักพิง1200.00 บริจาค  ขอทำลาย
6101-01-2540ขค 7110-006-0035เก้าอี้พลาสติก มีพนักพิง2200.00 บริจาค  ขอทำลาย
6201-01-2540ขค 7110-006-0035เก้าอี้พลาสติก มีพนักพิง4200.00 บริจาค  ขอทำลาย
6301-01-2540ขค 7110-006-0035เก้าอี้พลาสติก มีพนักพิง5200.00 บริจาค  ขอทำลาย
6401-09-2539ขค 7110-006-0011เก้าอี้พับ เหล็ก มีพนักพิง พับได้สีแดง1230.00 บริจาค  รอทำลาย
6501-09-2539ขค 7110-006-0011เก้าอี้พับ เหล็ก มีพนักพิง พับได้สีแดง2230.00 บริจาค  รอทำลาย
6601-09-2539ขค 7110-006-0011เก้าอี้พับ เหล็ก มีพนักพิง พับได้สีแดง3230.00 บริจาค  รอทำลาย
6701-09-2539ขค 7110-006-0011เก้าอี้พับ เหล็ก มีพนักพิง พับได้สีแดง4230.00 บริจาค  รอทำลาย
6801-09-2539ขค 7110-006-0011เก้าอี้พับ เหล็ก มีพนักพิง พับได้สีแดง5230.00 บริจาค 
6901-09-2539ขค 7110-006-0011เก้าอี้พับ เหล็ก มีพนักพิง พับได้สีแดง6230.00 บริจาค 
7001-09-2539ขค 7110-006-0011เก้าอี้พับ เหล็ก มีพนักพิง พับได้สีแดง7230.00 บริจาค 
7101-09-2539ขค 7110-006-0011เก้าอี้พับ เหล็ก มีพนักพิง พับได้สีแดง8230.00 บริจาค 
7201-09-2539ขค 7110-006-0011เก้าอี้พับ เหล็ก มีพนักพิง พับได้สีแดง9230.00 บริจาค 
7301-09-2539ขค 7110-006-0011เก้าอี้พับ เหล็ก มีพนักพิง พับได้สีแดง10230.00 บริจาค 
7401-09-2539ขค 7110-006-0011เก้าอี้พับ เหล็ก มีพนักพิง พับได้สีแดง11230.00 บริจาค 
7501-09-2539ขค 7110-006-0011เก้าอี้พับ เหล็ก มีพนักพิง พับได้สีแดง12230.00 บริจาค 
7601-09-2539ขค 7110-006-0011เก้าอี้พับ เหล็ก มีพนักพิง พับได้สีแดง13230.00 บริจาค 
7701-09-2539ขค 7110-006-0011เก้าอี้พับ เหล็ก มีพนักพิง พับได้สีแดง14230.00 บริจาค 
7801-09-2539ขค 7110-006-0011เก้าอี้พับ เหล็ก มีพนักพิง พับได้สีแดง15230.00 บริจาค 
7901-09-2539ขค 7110-006-0011เก้าอี้พับ เหล็ก มีพนักพิง พับได้สีแดง16230.00 บริจาค 
8001-09-2539ขค 7110-006-0011เก้าอี้พับ เหล็ก มีพนักพิง พับได้สีแดง17230.00 บริจาค 
8101-09-2539ขค 7110-006-0011เก้าอี้พับ เหล็ก มีพนักพิง พับได้สีแดง18230.00 บริจาค 
8201-09-2539ขค 7110-006-0011เก้าอี้พับ เหล็ก มีพนักพิง พับได้สีแดง19230.00 บริจาค 
8301-09-2539ขค 7110-006-0011เก้าอี้พับ เหล็ก มีพนักพิง พับได้สีแดง20230.00 บริจาค 
8401-09-2539ขค 7110-006-0011เก้าอี้พับ เหล็ก มีพนักพิง พับได้สีแดง21230.00 บริจาค 
8501-09-2539ขค 7110-006-0011เก้าอี้พับ เหล็ก มีพนักพิง พับได้สีแดง22230.00 บริจาค 
8601-09-2539ขค 7110-006-0011เก้าอี้พับ เหล็ก มีพนักพิง พับได้สีแดง23230.00 บริจาค 
8701-09-2539ขค 7110-006-0011เก้าอี้พับ เหล็ก มีพนักพิง พับได้สีแดง24230.00 บริจาค 
8801-09-2539ขค 7110-006-0011เก้าอี้พับ เหล็ก มีพนักพิง พับได้สีแดง25230.00 บริจาค 
8901-09-2539ขค 7110-006-0011เก้าอี้พับ เหล็ก มีพนักพิง พับได้สีแดง26230.00 บริจาค 
9001-09-2539ขค 7110-006-0011เก้าอี้พับ เหล็ก มีพนักพิง พับได้สีแดง27230.00 บริจาค 
9101-09-2539ขค 7110-006-0011เก้าอี้พับ เหล็ก มีพนักพิง พับได้สีแดง27230.00 บริจาค 
9201-09-2539ขค 7110-006-0011เก้าอี้พับ เหล็ก มีพนักพิง พับได้สีแดง28230.00 บริจาค 
9301-09-2539ขค 7110-006-0011เก้าอี้พับ เหล็ก มีพนักพิง พับได้สีแดง29230.00 บริจาค 
9401-09-2539ขค 7110-006-0011เก้าอี้พับ เหล็ก มีพนักพิง พับได้สีแดง30230.00 บริจาค 
9501-09-2539ขค 7110-006-0011เก้าอี้พับ เหล็ก มีพนักพิง พับได้สีแดง31230.00 บริจาค 
9601-09-2539ขค 7110-006-0011เก้าอี้พับ เหล็ก มีพนักพิง พับได้สีแดง32230.00 บริจาค 
9701-09-2539ขค 7110-006-0011เก้าอี้พับ เหล็ก มีพนักพิง พับได้สีแดง33230.00 บริจาค 
9801-09-2539ขค 7110-006-0011เก้าอี้พับ เหล็ก มีพนักพิง พับได้สีแดง34230.00 บริจาค 
9901-09-2539ขค 7110-006-0011เก้าอี้พับ เหล็ก มีพนักพิง พับได้สีแดง35230.00 บริจาค 
10001-09-2539ขค 7110-006-0011เก้าอี้พับ เหล็ก มีพนักพิง พับได้สีแดง36230.00 บริจาค 
10101-09-2539ขค 7110-006-0011เก้าอี้พับ เหล็ก มีพนักพิง พับได้สีแดง37230.00 บริจาค 
10201-09-2539ขค 7110-006-0011เก้าอี้พับ เหล็ก มีพนักพิง พับได้สีแดง38230.00 บริจาค 
10301-09-2539ขค 7110-006-0011เก้าอี้พับ เหล็ก มีพนักพิง พับได้สีแดง39230.00 บริจาค 
10401-09-2539ขค 7110-006-0011เก้าอี้พับ เหล็ก มีพนักพิง พับได้สีแดง40230.00 บริจาค 
10518-06-2563 เก้าอี้สำนักงาน ล้อเลื่อน ผ้า มีพนักพิง1975.00 เงินบำรุง 
10618-06-2563 เก้าอี้สำนักงาน ล้อเลื่อน ผ้า มีพนักพิง2975.00 เงินบำรุง 
10718-06-2563 เก้าอี้สำนักงาน ล้อเลื่อน ผ้า มีพนักพิง (รักษา)12,190.00 เงินบำรุง 
10818-06-2563 เก้าอี้สำนักงาน ล้อเลื่อน ผ้า มีพนักพิง (รักษา)22,190.00 เงินบำรุง 
10918-06-2563 เก้าอี้สำนักงาน ล้อเลื่อน มีพนักพิง (บริหาร)14,390.00 เงินบำรุง 
11030-12-2554 เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน225,900.00 งบประมาณ 
11116-09-2557ขค 4120-004-0003เครื่องปรับอากาศขนาด 18000 BTU ยี่ห้อ FOCUS รุ่น cse-18wt117,100.00 งบประมาณ 
11201-12-2539ขค 7430-001-0003เครื่องพิมพ์ดีด ยี่ห้อ Olimpia120,000.00 งบประมาณ  รอทำลาย
11314-12-2555 เครื่องพิมพ์สติ๊กเกอร์ระบบเทอร์มอลTSC-TDP-247124,000.00 เงินบำรุง 
11429-06-2550 เครื่องรับโทรศัพท์ panasonic1980.00 เงินบำรุง  ขอทำลาย
11530-05-2555 เครื่องโทรศัพท์ CAT13,200.00 งบประมาณ 
11611-08-2548ขค 7195-004-0001เคาน์เตอร์ โครงไม้กรุไม้สัก29,600.00 เงินบำรุง  ขอทำลาย
11717-02-2540ขค 7195-004-0001เคาน์เตอร์ โครงไม้กรุไม้สัก โค้งเข้ามุม17,695.00 เงินบำรุง  ขอทำลาย
11811-03-2554 โซฟาlนาม(ไม้)เดี่ยว21,800.00 เงินบำรุง 
11911-03-2554 โซฟาสนาม(ไม้) ขนาด 1.5 ม.33,500.00 เงินบำรุง 
12011-03-2554 โซฟาสนาม(ไม้) เดี่ยว11,800.00 เงินบำรุง 
12111-03-2554 โซฟาไม้ หลังแอ่น12,800.00 เงินบำรุง 
12211-03-2554 โซฟาไม้ หลังแอ่น12,800.00 เงินบำรุง 
12311-03-2554 โซฟาไม้ หลังแอ่น22,800.00 เงินบำรุง 
12411-03-2554 โต๊ะกลาง (ไม้)13,200.00 เงินบำรุง 
12510-02-2540ขค 7110-007-0001โต๊ะทำงานระดับ 1-2 ทำด้วยไม้ 1 ประตู12,000.00 งบประมาณ 
12610-02-2540ขค 7110-007-0001โต๊ะทำงานระดับ 1-2 ทำด้วยไม้อัด 2 ลิ้นชัก สีน้ำตาล22,000.00 เงินบำรุง 
12710-02-2540ขค 7110-007-0001โต๊ะทำงานระดับ 1-2 ทำด้วยไม้อัด 2 ลิ้นชัก สีเทา32,000.00 เงินบำรุง 
12817-01-2538ขค 7110-007-0002โต๊ะทำงานระดับ 3-6 ทำด้วยเหล็ก 7 ลิ้นชัก14,900.00 เงินบำรุง 
12926-04-2554 โต๊ะทำงานเหล็ก 4 ฟุต พร้อมเก้าอี้สำนักงาน15,600.00 เงินบำรุง 
13026-04-2554 โต๊ะทำงานเหล็ก 4 ฟุต พร้อมเก้าอี้สำนักงาน25,600.00 เงินบำรุง 
13109-09-2554 โต๊ะประชุม119,600.00 เงินบำรุง 
13201-12-2539ขค 7110-017-0002โต๊ะพิมพ์ดีด ยี่ห้อ Taiyo1850.00 งบประมาณ  ขอทำลาย
13319-07-2542ขค 7110-007-0018โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ ทำด้วยไม้อัด สีเทา12,000.00 เงินบำรุง  ขอทำลาย
13415-03-2550 โทรศัพท์แบบไร้สาย CAT CDMA13,999.00 เงินบำรุง 
07230 รพ.สต.หนองโสน , 90 รายการ 
111-04-2557 NoteBook 125,000.00 เงินบำรุง 
208-08-2550 ชั้นวางของ 1 ช่องโล่ง ทำด้วยไม้ ขนาด 35*30*351169.00 เงินบำรุง 
308-08-2550 ชั้นวางของ 1 ช่องโล่ง ทำด้วยไม้ ขนาด 35*30*351169.00 เงินบำรุง 
408-08-2550 ชั้นวางของ 1 ช่องโล่ง ทำด้วยไม้ ขนาด 35*30*351169.00 เงินบำรุง 
508-08-2550 ชั้นวางของ 1 ช่องโล่ง ทำด้วยไม้ ขนาด 42*30*871329.00 เงินบำรุง 
608-08-2550 ชั้นวางของ 1 ช่องโล่ง ทำด้วยไม้ ขนาด 42*30*872329.00 เงินบำรุง 
708-08-2550 ชั้นวางของ 1 ช่องโล่ง ทำด้วยไม้ ขนาด 42*30*873329.00 เงินบำรุง 
808-08-2550 ชั้นวางของ 1 ช่องโล่ง ทำด้วยไม้ ขนาด 42*30*874329.00 เงินบำรุง 
908-08-2550 ชั้นวางของ 1 ช่องโล่ง ทำด้วยไม้ ขนาด 42*30*875329.00 เงินบำรุง 
1008-08-2550 ชั้นวางของ 1 ช่องโล่ง ทำด้วยไม้ ขนาด 42*30*876329.00 เงินบำรุง 
1108-08-2550 ชั้นวางของ 3 ช่อง บานเปิด ทำด้วยไม้ ทำด้วยไม้ ขนาด 42*30*871429.00 เงินบำรุง 
1208-08-2550 ชั้นวางของ 3 ช่อง บานเปิด ทำด้วยไม้ ทำด้วยไม้ ขนาด 42*30*871429.00 เงินบำรุง 
1308-08-2550 ชั้นวางของ 3 ช่อง เข้ามุม ทำด้วยไม้ ขนาด 42*30*871329.00 เงินบำรุง 
1429-04-2557นส 7125-408-0001ชั้นวางเวชภัณฑ์19,000.00 เงินบำรุง 
1529-04-2557 ชั้นวางเวชภัณฑ์19,000.00 เงินบำรุง 
1628-09-2553 ตู้ช่วยสอน YUGO11,900.00 เงินบำรุง  ขอทำลาย
1721-05-2546นส 7110-001-0009ตู้เก็บวัสดุ ไม้ ขนาด 0.60 x 1.00 x 0.79 ม. ใต้เคาน์เตอร์หิน ชั้น 211,500.00 เงินบำรุง 
1821-05-2546นส 7110-001-0009ตู้เก็บวัสดุ ไม้ ขนาด 0.60 x 1.00 x 0.79 ม. ใต้เคาน์เตอร์หิน ชั้น 221,500.00 เงินบำรุง 
1903-10-2537นส 7110-001-0005ตู้เก็บหนังสือไม้ กระจกเลื่อน 6 ชั้น 2 บานประตูไม้ ขนาด 30 * 60 * 15011,650.00 เงินบำรุง 
2021-05-2546นส 7110-001-0007ตู้เก็บหนังสือไม้ บานประตูไม้ ขนาด 0.42 x 5.00 x 1.00 ม.116,650.00 เงินบำรุง 
2129-03-2534นส 7110-002-0007ตู้เก็บเอกสารเหล็ก 15 ลิ้นชัก ยี่ห้อ TAIYO ขนาด 37x46x132 ซม12,200.00 เงินบำรุง 
2227-11-2543นส 7110-001-0003ตู้เก็บเอกสารเหล็ก 4 ลิ้นชัก ยี่ห้อ President ขนาด 46 x 62 x 132 ซม.13,500.00 เงินบำรุง 
2307-01-2561นส 7125-001-0008ตู้แขวนไม้ ขนาด 0.38*x3.57x0.60 เมตร215,500.00 เงินบำรุง 
2421-05-2546นส 7110-001-0008ตู้แขวนไม้ แบบบานประตู ขนาด 0.32 x 1.00 x 0.75 ม.12,300.00 เงินบำรุง 
2521-05-2546นส 7110-001-0008ตู้แขวนไม้ แบบบานประตู ขนาด 0.32 x 1.00 x 0.75 ม.22,300.00 เงินบำรุง 
2622-01-2550นส 7125-001-0008ตู้แขวนไม้ แบบบานประตู ขนาด 0.35 x 2.00 x 0.6 ม.15,500.00 เงินบำรุง 
2721-05-2546นส 7195-008-0005ตู้โชว์ ตอนเดียว แบบบานประตู 3 ชั้น 58*40*80 ซม.11,500.00 เงินบำรุง 
2830-12-2534นส 7195-008-0002ตู้โชว์ ตอนเดียวกระจกเลื่อน 3 ชั้น 40*120*100 ซม.12,200.00 เงินบำรุง 
2921-05-2546นส 7110-003-0001ตู้ใส่บัตรผู้ป่วย 0.6*1.82*0.71 ม. ใต้เคาร์เตอร์ปูนชั้น 213,800.00 เงินบำรุง 
3022-01-2550นส 7125-001-0006ตู้ใส่เครื่องมือ ไม้เนื้อ่อน ขนาด 0.50x 2.00 x 0.84 ม.27,700.00 เงินบำรุง 
3122-01-2550นส 7125-001-0006ตู้ใส่เครื่องมือ ไม้เนื้อ่อน ขนาด 0.35 x 1.66 x 2.00 ม.112,500.00 เงินบำรุง 
3222-01-2550นส 7110-001-0009ตู้ใส่เอกสาร (แฟ้มประชากร) ไม้เนื้ออ่อน ขนาด 0.55 * 3.00 * 2.00 เมตร127,300.00 เงินบำรุง 
3320-02-2556 พัดลม13,900.00 เงินบำรุง 
3407-04-2541นส 4140-001-0001พัดลมตั้งพื้น ยี่ห้อ hatari ขนาด 16 นิ้ว11,350.00 เงินบำรุง  ขอทำลาย
3527-02-2550นส 4140-001-0001พัดลมติดผนัง ยี่ห้อ Hitachi ขนาด 16 นิ้ว11,100.00 เงินบำรุง 
3627-02-2550นส 4140-001-0007พัดลมติดผนัง ยี่ห้อ Hitachi ขนาด 16 นิ้ว21,100.00 เงินบำรุง 
3727-06-2532นส 4140-001-0005พัดลมเพดาน ยี่ห้อ Kawa ขนาด 18 นิ้ว1620.00 เงินบำรุง  ขอทำลาย
3827-03-2541นส 4140-001-0005พัดลมเพดาน ยี่ห้อ Love Star ขนาด 18 นิ้ว2750.00 เงินบำรุง  ขอทำลาย
3927-03-2541นส 4140-001-0005พัดลมเพดาน ยี่ห้อ Love Star ขนาด 18 นิ้ว3750.00 เงินบำรุง  ขอทำลาย
4027-03-2541นส 4140-001-0005พัดลมเพดาน ยี่ห้อ Love Star ขนาด 18 นิ้ว4750.00 เงินบำรุง  ขอทำลาย
4127-02-2550นส 4140-001-0004พัดลมโคจร ยี่ห้อ Hitachi ขนาด 16 นิ้ว31,400.00 เงินบำรุง 
4227-02-2550นส 4140-001-0004พัดลมโคจร ยี่ห้อ Hitachi ขนาด 16 นิ้ว41,400.00 เงินบำรุง 
4327-02-2550นส 4140-001-0004พัดลมโคจร ยี่ห้อ Hitachi ขนาด 16 นิ้ว51,400.00 เงินบำรุง 
4427-02-2550นส 4140-001-0004พัดลมโคจร ยี่ห้อ Hitachi ขนาด 16 นิ้ว61,400.00 เงินบำรุง 
4527-02-2550นส 4140-001-0004พัดลมโคจร ยี่ห้อ Hitachi ขนาด 16 นิ้ว71,400.00 เงินบำรุง 
4627-02-2550นส 4140-001-0004พัดลมโคจร ยี่ห้อ Hitachi ขนาด 16 นิ้ว81,400.00 เงินบำรุง 
4710-09-2545นส 4140-001-0004พัดลมโคจร ยี่ห้อ Nationnal ขนาด 16 นิ้ว11,550.00 เงินบำรุง 
4810-09-2545นส 4140-001-0004พัดลมโคจร ยี่ห้อ Nationnal ขนาด 16 นิ้ว21,550.00 เงินบำรุง 
4911-12-2541นส 7110-006-0022เก้าอี้ โครงเหล็ก บุนวมสีน้ำเงิน1400.00 เงินบำรุง  ขอทำลาย
5011-12-2541นส 7110-006-0002เก้าอี้ โครงเหล็ก บุนวมสีน้ำเงิน2400.00 เงินบำรุง  ขอทำลาย
5111-06-2556 เก้าอี้ขาเหล็กบุนวม1499.00 เงินบำรุง 
5211-06-2556 เก้าอี้ขาเหล็กบุนวม2499.00 เงินบำรุง 
5311-06-2556 เก้าอี้ขาเหล็กบุนวม3499.00 เงินบำรุง 
5423-07-2541นส 7110-006-0007เก้าอี้บุนวม ขาเหล็ก มีล้อเลื่อน สีน้ำตาล1950.00 เงินบำรุง  ขอทำลาย
5523-07-2541นส 7110-006-0007เก้าอี้บุนวม ขาเหล็ก มีล้อเลื่อน สีน้ำตาล2950.00 เงินบำรุง  ขอทำลาย
5623-07-2541นส 7110-006-0007เก้าอี้บุนวม ขาเหล็ก มีล้อเลื่อน สีน้ำตาล3950.00 เงินบำรุง  ขอทำลาย
5723-07-2541นส 7110-006-0007เก้าอี้บุนวม ขาเหล็ก มีล้อเลื่อน สีน้ำตาล4950.00 เงินบำรุง  ขอทำลาย
5810-09-2545นส 7110-006-0013เก้าอี้พลาสติก ยี่ห้อ Superware สีน้ำเงิน1120.00 เงินบำรุง 
5910-09-2545นส 7110-006-0013เก้าอี้พลาสติก ยี่ห้อ Superware สีน้ำเงิน2120.00 เงินบำรุง 
6010-09-2545นส 7110-006-0013เก้าอี้พลาสติก ยี่ห้อ Superware สีน้ำเงิน3120.00 เงินบำรุง 
6110-09-2545นส 7110-006-0013เก้าอี้พลาสติก ยี่ห้อ Superware สีน้ำเงิน4120.00 เงินบำรุง 
6210-09-2545นส 7110-003-0013เก้าอี้พลาสติก ยี่ห้อ Superware สีน้ำเงิน5120.00 เงินบำรุง 
6310-09-2545นส 7110-006-0013เก้าอี้พลาสติก ยี่ห้อ Superware สีน้ำเงิน6120.00 เงินบำรุง 
6410-09-2545นส 7110-006-0013เก้าอี้พลาสติก ยี่ห้อ Superware สีน้ำเงิน7120.00 เงินบำรุง 
6510-09-2545นส 7110-006-0013เก้าอี้พลาสติก ยี่ห้อ Superware สีน้ำเงิน8120.00 เงินบำรุง 
6610-09-2545นส 7110-006-0013เก้าอี้พลาสติก ยี่ห้อ Superware สีน้ำเงิน9120.00 เงินบำรุง 
6710-09-2545นส 7110-006-0013เก้าอี้พลาสติก ยี่ห้อ Superware สีน้ำเงิน10120.00 เงินบำรุง 
6830-12-2554 เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน225,900.00 งบประมาณ 
6926-05-2557นส 4120-104-0002เครื่องปรับอากาศ 18000 BTU SUMSUNG127,000.00 เงินบำรุง 
7008-06-2557นส 4120-104-0003เครื่องปรับอากาศ 25000 BTU SAIJO DENKI135,000.00 เงินบำรุง 
7108-06-2557นส 4120-104-0003เครื่องปรับอากาศ 25000 BTU SAIJO DENKI235,000.00 เงินบำรุง 
7221-04-2557นส 4120-104-0001เครื่องปรับอากาศ 9000 BTU MISUBISHI119,600.00 เงินบำรุง 
7321-04-2557 เครื่องปรับอากาศ Mitsubishi 9000 btu119,600.00 เงินบำรุง 
7426-05-2557 เครื่องปรับอากาศ Samsung 18,000 btu127,000.00 เงินบำรุง 
7530-12-2554 เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน125,900.00 งบประมาณ 
7616-09-2557นส 4120-004-0003เครื่องปรับอากาศขนาด 18000 BTU ยี่ห้อ FOCUS รุ่น cse-18wt117,100.00 งบประมาณ 
7716-09-2557นส 4120-004-0003เครื่องปรับอากาศขนาด 18000 BTU ยี่ห้อ FOCUS รุ่น cse-18wt117,100.00 งบประมาณ 
7828-05-2555 เครื่องโทรศัพท์ CAT13,200.00 งบประมาณ 
7922-01-2550นส 7195-004-0001เคาร์เตอร์ไม้เนื้ออ่อน ขนาด 0.6 x 6.14 x 0.75 ม.221,000.00 เงินบำรุง 
8021-05-2546นส 7110-007-0018โต๊ะคอมพิวเตอร์ ขนาด 0.55 x 1.75 x 0.75 ม.15,300.00 เงินบำรุง 
8102-12-2534นส 7110-007-0001โต๊ะทำงานระดับ 1-2 ทำด้วยเหล็ก มี 4 ลิ้นชัก ขนาด 67 x 107 x 74 ซม.12,100.00 เงินบำรุง  ขอทำลาย
8230-09-2542นส 7110-007-0002โต๊ะทำงานระดับ 3-6 ไม้ขาเหล็ก 1 ลิ้นชัก ขนาด 76 x 80x 150 ซม.12,900.00 เงินบำรุง 
8330-09-2542นส 7110-007-0002โต๊ะทำงานระดับ 3-6 ไม้ขาเหล็ก 1 ลิ้นชัก ขนาด 76 x 80x 150 ซม.22,900.00 เงินบำรุง 
8422-10-2544นส 7110-007-0002โต๊ะทำงานระดับ 3-6 ไม้ขาเหล็ก 1 ลิ้นชัก ขนาด 76 x 80x 150 ซม.32,700.00 เงินบำรุง 
8511-06-2556 โต๊ะพับ ขนาด 24"*60"*29" 11,482.00 เงินบำรุง 
8616-07-2556 โต๊ะพับ ขนาด 24"*60"*29" 21,482.00 เงินบำรุง 
8711-06-2556 โต๊ะพับ ขนาด 24"*60"*29" 31,482.00 เงินบำรุง 
8811-06-2556 โต๊ะพับ ขนาด 24"*60"*29" 41,482.00 เงินบำรุง 
8901-05-2528 โต๊ะวางเครื่องมือ ทำด้วยไม้ พื้นไวท์บอร์ด ขนาด 60 x 80 x 130 ซม.1200.00 เงินบำรุง  ขอทำลาย
9021-05-2546นส 7110-007-0025โต๊ะวางโทรทัศน์ ไม้ประตูกระจก ขนาด 0.7 x 1.2 x 1.0 ม.15,651.00 เงินบำรุง 
07231 รพ.สต.คุยป้อม , 49 รายการ 
117-07-2550 ของเล่นมุมพัฒนาการ12,355.00 เงินบำรุง  ขอทำลาย
201-03-2533คป 7110-016-0002ชั้นวางของโครงเหล็ก พื้นไม้อัด 5 ชั้น(คลังยา)12,500.00 เงินบำรุง 
317-07-2550คป 7125-001-0004ชั้นแฟชั่นวางของมุมพัฒนาการ11,100.00 เงินบำรุง  ขอทำลาย
414-12-2542คป 7110-001-0007ตู้ลอยเครื่องมือแพทย์ ไม้อัด บานประตู 2 บาน(ห้อง ANC)12,000.00 เงินบำรุง 
514-12-2542คป 7110-001-0007ตู้ลอยเครื่องมือแพทย์ ไม้อัด บานประตู 3 บาน(ห้องรักษาฯ)15,920.00 เงินบำรุง 
614-12-2542คป 7110-001-0007ตู้เก็บเครื่องมือแพทย์ ประตู4 บาน(ห้องรักษา)17,200.00 เงินบำรุง 
730-11-2544คป 7110-001-0007ตู้เก็บเครื่องมือแพทย์ ใต้ซิ้งค์ ประตู 2 บาน(ห้อง ANC)11,400.00 เงินบำรุง  ขอทำลาย
830-11-2544คป 7110-001-0007ตู้เก็บเครื่องมือแพทย์ ใต้ซิ้งค์ ประตู 2 บาน(ห้องรับแขก)11,400.00 เงินบำรุง  ขอทำลาย
901-09-2540คป 7110-002-0001ตู้เก็บเอกสาร 15 ลิ้นชัก LUCKYWORLD12,800.00 เงินบำรุง 
1007-11-2540คป 7110-002-0002ตู้เก็บเอกสาร 15 ลิ้นชัก THIYO22,700.00 เงินบำรุง 
1101-09-2540คป 7110-002-0003ตู้เก็บเอกสาร 4 ลิ้นชัก LUCKYWORLD12,800.00 เงินบำรุง 
1220-07-2535คป 7110-002-0004ตู้เก็บเอกสาร 7 ลิ้นชัก11,500.00 เงินบำรุง 
1330-11-2544คป 7110-001-0006ตู้เก็บเอกสาร สูง 0.9 ม.(FOLDER)17,400.00 เงินบำรุง 
1430-11-2544คป 7110-001-0006ตู้เก็บเอกสารบานกระจก สูง2.18 ม.ยาว 2.14 ม.116,200.00 เงินบำรุง 
1501-05-2539คป 4110-001-0001ตู้เย็น 5.9 คิว SUNYO รุ่น SR359916,500.00 งบประมาณ 
1601-08-2550คป 4110-001-0001ตู้เย็น SAMSUNG 7.4 คิว29,000.00 งบลงทุน 50 
1730-12-2554คป 4110-001-0001ตู้เย็นขนาด 9 คิวบิกฟุต213,490.00 งบประมาณ 
1830-11-2544คป 7110-001-0007ตู้ใต้ซิ้งค์ บานประตู 8 บาน13,900.00 เงินบำรุง  ขอทำลาย
1930-11-2544คป 7730-003-0003ผ้าม่านติดตั้งหน้าต่าง ชั้นบน111,300.00 เงินบำรุง 
2018-05-2552คป 9925-010-0001พระพุทธรูป พร้อมหิ้งพระ11,500.00 เงินบำรุง 
2122-07-2552คป 4140-001-0004พัดลมผนัง HITACHI91,440.00 เงินบำรุง 
2222-07-2552คป 4140-001-0004พัดลมผนัง HITACHI101,440.00 เงินบำรุง 
2322-07-2551คป 4140-001-0004พัดลมผนัง HITACHI111,440.00 เงินบำรุง  ขอทำลาย
2430-10-2544คป 4140-001-0005พัดลมเพดาน 18 นิ้ว CARRIBIAN11,000.00 เงินบำรุง 
2527-11-2545คป 4140-001-0004พัดลมโคจร 16 นิ้ว HITACHI21,750.00 เงินบำรุง 
2627-11-2545คป 4140-001-0004พัดลมโคจร 16 นิ้ว HITACHI (ชั้นบน)ห้องรักษา21,750.00 เงินบำรุง 
2727-11-2545คป 4140-001-0004พัดลมโคจร 16 นิ้ว HITACHI (ชั้นบน)ห้องรักษา31,750.00 เงินบำรุง 
2822-07-2552คป 4140-001-0004พัดลมโคจร HITACHI41,550.00 เงินบำรุง 
2922-07-2552คป 4140-001-0004พัดลมโคจร HITACHI51,550.00 เงินบำรุง 
3022-07-2552คป 4140-001-0004พัดลมโคจร HITACHI61,550.00 เงินบำรุง 
3122-07-2552คป 4140-001-0004พัดลมโคจร HITACHI71,550.00 เงินบำรุง 
3222-07-2552คป 4140-001-0004พัดลมโคจร HITACHI81,550.00 เงินบำรุง  ขอทำลาย
3329-10-2536คป 5820-015-0801วิทยุสื่อสาร ICOM IC25P15,500.00 เงินบำรุง  ขอทำลาย
3420-11-2545คป 7110-006-0021เก้าอี้สำหรับ จนท.คอมพิวเตอร์1900.00 เงินบำรุง  ขอทำลาย
3520-11-2545คป 7110-006-0021เก้าอี้สำหรับ จนท.คอมพิวเตอร์2900.00 เงินบำรุง  ขอทำลาย
3630-07-2552คป 7110-006-0021เก้าอี้หนัง มีที่เท้าแขน31,680.00 เงินบำรุง 
3730-07-2552คป 7110-006-0021เก้าอี้หนัง มีที่เท้าแขน41,680.00 เงินบำรุง 
3830-12-2554คป 4120-004-0003เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน125,900.00 งบประมาณ 
3916-09-2557คป 4120-004-0003เครื่องปรับอากาศขนาด 18000 BTU ยี่ห้อ FOCUS รุ่น cse-18wt217,100.00 งบประมาณ 
4014-12-2555 เครื่องพิมพ์สติ๊กเกอร์ระบบเทอร์มอลTSC-TDP-247113,000.00 เงินบำรุง 
4101-10-2545คป 7490-016-0001เครื่องเจาะกระดาษ1950.00 เงินบำรุง 
4231-05-2555 เครื่องโทรศัพท์ CAT13,200.00 งบประมาณ 
4314-12-2542คป 7195-004-0001เคาท์เตอร์รักษา115,964.00 เงินบำรุง  ขอทำลาย
4415-09-2552คป 7195-004-0001เคาน์เตอร์ ขนาด 50 x 231 x 89 ซม210,000.00 เงินบำรุง  ขอทำลาย
4524-02-2552คป 7110-006-0030โซฟา ที่นั่งยาว 1 ที่ , เก้าอี้ 2 ที่23,890.00 เงินบำรุง  ขอทำลาย
4614-01-2535คป 7110-007-0003โต๊ะทำงานระดับ 3-6 เหล็ก33,700.00 เงินบำรุง 
4714-01-2535คป 7110-007-0002โต๊ะทำงานระดับ 3-6 ไม้22,700.00 เงินบำรุง 
4831-10-2544คป 5820-005-0002โทรทัศน์สี 20 นิ้ว LG16,300.00 เงินบำรุง 
4923-03-2550คป 5805-001-0003โทรศัพท์CAT CDMA ADSL13,999.00 เงินบำรุง 
07232 รพ.สต.คลองพิไกร , 156 รายการ 
122-01-2561คพ 000--013,500.00 งบลงทุน 61 
229-12-2555 ชั้นวางของโครงเหล็กโปร่งพื้นไม้อัดขนาด ก*ย*ส=.6*2*1.513,000.00 เงินบำรุง 
329-12-2554 ชั้นวางของโครงเหล็กโปร่งพื้นไม้อัดขนาด ก*ย*ส=.6*2*1.523,000.00 เงินบำรุง 
429-12-2554 ชั้นวางของโครงเหล็กโปร่งพื้นไม้อัดขนาด ก*ย*ส=.6*2*1.5เมตร33,000.00 เงินบำรุง 
529-12-2554 ชั้นวางของโครงเหล็กโปร่งพื้นไม้อัดขนาด ก*ย*ส=.6*2*1.5เมตร43,000.00 เงินบำรุง 
607-10-2551 ชั้นวางหนังสือ หมุน 4 ด้าน13,000.00 เงินบำรุง 
720-09-2553 ชุดโซฟารับแขกบุนวม29,000.00 เงินบำรุง 
825-08-2542คพ 7110-015-0003ชุดโซฟารับแขกบุนวม 5 ที่นั่ง18,500.00 เงินบำรุง 
901-01-2538คพ 7110-015-0003ชุดโซฟารับแขกบุนวม 7 ที่นั่ง น้ำเงินเข้ม18,500.00 เงินบำรุง 
1001-08-2545คพ 7125-001-0006ตู้ ขนาด 0.42 x 2.60 x 1.80 ม.29,360.00 เงินบำรุง 
1101-08-2545คพ 7125-001-0006ตู้ ขนาด 0.52 x 3.27 x 0.75 ม.17,105.00 เงินบำรุง 
1201-01-2538คพ 7110-001-0007ตู้เก็บวัสดุการแพทย์ โครงไม้ 2 บานกระจก12,000.00 งบประมาณ 
1301-01-2538คพ 7110-001-0007ตู้เก็บวัสดุการแพทย์ โครงไม้ 2 บานกระจก22,000.00 งบประมาณ 
1415-01-2545คพ 6530-031-0001ตู้เก็บเครื่องมือแพทย์14,900.00 เงินบำรุง 
1515-01-2545คพ 6530-031-0002ตู้เก็บเวชภัณฑ์ มีล้อเลื่อน11,100.00 เงินบำรุง 
1630-04-2534คพ 7110-002-0007ตู้เก็บเอกสาร 15 ลิ้นชัก12,500.00 เงินบำรุง 
1706-08-2539คพ 7110-002-0006ตู้เก็บเอกสาร เหล็ก 10 ลิ้นชัก13,000.00 เงินบำรุง 
1830-04-2534คพ 7430-002-0003ตู้เก็บเอกสาร เหล็ก 4 ลิ้นชัก12,600.00 เงินบำรุง 
1930-04-2534คพ 7430-002-0003ตู้เก็บเอกสาร เหล็ก 4 ลิ้นชัก22,600.00 งบประมาณ 
2030-04-2534คพ 7430-002-0003ตู้เก็บเอกสาร เหล็ก 4 ลิ้นชัก32,600.00 เงินบำรุง 
2105-11-2540คพ 7110-002-0013ตู้เก็บเอกสาร ไม้อัด 2 ลิ้นชัก1790.00 เงินบำรุง 
2205-11-2540คพ 7110-002-0013ตู้เก็บเอกสาร ไม้อัด 2 ลิ้นชัก2790.00 เงินบำรุง 
2305-11-2540คพ 7110-002-0013ตู้เก็บเอกสาร ไม้อัด 2 ลิ้นชัก3790.00 เงินบำรุง 
2421-07-2557คพ 6530-012-0002ตู้เย็น ยี่ห้อ Panasonic 2 ประตูNR-BT264S110,000.00 งบประมาณ 
2512-11-2541คพ 6530-031-0002ตู้เวชภัณฑ์ ไม้อัดสัก ฝาทึบ 4 บานประตู115,000.00 เงินบำรุง 
2630-04-2534คพ 7110-001-0002ตู้เหล็ก เก็บเอกสาร 2 บาน12,200.00 งบประมาณ 
2730-04-2534คพ 7110-001-0002ตู้เหล็ก เก็บเอกสาร 2 บาน22,200.00 งบประมาณ 
2830-04-2534คพ 7110-001-0002ตู้เหล็ก เก็บเอกสาร 2 บาน32,200.00 งบประมาณ 
2925-02-2544 ตู้แขวน นำเสนอข้อมูลข่าวสาร18,790.00 เงินบำรุง 
3015-01-2545คพ 6530-031-0001ตู้แขวน เก็บเครื่องมือแพทย์ ไม้อัด14,500.00 เงินบำรุง 
3115-01-2545คพ 6530-031-0001ตู้แขวน เก็บเครื่องมือแพทย์ ไม้อัด23,900.00 เงินบำรุง 
3211-04-2545คพ 7195-008-0004ตู้โชว์ กระจก โครงอลูมิเนียม15,000.00 เงินบำรุง 
3301-12-2542 ตู้โชว์ใส่คลังยาเล็ก148,000.00 เงินบำรุง 
3420-06-2554 ตู้ใส่หนังสือ156,000.00 เงินบำรุง 
3528-11-2547คพ 7110-001-0007ตู้ไม้ เก็บเอกสาร ประตู 3 บาน117,500.00 เงินบำรุง 
3616-02-2548คพ 7110-001-0007ตู้ไม้ เก็บเอกสาร ใส่โปสเตอร์28,800.00 เงินบำรุง 
3711-04-2545คพ 7110-003-0007ตู้ไม้ ใส่แฟ้มอนามัยครอบครัว125,000.00 เงินบำรุง 
3801-01-2538 ถังดับเพลิง จุ 15 ปอนด์1950.00 งบประมาณ 
3925-01-2545 ผ้าม่านพร้อมราง144,000.00 เงินบำรุง 
4011-09-2539คพ 4140-001-0001พัดลมตั้งพื้น HATARI ใบพัด 16 นิ้ว11,350.00 เงินบำรุง 
4111-09-2539คพ 4140-001-0001พัดลมตั้งพื้น HATARI ใบพัด 16 นิ้ว21,350.00 เงินบำรุง 
4211-09-2539คพ 4140-001-0001พัดลมตั้งพื้น HATARI ใบพัด 16 นิ้ว31,350.00 เงินบำรุง 
4311-09-2539คพ 4140-001-0001พัดลมตั้งพื้น HATARI ใบพัด 16 นิ้ว41,350.00 เงินบำรุง 
4411-09-2539คพ 4140-001-0001พัดลมตั้งพื้น HATARI ใบพัด 16 นิ้ว51,350.00 เงินบำรุง 
4522-08-2551คพ 4140-001-0004พัดลมโคจร 12 นิ้ว13,780.00 เงินบำรุง 
4615-01-2545คพ 4140-001-0004พัดลมโคจรติดเพดาน HITACHI ใบพัด 16 นิ้ว11,450.00 เงินบำรุง 
4715-01-2545คพ 4140-001-0004พัดลมโคจรติดเพดาน HITACHI ใบพัด 16 นิ้ว21,450.00 เงินบำรุง 
4815-01-2545คพ 4140-001-0004พัดลมโคจรติดเพดาน HITACHI ใบพัด 16 นิ้ว31,450.00 เงินบำรุง 
4915-01-2545คพ 4140-001-0004พัดลมโคจรติดเพดาน HITACHI ใบพัด 16 นิ้ว41,450.00 เงินบำรุง 
5015-01-2545คพ 4140-001-0004พัดลมโคจรติดเพดาน HITACHI ใบพัด 16 นิ้ว51,450.00 เงินบำรุง 
5115-01-2545คพ 4140-001-0004พัดลมโคจรติดเพดาน HITACHI ใบพัด 16 นิ้ว61,450.00 เงินบำรุง 
5215-01-2545คพ 4140-001-0004พัดลมโคจรติดเพดาน HITACHI ใบพัด 16 นิ้ว71,450.00 เงินบำรุง 
5315-01-2545คพ 4140-001-0004พัดลมโคจรติดเพดาน HITACHI ใบพัด 16 นิ้ว81,450.00 เงินบำรุง 
5415-01-2545คพ 4140-001-0004พัดลมโคจรติดเพดาน HITACHI ใบพัด 16 นิ้ว91,450.00 เงินบำรุง 
5515-01-2545คพ 4140-001-0004พัดลมโคจรติดเพดาน HITACHI ใบพัด 16 นิ้ว101,450.00 เงินบำรุง 
5615-01-2545คพ 4140-001-0004พัดลมโคจรติดเพดาน HITACHI ใบพัด 16 นิ้ว111,450.00 เงินบำรุง 
5721-06-2555คพ 4140-001-0001พัดลมโคจรมิตซูบิชิ16นิ้ว11,430.00 เงินบำรุง 
5821-06-2555คพ 4140-001-0002พัดลมโคจรมิตซูบิชิ16นิ้ว21,430.00 เงินบำรุง 
5921-06-2555คพ 4140-001-0002พัดลมโคจรมิตซูบิชิ16นิ้ว31,430.00 เงินบำรุง 
6007-04-2552คพ 7110-006-0008หุ้มหนังเทียม ปรับสูง-ต่ำระบบโช๊คแก๊ส21,500.00 เงินบำรุง 
6111-06-2546คพ 7110-006-0009เก้าอี้ โครงเหล็ก หุ้มฟองน้ำ1390.00 เงินบำรุง 
6211-06-2546คพ 7110-006-0009เก้าอี้ โครงเหล็ก หุ้มฟองน้ำ2390.00 เงินบำรุง 
6311-06-2546คพ 7110-006-0009เก้าอี้ โครงเหล็ก หุ้มฟองน้ำ3390.00 เงินบำรุง 
6411-06-2546คพ 7110-006-0009เก้าอี้ โครงเหล็ก หุ้มฟองน้ำ4390.00 เงินบำรุง 
6511-06-2546คพ 7110-006-0009เก้าอี้ โครงเหล็ก หุ้มฟองน้ำ5390.00 เงินบำรุง 
6611-06-2546คพ 7110-006-0009เก้าอี้ โครงเหล็ก หุ้มฟองน้ำ6390.00 เงินบำรุง 
6711-06-2546คพ 7110-006-0009เก้าอี้ โครงเหล็ก หุ้มฟองน้ำ7390.00 เงินบำรุง 
6811-06-2546คพ 7110-006-0009เก้าอี้ โครงเหล็ก หุ้มฟองน้ำ8390.00 เงินบำรุง 
6911-06-2546คพ 7110-006-0009เก้าอี้ โครงเหล็ก หุ้มฟองน้ำ9390.00 เงินบำรุง 
7011-06-2546คพ 7110-006-0009เก้าอี้ โครงเหล็ก หุ้มฟองน้ำ10390.00 เงินบำรุง 
7111-06-2546คพ 7110-006-0009เก้าอี้ โครงเหล็ก หุ้มฟองน้ำ11390.00 เงินบำรุง 
7211-06-2546คพ 7110-006-0009เก้าอี้ โครงเหล็ก หุ้มฟองน้ำ12390.00 เงินบำรุง 
7311-06-2546คพ 7110-006-0009เก้าอี้ โครงเหล็ก หุ้มฟองน้ำ13390.00 เงินบำรุง 
7411-06-2546คพ 7110-006-0009เก้าอี้ โครงเหล็ก หุ้มฟองน้ำ14390.00 เงินบำรุง 
7511-06-2546คพ 7110-006-0009เก้าอี้ โครงเหล็ก หุ้มฟองน้ำ15390.00 เงินบำรุง 
7611-06-2546คพ 7110-006-0009เก้าอี้ โครงเหล็ก หุ้มฟองน้ำ16390.00 เงินบำรุง 
7711-06-2546คพ 7110-006-0009เก้าอี้ โครงเหล็ก หุ้มฟองน้ำ17390.00 เงินบำรุง 
7811-06-2546คพ 7110-006-0009เก้าอี้ โครงเหล็ก หุ้มฟองน้ำ18390.00 เงินบำรุง 
7911-06-2546คพ 7110-006-0009เก้าอี้ โครงเหล็ก หุ้มฟองน้ำ19390.00 เงินบำรุง 
8011-06-2546คพ 7110-006-0009เก้าอี้ โครงเหล็ก หุ้มฟองน้ำ20390.00 เงินบำรุง 
8111-06-2546คพ 7110-006-0009เก้าอี้ โครงเหล็ก หุ้มฟองน้ำ21390.00 เงินบำรุง 
8211-06-2546คพ 7110-006-0009เก้าอี้ โครงเหล็ก หุ้มฟองน้ำ22390.00 เงินบำรุง 
8311-06-2546คพ 7110-006-0009เก้าอี้ โครงเหล็ก หุ้มฟองน้ำ23390.00 เงินบำรุง 
8411-06-2546คพ 7110-006-0009เก้าอี้ โครงเหล็ก หุ้มฟองน้ำ24390.00 เงินบำรุง 
8525-08-2542คพ 7110-006-0014เก้าอี้ทำงาน บุนวม ปรับระดับได้12,000.00 เงินบำรุง 
8624-05-2545คพ 7110-006-0018เก้าอี้ทำงาน บุนวม มีล้อเลื่อน1850.00 เงินบำรุง  รอทำลาย
8730-09-2540คพ 7110-006-0014เก้าอี้ทำงาน บุนวม มีล้อเลื่อน11,220.00 เงินบำรุง  รอทำลาย
8824-05-2545คพ 7110-006-0018เก้าอี้ทำงาน บุนวม มีล้อเลื่อน2850.00 เงินบำรุง  รอทำลาย
8930-09-2540คพ 7110-006-0014เก้าอี้ทำงาน บุนวม มีล้อเลื่อน21,220.00 เงินบำรุง  รอทำลาย
9024-05-2545คพ 7110-006-0018เก้าอี้ทำงาน บุนวม มีล้อเลื่อน3850.00 เงินบำรุง  รอทำลาย
9130-09-2540คพ 7110-006-0014เก้าอี้ทำงาน บุนวม มีล้อเลื่อน31,220.00 เงินบำรุง  รอทำลาย
9230-09-2540คพ 7110-006-0014เก้าอี้ทำงาน บุนวม มีล้อเลื่อน41,220.00 เงินบำรุง  รอทำลาย
9324-05-2545คพ 7110-006-0018เก้าอี้ทำงาน บุนวม มีล้อเลื่อน4850.00 เงินบำรุง  รอทำลาย
9430-09-2540คพ 7110-006-0014เก้าอี้ทำงาน บุนวม มีล้อเลื่อน51,220.00 เงินบำรุง  รอทำลาย
9507-04-2552คพ 7110-006-0008เก้าอี้ทำงาน หุ้มหนังเทียม ปรับสูง-ต่ำระบบโช๊คแก๊ส11,500.00 เงินบำรุง 
9607-04-2552คพ 7110-006-0008เก้าอี้ทำงาน หุ้มหนังเทียม ปรับสูง-ต่ำระบบโช๊คแก๊ส21,500.00 เงินบำรุง 
9707-04-2552คพ 7110-006-0008เก้าอี้ทำงาน หุ้มหนังเทียม ปรับสูง-ต่ำระบบโช๊คแก๊ส31,500.00 เงินบำรุง 
9807-04-2552คพ 7110-006-0008เก้าอี้ทำงาน หุ้มหนังเทียม ปรับสูง-ต่ำระบบโช๊คแก๊ส41,500.00 เงินบำรุง 
9907-04-2552คพ 7110-006-0008เก้าอี้ทำงาน หุ้มหนังเทียม ปรับสูง-ต่ำระบบโช๊คแก๊ส51,500.00 เงินบำรุง 
10007-04-2552คพ 7110-006-0008เก้าอี้ทำงาน หุ้มหนังเทียม ปรับสูง-ต่ำระบบโช๊คแก๊ส61,500.00 เงินบำรุง 
10107-04-2552คพ 7110-006-0008เก้าอี้ทำงาน หุ้มหนังเทียม ปรับสูง-ต่ำระบบโช๊คแก๊ส71,500.00 เงินบำรุง 
10207-04-2552คพ 7110-006-0008เก้าอี้ทำงาน หุ้มหนังเทียม ปรับสูง-ต่ำระบบโช๊คแก๊ส81,500.00 เงินบำรุง 
10307-04-2552คพ 7110-006-0008เก้าอี้ทำงาน หุ้มหนังเทียม ปรับสูง-ต่ำระบบโช๊คแก๊ส91,500.00 เงินบำรุง 
10407-04-2552คพ 7110-006-0008เก้าอี้ทำงาน หุ้มหนังเทียม ปรับสูง-ต่ำระบบโช๊คแก๊ส101,500.00 เงินบำรุง 
10525-08-2542คพ 7110-006-0001เก้าอี้ทำงาน โครงไม้ บุฟองน้ำ1834.00 เงินบำรุง 
10625-08-2542คพ 7110-006-0001เก้าอี้ทำงาน โครงไม้ บุฟองน้ำ2834.00 เงินบำรุง 
10725-08-2542คพ 7110-006-0001เก้าอี้ทำงาน โครงไม้ บุฟองน้ำ3834.00 เงินบำรุง 
10801-01-2538คพ 7110-006-0007เก้าอี้ทำงานโครงเหล็กมีพนักพิงบุนวม1800.00 งบประมาณ 
10901-01-2538คพ 7110-006-0007เก้าอี้ทำงานโครงเหล็กมีพนักพิงบุนวม2800.00 งบประมาณ 
11015-01-2545คพ 7110-006-0031เก้าอี้นั่งรอตรวจ พนักพิงเอนได้ 4 ที่นั่ง12,616.00 เงินบำรุง 
11115-01-2545คพ 7110-003-0031เก้าอี้นั่งรอตรวจ พนักพิงเอนได้ 4 ที่นั่ง32,616.00 เงินบำรุง 
11215-01-2545คพ 7110-006-0031เก้าอี้นั่งรอตรวจ พนักพิงเอนได้ 4 ที่นั่ง52,616.00 เงินบำรุง 
11315-01-2545คพ 7110-006-0031เก้าอี้นั่งรอตรวจ พนักพิงเอนได้ 4 ที่นั่ง82,616.00 เงินบำรุง 
11415-01-2545คพ 7110-006-0031เก้าอี้นั่งรอตรวจ พนักพิงเอนได้ 4 ที่นั่ง92,616.00 เงินบำรุง 
11515-01-2545คพ 7110-006-0031เก้าอี้นั่งรอตรวจ พนักพิงเอนได้ 4 ที่นั่ง102,616.00 เงินบำรุง 
11615-01-2545คพ 7110-006-0031เก้าอี้นั่งรอตรวจ พนักพิงเอนได้ 4 ที่นั่ง22,616.00 เงินบำรุง 
11715-01-2545คพ 7110-006-0031เก้าอี้นั่งรอตรวจ พนักพิงเอนได้ 4 ที่นั่ง42,616.00 เงินบำรุง 
11815-01-2545คพ 7110-006-0031เก้าอี้นั่งรอตรวจ พนักพิงเอนได้ 4 ที่นั่ง62,616.00 เงินบำรุง 
11915-01-2545คพ 7110-006-0031เก้าอี้นั่งรอตรวจ พนักพิงเอนได้ 4 ที่นั่ง72,616.00 เงินบำรุง 
12029-08-2540คพ 7110-006-0018เก้าอี้พิมพ์ดีด บุนวม มีล้อเลื่อน11,000.00 เงินบำรุง 
12129-08-2540คพ 7110-006-0018เก้าอี้พิมพ์ดีด บุนวม มีล้อเลื่อน21,000.00 เงินบำรุง 
12205-11-2555 เครื่องปรับอากาศ13000บีทียู117,600.00 เงินบำรุง 
12320-11-2555 เครื่องปรับอากาศแบบแ-;o 13,000 BTU saijo denki117,600.00 เงินบำรุง 
12408-02-2554 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนขนาด 18,000 BTU125,900.00 งบประมาณ 
12508-02-2554 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนขนาด 18,000 BTU225,900.00 งบประมาณ 
12608-02-2554 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนขนาด 18,000 BTU325,900.00 งบประมาณ 
12716-08-2553 เครื่องพ่นยุงไฟฟ้า145,000.00 งบลงทุน 53 
12823-07-2555 เครื่องสีข้าวด้วยมือ15,000.00 เงินบำรุง 
12901-04-2545คพ 7490-016-0001เครื่องเจาะกระดาษ ใหญ่1740.00 เงินบำรุง 
13008-12-2541คพ 7430-007-0003เครื่องเย็บเข้าเล่ม11,200.00 เงินบำรุง 
13126-05-2543คพ 5805-001-0002เครื่องโทรศัพท์ แบบกดโชว์เบอร์ TT&T11,299.00 เงินบำรุง 
13225-07-2545 เคาเตอร์ วางเครื่องคอมพิวเตอร์12,625.00 เงินบำรุง 
13312-11-2541คพ 7255-004-0001เคาเตอร์ จ่ายยา ไม้อัดสัก รูปตัว L118,695.00 เงินบำรุง 
13415-01-2545คพ 7255-004-0001เคาเตอร์ ไม้อัดสัก115,000.00 เงินบำรุง 
13504-02-2556 เคาเตอร์ไม้อัดสักวางคอมพิวเตอร์ขนาด ก*ย*ส 0.5*2.9*0.75 ม.115,500.00 เงินบำรุง 
13611-05-2545 เวทีเต้นแอโรบิค โครงเหล็ก พื้นคอนกรีต17,000.00 เงินบำรุง 
13723-02-2552 โครงเหล็กวางโทรทัศน์1500.00 เงินบำรุง 
13804-02-2556 โต๊ะคอมพิวเตอร์ ไม้อัด115,500.00 เงินบำรุง 
13905-11-2540คพ 7110-007-0001โต๊ะทำงาน 3 ลิ้นชัก (น๊อคดาวน์)11,420.00 เงินบำรุง 
14005-11-2540คพ 7110-007-0001โต๊ะทำงาน 3 ลิ้นชัก (น๊อคดาวน์)21,420.00 เงินบำรุง 
14105-11-2540คพ 7110-007-0001โต๊ะทำงาน 3 ลิ้นชัก (น๊อคดาวน์)31,420.00 เงินบำรุง 
14201-01-2538คพ 7110-007-0001โต๊ะทำงาน ระดับ 1-2 ไม้11,500.00 งบประมาณ 
14301-01-2538คพ 7110-007-0001โต๊ะทำงาน ระดับ 1-2 ไม้21,500.00 งบประมาณ 
14401-01-2538คพ 7110-007-0002โต๊ะทำงาน ระดับ 3-4 ไม้12,600.00 งบประมาณ 
14501-01-2538คพ 7110-007-0002โต๊ะทำงาน ระดับ 3-4 ไม้22,600.00 งบประมาณ 
14601-01-2538คพ 7110-007-0002โต๊ะทำงาน ระดับ 3-4 ไม้32,600.00 งบประมาณ 
14725-05-2546คพ 7110-007-0008โต๊ะประชุม นำมาต่อเป็นรูปสี่เหลี่ยม ขนาด 12 คน125,540.00 เงินบำรุง 
14807-04-2552คพ 7110-007-0015โต๊ะพับอเนกประสงค์ ก.50 ย.180 ส.72 ซม. เกรด เอ12,000.00 เงินบำรุง 
14907-04-2552คพ 7110-007-0015โต๊ะพับอเนกประสงค์ ก.50 ย.180 ส.72 ซม. เกรด เอ22,000.00 เงินบำรุง 
15007-04-2552คพ 7110-007-0015โต๊ะพับอเนกประสงค์ ก.50 ย.180 ส.72 ซม. เกรด เอ32,000.00 เงินบำรุง 
15129-08-2540คพ 7110-007-0021โต๊ะพิมพ์ดีด เหล็ก11,080.00 เงินบำรุง 
15229-08-2540คพ 7110-007-0021โต๊ะพิมพ์ดีด เหล็ก21,080.00 เงินบำรุง 
15311-04-2545คพ 7110-007-0008โต๊ะวางคอมพิวเตอร์14,000.00 เงินบำรุง 
15411-04-2545คพ 7110-007-0008โต๊ะวางคอมพิวเตอร์24,000.00 เงินบำรุง 
15522-01-2561คพ 6115-001-0001ไฟฉุกเฉินDYNO ELECTRIC (LED EMERGENCY LIGHTING LUMINAIRE13,500.00 งบลงทุน 61 
15622-01-2561คพ 6115-001-0001ไฟฉุกเฉินDYNO ELECTRIC (LED EMERGENCY LIGHTING LUMINAIRE23,500.00 งบลงทุน 61 
07233 รพ.สตโพธิ์พัฒนา , 45 รายการ 
108-05-2540 กระติกน้ำร้อน ยี่ห้อ SHARP บรรจุ 1 ลิตร1935.00 เงินบำรุง  ขอทำลาย
203-09-2530 กระติกใส่น้ำแข็งแช่วัคซีน1300.00 งบประมาณ  ขอทำลาย
301-01-2540พพ 7110-027-0001ชั้นวางเวชภัณฑ์พื้นไม้อัด ขาเหล็ก 3 ชิ้น11,200.00 เงินบำรุง  ซ่อม(1)
408-05-2546พพ 7105-001-0002ชุดโซฟารับแขกบุนวมสีน้ำเงินจำนวน 5 ที่นั่ง13,500.00 เงินบำรุง  ขอทำลาย
517-02-2540พพ 7125-001-0008ตู้/ชั้นเก็บของ ตู้แขวนโครงไม้กรุไม้สัก 6 บานประตู 2 ชั้น12,000.00 เงินบำรุง  ขอทำลาย
605-07-2537พพ 7125-001-0007ตู้รับความคิดเห็น ยี่ห้อ OREC1250.00 เงินบำรุง  ขอทำลาย
730-12-2554 ตู้เก็บเวชภัณฑ์ยา14,920.00 งบประมาณ 
801-06-2536พพ 7195-010-0001ตู้เก็บเอกสาร เหล็กประตูกระจก 2 บาน มีล้อเลื่อน12,200.00 งบประมาณ  ขอทำลาย
920-07-2547พพ 7110-001-0008ตู้เก็บเอกสารเหล็ก 2 บานประตู12,600.00 เงินบำรุง 
1017-02-2541พพ 7125-001-0007ตู้เก็บเอกสารแบบโครงเหล็กฉากถอดประกอบได้11,700.00 เงินบำรุง  รอทำลาย
1130-12-2554 ตู้เย็ยขนาด 9 คิวบิกฟุต113,490.00 งบประมาณ 
1201-01-2541พพ 7110-002-0007ตู้เหล็ก 15 ลิ้นชัก ยี่ห้อ ZOOM12,500.00 เงินบำรุง 
1301-09-2536พพ 7110-002-2003ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 4 ลิ้นชัก ยี่ห้อไทโย12,200.00 เงินบำรุง  ขอทำลาย
1401-09-2536พพ 7110-002-0003ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 4 ลิ้นชัก ยี่ห้อไทโย22,200.00 เงินบำรุง  ขอทำลาย
1501-09-2536 ถังดับเพลิงขนาด 15 ปอนด์1950.00 เงินบำรุง 
1601-01-2540พพ 6645-006-0003นาฬิกาติดผนัง ยี่ห้อ Titime1500.00 บริจาค  ขอทำลาย
1716-12-2545พพ 7195-001-0011บอร์ดนิทรรศการทำด้วยชานอ้อย ขนาด 1.22*2.4 เมตร11,500.00 เงินบำรุง 
1811-08-2548พพ 7195-004-0001ผนังกั้นห้องรักษาพยาบาล โครงไม้กรุไม้สัก110,300.00 เงินบำรุง  ขอทำลาย
1930-07-2544พพ 9925-012-0001พระบรมฉายาลักษณ์1398.00 บริจาค 
2021-02-2541 พระพุทธรูปทองเหลือง1385.00 เงินบำรุง 
2112-06-2539พพ 4140-001-0001พัดลมติดผนัง ยี่ห้อ Sanyo 16 นิ้ว11,450.00 เงินบำรุง 
2212-06-2539พพ 4140-001-0001พัดลมติดผนัง ยี่ห้อ Sanyo 16 นิ้ว11,450.00 เงินบำรุง 
2312-06-2539พพ 4140-001-0001พัดลมติดผนัง ยี่ห้อ Sanyo 16 นิ้ว11,450.00 เงินบำรุง 
2412-06-2539พพ 4140-001-0001พัดลมติดผนัง ยี่ห้อ Sanyo 16 นิ้ว11,450.00 เงินบำรุง 
2512-06-2539พพ 4140-001-0001พัดลมติดผนัง ยี่ห้อ Sanyo 16 นิ้ว11,450.00 เงินบำรุง 
2612-06-2539พพ 4140-001-0001พัดลมติดผนัง ยี่ห้อ Sanyo 16 นิ้ว11,450.00 เงินบำรุง 
2720-09-2527พพ 7110-013-0001ม้านั่งยาวรอตรวจทำด้วยไม้11,500.00 บริจาค  รอทำลาย
2801-01-2536พพ 7110-013-0001ม้ายาวนั่งรอตรวจ มีพนักพิง11,200.00 งบประมาณ 
2921-02-2541 หิ้งพระ(เล็ก)1109.00 เงินบำรุง 
3008-05-2546 เก้าอี้ทำงานสีน้ำเงินบุนวมมีล้อเลื่อน11,250.00 เงินบำรุง  รอทำลาย
3108-05-2546 เก้าอี้ทำงานสีน้ำเงินบุนวมมีล้อเลื่อน21,250.00 เงินบำรุง  ขอทำลาย
3230-06-2554 เครื่องทำน้ำร้อนน้ำเย็น14,390.00 เงินบำรุง 
3330-12-2554 เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน225,900.00 งบประมาณ 
3416-09-2557พพ 4120-004-0003เครื่องปรับอากาศขนาด 18000 BTU ยี่ห้อ FOCUS รุ่น cse-18wt117,100.00 งบประมาณ 
3516-09-2557พพ 4120-004-0003เครื่องปรับอากาศขนาด 18000 BTU ยี่ห้อ FOCUS รุ่น cse-18wt217,100.00 งบประมาณ 
3619-07-2550 เครื่องยิงฉลากยาวันหมดอายุ18,000.00 งบลงทุน 50 
3702-01-2535พพ 6515-069-3101เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดไฟฟ้า13,900.00 เงินบำรุง  รอทำลาย
3827-10-2551พพ 5805-001-0002เครื่องโทรศัพท์ GSM fixed phone13,999.00 เงินบำรุง  รอทำลาย
3927-03-2550พพ 5805-001-0002เครื่องโทรศัพท์ ยี่ห้อ huawei13,999.00 เงินบำรุง  ขอทำลาย
4017-02-2541พพ 7195-004-0001เคาน์เตอร์ โครงไม้กรุไม้สักโค้งเข้ามุม115,000.00 เงินบำรุง 
4120-03-2556 เตียงไม้สัก118,000.00 เงินบำรุง 
4210-02-2540พพ 7110-007-0001โต๊ะทำงานระดับ 1-2 ทำด้วยไม้อัดโครงเหล็ก21,400.00 เงินบำรุง  ขอทำลาย
4310-02-2540พพ 7110-007-0001โต๊ะทำงานระดับ 1-2 ทำด้วยไม้อัดโครงเหล็ก31,400.00 เงินบำรุง  ขอทำลาย
4417-01-2538พพ 7110-007-0002โต๊ะทำงานระดับ 3-6 ทำด้วยไม้อัดโครงเหล็ก32,100.00 เงินบำรุง  รอทำลาย
4519-02-2542พพ 7110-007-0018โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ ทำด้วยไม้อัดสีครีมเหลือง11,500.00 เงินบำรุง  ขอทำลาย
07234 รพสต.หนองหัววัว , 81 รายการ 
106-07-2553 Projector Samsung SP-L220133,000.00 รพ.พรานฯ 
221-09-2553 ชั้นวางของ 3 ช่อง1406.00 เงินบำรุง  ขอทำลาย
321-09-2553 ชั้นวางของ 4 ชั้น12,022.00 เงินบำรุง  ขอทำลาย
421-09-2553 ชั้นวางของ 9 ชั้น11,915.00 เงินบำรุง  ขอทำลาย
507-09-2549นว 7110-016-0001ชั้นวางของแบบ 3 ชั้น โครงเหล็ก1400.00 งบประมาณ 
626-09-2543นว 7110-015-0002ชุดรับแขก ชุดเล็ก พร้อมโต๊ะกลม14,800.00 เงินบำรุง  รอทำลาย
721-09-2553 ชุดโซฟารับแขก17,115.00 เงินบำรุง 
815-10-2535นว 6530-031-0002ตู้กระจกขอบอลูมีเนียม11,500.00 เงินบำรุง 
919-10-2541นว 7110-004-0002ตู้นิรภัย ยี่ห้อ LEECO111,000.00 งบประมาณ 
1021-09-2553 ตู้หนังสือ12,490.00 เงินบำรุง  ขอทำลาย
1130-09-2534นว 7110-002-0006ตู้เก็บเอกสาร 10 ลิ้นชักสีเทา ขนาด 10.5x15x20.5 ตร.ซม.1900.00 เงินบำรุง 
1212-04-2559นว 4110-001-0002ตู้เย็นแซ่วัคซีน PANASONIC NR-BT264S110,490.00 เงินบำรุง 
1311-11-2517นว 7110-002-0003ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 4 ลิ้นชัก12,200.00 งบประมาณ  ขอทำลาย
1430-03-2534นว 7110-002-0003ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 4 ลิ้นชัก22,200.00 งบประมาณ 
1519-10-2541นว 7110-002-0003ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 4 ลิ้นชัก32,300.00 งบประมาณ 
1620-09-2530นว 7110-001-0002ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บาน ประตูสีน้ำตาล52,200.00 เงินบำรุง  ขอทำลาย
1720-09-2530นว 7110-001-0002ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บาน ประตูสีเทา42,200.00 เงินบำรุง 
1820-05-2539นว 7110-001-0002ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บาน ประตูสีเทา62,300.00 เงินบำรุง 
1917-07-2549นว 7125-001-0003ตู้ใส่อุปกรณ์พัฒนาการเด็ก ขนาด 0.5x(3.8+2.6)x0.8 ม.121,500.00 เงินบำรุง 
2017-07-2549 ตู้ใส่เอกสาร ขนาด 0.5 x1.22x1 ม.15,500.00 เงินบำรุง 
2117-07-2549นว 7110-003-0001ตู้ใส่เอกสารและ Family Folder ขนาด 0.5 x3x2 ม.127,300.00 เงินบำรุง 
2227-02-2544นว 7110-001-0005ตู้ใส่เอกสารไม้สักอัด ขนาด 0.55x2.4x2 ตร.ม.112,000.00 เงินบำรุง 
2301-05-2544นว 7110-001-0005ตู้ใส่เอกสารไม้สักอัด ขนาด 0.55x2.5x2 ตร.ม.29,900.00 เงินบำรุง 
2403-08-2527นว 7110-001-0003ตู้ไม้สักติดกระจก 2 บาน ขนาด 30x18x62 ซม.11,500.00 บริจาค  รอทำลาย
2503-08-2527นว 7110-001-0003ตู้ไม้สักเก็บเวชภัณฑ์ ติดกระจก 2 บานล่างทึบ21,500.00 งบประมาณ  รอทำลาย
2603-08-2527นว 7110-001-0003ตู้ไม้สักเก็บเวชภัณฑ์ ติดกระจก 2 บานล่างทึบ31,500.00 งบประมาณ  รอทำลาย
2706-07-2553นว 5820-005-0002ทีวีสี 29 นิ้ว ยี่ห้อ Samsung รุ่น CS29Z45 ml36,900.00 รพ.พรานฯ 
2819-10-2541นว 5820-005-0002ทีวีสี ยี่ห้อ SANYO ขนาด 20 นิ้ว29,000.00 งบประมาณ  รอทำลาย
2901-11-2539นว 5820-005-0002ทีวีสี ยี่ห้อ JVC ขนาดรุ่น 21 นิ้ว รุ่น AVE 21118,800.00 เงินบำรุง  รอทำลาย
3021-06-2549นว 7230-004-0001ผ้าม่านพร้อมรางม่าน248,750.00 เงินบำรุง  ขอทำลาย
3126-02-2544นว 7230-004-0001ผ้าม่านพร้อมรางม่าน ขนาด 101.6 ตร.ม.121,818.00 เงินบำรุง  รอทำลาย
3230-09-2540นว 4140-001-0001พัดลมชนิดขาตั้งสูง Mitsubishi รุ่น LV-16 GW11,700.00 เงินบำรุง  ขอทำลาย
3330-09-2540นว 4140-001-0001พัดลมชนิดขาตั้งสูง Mitsubishi รุ่น LV-16 GW21,700.00 เงินบำรุง  ขอทำลาย
3419-10-2541นว 4140-001-0004พัดลมแบบส่ายรอบศีรษะ ขนาด 16 นิ้ว21,300.00 งบประมาณ  ขอทำลาย
3508-08-2549นว 4140-001-0007พัดลมโคจรติดผนัง ขนาด 18 นิ้ว11,000.00 เงินบำรุง 
3608-08-2549นว 4140-001-0005พัดลมโคจรติดเพดาน ขนาด 16 นิ้ว ยี่ห้อ HITACHI11,400.00 เงินบำรุง  ขอทำลาย
3708-08-2549นว 4140-001-0005พัดลมโคจรติดเพดาน ขนาด 16 นิ้ว ยี่ห้อ HITACHI21,400.00 เงินบำรุง  ขอทำลาย
3808-08-2549นว 4140-001-0005พัดลมโคจรติดเพดาน ขนาด 16 นิ้ว ยี่ห้อ HITACHI31,400.00 เงินบำรุง  ขอทำลาย
3908-08-2549นว 4140-001-0005พัดลมโคจรติดเพดาน ขนาด 16 นิ้ว ยี่ห้อ HITACHI41,400.00 เงินบำรุง 
4008-08-2549นว 4140-001-0005พัดลมโคจรติดเพดาน ขนาด 16 นิ้ว ยี่ห้อ HITACHI51,400.00 เงินบำรุง 
4108-08-2549นว 4140-001-0005พัดลมโคจรติดเพดาน ขนาด 16 นิ้ว ยี่ห้อ HITACHI61,400.00 เงินบำรุง 
4208-08-2549นว 4140-001-0005พัดลมโคจรติดเพดาน ขนาด 16 นิ้ว ยี่ห้อ HITACHI71,400.00 เงินบำรุง  ขอทำลาย
4308-08-2549นว 4140-001-0005พัดลมโคจรติดเพดาน ขนาด 16 นิ้ว ยี่ห้อ HITACHI81,400.00 เงินบำรุง  ขอทำลาย
4408-08-2549นว 4140-001-0005พัดลมโคจรติดเพดาน ขนาด 16 นิ้ว ยี่ห้อ HITACHI91,400.00 เงินบำรุง  ขอทำลาย
4511-10-2554 ม้านั่งรอตรวจ113,000.00 เงินบำรุง  ขอทำลาย
4619-10-2541นว 7110-013-0007ม้ายาวนั่งรอตรวจชนิดโครงโลหะที่นั่งไฟเบอร์กลาสมีพนักพิง 3 ที่นั่ง12,500.00 งบประมาณ  รอทำลาย
4719-10-2541นว 7110-013-0002ม้ายาวนั่งรอตรวจชนิดโครงโลหะที่นั่งไฟเบอร์กลาสมีพนักพิง 3 ที่นั่ง22,500.00 งบประมาณ  รอทำลาย
4807-09-2549นว 7110-006-0007เก้าอี้ บุนวม ขาเหล็ก มีพนักพิง1420.00 เงินบำรุง  ขอทำลาย
4907-09-2549นว 7110-006-0007เก้าอี้ บุนวม ขาเหล็ก มีพนักพิง2420.00 เงินบำรุง  ขอทำลาย
5007-09-2549นว 7110-006-0007เก้าอี้ บุนวม ขาเหล็ก มีพนักพิง3420.00 เงินบำรุง  ขอทำลาย
5107-09-2549นว 7110-006-0007เก้าอี้ บุนวม ขาเหล็ก มีพนักพิง4420.00 เงินบำรุง  ขอทำลาย
5207-09-2549นว 7110-006-0007เก้าอี้ บุนวม ขาเหล็ก มีพนักพิง5420.00 เงินบำรุง  ขอทำลาย
5307-09-2549นว 7110-006-0007เก้าอี้ บุนวม ขาเหล็ก มีพนักพิง6420.00 เงินบำรุง  ขอทำลาย
5407-09-2549นว 7110-006-0007เก้าอี้ บุนวม ขาเหล็ก มีพนักพิง7420.00 เงินบำรุง  ขอทำลาย
5507-09-2549นว 7110-006-0007เก้าอี้ บุนวม ขาเหล็ก มีพนักพิง8420.00 เงินบำรุง  ขอทำลาย
5607-09-2549นว 7110-006-0007เก้าอี้ บุนวม ขาเหล็ก มีพนักพิง9420.00 เงินบำรุง  ขอทำลาย
5707-09-2549นว 7110-006-0007เก้าอี้ บุนวม ขาเหล็ก มีพนักพิง10420.00 เงินบำรุง 
5807-09-2549นว 7110-006-0021เก้าอี้ บุนวม มีล้อ ปรับระดับได้1900.00 เงินบำรุง  รอทำลาย
5907-09-2549นว 7110-006-0021เก้าอี้ บุนวม มีล้อ ปรับระดับได้2900.00 เงินบำรุง  รอทำลาย
6007-09-2549นว 7110-006-0002เก้าอี้ ระดับ 3-6 บุนวม มีพนักพิง11,200.00 เงินบำรุง  ขอทำลาย
6107-09-2549นว 7110-006-0002เก้าอี้ ระดับ 3-6 บุนวม มีพนักพิง21,200.00 เงินบำรุง  ขอทำลาย
6207-09-2549นว 7110-006-0002เก้าอี้ ระดับ 3-6 บุนวม มีพนักพิง31,200.00 เงินบำรุง 
6307-09-2549นว 7110-006-0002เก้าอี้ ระดับ 3-6 บุนวม มีพนักพิง41,200.00 เงินบำรุง 
6407-09-2549นว 7110-006-0002เก้าอี้ ระดับ 3-6 บุนวม มีพนักพิง51,200.00 เงินบำรุง  ขอทำลาย
6507-09-2549นว 7110-006-0002เก้าอี้ ระดับ 3-6 บุนวม มีพนักพิง61,200.00 เงินบำรุง  ขอทำลาย
6614-07-2554 เก้าอี้ห้องประชุม114,640.00 เงินบำรุง 
6712-11-2555 เครื่องคอมพิวเตอร์116,900.00 เงินบำรุง 
6819-10-2541นว 7420-001-0003เครื่องคำนวนเลข ชนิดมีกระดาษ12,500.00 งบประมาณ  รอทำลาย
6918-12-2557นว 4120-003-3002เครื่องปรับอากาศ 18000 BTU ยี่ห้อโฟกัส123,200.00 งบประมาณ 
7008-02-2554นว 4120-003-3001เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนขนาด 18,000 BTU125,900.00 งบประมาณ 
7117-07-2549นว 7195-004-0001เคาร์เตอร์วางคอมและใส่คอมพิวเตอร์ ขนาด 0.6x6.58x0.75 ม.122,500.00 เงินบำรุง 
7217-07-2549นว 7195-004-0001เคาร์เตอร์ใส่เวชภัณฑ์ ขนาด 0.5x2.63x0.80 ม.210,300.00 เงินบำรุง 
7327-02-2544นว 7195-004-0001เคาร์เตอร์ไม้สักอัด ขนาดกว้าง 60 ซม. ยาว 4.4 เมตร สูง 1 เมตร115,000.00 เงินบำรุง 
7419-03-2539นว 7110-007-0002โต๊ะทำงานทำด้วยเหล็ก ระดับ 3-6 ขนาด 34x72x60 ตร.ซม.15,400.00 เงินบำรุง 
7511-11-2517นว 7110-007-0001โต๊ะทำงานทำด้วยไม้ ระดับ 1-2 กว้าง 84 ซม. ยาว 124 ซม.11,500.00 งบประมาณ  ขอทำลาย
7615-07-2518นว 7110-007-0001โต๊ะทำงานทำด้วยไม้ ระดับ 1-2 ขนาด 62x93x73 ซม.21,500.00 งบประมาณ  ขอทำลาย
7719-10-2541นว 7110-007-0001โต๊ะทำงานทำด้วยไม้อัด ระดับ 1-261,500.00 งบประมาณ  ขอทำลาย
7819-10-2541นว 7110-007-0002โต๊ะทำงานทำด้วยไม้อัด ระดับ 3-622,300.00 งบประมาณ  ขอทำลาย
7919-10-2541นว 7110-007-0006โต๊ะพิมพ์ดีดแบบไม้11,600.00 งบประมาณ  ขอทำลาย
8021-09-2553 โต๊ะวางคอมพิวเตอร์17,270.00 เงินบำรุง  ขอทำลาย
8109-03-2550นว 5805-001-0003โทรศัพท์เชื่อมต่ออินเตอร์เน้ต ระบบ CAT CDMA Phone-Type ETS 228813,999.00 เงินบำรุง  ขอทำลาย
07235 รพ.สต.ลานไผ่ , 84 รายการ 
105-06-2538ลผ 7110-014-0001กล่องนิรภัย แดง12,000.00 งบประมาณ  ขอทำลาย
229-11-2555 ชั้นใส่หนังสือคอนโด 3 ชั้น มีกุญแจ1890.00 เงินบำรุง  ขอทำลาย
309-08-2554 ชุดติดตั้งทีวี12,000.00 งบลงทุน 53 
413-01-2548ลผ 7110-015-0003ชุดโซฟารับแขกบุนวม 5 ที่นั่ง14,800.00 เงินบำรุง 
505-06-2538ลผ 7330-016-0005ช้นวางเอกสาร โครงเหล็ก พื้นไม้15,500.00 งบประมาณ  รอทำลาย
605-06-2538ลผ 7330-016-0005ช้นวางเอกสาร โครงเหล็ก พื้นไม้25,500.00 งบประมาณ  รอทำลาย
706-09-2562ลผ 7110-001-0006ตู้น็อกดาวโปร่ง2ชั้น1500.00 เงินบำรุง 
806-09-2562ลผ 7110-001-0002ตู้น็อกดาวโปร่ง2ชั้น2500.00 เงินบำรุง 
906-09-2562ลผ 7110-001-0003ตู้น็อกดาวโปร่ง2ชั้น3675.00 เงินบำรุง 
1001-04-2547 ตู้รับความคิดเห็น11,350.00 เงินบำรุง  ขอทำลาย
1106-08-2544ลผ 7110-016-0008ตู้วางรองเท้า 2 บาน1900.00 เงินบำรุง  รอทำลาย
1219-12-2555 ตู้หนังสือ11,990.00 เงินบำรุง 
1321-07-2557ลผ 6530-012-0002ตู้เย็น ยี่ห้อ Panasonic 2 ประตูNR-BT264S110,000.00 งบประมาณ 
1416-09-2546ลผ 7110-016-0009ตู้แขวนใส่เอกสาร ขนาด 0.4*4*0.75 ม.19,200.00 เงินบำรุง 
1506-08-2544ลผ 7110-001-0008ตู้โชว์ ไม้อัดสัก 1ตอน 2ชั้น ยาว 103ซม.21,600.00 เงินบำรุง 
1606-08-2544ลผ 7110-001-0008ตู้โชว์ ไม้อัดสัก 3 ชั้น ยาว 40 ซม.3900.00 เงินบำรุง  รอทำลาย
1706-08-2544ลผ 7110-001-0008ตู้โชว์ ไม้อัดสัก ใส่เอกสาร 3 ชั้น ยาว 156 ซม.13,500.00 เงินบำรุง 
1810-10-2550ลผ 7110-016-0005ตู้ใส่เอกสาร 3 ชั้นโปร่ง 6 ช่อง1600.00 เงินบำรุง  ขอทำลาย
1902-10-2550ลผ 7110-016-0005ตู้ใส่เอกสาร 3 ชั้นโปร่ง 6 ช่อง2600.00 เงินบำรุง  ขอทำลาย
2002-10-2550ลผ 7110-016-0005ตู้ใส่เอกสาร 3 ชั้นโปร่ง 6 ช่อง3600.00 เงินบำรุง  ขอทำลาย
2102-10-2550ลผ 7110-016-0005ตู้ใส่เอกสาร 3 ชั้นโปร่ง 6 ช่อง4600.00 เงินบำรุง  ขอทำลาย
2216-09-2546ลผ 7110-016-0009ตู้ใส่เอกสารขนาด 10 บานพับ213,290.00 เงินบำรุง 
2305-06-2538ลผ 7110-001-0002ต้เหล็ก 2 บาน สูง 1.8 เมตร16,500.00 งบประมาณ 
2405-06-2538ลผ 7110-001-0002ต้เหล็ก 2 บาน สูง 1.8 เมตร26,500.00 งบประมาณ 
2505-06-2538ลผ 7110-003-0001ต้เหล็ก 4 ลิ้นชัก14,500.00 เงินบำรุง  ขอทำลาย
2605-06-2538ลผ 7110-003-0001ต้เหล็ก 4 ลิ้นชัก24,500.00 เงินบำรุง  ขอทำลาย
2705-06-2538ลผ 7110-014-0001ถังดับเพลิงขนาด 7 กก.11,200.00 งบประมาณ 
2805-06-2538ลผ 7110-014-0001ถังดับเพลิงขนาด 7 กก.21,200.00 งบประมาณ  รอทำลาย
2905-06-2538ลผ 6645-006-0001นาฬิกาแขวนผนัง1500.00 บริจาค  รอทำลาย
3030-11-2540ลผ 6645-006-0001นาฬิกาแขวนผนัง2500.00 บริจาค  ขอทำลาย
3110-07-2549ลผ 6645-006-0001นาฬิกาแขวนผนัง แบบเข็ม1200.00 บริจาค  รอทำลาย
3210-02-2552 บนไดแสตนเลส ขนาดสูง 6 ฟุต1990.00 เงินบำรุง 
3307-05-2552 ผ้าม่านกั้นห้อง ขนาด ก*ส 3.5*2ม.14,600.00 เงินบำรุง 
3401-10-2545ลผ 7230-003-0003ผ้าม่านทอมือสีโอโรสพร้อมราว213,900.00 เงินบำรุง 
3526-12-2562ลผ 7230-003-0002ผ้าม่านปรับแสงสีน้ำเงิน18,250.00 เงินบำรุง 
3610-02-2543ลผ 7230-003-0002ผ้าม่านพร้อมรางม่านเขียว15,000.00 เงินบำรุง  รอทำลาย
3710-02-2543ลผ 7230-003-0002ผ้าม่านพร้อมรางม่านเขียว25,000.00 เงินบำรุง  รอทำลาย
3801-06-2542 ผ้าม่านสองชายมีระบาย16,500.00 เงินบำรุง  รอทำลาย
3905-06-2538ลผ 4140-001-0001พัดลมตั้งพื้น ใบพัด 16 นิ้ว11,500.00 เงินบำรุง  ขอทำลาย
4005-06-2538ลผ 4140-001-0001พัดลมตั้งพื้น ใบพัด 16 นิ้ว21,500.00 เงินบำรุง  ขอทำลาย
4105-07-2539ลผ 4140-001-0005พัดลมติดเพดานใบพัด 18 นิ้ว12,000.00 งบประมาณ  ขอทำลาย
4205-07-2539ลผ 4140-001-0005พัดลมติดเพดานใบพัด 18 นิ้ว22,000.00 งบประมาณ  ขอทำลาย
4305-07-2539ลผ 4140-001-0005พัดลมติดเพดานใบพัด 18 นิ้ว32,000.00 เงินบำรุง  ขอทำลาย
4405-07-2539ลผ 4140-001-0005พัดลมติดเพดานใบพัด 18 นิ้ว42,000.00 งบประมาณ  ขอทำลาย
4501-09-2552 พัดลมโคจร HITACHI11,900.00 เงินบำรุง 
4601-09-2552 พัดลมโคจร HITACHI21,900.00 เงินบำรุง 
4701-09-2552 พัดลมโคจร HITACHI31,900.00 เงินบำรุง 
4801-09-2552 พัดลมโคจร HITACHI41,900.00 เงินบำรุง 
4901-09-2552 พัดลมโคจร HITACHI51,900.00 เงินบำรุง 
5001-09-2552 พัดลมโคจร HITACHI61,900.00 เงินบำรุง 
5101-09-2552 พัดลมโคจร HITACHI71,900.00 เงินบำรุง 
5201-09-2552 พัดลมโคจร HITACHI81,900.00 เงินบำรุง 
5313-01-2548ลผ 4140-001-0005พัดลมโคจรติดเพดาน ใบพัด 16 นิ้ว31,750.00 เงินบำรุง 
5413-01-2548ลผ 4140-001-0005พัดลมโคจรติดเพดาน ใบพัด 16 นิ้ว11,750.00 เงินบำรุง 
5513-01-2548ลผ 4140-001-0005พัดลมโคจรติดเพดาน ใบพัด 16 นิ้ว21,750.00 เงินบำรุง 
5630-09-2552 ม่านปรับแสงแนวตั้งพร้อมราง116,000.00 เงินบำรุง 
5705-06-2538ลผ 7110-013-0001ม้านั่งยาวรอตรวจยาว 2 เมตร11,200.00 งบประมาณ 
5805-06-2538ลผ 7110-013-0001ม้านั่งยาวรอตรวจยาว 2 เมตร21,200.00 งบประมาณ 
5913-01-2552 เก้าอี้บุนวมพนักสูง12,800.00 เงินบำรุง 
6030-09-2552 เก้าอี้บุนวมพนักสูง23,000.00 เงินบำรุง 
6111-11-2546 เก้าอี้ล้อเลื่อน มีพนักพิง หุ้มหนัง11,200.00 เงินบำรุง  ขอทำลาย
6221-11-2546 เก้าอี้ล้อเลื่อน มีพนักพิง หุ้มหนัง21,200.00 เงินบำรุง 
6321-11-2546 เก้าอี้ล้อเลื่อน มีพนักพิง หุ้มหนัง31,200.00 เงินบำรุง 
6421-11-2546 เก้าอี้ล้อเลื่อน มีพนักพิง หุ้มหนัง41,200.00 เงินบำรุง 
6521-11-2546 เก้าอี้ล้อเลื่อน มีพนักพิง หุ้มหนัง51,200.00 เงินบำรุง 
6603-09-2562ลผ 7110-006-0001เก้าอี้โครงเหล็กโครเมี่ยมบุผ้า1675.00 เงินบำรุง 
6703-09-2562ลผ 7110-006-0002เก้าอี้โครงเหล็กโครเมี่ยมบุผ้า2675.00 เงินบำรุง 
6803-09-2562ลผ 7110-006-0003เก้าอี้โครงเหล็กโครเมี่ยมบุผ้า3675.00 เงินบำรุง 
6930-12-2554 เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน225,900.00 งบประมาณ 
7003-04-2557 เครื่องปรับอากาศ Mitsubishi Heavy duty 9000 BTU115,900.00 เงินบำรุง 
7116-09-2557ลผ 4120-004-0003เครื่องปรับอากาศขนาด 18000 BTU ยี่ห้อ FOCUS รุ่น cse-18wt117,100.00 งบประมาณ 
7201-07-2550 เครื่องยิงฉลาก HALLO กลาง 2HG18,000.00 งบลงทุน 50  ขอทำลาย
7316-09-2546ลผ 7110-016-0009เคาเตอร์ ใส่เอกสาร 6 บานพับ13,300.00 เงินบำรุง 
7406-08-2544ลผ 7110-016-0001เคาเตอร์โค้ง14,500.00 เงินบำรุง  ขอทำลาย
7506-08-2544ลผ 7110-001-0006เคาเตอร์ใต้อ่างล้างมือ14,000.00 เงินบำรุง 
7606-08-2544ลผ 7110-001-0006เคาเตอร์ใต้อ่างล้างมือ24,000.00 เงินบำรุง 
7706-08-2544ลผ 7110-001-0006เคาเตอร์ใต้อ่างล้างมือ34,000.00 เงินบำรุง 
7829-11-2555 โต๊ะคอมพิวเตอร์1.00 เมตร11,150.00 เงินบำรุง  ขอทำลาย
7929-12-2555 โต๊ะคอมพิวเตอร์1.20 เมตร11,550.00 เงินบำรุง  ขอทำลาย
8005-06-2538ลผ 7110-007-0001โต๊ะทำงานระดับ 1-212,500.00 งบประมาณ 
8105-06-2538ลผ 7110-007-0001โต๊ะทำงานระดับ 1-222,500.00 งบประมาณ  ขอทำลาย
8205-06-2538ลผ 7110-007-0002โต๊ะทำงานระดับ 3-413,000.00 งบประมาณ  ขอทำลาย
8330-09-2552ลผ 7110-007-0002โต๊ะทำงานระดับ 5-725,000.00 เงินบำรุง 
8409-08-2554 โต๊ะประชุม115,000.00 งบลงทุน 53