ระบบบริหารจัดการครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง
Home

PKT Version

Copyright © 2009 by Mr.Apichat Kanoksingha
Untitled Document
User&Admin LOGIN
หน่วยงาน :
รหัสผ่าน :
 
Untitled Document
เมนูหลักรายงานต่างๆ
 ทะเบียนครุภัณฑ์
 ทะเบียนอาคาร,สิ่งปลูกสร้าง
 ทะเบียนที่ดินราชพัสดุ
 ทะเบียนทรัพย์สิน(ค่าเสื่อม)
 รายการพัสดุขอทำลาย
 รายการพัสดุรอการทำลาย
 รายการพัสดุถูกทำลาย
 ครุภัณฑ์แยกรายเดือน
สำหรับเจ้าหน้าที่พัสดุ
 ครุภัณฑ์สำนักงาน
 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
 ครุภัณฑ์การแพทย์
 ครุภัณฑ์โฆษณาเผยแพร่
 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
 อาคารสิ่งปลูกสร้าง
 ที่ดินราชพัสดุ
สำหรับหัวหน้างานพัสดุ
 แก้ไขข้อมูลครุภัณฑ์
 แก้ไขข้อมูลอาคาร สิ่งก่อสร้าง
 ตารางประเภทครุภัณฑ์
 ตารางวิธีการได้มา
 ตารางรหัสหน่วยงาน
 ขอทำลายพัสดุประจำปี
 จำหน่ายพัสดุประจำปี
 ลบพัสดุออกจากระบบ
 

1503 สำนักงาน

365 คอมพิวเตอร์

1009 การแพทย์

190 โฆษณาเผยแพร่

73 ยานพาหนะ

206 งานบ้านงานครัว

168 อาคารสิ่งก่อสร้าง

20 ที่ดินราชพัสดุ

รายงานจำนวนครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้างจำแนกตามประเภท แยกรายสถานบริการ
หน่วยงาน
รวม
สำนักงาน
คอมพิวเตอร์
การแพทย์
โฆษณา
ยานพาหนะ
งานบ้านครัว
สิ่งก่อสร้าง
ที่ราชพัสดุ
สสอ.พรานกระต่าย11882104612103
รพ.สต.บางลาด272130236816515132
รพ.สต.ท่าไม้346144311049914341
รพ.สต.วังชะโอน25912732581231881
รพ.สต.วังควง1654315621042281
รพ.สต.ลานกระทิง1705918576510141
รพ.สต.ลานทอง27314616721531452
รพ.สต.วังตะแบก2228820821161041
รพ.สต.คุยประดู่14645136583831
รพ.สต.เขาคีรีส28913436691552091
รพ.สต.หนองโสน25190406517521121
รพ.สต.คุยป้อม14549195394641
รพ.สต.คลองพิไกร329156287427814211
รพ.สตโพธิ์พัฒนา12045183833751
รพสต.หนองหัววัว2148114855511121
รพ.สต.ลานไผ่2108429532141261
รวมทั้งหมด3535150336510091907320616820