ระบบบริหารจัดการครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง
Home

PKT Version

Copyright © 2009 by Mr.Apichat Kanoksingha
Untitled Document
User&Admin LOGIN
หน่วยงาน :
รหัสผ่าน :
 
Untitled Document
เมนูหลักรายงานต่างๆ
 ทะเบียนครุภัณฑ์
 ทะเบียนอาคาร,สิ่งปลูกสร้าง
 ทะเบียนที่ดินราชพัสดุ
 ทะเบียนทรัพย์สิน(ค่าเสื่อม)
 รายการพัสดุขอทำลาย
 รายการพัสดุรอการทำลาย
 รายการพัสดุถูกทำลาย
 ครุภัณฑ์แยกรายเดือน
สำหรับเจ้าหน้าที่พัสดุ
 ครุภัณฑ์สำนักงาน
 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
 ครุภัณฑ์การแพทย์
 ครุภัณฑ์โฆษณาเผยแพร่
 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
 อาคารสิ่งปลูกสร้าง
 ที่ดินราชพัสดุ
สำหรับหัวหน้างานพัสดุ
 แก้ไขข้อมูลครุภัณฑ์
 แก้ไขข้อมูลอาคาร สิ่งก่อสร้าง
 ตารางประเภทครุภัณฑ์
 ตารางวิธีการได้มา
 ตารางรหัสหน่วยงาน
 ขอทำลายพัสดุประจำปี
 จำหน่ายพัสดุประจำปี
 ลบพัสดุออกจากระบบ
 
อาคารและสิ่งก่อสร้าง
ลำดับ
วันขึ้นทะเบียน
ประเภท
รายการ แบบ ขนาด ระดับ
ที่
มูลค่า(บาท)
วิธีการได้มา
  หมายเหตุ
00665 สสอ.พรานกระต่าย , 10 รายการ 
101-01-2515สิ่งก่อสร้าง(คสล.,เหล็ก)ถังประปาขนาดเล็ก แบบหอถังสูง115,000.00 งบประมาณ 
217-01-2538บ้านพักบ้านพัก คสล. ระดับ 3-4 (หลังตลาดสด)1395,500.00 งบประมาณ 
326-03-2539บ้านพักบ้านพัก คสล. ระดับ 5-62447,000.00 งบประมาณ 
401-01-2508บ้านพักบ้านพักไม้ชั้นเดียว160,000.00 งบประมาณ 
501-02-2538สิ่งก่อสร้าง(คสล.,เหล็ก)พื้นคอนกรีตสนามหน้าสำนักงาน180,000.00 งบประมาณ 
601-02-2538สิ่งก่อสร้าง(คสล.,เหล็ก)รั้วคอนกรีตด้านข้างและหลัง (3 ด้าน)140,000.00 งบประมาณ 
724-09-2547สิ่งก่อสร้าง(คสล.,เหล็ก)รั้วด้านหน้าพร้อมป้ายชื่อ139,000.00 งบประมาณ 
803-01-2538อาคารสำนักงานอาคารสำนักงาน(คสล) 2 ชั้น1652,000.00 งบประมาณ 
901-01-2537สิ่งก่อสร้าง(คสล.,เหล็ก)อาคารห้องพัสดุ-ครัว180,000.00 งบประมาณ 
1001-01-2548สิ่งก่อสร้าง(คสล.,เหล็ก)โรงจอดรถ โครงเหล็ก18,000.00 บริจาค 
07221 รพ.สต.บางลาด , 13 รายการ 
125-09-2552สิ่งก่อสร้าง(คสล.,เหล็ก)ต่อเติมอาคารชั้นล่างสถานีอนามัย1420,000.00 งบลงทุน 52 
201-10-2548สิ่งก่อสร้าง(คสล.,เหล็ก)ถนนคอนกรีตหน้าอนามัย154,000.00 บริจาค 
301-10-2539สิ่งก่อสร้าง(คสล.,เหล็ก)ถังเก็บน้ำคอนกรีต18,600.00 งบประมาณ 
401-10-2539สิ่งก่อสร้าง(คสล.,เหล็ก)ถังเก็บน้ำคอนกรีต28,600.00 งบประมาณ 
501-10-2539สิ่งก่อสร้าง(คสล.,เหล็ก)ถังเก็บน้ำคอนกรีต38,600.00 งบประมาณ 
601-10-2535บ้านพักบ้านพักเจ้าหน้าที่ โครงไม้ ชั้น เดียว ยกสูง1255,000.00 งบประมาณ 
701-10-2538บ้านพักบ้านพักเจ้าหน้าที่โครงไม้ ชั้นเดียวยกสูง2285,000.00 งบประมาณ 
818-03-2554สิ่งก่อสร้าง(คสล.,เหล็ก)ป้าย รพ.สต.149,500.00 เงินบำรุง 
926-10-2547สิ่งก่อสร้าง(คสล.,เหล็ก)ป้ายชื่อสถานีอนามัย137,800.00 เงินบำรุง 
1001-10-2540สิ่งก่อสร้าง(คสล.,เหล็ก)รั้วคอนกรีตหน้าสถานีอนามัย145,000.00 บริจาค 
1101-10-2540อาคารสำนักงานอาคารสถานีอนามัย คอนกรีต 2 ชั้น11,805,000.00 งบประมาณ 
1201-06-2543สิ่งก่อสร้าง(คสล.,เหล็ก)เตาเผาขยะ18,500.00 เงินบำรุง  รอทำลาย
1314-08-2546สิ่งก่อสร้าง(คสล.,เหล็ก)โรงจอดรถ138,000.00 เงินบำรุง 
07222 รพ.สต.ท่าไม้ , 34 รายการ 
122-10-2553สิ่งก่อสร้าง(คสล.,เหล็ก)ก่อสร้างป้ายชื่อ รพ.สต.150,000.00 เงินบำรุง 
229-01-2553อาคารสำนักงานติดตั้งกระจกกั้นห้องยา125,000.00 เงินบำรุง 
322-01-2545อาคารสำนักงานติดตั้งกระจกชั้นล่างอาคารสถานีอนามัยขนาดใหญ่143,000.00 เงินบำรุง 
429-01-2553อาคารสำนักงานติดตั้งประตูกระจกแบบสวีง15,000.00 เงินบำรุง 
501-01-2543อาคารสำนักงานต่อเติมห้องน้ำชั้นล่างอาคารสถานีอนามัยขนาดใหญ๋14,000.00 บริจาค 
601-01-2543อาคารสำนักงานต่อเติมห้องรักษาพยาบาลชั้นล่างอาคารสถานีอนามัยขนาดใหญ่130,000.00 บริจาค 
701-01-2544อาคารสำนักงานต่อเติมห้องส่งเสริมสุขภาพ120,000.00 บริจาค 
828-02-2539สิ่งก่อสร้าง(คสล.,เหล็ก)ถังเก็บน้ำฝน ฝ.33180,000.00 งบประมาณ  ขอทำลาย
906-08-2542สิ่งก่อสร้าง(คสล.,เหล็ก)บ่อเลี่ยงปลาใต้บันได19,800.00 เงินบำรุง 
1001-01-2516บ้านพักบ้านพักระดับ 1-2 แบบไม้ ใต้ถุนสูง170,000.00 งบประมาณ 
1101-01-2516บ้านพักบ้านพักระดับ1-2 แบบไม้ ใต้ถุนสูง270,000.00 งบประมาณ 
1228-02-2539บ้านพักบ้านพักระดับ3-4 คสล.1362,000.00 งบประมาณ 
1328-02-2539บ้านพักบ้านพักระดับ3-4 คสล.2362,000.00 งบประมาณ 
1428-02-2539สิ่งก่อสร้าง(คสล.,เหล็ก)ประตูรั้วตาข่าย พร้อมป้ายชื่อ182,000.00 งบประมาณ 
1518-08-2543บ้านพักปรับปรุงใต้ถุนบ้านพักระดับ 1-2 หลังที่ โดยการเทพื้นคอนกรีต145,000.00 งบประมาณ 
1618-08-2543บ้านพักปรับปรุงใต้ถุนบ้านพักระดับ 1-2 หลังที่ โดยการเทพื้นคอนกรีต240,000.00 งบประมาณ 
1701-01-2544อาคารสำนักงานปูกระเบื้องชั้นล่างอาคารสถานีอนามัยขนาดใหญ่118,000.00 บริจาค 
1823-04-2544อาคารสำนักงานปูกระเบื้องชั้นล่างอาคารสถานีอนามัยขนาดใหญ่ห้องส่งเสริมและใต้บันได118,000.00 เงินบำรุง 
1906-05-2546อาคารสำนักงานปูกระเบื้องด้านหน้าชั้นล่างอาคารสถานีอนามัยขนาดใหญ่122,800.00 เงินบำรุง 
2001-04-2544อาคารสำนักงานปูกระเบื้องบันไดอาคารสถานีอนามัยขนาดใหญ่19,800.00 เงินบำรุง 
2130-05-2546บ้านพักปูกระเบื้องบ้านพักระดับ 3-4 คสล.120,520.00 เงินบำรุง 
2230-05-2546บ้านพักปูกระเบื้องบ้านพักระดับ 3-4 คสล.220,520.00 เงินบำรุง 
2301-01-2542อาคารสำนักงานปูกระเบื้องอาคารต่อเติมชั้นล่าง116,000.00 บริจาค 
2428-02-2539สิ่งก่อสร้าง(คสล.,เหล็ก)ระบบประปาขนาดกลาง1480,000.00 งบประมาณ 
2528-02-2539สิ่งก่อสร้าง(คสล.,เหล็ก)รั้วลวดหนามยาว 102 เมตร141,420.00 งบประมาณ 
2601-01-2541อาคารสำนักงานอาคารต่อเติมชั้นล่าง(ใต้ถุนอาคารสถานีอนามัยขนาดใหญ่)140,000.00 บริจาค 
2718-05-2559อาคารสำนักงานอาคารทันตกรรม 1165,000.00 เงินบำรุง 
2828-02-2539อาคารสำนักงานอาคารสถานีอนามัยขนาดใหญ่11,696,000.00 งบประมาณ 
2901-01-2511อาคารสำนักงานอาคารสถานีอนามัยท่าไม้1125,000.00 งบประมาณ 
3030-12-2557อาคารสำนักงานอาคารห้องบริการทันตกรรม1160,000.00 งบประมาณ 
3122-06-2553สิ่งก่อสร้าง(คสล.,เหล็ก)อาคารเอนกประสงค์ศูนย์เรียนรู้สุขภาพภาคประชาชน198,700.00 เงินบำรุง 
3201-02-2545อาคารสำนักงานเทคอนกรีตปูกระเบื้องหน้าห้องสุขา18,200.00 เงินบำรุง 
3305-12-2542อาคารสำนักงานเทคอนกรีตปูหินอ่อนหน้าห้องรักษาพยาบาล16,400.00 เงินบำรุง 
3408-09-2543อาคารสำนักงานเทคอนกรีตปู้หินอ่อนชั้นล่างด้านซ้ายอาคารสถานีอนามัยขนาดใหญ่18,600.00 เงินบำรุง 
07223 รพ.สต.วังชะโอน , 8 รายการ 
101-01-2524อาคารสำนักงานคอนกรีตชั้นเดียว11214,500.00 งบประมาณ 
215-09-2552สิ่งก่อสร้าง(คสล.,เหล็ก)ต่อเติมอาคารสถานีอนามัยชั้นล่าง1420,000.00 งบลงทุน 52 
301-01-2526สิ่งก่อสร้าง(คสล.,เหล็ก)ถังเก็บน้ำคอนกรีต ฝ.33160,000.00 งบประมาณ 
401-01-2524บ้านพักบ้านพัก ระดับ 1-2 ไม้ใต้ถุนสูง196,250.00 งบประมาณ  รอทำลาย
512-05-2548บ้านพักบ้านพัก ระดับ 3-4 คสล.2444,404.00 งบประมาณ 
610-09-2544สิ่งก่อสร้าง(คสล.,เหล็ก)ประตูรั้วตาข่าย พร้อมป้ายชื่อ138,750.00 งบประมาณ 
714-10-2542อาคารสำนักงานอาคารสถานีอนามัย (ทดแทน)21,975,000.00 งบประมาณ 
801-01-2527สิ่งก่อสร้าง(คสล.,เหล็ก)เสาธง สูง 5 เมตร15,000.00 งบประมาณ  รอทำลาย
07224 รพ.สต.วังควง , 8 รายการ 
123-05-2538สิ่งก่อสร้าง(คสล.,เหล็ก)ถังเก็บน้ำคอนกรีตฝ.33160,000.00 งบประมาณ 
230-08-2556บ้านพักบ้านพักข้าราชการระดับ5-6 ตามแบบเลขที่5337/2532(รากฐานตอกเสาเข็ม คอร.)1679,470.00 รพ.พรานฯ 
301-01-2520บ้านพักบ้านพักสถานีอนามัยไม้ใต้ถุนสูง(หลังที่1)1120,000.00 งบประมาณ  ขอทำลาย
401-01-2520บ้านพักบ้านพักสถานีอนามัยไม้ใต้ถุนสูง(หลังที่2 )2120,000.00 งบประมาณ 
501-01-2520บ้านพักบ้านพักสถานีอนามัยไม้ใต้ถุนสูง(หลังที่3)3120,000.00 งบประมาณ 
610-09-2544สิ่งก่อสร้าง(คสล.,เหล็ก)ประตูรั้วตาข่ายพร้อมป้ายชื่อ138,750.00 งบประมาณ 
712-03-2557สิ่งก่อสร้าง(คสล.,เหล็ก)รั้วคอนกรีตอิฐบล็อก จำนวน 86 เมตรและรั้วตาข่ายถัก จำนวน 68 เมตร1393,000.00 งบประมาณ 
801-07-2540อาคารสำนักงานอาคารชั้นเดียวเลขแบบ8170/2536 พื้นที่ 150 ตรม.11,805,000.00 งบประมาณ 
07225 รพ.สต.ลานกระทิง , 14 รายการ 
102-09-2552สิ่งก่อสร้าง(คสล.,เหล็ก)ต่อเติมอาคารชั้นล่างสถานีอนามัย1420,000.00 งบลงทุน 52 
201-01-2529สิ่งก่อสร้าง(คสล.,เหล็ก)ถังเก็บน้ำฝนคอนกรีตเสริมเหล็ก180,000.00 งบประมาณ  ขอทำลาย
301-06-2555สิ่งก่อสร้าง(คสล.,เหล็ก)ทำรั่วคอนกรีตเสริมเหล็ก199,200.00 งบประมาณ 
401-01-2523บ้านพักบ้านพักไม้ ใต้ถุนสูง ระดับ 121134,400.00 งบประมาณ  ขอทำลาย
501-01-2539สิ่งก่อสร้าง(คสล.,เหล็ก)ป้ายโครงเหล็กประชาสัมพันธ์11,500.00 เงินบำรุง 
625-05-2559สิ่งก่อสร้าง(คสล.,เหล็ก)พื้นคอนกรีต125,000.00 เงินบำรุง 
701-01-2542สิ่งก่อสร้าง(คสล.,เหล็ก)รั้วคอนกรตด้านหน้า สอ.115,000.00 งบประมาณ 
821-06-2561สิ่งก่อสร้าง(คสล.,เหล็ก)รั้วคอนกรีตบล๊อก สูง 2.10 เมตร ฐานไม่ตอกเข็ม คานคอดินเสาและทับหลัง 183.00 เงินบำรุง 
929-06-2543อาคารสำนักงานอาคารสถานีอนามัยอันดับ 112,090,000.00 งบประมาณ 
1003-04-2545สิ่งก่อสร้าง(คสล.,เหล็ก)เตาเผาขยะ12,500.00 เงินบำรุง 
1101-01-2530สิ่งก่อสร้าง(คสล.,เหล็ก)เสาธงสูง 6 เมตร15,000.00 งบประมาณ 
1211-11-2554สิ่งก่อสร้าง(คสล.,เหล็ก)โครงเหล็กมุงด้วยอลูซิงค์198,280.00 เงินบำรุง 
1312-10-2543สิ่งก่อสร้าง(ไม้เป็นหลัก)โรงจอดรถหลังคากระเบื้อง เสาไม้ ขนาด 4*8*3 ม.14,500.00 เงินบำรุง 
1425-05-2559สิ่งก่อสร้าง(คสล.,เหล็ก)โรงรถ170,000.00 เงินบำรุง 
07226 รพ.สต.ลานทอง , 5 รายการ 
110-09-2552สิ่งก่อสร้าง(คสล.,เหล็ก)ต่อเติมชั้นล่างอาคารสถานีอนามัย1420,000.00 งบลงทุน 52 
210-07-2540บ้านพักบ้านพักข้าราชการระดับ 3 - 4 แบบเลขที่ 5336/321427,000.00 งบประมาณ 
311-09-2544สิ่งก่อสร้าง(คสล.,เหล็ก)ประตูรั้วตาข่ายเหล็ก พร้อมป้ายชื่อสถานีอนามัยลานทอง138,750.00 งบประมาณ 
423-06-2554สิ่งก่อสร้าง(ไม้เป็นหลัก)ลานนวัตกรรม130,500.00 เงินบำรุง  ขอทำลาย
528-01-2540อาคารสำนักงานอาคารสถานีอนามัย(150 ต.ร.ม.)คสล.แบบเลขที่ 8170/253811,800,000.00 งบประมาณ 
07227 รพ.สต.วังตะแบก , 4 รายการ 
122-12-2538บ้านพักบ้านพัก คสล.แบบ สองชั้น ระดับ 3-41348,000.00 งบประมาณ 
210-01-2515บ้านพักบ้านไม้ชั้นเดียวใต้ถุนสูง1134,400.00 งบประมาณ  ขอทำลาย
322-03-2554สิ่งก่อสร้าง(คสล.,เหล็ก)ป้าย รพ.สต.149,500.00 เงินบำรุง 
427-02-2538อาคารสำนักงานอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก11,548,000.00 งบประมาณ 
07228 รพ.สต.คุยประดู่ , 3 รายการ 
123-02-2537บ้านพักบ้านพักระดับ 1-21260,000.00 งบประมาณ 
201-02-2514อาคารสำนักงานสำนักงานผดุงครรภ์ อาคารชั้นเดียว พื้นคอนกรีต142,000.00 งบประมาณ  ขอทำลาย
330-06-2553อาคารสำนักงานอาคารและสิ่งปลูกสร้าง13,184,000.00 งบลงทุน 53 
07229 รพ.สต.เขาคีรีส , 9 รายการ 
112-05-2548อาคารสำนักงานต่อเติมชั้นล่างอาคารสถานีอนามัย1200,314.00 งบลงทุน 48 
201-01-2520สิ่งก่อสร้าง(คสล.,เหล็ก)ถังเก็บน้ำคอนกรีต ฝ.33120,000.00 งบประมาณ 
322-12-2538บ้านพักบ้านพัก ระดับ 3-4 คสล.1362,000.00 งบประมาณ 
411-08-2548อาคารสำนักงานประตูเหล็กม้วน126,100.00 เงินบำรุง 
514-01-2540สิ่งก่อสร้าง(คสล.,เหล็ก)รั้วคอนกรีตด้านหน้า117,600.00 เงินบำรุง 
615-06-2543สิ่งก่อสร้าง(คสล.,เหล็ก)รั้วคอนกรีตด้านหลังและข้าง 2 ด้าน149,400.00 เงินบำรุง 
727-08-2549อาคารสำนักงานหลังคากันสาดด้านล่าง123,680.00 เงินบำรุง 
827-12-2538อาคารสำนักงานอาคารสถานีอนามัย (ทดแทน)11,511,260.00 งบประมาณ 
908-05-2550สิ่งก่อสร้าง(ไม้เป็นหลัก)เรือนสมุนไพร17,500.00 เงินบำรุง  ขอทำลาย
07230 รพ.สต.หนองโสน , 12 รายการ 
106-06-2536สิ่งก่อสร้าง(คสล.,เหล็ก) รั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก115,000.00 บริจาค 
201-07-2530สิ่งก่อสร้าง(คสล.,เหล็ก)ถังเก็บน้ำฝน ชนิด ฝ.3317,000.00 งบประมาณ  ขอทำลาย
312-07-2542สิ่งก่อสร้าง(คสล.,เหล็ก)รั้วลวดหนาม สูง 1.5 ม. ยาว 20 ม.110,000.00 เงินบำรุง 
417-01-2557สิ่งก่อสร้าง(คสล.,เหล็ก)ลานคอนกรีต ขนาดพื้นที่ 57 ตรม. พื้นคอนกรีตสูง 15 ซม. กว้าง 4.08 ม.141,952.00 เงินบำรุง 
517-01-2557สิ่งก่อสร้าง(คสล.,เหล็ก)ลานซักล้าง141,952.00 เงินบำรุง 
608-01-2557สิ่งก่อสร้าง(คสล.,เหล็ก)หลังคา146,800.00 เงินบำรุง 
725-12-2549สิ่งก่อสร้าง(คสล.,เหล็ก)หลังคากันสาด ทำด้วยอลูซิงค์ ขนาด 45.3 ตร.เมตร136,240.00 เงินบำรุง 
801-02-2540อาคารสำนักงานอาคารคอนกรีตชั้นเดียว ใต้ถุนสูง หลังคามุงกระเบื้อง ขนาด 150 ตรว.11,800,000.00 งบประมาณ  ซ่อม(1)
901-03-2540บ้านพักอาคารคอนกรีตชั้นเดียว ใต้ถุนสูง โครงไม้เนื้อแข็งฝาผนังคอนกรีตฝาผนังคอน1260,000.00 งบประมาณ 
1001-07-2530บ้านพักอาคารไม้ชั้นเดียว ใต้ถุนสูง โครงไม้เนื้อแข็ง137,000.00 งบประมาณ  ขอทำลาย
1115-11-2546สิ่งก่อสร้าง(คสล.,เหล็ก)เสาไฟฟ้าคอนกรีต ขนาด 5" ยาว 8 ศอก พร้อมอุปกรณ์ ติดตั้งสายไฟ จำนวน 3 ต111,000.00 เงินบำรุง  ขอทำลาย
1208-08-2550สิ่งก่อสร้าง(ไม้เป็นหลัก)โรงรถ ติดกับด้านล่างของบ้านพักไม้ ทำด้วยอิฐบล๊อคและไม้ ประตู 2 บาน127,000.00 เงินบำรุง 
07231 รพ.สต.คุยป้อม , 4 รายการ 
120-07-2552สิ่งก่อสร้าง(คสล.,เหล็ก)ต่อเติมอาคาร ชั้นล่าง1350,000.00 งบลงทุน 51 
201-05-2540สิ่งก่อสร้าง(คสล.,เหล็ก)ถังเก็บน้ำฝน ฝ.99 3 ลูก180,000.00 งบประมาณ  ขอทำลาย
301-05-2540บ้านพักอาคารบ้านพักข้าราชการระดับ 3-41427,000.00 งบประมาณ 
418-12-2539อาคารสำนักงานอาคารสถานีอนามัย (ทดแทน)11,789,000.00 งบประมาณ 
07232 รพ.สต.คลองพิไกร , 21 รายการ 
122-03-2546สิ่งก่อสร้าง(คสล.,เหล็ก)ถนนคอนกรีต บริเวณหน้าอาคารสถานีอนามัย เข้า-ออก1151,800.00 เงินบำรุง 
201-01-2528สิ่งก่อสร้าง(คสล.,เหล็ก)ถังเก็บน้ำคอนกรีต 1 ลูก160,000.00 งบประมาณ  ขอทำลาย
328-04-2537สิ่งก่อสร้าง(คสล.,เหล็ก)ถังเก็บน้ำคอนกรีต ฝ.33180,000.00 งบประมาณ 
429-05-2556สิ่งก่อสร้าง(คสล.,เหล็ก)ที่เก็บแยกขยะ15,347.00 เงินบำรุง 
527-10-2535บ้านพักบ้านพัก ระดับ 1-2 คสล.1285,590.00 งบประมาณ 
628-04-2537บ้านพักบ้านพัก ระดับ 1-2 คสล.2278,000.00 งบประมาณ 
728-04-2537บ้านพักบ้านพัก ระดับ 1-2 คสล.3278,000.00 งบประมาณ 
801-01-2515บ้านพักบ้านพัก ระดับ 1-2 ไม้ใต้ถุนสูง2134,400.00 งบประมาณ 
928-04-2537บ้านพักบ้านพัก ระดับ 3-4 คสล.1367,000.00 งบประมาณ 
1029-05-2546สิ่งก่อสร้าง(คสล.,เหล็ก)ประตูรั้วเหล็ก ทิศตะวันตก110,000.00 เงินบำรุง 
1130-05-2546สิ่งก่อสร้าง(คสล.,เหล็ก)ประตูรั้วเหล็ก ทิศตะวันออก19,000.00 เงินบำรุง 
1225-10-2537สิ่งก่อสร้าง(คสล.,เหล็ก)ระบบประปา(บางส่วน)1236,000.00 งบประมาณ  ซ่อม(2)
1328-04-2537สิ่งก่อสร้าง(คสล.,เหล็ก)รั้วคอนกรีตตาข่าย พร้อมป้ายชื่อ130,000.00 งบประมาณ 
1428-04-2537สิ่งก่อสร้าง(คสล.,เหล็ก)รั้วคอนกรีตหน้า สอ.130,000.00 งบประมาณ 
1515-01-2557สิ่งก่อสร้าง(คสล.,เหล็ก)รั้วคอนกรีตอิฐบล็อก จำนวน 74 เมตร1158,000.00 งบประมาณ 
1628-04-2537สิ่งก่อสร้าง(คสล.,เหล็ก)รั้วลวดหนาม ด้านข้าง122,420.00 งบประมาณ 
1710-10-2544สิ่งก่อสร้าง(คสล.,เหล็ก)ห้องน้ำและห้องนึ่งของ146,599.00 เงินบำรุง 
1828-04-2537อาคารสำนักงานอาคารสถานีอนามัยขนาดใหญ่ 150 แบบ 815411,982,000.00 งบประมาณ  ต่อเติม(1)
1901-01-2540สิ่งก่อสร้าง(คสล.,เหล็ก)เตาเผาขยะ12,500.00 เงินบำรุง 
2001-01-2537สิ่งก่อสร้าง(คสล.,เหล็ก)เสาธง สูง 14 เมตร15,000.00 งบประมาณ 
2122-03-2544สิ่งก่อสร้าง(คสล.,เหล็ก)โรงเก็บรถและห้องเก็บของ137,700.00 เงินบำรุง 
07233 รพ.สตโพธิ์พัฒนา , 5 รายการ 
130-09-2552สิ่งก่อสร้าง(คสล.,เหล็ก)ต่อเติมอาคารชั้นล่างสถานีอนามัย1420,000.00 งบลงทุน 52 
201-07-2536บ้านพักบ้านพักเจ้าหน้าที่ระดับ 1 - 21260,000.00 งบประมาณ 
301-07-2536บ้านพักบ้านพักเจ้าหน้าที่ระดับ 3-42367,000.00 งบประมาณ 
401-07-2536สิ่งก่อสร้าง(คสล.,เหล็ก)ฝ.33ที่เก็บน้ำ180,000.00 งบประมาณ  รอทำลาย
514-07-2536อาคารสำนักงานอาคารสถานีอนามัย11,404,911.00 งบประมาณ 
07234 รพสต.หนองหัววัว , 12 รายการ 
101-05-2549สิ่งก่อสร้าง(คสล.,เหล็ก)ต่อเติมกั้นห้องชั้นล่างแบบโครงอลูมีเนียมติดกระจก ด้านใน170,000.00 งบประมาณ 
201-01-2549สิ่งก่อสร้าง(คสล.,เหล็ก)ต่อเติมกั้นห้องชั้นล่างแบบโครงอลูมีเนียมติดกระจก รอบนอก1350,000.00 งบประมาณ 
315-08-2540สิ่งก่อสร้าง(คสล.,เหล็ก)ถังเก็บน้ำคอนกรีต194,000.00 งบประมาณ  รอทำลาย
401-10-2515สิ่งก่อสร้าง(คสล.,เหล็ก)ถังเก็บน้ำคอนกรีต ฝ.30 โครงสร้าง17,000.00 งบประมาณ  ขอทำลาย
515-08-2540บ้านพักบ้านพักข้าราชการ ระดับ 3-4 โครงสร้าง คสล. ขนาดกว้าง 6 ม. ยาว 7.5 ม.1341,000.00 งบประมาณ 
615-08-2540บ้านพักบ้านพักข้าราชการ ระดับ 3-4 โครงสร้าง คสล. ขนาดกว้าง 6 ม. ยาว 7.5 ม.2341,000.00 งบประมาณ 
715-08-2540สิ่งก่อสร้าง(คสล.,เหล็ก)ประตูรั้วตาข่ายและป้ายชื่อพร้อมรั้วตาข่ายลวดถัก ยาว 30 เมตร144,000.00 งบประมาณ  ขอทำลาย
815-08-2540สิ่งก่อสร้าง(คสล.,เหล็ก)ระบบประปาบางส่วน (ถังกรองน้ำ, ถังน้ำใส, โรงสูบน้ำ)1453,000.00 งบประมาณ 
915-01-2557สิ่งก่อสร้าง(คสล.,เหล็ก)รั้วคอนกรีตอิฐบล็อก จำนวน 50 เมตร1107,000.00 งบประมาณ 
1015-08-2540สิ่งก่อสร้าง(คสล.,เหล็ก)รั้วลวดหนาม ( 12 เส้น ) ยาว 102 เมตร184,000.00 งบประมาณ  ขอทำลาย
1115-08-2540อาคารสำนักงานอาคารสถานีอนามัย โครงสร้าง คสล. ขนาด 220 ตร.ม.12,086,000.00 งบประมาณ 
1215-08-2540สิ่งก่อสร้าง(คสล.,เหล็ก)เสาธง สูง 11.50 เมตร19,000.00 งบประมาณ 
07235 รพ.สต.ลานไผ่ , 6 รายการ 
107-09-2552สิ่งก่อสร้าง(คสล.,เหล็ก)ต่อเติมอาคารชั้นล่าง1420,000.00 งบลงทุน 52 
207-04-2538สิ่งก่อสร้าง(คสล.,เหล็ก)ถังเก็บน้ำฝน ฝ.33 พร้อมหลังคา180,000.00 งบประมาณ 
307-04-2538บ้านพักบ้านพักระดับ 1-2 ใต้ถุนสูง1492,500.00 งบประมาณ 
407-04-2538บ้านพักบ้านพักระดับ 1-2 ใต้ถุนสูง2492,500.00 งบประมาณ 
501-01-2544สิ่งก่อสร้าง(คสล.,เหล็ก)รั้วคอนกรีต(ด้านหน้า)พร้อมตาข่าย139,000.00 งบประมาณ 
607-04-2538อาคารสำนักงานอาคารสถานีอนามัยขนาดทั่วไป1967,000.00 งบประมาณ