ระบบบริหารจัดการครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง
Home

PKT Version

Copyright © 2009 by Mr.Apichat Kanoksingha
Untitled Document
User&Admin LOGIN
หน่วยงาน :
รหัสผ่าน :
 
Untitled Document
เมนูหลักรายงานต่างๆ
 ทะเบียนครุภัณฑ์
 ทะเบียนอาคาร,สิ่งปลูกสร้าง
 ทะเบียนที่ดินราชพัสดุ
 ทะเบียนทรัพย์สิน(ค่าเสื่อม)
 รายการพัสดุขอทำลาย
 รายการพัสดุรอการทำลาย
 รายการพัสดุถูกทำลาย
 ครุภัณฑ์แยกรายเดือน
สำหรับเจ้าหน้าที่พัสดุ
 ครุภัณฑ์สำนักงาน
 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
 ครุภัณฑ์การแพทย์
 ครุภัณฑ์โฆษณาเผยแพร่
 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
 อาคารสิ่งปลูกสร้าง
 ที่ดินราชพัสดุ
สำหรับหัวหน้างานพัสดุ
 แก้ไขข้อมูลครุภัณฑ์
 แก้ไขข้อมูลอาคาร สิ่งก่อสร้าง
 ตารางประเภทครุภัณฑ์
 ตารางวิธีการได้มา
 ตารางรหัสหน่วยงาน
 ขอทำลายพัสดุประจำปี
 จำหน่ายพัสดุประจำปี
 ลบพัสดุออกจากระบบ
 
ที่ดินราชพัสดุ
ลำดับ
ปีขึ้นทะเบียน
เลขที่
ราชพัสดุ
เอกสารสิทธิ์
สถานที่ตั้ง
ขนาดเนื้อที่
ไร่-งาน-ตร.วา
มูลค่า(บาท)
การใช้ประโยชน์
  หมายเหตุ
00665 สสอ.พรานกระต่าย , 3 รายการ 
12504กพ.14นส.3ก. ()บ้านเขาแก้ว ต.พรานกระต่าย2 - 0 - 7339,200.00 รอทำประโยชน์  สถานีอนามัยเขาแก้ว(เดิม)
22506กพ.181นส.3ก. ()ม.4 ต.พรานกระต่าย0 - 3 - 1920,000.00 ใช้ในราชการ  ที่ตั้ง สสอ.พรานกระต่าย
32520กพ.9นส.3ก. ()ม.4 ต.พรานกระต่าย2 - 1 - 7548,750.00 ใช้ในราชการ  บ้านพักหลังตลาดสดเทศบาล
07221 รพ.สต.บางลาด , 2 รายการ 
12514กพ.10นส.3ก. (1524)ม.4 ต.หนองหัววัว อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร0 - 1 - 042,000.00 รอทำประโยชน์  ขอรื้อถอนถนนตัดผ่าน
22529กพ.11นส.3ก. (1249)ม.4 ต.หนองหัววัว อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร1 - 2 - 0190,000.00 ใช้ในราชการ 
07222 รพ.สต.ท่าไม้ , 1 รายการ 
12511นส.3ก. ()หมู่ที่ 2 ตำบลท่าไม้ ติดถนนสายพรานกระต่าย - วังประ3 - 3 - 01.00 ใช้ในราชการ  บริจาคโดย นายที กุลมิ่ง
07223 รพ.สต.วังชะโอน , 1 รายการ 
12542419โฉนด (กพ0353)หมู่ 13 ต.ท่าไม้ อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร9 - 3 - 045,000.00 ใช้ในราชการ  รวมสระน้ำ
07224 รพ.สต.วังควง , 1 รายการ 
12516น.ส.ล.กพอื่นๆ (กพ0325) 118 ม.2 ต.วังควง อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร2 - 3 - 5217,956.00 ใช้ในราชการ  ได้รับบริจาคจาก นางสาวทัศนีย์ พิริยะนักเรียนทุนผูกพันธ์
07225 รพ.สต.ลานกระทิง , 1 รายการ 
12520กพ.8โฉนด ()หมู่ 4 ต.วังควง1 - 0 - 06,000.00 ใช้ในราชการ 
07226 รพ.สต.ลานทอง , 2 รายการ 
12515กพ19370นส.3ก. (54)บ้านลานทองน้อย หมู่ 12 ต.วังควง อ.พรานกระต่าย จ.กำ0 - 0 - 4669,000.00 รอทำประโยชน์  ที่ตั้งสำนักงานผดุงครรภ์บ้านลานทอง(หลังเก่า)
22537กพ8นส.3ก. (นสล กพ 033)บ้านลานทองหมู่ 7 ต.วังควง อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพช3 - 3 - 038,000.00 ใช้ในราชการ  สถานีอนามัยลานทอง(หลังใหม่)
07227 รพ.สต.วังตะแบก , 1 รายการ 
12506กพ.7อื่นๆ ()ม.1 ตำบลวังตะแบก อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพ3 - 1 - 486,740.00 ใช้ในราชการ 
07228 รพ.สต.คุยประดู่ , 1 รายการ 
12512อื่นๆ ()หมู่ 7 บ้านคุยประดู่ ต.วังตะแบก อ.พรานกระต่าย0 - 3 - 881,940.00 ใช้ในราชการ 
07229 รพ.สต.เขาคีรีส , 1 รายการ 
12518กพ.17อื่นๆ ()รพ.สต.เขาคีริส ตำบลเขาคีริส อำเภอพรานกระต่าย จังหว3 - 0 - 2430,600.00 ใช้ในราชการ 
07230 รพ.สต.หนองโสน , 1 รายการ 
12520กพ.18โฉนด ()หมู่ที่ 3 ตำบลเขาคีรีส2 - 1 - 1211,400.00 ใช้ในราชการ 
07231 รพ.สต.คุยป้อม , 1 รายการ 
12539อื่นๆ ()หมู่ 6 ตำบลคุยบ้านโอง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแ3 - 1 - 50.00 ใช้ในราชการ  สอ.ใหม่
07232 รพ.สต.คลองพิไกร , 1 รายการ 
12515โฉนด ()ม.3 ต.คลองพิไกร อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร3 - 2 - 0200,000.00 ใช้ในราชการ  ที่ตั้งสถานีอนามัย ได้จากบริจาค
07233 รพ.สตโพธิ์พัฒนา , 1 รายการ 
12536นส.3ก. ()ม.9 ตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพ3 - 0 - 00.00 ใช้ในราชการ  บริจาค
07234 รพสต.หนองหัววัว , 1 รายการ 
12506กพ 46นส.3ก. (กพ 0140)265 หมู่ 1 ตำบลห้วยยั้ง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำ2 - 0 - 168,160.00 ใช้ในราชการ  บริจาคโดย นายถึง พลอาจ
07235 รพ.สต.ลานไผ่ , 1 รายการ 
1253812345ส.ค.1 (123)60 หมู่ 9 ต.ห้วยยั้ง อ.3 - 0 - 00.00 ใช้ในราชการ  บริจาคโดย นายสำเนียง นางทองสี รักษา,นายไสว อ่อนยักใย