ระบบบริหารจัดการครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง
Home

PKT Version

Copyright © 2009 by Mr.Apichat Kanoksingha
Untitled Document
User&Admin LOGIN
หน่วยงาน :
รหัสผ่าน :
 
Untitled Document
เมนูหลักรายงานต่างๆ
 ทะเบียนครุภัณฑ์
 ทะเบียนอาคาร,สิ่งปลูกสร้าง
 ทะเบียนที่ดินราชพัสดุ
 ทะเบียนทรัพย์สิน(ค่าเสื่อม)
 รายการพัสดุขอทำลาย
 รายการพัสดุรอการทำลาย
 รายการพัสดุถูกทำลาย
 ครุภัณฑ์แยกรายเดือน
สำหรับเจ้าหน้าที่พัสดุ
 ครุภัณฑ์สำนักงาน
 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
 ครุภัณฑ์การแพทย์
 ครุภัณฑ์โฆษณาเผยแพร่
 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
 อาคารสิ่งปลูกสร้าง
 ที่ดินราชพัสดุ
สำหรับหัวหน้างานพัสดุ
 แก้ไขข้อมูลครุภัณฑ์
 แก้ไขข้อมูลอาคาร สิ่งก่อสร้าง
 ตารางประเภทครุภัณฑ์
 ตารางวิธีการได้มา
 ตารางรหัสหน่วยงาน
 ขอทำลายพัสดุประจำปี
 จำหน่ายพัสดุประจำปี
 ลบพัสดุออกจากระบบ
 
ครุภัณฑ์การแพทย์
ลำดับ
วันขึ้นทะเบียน
รหัสครุภัณฑ์
รายการ รายละเอียด
ที่
มูลค่า(บ.)
วิธีการได้มา
  หมายเหตุ
00665 สสอ.พรานกระต่าย , 4 รายการ 
110-01-2544 กระติกเก็บวัคซีนพร้อมไอซ์แพ็ค11,200.00 งบประมาณ 
202-10-2543 เครื่องพ่นละอองฝอย ULV130,000.00 งบประมาณ 
301-10-2547 เครื่องพ่นละอองฝอย ULV230,000.00 งบประมาณ 
420-10-2536 เครื่องพ่นหมอกควัน SwingFog128,000.00 งบประมาณ 
07221 รพ.สต.บางลาด , 68 รายการ 
105-05-2554 Ambubag เครื่องช่วยหายใจชนิดมือบีบ (ผู้ใหญ่)15,290.00 งบประมาณ 
210-01-2544 กระติกเก็บวัคซีนพร้อม ICE PAG11,200.00 งบประมาณ 
310-02-2541 กล้องจุลทรรศน์ยี่ห้อ NIKON139,000.00 งบประมาณ 
413-08-2556 ครีมคีบผ้าก๊อซ11,200.00 รพ.พรานฯ 
501-11-2550 ชุดตรวจ หู คอ จมูก16,000.00 งบลงทุน 50 
601-09-2550 ชุดตรวจภายใน ( SPECULUM )3600.00 งบลงทุน 51 
701-09-2550 ชุดตรวจภายใน ( SPECULUM )1600.00 งบลงทุน 51 
801-09-2550 ชุดตรวจภายใน ( SPECULUM )2600.00 งบลงทุน 51 
906-10-2552 ชุดผ่าตัดเล็ก12,500.00 งบลงทุน 51 
1006-10-2552 ชุดผ่าตัดเล็ก22,500.00 งบลงทุน 51 
1123-01-2550บล 6530-034-0003ตะแกรงล้างแผลแบบมีล้อเลื่อน15,000.00 งบลงทุน 50 
1220-04-2554 ถังออกซิเจนพร้อมอุปกรณ์ (ขนาดเล็ก)15,000.00 รพ.พรานฯ 
1305-05-2554 ถังออกซิเจนพร้อมอุปกรณ์ครบชุด17,990.00 งบประมาณ 
1403-09-2550 ถาดนับยาสแตนเลส1250.00 งบลงทุน 51 
1510-09-2550 ถาดนับยาสแตนเลส1250.00 งบลงทุน 51 
1601-06-2554 รถเข็นชนิดนอน117,950.00 งบประมาณ 
1721-07-2549 รถเข็นถังอ๊อกซิเจน, ถังอ๊อกซิเจนพร้อมอุปกรณ์18,000.00 งบลงทุน 50 
1821-10-2541บล 3920-005-0002รถเข็นทำแผล18,500.00 งบลงทุน 50 
1923-01-2550บล 3920-005-0002รถเข็นทำแผล28,000.00 งบลงทุน 50 
2020-04-2554 รถเข็นนั่ง Wheel Chair16,500.00 รพ.พรานฯ 
2130-08-2536บล 6530-040-0002หม้อนึ่ง AUTO CLAVE15,000.00 งบประมาณ  รอทำลาย
2226-01-2550บล 6530-040-0002หม้อนึ่งฆ่าเชื้อ 25 X ( ไฟฟ้า )230,000.00 งบลงทุน 50 
2330-08-2536บล 6530-040-0001หม้อนึ่งเครื่องมือแพทย์ขนิดไฟฟ้า15,000.00 งบประมาณ  รอทำลาย
2430-04-2530บล 6530-041-0004หม้อใส่สำลี ก๊อส -ขนาดไม่ต่ำกว่า 20 cms21,000.00 งบประมาณ 
2530-04-2530บล 6530-041-0004หม้อใส่สำลี ก๊อส ขนาดไม่ต่ำกว่า 20 cms11,000.00 งบประมาณ 
2626-01-2552 หูฟัง Stethoscope ยี่ห้อ 3 M รุ่น CLASSIC II SE15,000.00 งบลงทุน 51 
2719-04-2555 เครืองชั่งน้ำหนักเด็ก16,000.00 รพ.พรานฯ 
2813-09-2545บล 6530-009-0002เครื่องชั่งน้ำหนักชนิดยืน1400.00 เงินบำรุง 
2901-06-2554 เครื่องชั่งน้ำหนักพร้อมวัดระดับไขมัน14,900.00 งบประมาณ 
3028-12-2550บล 6530-009-0001เครื่องชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงชนิดตั้งพื้น15,000.00 งบประมาณ 
3110-07-2550บล 6530-009-0003เครื่องชั่งน้ำหนักเด็ก 20 กิโลกรัม16,000.00 งบลงทุน 50 
3213-09-2540บล 6550-009-0001เครื่องชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูงชนิดเหล็ก12,500.00 งบประมาณ 
3321-07-2549 เครื่องช่วยหายใจแบบมือบีบ ของผู้ใหญ่15,000.00 งบประมาณ 
3421-07-2549 เครื่องช่วยหายใจแบบมือบีบของเด็ก15,000.00 งบประมาณ 
3501-09-2550 เครื่องช่วยหายใจแบบมือบีบสำหรับผู้ใหญ่22,500.00 งบประมาณ 
3605-05-2554 เครื่องดูดเสมหะ110,490.00 งบประมาณ 
3730-12-2554 เครื่องตรวจ หู ตา คอ จมูก15,533.65 งบประมาณ 
3812-06-2552บล 6515-015-0001เครื่องตรวจระดับน้ำตาลในเลือดขนาดเล็ก ยี่ห้อ Caresens II1700.00 งบลงทุน 52 
3912-01-2550บล 6530-003-0002เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อโรคแบบอัตโนมัติ รุ่น SA- 300H ยี่ห้อ STURDY198,000.00 งบประมาณ 
4005-05-2541บล 6515-006-0001เครื่องปั่น Heamatocrit115,000.00 งบประมาณ  รอทำลาย
4112-05-2550บล 6515-006-0001เครื่องปั่น Heamatocrit model : KHT - 410 E244,800.00 งบลงทุน 50 
4210-02-2558 เครื่องพิมพ์ฉลากยา119,500.00 งบประมาณ 
4305-05-2554 เครื่องพ่นละอองฝอยสำหรับผู้ป่วยโรคหอบ14,440.00 งบประมาณ 
4409-08-2554 เครื่องพ่นหมอกควันมือถือ18,000.00 งบลงทุน 53 
4501-12-2551 เครื่องฟังหัวใจทารกในครรภ์ Summit Doppler รุ่น L 250 R122,000.00 งบลงทุน 51 
4630-12-2554 เครื่องฟังหัวใจเด็กในครรภ์125,150.00 งบประมาณ 
4705-05-2554 เครื่องฟังเสียงหัวใจเด็กในครรภ์125,150.00 งบประมาณ 
4808-09-2550 เครื่องยิงฉลากยา18,000.00 งบประมาณ 
4908-09-2549 เครื่องรีดถุงแนบโต๊ะ12,500.00 เงินบำรุง 
5013-08-2556บล 6545-069-0002เครื่องวัดความดันโลหิตตั้งโต๊ะ แบบปรอทพร้อมผ้าพันแขนเด็กโต เด็กเล็ก27,600.00 รพ.พรานฯ 
5110-09-2548บล 6515-069-0004เครื่องวัดความดันโลหิตแบบดิจิตอล ยี่ห้อ OMRON MX 313,500.00 เงินบำรุง 
5219-07-2553 เครื่องวัดความดันโลหิตแบบปรอทชนิดตั้งพื้น แบบมีล้อเลื่อน27,000.00 งบประมาณ 
5317-11-2550บล 6515-069-0005เครื่องวัดความดันโลหิตแบบปรอทมีล้อเลื่อน ยี่ห้อ KENZ17,000.00 งบลงทุน 51 
5410-02-2558บล 6685-016-0001เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้น รุ่น TH-9013,500.00 งบประมาณ 
5526-01-2552 เซตทำแผล1450.00 งบลงทุน 51 
5626-01-2552 เซตทำแผล2450.00 งบลงทุน 51 
5706-10-2552 เซตทำแผลชุดใหญ่12,500.00 งบประมาณ 
5801-07-2550บล 6530-630-0001เตียงตรวจภายในปรับระดับได้115,000.00 งบประมาณ 
5930-12-2554 เตียงตรวจโรคพร้อมม้าขึ้นเตียง14,743.36 งบประมาณ 
6001-06-2554 เตียงนวดแผนไทย16,500.00 งบประมาณ 
6130-12-2554 เตียงนวดไทย16,432.78 งบประมาณ 
6212-06-2551บล 6530-028-0001เตียงผู้ป่วยแบบเฟาว์เลอร์มี 2 ไกร์ ( ครบชุด )120,000.00 งบลงทุน 51 
6310-09-2550 เสาน้ำเกลือสแตนเลส12,650.00 งบประมาณ 
6424-01-2553บล 6530-005-1111โคมไฟตรวจภายใน215,000.00 งบลงทุน 52 
6529-12-2551บล 6530-005-1111โคมไฟตรวจภายในยี่ห้อ PROVITA124,000.00 งบลงทุน 52 
6630-12-2554 โคมไฟส่องทำแผล113,450.00 งบประมาณ 
6726-01-2552บล 6530-034-0002โต๊ะเมโยวางเครื่องมือแพทย์14,800.00 งบลงทุน 51 
6801-09-2550 ไม้เคาะเข่า1120.00 งบประมาณ 
07222 รพ.สต.ท่าไม้ , 104 รายการ 
124-08-2548ทม 6530-003-1421AUTOCAVE ไฟฟ้าตู้สี่เหลียม ขนาดความจุ 35 ลิตร289,000.00 งบลงทุน 48 
208-02-2554 Ambubag เครื่อช่วยหายใจชนิดมือบีบ(ผู้ใหญ่)14,600.00 งบประมาณ 
308-02-2554 Ambubag เครื่อช่วยหายใจชนิดมือบีบ(ผู้ใหญ่)24,600.00 งบประมาณ 
421-01-2551ทม 6515-032-0102Speclum ขนาดกลาง1400.00 งบลงทุน 51 
521-01-2551ทม 6515-032-0102Speclum ขนาดกลาง2400.00 งบลงทุน 51 
621-01-2551ทม 6515-032-0102Speclum ขนาดกลาง3400.00 งบลงทุน 51 
721-01-2551ทม 6515-032-0102Speclum ขนาดกลาง4400.00 งบลงทุน 51 
821-01-2551ทม 6515-032-0102Speclum ขนาดกลาง5400.00 งบลงทุน 51 
921-01-2551ทม 6515-032-0102Speclum ขนาดกลาง6400.00 งบลงทุน 51 
1021-01-2551ทม 6515-032-0102Speclum ขนาดกลาง7400.00 งบลงทุน 51 
1121-01-2551ทม 6515-032-0102Speclum ขนาดกลาง8400.00 งบลงทุน 51 
1221-01-2551ทม 6515-032-0102Speclum ขนาดกลาง9400.00 งบลงทุน 51 
1321-01-2551ทม 6515-032-0102Speclum ขนาดกลาง10400.00 งบลงทุน 51 
1410-01-2544 กระติกเก็บวัคซีนพร้อม ICE Pag11,200.00 งบประมาณ  ขอทำลาย
1510-02-2541ทม 0005-960-1201กล้องจุลทรรศน์ ยี่ห้อ NIKON139,650.00 งบประมาณ  ขอทำลาย
1613-08-2556 ครีมคีบผ้าก๊อซ11,200.00 รพ.พรานฯ 
1721-01-2545 ชุดตรวจตา หู คอ จมูก16,000.00 รพ.พรานฯ 
1810-09-2550 ชุดตรวจภายใน SPECCULUM1800.00 งบลงทุน 50 
1928-09-2552 ชุดผ่าตัดเล็ก12,500.00 งบลงทุน 50 
2021-07-2560ทม 5835-001-0002ชุดเครื่องขยายเสียง พร้อมลำโพง18,800.00 เงินบำรุง 
2121-01-2545ทม 6515-003-3121ชุดเครื่องช่วยหายใจใช้มือบีบ สำหรับผู้ใหญ่15,000.00 รพ.พรานฯ 
2222-01-2545ทม 6530-003-3322ชุดเครื่องช่วยหายใจใช้มือบีบ สำหรับเด็ก15,000.00 รพ.พรานฯ 
2330-03-2555 ตู่อบสมุนไพร118,900.00 เงินบำรุง 
2422-01-2556 ตู้อบสมุนไพร118,900.00 เงินบำรุง 
2508-02-2554 ตู้เก็บเวชภัณฑ์ยา15,005.18 งบประมาณ 
2621-01-2545 ถังออกซิเจน พร้อมอุปกรณ์18,000.00 รพ.พรานฯ 
2720-08-2553 ถังออกซิเจน พร้อมอุปกรณ์28,500.00 งบลงทุน 53 
2803-09-2550 ถาดนับยา1250.00 งบลงทุน 50 
2903-09-2550 ถาดนับยา2250.00 งบลงทุน 50 
3021-01-2545ทม 6520-007-0001ยูนิตทันตกรรมพร้อมเครื่องทำความดันและอุปกรณ์1420,000.00 รพ.พรานฯ 
3121-01-2545ทม 3920-005-1102รถเข็นทำแผล25,000.00 รพ.พรานฯ 
3208-02-2554 รถเข็นทำแผล38,250.00 งบประมาณ 
3328-02-2538ทม 3920-005-1102รถเข็นทำแผลแบบสแตนเลส18,000.00 งบประมาณ 
3420-08-2553 รถเข็นผู้ป่วยชนิดนอน120,000.00 งบลงทุน 53 
3511-03-2546ทม 6530-038-1101รถเข็นผู้ป่วยชนิดนั่งมีพนักพิง ทำด้วยสแตนเลส ผ้าใบ14,000.00 บริจาค 
3604-06-2547ทม 6530-038-1101รถเข็นผู้ป่วยชนิดนั่งมีพนักพิง ทำด้วยสแตนเลส ผ้าใบ24,000.00 บริจาค 
3722-01-2539ทม 3920-005-1202รถเข็นล้างแผล ทำด้วยสแตนเลส17,000.00 เงินบำรุง 
3822-01-2539 หม้อนึ่งสแตนเลส 8 นิ้ว15,500.00 งบประมาณ 
3922-01-2539 หม้อนึ่งสแตนเลส 8 นิ้ว25,500.00 งบประมาณ 
4022-01-2539 หม้อนึ่งสแตนเลส 8 นิ้ว35,500.00 งบประมาณ 
4126-01-2552ทม 6530-044-0001หูฟัง ยี่ห้อ 3 M รุ่น Classic II SE15,000.00 งบลงทุน 51 
4224-05-2560ทม 6515-017-0000หูฟังทางการแพทย์ Dual head11,800.00 เงินบำรุง 
4324-05-2560ทม 6515-017-0000หูฟังทางการแพทย์ Dual head21,800.00 เงินบำรุง 
4424-05-2560ทม 6515-017-0000หูฟังทางการแพทย์ Dual head31,800.00 เงินบำรุง 
4524-05-2560ทม 6530-008-0108หูฟังทางการแพทย์ Pulse time มีนาฬิกาดิจิตอล14,500.00 เงินบำรุง 
4631-05-2547 เก้าอี้สนามงานทันตกรรม18,500.00 เงินบำรุง 
4719-04-2555 เครืองชั่งน้ำหนักเด็ก16,000.00 รพ.พรานฯ 
4819-04-2555 เครื่อง Oxygen Saturation15,350.00 งบประมาณ 
4930-11-2550ทม 6520-004-0002เครื่องขูดหินปูนไฟฟ้าพร้อมSUCTION118,000.00 เงินบำรุง 
5024-06-2552ทม 6520-009-0001เครื่องฉายแสงทันตกรรม128,680.00 เงินบำรุง 
5128-12-2550ทม 6530-009-0001เครื่องชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง215,000.00 งบลงทุน 50 
5201-06-2554 เครื่องชั่งน้ำหนักพร้อมวัดระดับไขมัน14,900.00 งบประมาณ 
5319-03-2539ทม 6530-009-0001เครื่องชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง12,500.00 งบประมาณ  ขอทำลาย
5419-04-2555 เครื่องชั่งน้ำหนักเด็ก16,000.00 งบประมาณ 
5509-07-2550ทม 6530-009-0004เครื่องชั่งน้ำหนักเด็กแบบนอน MOMERT16,000.00 งบลงทุน 50  ขอทำลาย
5619-04-2555 เครื่องดูดฝุ่น15,000.00 งบประมาณ 
5708-02-2554 เครื่องตรวจ หู ตา คอ จมูก119,900.00 งบประมาณ 
5811-08-2540ทม 6530-003-0003เครื่องนึ่งไฟฟ้าฆ่าเชื้อโรค GETITAGE Model GE203C180,000.00 งบประมาณ  ขอทำลาย
5910-09-2553 เครื่องปั่นฮีมาโตคริด รุ่น KHT-400145,000.00 งบลงทุน 53 
6006-05-2560ทม 6515-014-0004เครื่องปั่นฮีมาโตคริต ระบบดิจิตอล345,000.00 งบประมาณ 
6103-07-2541ทม 6515-014-0003เครื่องปั่นฮีมาโตคิต135,000.00 งบประมาณ  ขอทำลาย
6208-02-2554 เครื่องพ่นละอองฝอยสำหรับผู้ป่วยโรคหอบ14,400.00 งบประมาณ 
6328-09-2549ทม 6515-052-0001เครื่องฟังเสียงหัวใจทารกในครรภ์ SUMMIT DROPPLERรุ่น L250R122,000.00 งบลงทุน 49 
6411-09-2550 เครื่องยิงฉลากยา18,000.00 งบลงทุน 50 
6512-09-2546ทม 7330-016-0002เครื่องรีดถุง11,700.00 เงินบำรุง  ขอทำลาย
6624-05-2560ทม 7660-014-0004เครื่องวัดความดันตั้งโต๊ะ แบบปรอท14,500.00 เงินบำรุง 
6705-10-2547ทม 6515-069-3101เครื่องวัดความดันโลหิต แบบดิจิตอล23,900.00 เงินบำรุง  ขอทำลาย
6805-10-2547ทม 6515-069-3101เครื่องวัดความดันโลหิต แบบดิจิตอล33,900.00 เงินบำรุง  ขอทำลาย
6919-01-2552ทม 6515-006-3101เครื่องวัดความดันโลหิต แบบดิจิตอล รุ่น UA85245,000.00 เงินบำรุง 
7020-01-2546ทม 6515-069-3101เครื่องวัดความดันโลหิต แบบดิจิตอล ใช้ไฟฟ้า13,000.00 เงินบำรุง  รอทำลาย
7121-09-2550ทม 6515-069-1301เครื่องวัดความดันโลหิต แบบปรอท มีล้อเลื่อน ยี่ห้อKENZ17,000.00 งบลงทุน 50 
7213-08-2556ทม 6545-069-0002เครื่องวัดความดันโลหิตตั้งโต๊ะ แบบปรอทพร้อมผ้าพันแขนเด็กโต เด็กเล็ก27,600.00 รพ.พรานฯ 
7320-01-2546ทม 6515-069-1201เครื่องวัดความดันโลหิตแบบปรอท พับได้11,650.00 เงินบำรุง  ขอทำลาย
7427-02-2558ทม 6545-023-0001เครื่องวัดความดันโลหิตแบบอัตโนมัติชนิดสอดแขนพร้อมเครื่องพิมพ์ผลและโต๊ะ195,000.00 งบประมาณ 
7526-01-2552ทม 6685-013-0002เครื่องวัดอุณหภูมิ ดิจิตอล แบบอินฟาเรด OMRON22,500.00 งบลงทุน 51 
7619-01-2552ทม 6685-013-0002เครื่องวัดอุณหภูมิทางหู แบบดิจิตอล ยี่ห้อ Riester13,000.00 เงินบำรุง 
7710-02-2558ทม 6685-016-0001เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้น รุ่น TH-9013,500.00 งบประมาณ 
7808-02-2554 เครื่องหมุนเหวี่ยงเพื่อตรวจหาปริมาตรเม็ดเลือดแดงอัดแน่น149,000.00 งบประมาณ 
7917-01-2561ทม 6515-052-0001เครื่ีองฟังเสียงหัวใจทารกในครรภ์ 174,500.00 งบประมาณ 
8026-01-2552 เซ็ตทำแผล1450.00 งบลงทุน 51 
8126-01-2552 เซ็ตทำแผล2450.00 งบลงทุน 51 
8208-02-2554 เตียงตรวจภายใน216,900.00 งบประมาณ 
8321-01-2545ทม 6530-630-0001เตียงตรวจภายในปรับระดับได้115,000.00 รพ.พรานฯ 
8411-03-2539ทม 6530-001-1111เตียงตรวจโรค15,000.00 งบประมาณ 
8521-01-2545ทม 6530-001-1111เตียงตรวจโรค25,000.00 รพ.พรานฯ 
8608-02-2554 เตียงนวดไทย16,276.50 งบประมาณ 
8708-02-2554 เตียงนวดไทย26,276.50 งบประมาณ 
8821-01-2545ทม 6530-001-0004เตียงผู้ป่วย ซิมมอน13,200.00 รพ.พรานฯ 
8922-01-2539ทม 6515-001-0004เตียงผู้ป่วย ซิมมอน23,200.00 งบประมาณ 
9021-01-2545ทม 6530-028-0001เตียงผู้ป่วยแบบฟลาวเลอร์120,000.00 รพ.พรานฯ 
9121-01-2545ทม 6530-028-0001เตียงผู้ป่วยแบบฟลาวเลอร์220,000.00 รพ.พรานฯ 
9219-07-2553 เตียงเฟาว์เลอร์ แบบ ก122,000.00 งบประมาณ 
9308-02-2554 เตียงเฟาว์เลอร์ แบบ ก215,750.00 งบประมาณ 
9428-02-2539ทม 6530-039-0002เสาน้ำเกลือ สแตนเลส11,200.00 งบประมาณ 
9528-02-2538ทม 6530-039-9002เสาน้ำเกลือ สแตนเลส21,200.00 งบประมาณ 
9603-09-2550ทม 6530-039-0002เสาน้ำเกลือ สแตนเลส32,650.00 งบลงทุน 50 
9722-01-2539ทม 6530-005-1111โคมไฟตรวจภายใน112,000.00 งบประมาณ  ขอทำลาย
9820-08-2553 โคมไฟตรวจภายใน217,000.00 งบลงทุน 53 
9908-02-2554 โคมไฟตรวจภายใน324,500.00 งบประมาณ 
10023-08-2550ทม 6530-005-1112โคมไฟผ่าตัดเล็ก198,000.00 งบลงทุน 50 
10108-02-2554 โคมไฟส่องทำแผล114,700.00 งบประมาณ 
10222-01-2539ทม 6530-043-0002โต๊ะเมโย14,800.00 งบประมาณ 
10303-10-2550 ไม้เคาะเข่า1120.00 งบลงทุน 50 
10424-05-2560ทม 6530-008-0001ไม้เคาะเข่า1350.00 เงินบำรุง 
07223 รพ.สต.วังชะโอน , 58 รายการ 
105-05-2554 Ambubag เครื่องช่วยหายใจชนิดมือบีบ (ผู้ใหญ่)25,290.00 งบประมาณ 
205-05-2554 Ambubag เครื่องช่วยหายใจชนิดมือบีบ (เด็ก)15,190.00 งบประมาณ 
310-01-2550วช 6515-069-3101Automatic Blood Pressor OMRON12,200.00 เงินบำรุง 
420-10-2552 SET dressing ชุดใหญ่12,500.00 งบลงทุน 51 
513-08-2556 ครีมคีบผ้าก๊อซ11,200.00 รพ.พรานฯ 
603-10-2550 ชุดตรวจภายใน SPECULUM1800.00 งบประมาณ 
701-11-2550 ชุดตรวจหู,คอ,จมูก ECONOM R-205016,800.00 งบลงทุน 50 
801-01-2550วช 3920-005-2102ตระแกรงเหล็กทำแผล แบบมีล้อเลื่อน15,000.00 งบลงทุน 50 
930-12-2554วช 6530-031-0002ตู้เก็บเวชภัณฑ์ยาทำด้วยเหล็ก ตอนเดียว แบบกระจกเลื่อน ขนาด 0.4*1.2*0.8514,920.00 งบประมาณ 
1023-08-2550วช 4110-001-0002ตู้เย็น ขนาด 7.4 คิวบิกฟุต samsung17,000.00 งบประมาณ 
1121-07-2557วช 6530-012-0002ตู้เย็น ยี่ห้อ Panasonic 2 ประตูNR-BT264S110,000.00 งบประมาณ 
1220-04-2554 ถังออกซิเจนพร้อมอุปกรณ์ (ขนาดเล็ก)15,000.00 รพ.พรานฯ 
1305-05-2554 ถังออกซิเจนพร้อมอุปกรณ์ครบชุด17,990.00 งบประมาณ 
1401-11-2549วช 6515-003-1101ถังอ๊อกซิเจน ควบคุมแรงดันพร้อมรถเข็น18,000.00 งบลงทุน 50 
1503-10-2550 ถาดนับยา1250.00 งบประมาณ  รอทำลาย
1603-10-2550 ถาดนับยา2250.00 งบประมาณ 
1720-03-2524วช 6530-034-0002ถาดวางเครื่องมือ(เมโย) มีล้อเลื่อน12,000.00 งบประมาณ 
1826-11-2547 ที่วัดส่วนสูงเด็กแบบนอน11,600.00 เงินบำรุง 
1901-06-2554 รถเข็นชนิดนอน117,950.00 งบประมาณ 
2020-04-2554 รถเข็นนั่ง Wheel Chair16,500.00 รพ.พรานฯ 
2112-06-2525วช 6530-003-0002หม้อนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ (autoclave)15,000.00 งบประมาณ 
2203-10-2550วช 6515-003-3111เคริองช่วยหายใจมือบีบ สำหรับผู้ใหญ่12,500.00 งบประมาณ 
2319-04-2555 เครืองชั่งน้ำหนัก ผู้ใหญ่15,000.00 รพ.พรานฯ 
2419-04-2555 เครืองชั่งน้ำหนักเด็ก16,000.00 รพ.พรานฯ 
2530-06-2564วช 6515-021-0005เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า(AED) ยี่ห้อ mindray รุ่น SAINTMED 169,699.00 งบประมาณ 
2612-12-2550วช 6530-008-0721เครื่องชั่งน้ำหนักชนิดยืน16,000.00 งบลงทุน 50 
2719-04-2555 เครื่องชั่งน้ำหนักผู้ใหญ่ดิจิตอล15,000.00 งบประมาณ 
2819-04-2555 เครื่องชั่งน้ำหนักเด็ก16,000.00 งบประมาณ 
2910-07-2550วช 6530-009-0004เครื่องชั่งน้ำหนักเด็ก MOMERT แบบนอน16,000.00 งบประมาณ 
3005-05-2554 เครื่องดูดเสมหะ110,490.00 งบประมาณ 
3101-10-2550วช 6530-040-2002เครื่องนึ่งแรงดันสูง188,000.00 งบลงทุน 49 
3215-07-2541วช 6515-014-2024เครื่องปั่นเลือด HEMATOCRIT135,000.00 งบประมาณ 
3310-02-2558วช 7490-008-0001เครื่องพิมพ์ฉลากยา119,500.00 งบประมาณ 
3405-03-2558วช 6510-003-4403เครื่องพ่นละอองฝอยดำจัดยุงและแมลง(ULV) Jelo รุ่น SP80S170,000.00 เงินบำรุง  ซ่อม(1)
3505-05-2554 เครื่องพ่นละอองฝอยสำหรับผู้ป่วยโรคหอบ14,440.00 งบประมาณ 
3601-12-2551 เครื่องฟังเสียงหัวใจทารกในครรภ์ Summit Doppler รุ่น L 250 R122,000.00 งบลงทุน 50 
3717-07-2550 เครื่องยิงฉลากยา HALLO กลาง 2HG18,500.00 งบลงทุน 50 
3820-08-2549วช 7330-016-0002เครื่องรัดถุงแบบโต๊ะ ใช้เท้าเหยียบ12,500.00 เงินบำรุง 
3913-11-2550วช 6515-069-1301เครื่องวัดBPใช้ปรอทมีล้อเลื่อน17,000.00 งบลงทุน 50 
4001-09-2551วช 6515-069-1301เครื่องวัดBPใช้ปรอทมีล้อเลื่อน27,000.00 งบลงทุน 51 
4110-01-2550วช 6515-069-1201เครื่องวัดความดัน ชนิดตั้งโต๊ะแบบปรอทพับได้11,100.00 เงินบำรุง 
4209-08-2556วช 6515-069-1201เครื่องวัดความดันโลหิต ชนิดตั้งโต๊ะ แบบปรอท พับได้ ยี่ห้อ Riester หมายเลขเครื่อง 13041350115,200.00 รพ.พรานฯ 
4313-08-2556วช 6545-069-0002เครื่องวัดความดันโลหิตตั้งโต๊ะ แบบปรอทพร้อมผ้าพันแขนเด็กโต เด็กเล็ก27,600.00 รพ.พรานฯ 
4408-06-2561วช 6515-069-3201เครื่องวัดความดันโลหิตแบบดิจิตอลชนิดแขนสอด AMD allรุ่น BP868F EA18D00416,990.00 งบลงทุน 61  ซ่อม(1)
4517-05-2564วช 6515-069-3201เครื่องวัดความดันโลหิตแบบดิจิตอลชนิดแขนสอด AMD allรุ่น BP868F EA18D006269,500.00 งบประมาณ 
4624-01-2561วช 6515-026-1002เครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดจากปลายนิ้ว ยี่ห้อOxyWatch 13,500.00 งบลงทุน 61 
4724-01-2561วช 6515-039-4006เครื่องวัดอุณหภูมิ แบบอินหราเรด ใช้ถ่านAAAยี่ห้อPOLYGREEN รุ่น KI-828013,200.00 งบลงทุน 61 
4810-02-2558วช 6665-013-0002เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้น ยี่ห้อDIGITAL SERIES รุ่น TH9013,500.00 งบประมาณ 
4910-02-2558วช 6685-016-0001เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้น รุ่น TH-9013,500.00 งบประมาณ 
5001-07-2550วช 6530-630-0001เตียงตรวจภายใน115,000.00 งบลงทุน 50 
5130-12-2554 เตียงตรวจโรคพร้อมม้าขึ้นเตียง14,743.36 งบประมาณ 
5201-06-2554 เตียงนวดแผนไทย16,500.00 งบประมาณ 
5330-12-2554 เตียงนวดไทย16,432.78 งบประมาณ 
5401-07-2550วช 6530-629-0001เตียงผู้ป่วย ปรับระดับได้120,000.00 งบลงทุน 50 
5501-09-2550วช 6530-039-0001เสาน้ำเกลือ แสตนเลส12,650.00 งบลงทุน 50 
5615-09-2540วช 6530-005-1111โคมส่องตรวจภายใน มีล้อเลื่อน statrouskonstruktion AB 450016,000.00 งบประมาณ 
5730-12-2554 โคมไฟส่องทำแผล113,450.00 งบประมาณ 
5803-10-2550 ไม้เคาะเข่า1120.00 งบประมาณ  ขอทำลาย
07224 รพ.สต.วังควง , 62 รายการ 
105-05-2554 Ambubag เครื่องช่วยหายใจชนิดมือบีบ (ผู้ใหญ่)15,290.00 งบประมาณ 
205-05-2554 Ambubag เครื่องช่วยหายใจชนิดมือบีบ (เด็ก)15,190.00 งบประมาณ 
327-02-2548 speculum ขนาด M1350.00 เงินบำรุง 
427-02-2548 speculum ขนาด M2350.00 เงินบำรุง 
527-02-2548 speculum ขนาด M3350.00 เงินบำรุง 
627-02-2548 speculum ขนาด M4350.00 เงินบำรุง 
727-02-2548 speculum ขนาด M5350.00 เงินบำรุง 
827-02-2548 speculum ขนาด S1350.00 เงินบำรุง 
927-02-2548 speculum ขนาด S2350.00 เงินบำรุง 
1027-02-2548 speculum ขนาด S3350.00 เงินบำรุง 
1127-02-2548 speculum ขนาด S4350.00 เงินบำรุง 
1227-02-2548 speculum ขนาด S5350.00 เงินบำรุง 
1327-02-2548 speculum ขนาด S6350.00 เงินบำรุง 
1427-02-2548 speculum ขนาด S7350.00 เงินบำรุง 
1527-02-2548 speculum ขนาด S8350.00 เงินบำรุง 
1627-02-2548 speculum ขนาด S9350.00 เงินบำรุง 
1727-02-2548 speculum ขนาด S10350.00 เงินบำรุง 
1827-02-2548 speculum ขนาด S11350.00 เงินบำรุง 
1927-02-2548 speculum ขนาด S12350.00 เงินบำรุง 
2027-02-2548 speculum ขนาด S13350.00 เงินบำรุง 
2127-02-2548 speculum ขนาด S14350.00 เงินบำรุง 
2227-02-2548 speculum ขนาด S15350.00 เงินบำรุง 
2313-08-2556 ครีมคีบผ้าก๊อซ11,200.00 รพ.พรานฯ 
2401-06-2554 ชุดอุปกรณ์ปฐมพยาบาลระดับการแพทย์ฉุกเฉิน166,500.00 งบประมาณ 
2511-01-2550 ตะแกรงทำแผล15,000.00 งบลงทุน 49 
2620-10-2549 ตู้เวชภัณฑ์110,500.00 เงินบำรุง 
2720-04-2554 ถังออกซิเจนพร้อมอุปกรณ์15,000.00 รพ.พรานฯ 
2805-05-2554 ถังออกซิเจนพร้อมอุปกรณ์ครบชุด17,990.00 งบประมาณ 
2913-06-2550 ถังอ๊อกซิเจนพร้อมชุด18,000.00 งบลงทุน 50 
3029-09-2552 ผ่าตัดเล็ก1ชุด10ชิ้นกรรไกร2คีมมีเขี้ยวไม่มีเขี้ยวNeedleholder1ถาดใบมีด12,500.00 งบลงทุน 51 
3129-11-2556 ยูนิตทำฟัน1435,000.00 รพ.พรานฯ 
3201-06-2554 รถเข็นชนิดนอน117,950.00 งบประมาณ 
3311-01-2550วค 3920-005-1330รถเข็นทำแผลสเตนเลส2ชั้น ยาว30 นิ้ว18,000.00 งบลงทุน 50 
3419-04-2555 เครืองชั่งน้ำหนักเด็ก16,000.00 รพ.พรานฯ 
3501-06-2554 เครื่องชั่งน้ำหนักพร้อมวัดระดับไขมัน14,900.00 งบประมาณ 
3626-06-2550 เครื่องชั่งน้ำหนักเด็ก16,600.00 งบลงทุน 50  ขอทำลาย
3719-04-2555 เครื่องชั่งน้ำหนักเด็ก16,000.00 งบประมาณ 
3812-07-2549วค 6515-003-3121เครื่องช่วยหายใจผู้ใหญ่ชนิดใช้มือบีบทำด้วยซิลิโคน15,000.00 งบลงทุน 48 
3912-07-2549วค 6515-003-3321เครื่องช่วยหายใจมือเด็กชนิดใช้มือบีบทำด้วยซิลิโคน15,000.00 งบลงทุน 48 
4019-04-2555 เครื่องซักผ้า 15,000.00 งบประมาณ 
4105-05-2554 เครื่องดูดเสมหะ110,490.00 งบประมาณ 
4211-02-2550 เครื่องตรวจ หู ค จมูก ยี่ห้อ Riester16,000.00 งบลงทุน 50 
4307-10-2548 เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อไฟฟ้า189,000.00 งบลงทุน 49 
4405-05-2554 เครื่องพ่นละอองฝอยสำหรับผู้ป่วยโรคหอบ14,440.00 งบประมาณ 
4520-12-2549 เครื่องฟังFSH122,000.00 งบลงทุน 49 
4605-05-2554 เครื่องฟังเสียงหัวใจเด็กในครรภ์125,150.00 งบประมาณ 
4705-10-2547วค 6515-069-3101เครื่องวัดความดันโลหิตชีพจรอัตโนมัติ รุ่นUA-787 พร้อมหม้อแปลง13,900.00 เงินบำรุง 
4824-01-2551วค 6515-069-3101เครื่องวัดความดันโลหิตชีพจรอัตโนมัติ รุ่นUA-787 พร้อมหม้อแปลง14,000.00 เงินบำรุง 
4913-08-2556วค 6545-069-0002เครื่องวัดความดันโลหิตตั้งโต๊ะ แบบปรอทพร้อมผ้าพันแขนเด็กโต เด็กเล็ก27,600.00 รพ.พรานฯ 
5013-11-2550วค 6515-069-1301เครื่องวัดความดันโลหิตแบบปรอทชนิดตั้งพื้นมีล้อเลื่อนNo.62017,000.00 งบลงทุน 50 
5119-07-2553 เครื่องวัดความดันโลหิตแบบปรอทชนิดตั้งพื้นแบบมีล้อเลื่อน27,000.00 งบประมาณ 
5210-02-2558วค 6685-016-0001เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้น รุ่น TH-9013,500.00 งบประมาณ 
5311-01-2550วค 6530-001-1122เตียงตรวจภายใน115,246.00 งบลงทุน 49 
5430-12-2554 เตียงตรวจโรคพร้อมม้าขึ้นเตียง14,743.36 งบประมาณ 
5501-06-2554 เตียงนวดแผนไทย16,500.00 งบประมาณ 
5601-06-2554 เตียงนวดแผนไทย26,500.00 งบประมาณ 
5730-12-2554 เตียงนวดไทย26,432.78 งบประมาณ 
5812-07-2549วค 6530-001-2121เตียงฟลาวเลอร์ มี2ไกร์ปรับระดับได้(ครบชุด)120,000.00 งบลงทุน 49 
5911-07-2550วค 6530-001-2121เตียงฟลาวเลอร์ มี2ไกร์ปรับระดับได้(ครบชุด)220,000.00 งบลงทุน 51 
6020-08-2553 โคมไฟตรวจภายใน117,000.00 งบลงทุน 53 
6122-01-2553 โคมไฟฟ้า ExaminationLamp Model ZC-2450 12v/35 w Halogen Luminescence115,000.00 งบลงทุน 52 
6230-12-2554 โคมไฟส่องทำแผล113,450.00 งบประมาณ 
07225 รพ.สต.ลานกระทิง , 57 รายการ 
119-06-2550 FORCEP มีเขี้ยว ยาว 61110.00 เงินบำรุง 
219-06-2550 FORCEP มีเขี้ยว ยาว 62110.00 เงินบำรุง 
319-06-2550 FORCEP ไม่มีเขี้ยว ยาว 61110.00 เงินบำรุง 
419-06-2550 FORCEP ไม่มีเขี้ยว ยาว 62110.00 เงินบำรุง 
519-06-2550 FORCEP ไม่มีเขี้ยว ยาว 81130.00 เงินบำรุง 
619-06-2550 FORCEP ไม่มีเขี้ยว ยาว 82130.00 เงินบำรุง 
719-06-2550 Needle Holder1220.00 เงินบำรุง 
819-06-2550 Needle Holder2220.00 เงินบำรุง 
919-06-2550 กรรไกรตักไหม1130.00 เงินบำรุง 
1019-06-2550 กรรไกรตักไหม2130.00 เงินบำรุง 
1119-06-2550 กระบอก FORCEP1420.00 เงินบำรุง 
1219-06-2550 กระบอก FORCEP2420.00 เงินบำรุง 
1319-06-2550 กระบอก FORCEP ขนาด ยาว41360.00 เงินบำรุง 
1419-06-2550 กล่องไส่เครื่องมือแพทย์ใหญ่1360.00 เงินบำรุง 
1519-06-2550 กล่องไส่เครื่องมือแพทย์ใหญ่2360.00 เงินบำรุง 
1601-01-2542ลก 0005-960-1201กล้องจุลทรรศ์ชนิด 2 ตา ยี่ห้อ nikon139,650.00 งบประมาณ  ขอทำลาย
1713-08-2556 ครีมคีบผ้าก๊อซ11,200.00 รพ.พรานฯ 
1830-09-2552 ชุดผ่าตัดเล็ก12,500.00 งบลงทุน 51 
1912-01-2550 ตะแกรงล้างแผล สแตนเลส15,000.00 งบลงทุน 50 
2023-09-2545ลก 6530-031-0005ตู้เก็บเวชภัณฑ์ ขนาด 0.32*1.95*0.75 ม.14,234.00 เงินบำรุง 
2130-12-2554 ตู้เก็บเวชภัณฑ์ยา24,920.00 งบประมาณ 
2223-09-2545ลก 6530-031-0008ตู้แขวนไส่เวชภัณฑ์ขนาด 0.32*1.21*0.7512,639.00 เงินบำรุง 
2323-09-2545ลก 6530-031-0006ตู้ไส่เครื่องมือแพทย์ ขนาด0.45*1.95*0.80 ม.14,524.00 เงินบำรุง 
2423-09-2545ลก 6530-031-0007ตู้ไส่เครื่องมือแพทย์ ขนาด1.21*0.60*0.80ม.11,649.00 เงินบำรุง 
2523-09-2545ลก 6530-031-0004ตู้ไส่เครื่องมือแพทย์ขนาด 0.60*3.81*0.81 ม.18,961.00 เงินบำรุง 
2605-05-2554 ถังออกซิเจนพร้อมอุปกรณ์ครบชุด17,990.00 งบประมาณ 
2719-06-2550 ถาดก้นตื้น 9 นิ้ว สแตนเลส1150.00 เงินบำรุง 
2819-06-2550 ถาดก้นตื้น 9 นิ้ว สแตนเลส2150.00 เงินบำรุง 
2919-06-2550 ถาดก้นตื้น 9 นิ้ว สแตนเลส3150.00 เงินบำรุง 
3019-06-2550 ถาดก้นตื้น 9 นิ้ว สแตนเลส4150.00 เงินบำรุง 
3101-06-2554 รถเข็นชนิดนอน117,950.00 งบประมาณ 
3220-04-2554 รถเข็นนั่ง Wheel Chair16,500.00 รพ.พรานฯ 
3319-06-2550 หูฟัง1140.00 เงินบำรุง 
3419-06-2550 หูฟัง2140.00 เงินบำรุง 
3530-05-2560ลก 6530-008-0108หูฟังทางการแพทย์ Pulse time มีนาฬิกาดิจิตอล14,500.00 เงินบำรุง 
3619-06-2550 อับใส่สำลีเล็ก1170.00 เงินบำรุง 
3714-06-2560ลก 7110-007-0002เก้าอี้นั่งไม้สักมีพนักพิง ยาว 1.5 ม.15,900.00 เงินบำรุง 
3819-04-2555 เครืองชั่งน้ำหนัก ผู้ใหญ่15,000.00 รพ.พรานฯ 
3919-04-2555 เครืองชั่งน้ำหนักเด็ก16,000.00 รพ.พรานฯ  ขอทำลาย
4019-04-2555 เครื่องชั่งน้ำหนักผู้ใหญ่ดิจิตอล15,000.00 งบประมาณ 
4119-04-2555 เครื่องชั่งน้ำหนักเด็ก16,000.00 งบประมาณ 
4230-12-2554 เครื่องตรวจ หู ตา คอ จมูก15,533.65 งบประมาณ  ขอทำลาย
4320-12-2549 เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ระบบอัตโนมัตจุ 40 L. รุ่นSA-300H sturdy189,500.00 งบลงทุน 49 
4405-05-2554 เครื่องพ่นละอองฝอยสำหรับผู้ป่วยโรคหอบ14,440.00 งบประมาณ 
4501-09-2554 เครื่องพ่นหมอกควันแบบมือถือ18,000.00 เงินบำรุง 
4607-11-2551 เครื่องฟังเสียงหัวใจทารกในครรภ์ ยี้ห้อ Summit Dopplerรุ่นL250 R จากUSA122,000.00 งบลงทุน 51 
4701-07-2550 เครื่องยิงฉลากยา18,500.00 งบลงทุน 50 
4830-05-2560ลก 6515-085-0000เครื่องวัดความดันตั้งโต๊ะ แบบปรอท14,500.00 เงินบำรุง 
4913-08-2556ลก 6545-069-0002เครื่องวัดความดันโลหิตตั้งโต๊ะ แบบปรอทพร้อมผ้าพันแขนเด็กโต เด็กเล็ก27,600.00 รพ.พรานฯ 
5001-09-2554 เครื่องวัดความดันโลหิตแบบดิจิตอล15,000.00 เงินบำรุง 
5121-09-2551 เครื่องวัดความดันโลหิตแบบปรอทชนิดตั้งขึ้นมีล้อเลื่อน17,000.00 งบลงทุน 50 
5201-07-2550 เตียงตรวจภายใน115,000.00 งบลงทุน 50 
5330-12-2554 เตียงตรวจโรคพร้อมม้าขึ้นเตียง14,743.36 งบประมาณ 
5401-06-2554 เตียงนวดแผนไทย16,500.00 งบประมาณ 
5530-12-2554 เตียงนวดไทย16,432.78 งบประมาณ 
5601-07-2550 เตียงปรับระดับ120,000.00 งบลงทุน 50 
5730-12-2554 โคมไฟส่องทำแผล113,450.00 งบประมาณ 
07226 รพ.สต.ลานทอง , 72 รายการ 
105-05-2554ลท 6515-003-1100Ambubag เครื่องช่วยหายใจชนิดมือบีบ (ผู้ใหญ่)15,290.00 งบประมาณ 
205-05-2554ลท 6515-003-1100Ambubag เครื่องช่วยหายใจชนิดมือบีบ (เด็ก)15,190.00 งบประมาณ 
328-05-2561ลท 6515-032-0102Speculum ขนาดกลาง7450.00 เงินบำรุง 
428-05-2561ลท 6515-032-0102Speculum ขนาดกลาง8450.00 เงินบำรุง 
528-05-2561ลท 6515-032-0102Speculum ขนาดกลาง9450.00 เงินบำรุง 
628-05-2561ลท 6515-032-0102Speculum ขนาดกลาง10450.00 เงินบำรุง 
728-05-2561ลท 6515-032-0102Speculum ขนาดกลาง11450.00 เงินบำรุง 
828-05-2561ลท 6515-032-0102Speculum ขนาดกลาง12450.00 เงินบำรุง 
928-05-2561ลท 6515-032-0102Speculum ขนาดกลาง13450.00 เงินบำรุง 
1028-05-2561ลท 6515-032-0102Speculum ขนาดกลาง14450.00 เงินบำรุง 
1128-05-2561ลท 6515-032-0102Speculum ขนาดกลาง15450.00 เงินบำรุง 
1228-05-2561ลท 6515-032-0102Speculum ขนาดกลาง16450.00 เงินบำรุง 
1326-01-2552ลท 6515-032-0102Speculum เบอร์ M1400.00 งบลงทุน 51  ขอทำลาย
1426-01-2552ลท 6515-032-0102Speculum เบอร์ M2400.00 งบลงทุน 51  ขอทำลาย
1526-01-2552ลท 6515-032-0102Speculum เบอร์ M3400.00 งบลงทุน 51  ขอทำลาย
1626-01-2552ลท 6515-032-0102Speculum เบอร์ M4400.00 งบลงทุน 51  ขอทำลาย
1726-01-2552ลท 6515-032-0102Speculum เบอร์ M5400.00 งบลงทุน 51  ขอทำลาย
1826-01-2552ลท 6515-032-0102Speculum เบอร์ M6400.00 งบลงทุน 51  ขอทำลาย
1903-04-2561 Stethoscope เด็ก ยี่ห้อ Spirit รุ่น CKS606P13,500.00 งบลงทุน 61 
2024-01-2561ลท 6545-069-0001ครื่องวัดความดันโลหิตตั้งโต๊ะ แบบปรอทพร้อมผ้าพันแขนเด็กโต เด็กเล็ก15,000.00 งบลงทุน 61 
2113-08-2556 คีมคีบผ้าก๊อซ11,200.00 รพ.พรานฯ 
2226-01-2552ลท 6515-035-1202ชุดทำแผล1450.00 งบลงทุน 51 
2308-07-2542ลท 6515-035-1201ชุดผ่าตัดเล็ก18,000.00 งบประมาณ  ขอทำลาย
2428-09-2552ลท 6515-035-1201ชุดผ่าตัดเล็ก22,500.00 งบลงทุน 52 
2502-11-2550ลท 6515-022-1104ชุดเครื่องตรวจ หู ตา คอ จมูก ยี่ห้อ Riester16,000.00 งบลงทุน 50 
2609-01-2551ลท 6530-043-0002ตะแกรงทำแผล ทำด้วนสเตนลส มีล้อเลื่อน15,000.00 งบลงทุน 51 
2702-01-2551ลท 6530-003-4423ตู้อบความร้อนเพื่อทำลายเชื้อโรค ระบบอัตโนมัติใช้ไฟฟ้า ความจุ 50ลิตร180,000.00 งบลงทุน 50 
2816-04-2542ลท 6530-031-0001ตู้เก็บเครื่องมือแพทย์ ตอนเดียว ทำด้วยไม้มีลิ้นชักด้านบน ขนาด65x100x9213,000.00 เงินบำรุง  ขอทำลาย
2920-10-2541ลท 6530-031-0002ตู้เก็บเวชภัณฑ์ โครงเหล็กประตูกระจก มีล้อเลื่อน14,500.00 งบประมาณ 
3005-05-2554ลท 8110-003-0001ถังออกซิเจนพร้อมอุปกรณ์ครบชุด17,990.00 งบประมาณ 
3106-06-2550ลท 3920-005-1102รถเข็นทำแผล ทำด้วยสเตนเลส18,000.00 งบลงทุน 50 
3204-04-2540ลท 6530-040-0001หม้อนึ่งเครื่องมือแพทย์ ขนาด12.7ลิตร14,000.00 งบประมาณ  ขอทำลาย
3304-04-2516ลท 6530-041-0012หม้อใส่สำลีละผ้าพันแผล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 12 ซ.ม.11,050.00 งบประมาณ  ขอทำลาย
3404-04-2516ลท 6530-041-0012หม้อใส่สำลีละผ้าพันแผล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 12 ซ.ม.21,050.00 งบประมาณ  ขอทำลาย
3503-07-2530ลท 6530-041-0020หม้อใส่สำลีละผ้าพันแผล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 20 ซ.ม.11,485.00 เงินบำรุง  ขอทำลาย
3626-01-2552ลท 6530-044-0001หูฟัง(Stethoscope) ยี่ห้อ 3 M รุ่น Classic ll SE15,000.00 งบลงทุน 51  ขอทำลาย
3719-04-2555ลท 6530-008-0714เครืองชั่งน้ำหนักเด็ก16,000.00 รพ.พรานฯ  ขอทำลาย
3812-06-2552ลท 6515-015-0001เครื่องครวจระดับน้ำตาลในเลือด ขนาดเล็ก ยี่ห้อ CareSens ll1700.00 งบลงทุน 52  ขอทำลาย
3904-04-2520ลท 6530-008-0711เครื่องชั่งน้ำหนัก แบบเลื่อน มีที่วัดส่วนสูง ยี่ห้อCAPACITY13,000.00 งบประมาณ  ขอทำลาย
4014-08-2540ลท 6530-008-0711เครื่องชั่งน้ำหนัก แบบเลื่อน มีที่วัดส่วนสูง ยี่ห้อLINDBLLS24,000.00 งบประมาณ  ขอทำลาย
4117-01-2551ลท 6530-008-0712เครื่องชั่งน้ำหนัก แบบแสดงตัวเลข มีที่วัดส่วนสูง ยี่ห้อzepper15,000.00 งบลงทุน 50  ขอทำลาย
4219-04-2555ลท 6530-008-0714เครื่องชั่งน้ำหนักเด็ก26,000.00 งบประมาณ 
4326-01-2552ลท 6530-008-0713เครื่องชั่งน้ำหนักเด็กพร้อมที่วัดส่วนสูง แบบตัวเลขดิจิตอล ยี่ห้อZEPPER13,200.00 งบลงทุน 51 
4403-09-2550ลท 6515-003-1101เครื่องช่วยหายใจ แบบมือบีบ สำหรับผู้ใหญ่12,500.00 งบลงทุน 50 
4522-06-2549ลท 6515-003-1100เครื่องช่วยหายใจ แบบมือบีบ สำหรับเด็ก15,000.00 งบลงทุน 49 
4612-07-2562ลท 6515-006-0002เครื่องปั่นเม็ดเลือด(Hematocrit) ยี่ห้อ SENOVA รุ่น TG16WS180,000.00 งบลงทุน 62 
4711-05-2550ลท 6515-006-0001เครื่องปั่นแยกเม็ดโลหิตกับเซรุ่ม(Hematocrit)อัตโนมัติ ยี่ห้อKK144,800.00 งบลงทุน 50  ขอทำลาย
4810-02-2558ลท 7490-008-0001เครื่องพิมพ์ฉลากยา119,500.00 งบประมาณ  ขอทำลาย
4925-01-2561 เครื่องพ่นยาแบบพกพา15,500.00 งบลงทุน 60  ขอทำลาย
5005-05-2554 เครื่องพ่นละอองฝอยสำหรับผู้ป่วยโรคหอบ14,440.00 งบประมาณ  ขอทำลาย
5117-08-2554 เครื่องพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย18,000.00 เงินบำรุง  ขอทำลาย
5212-12-2551ลท 6515-027-1005เครื่องฟังเสียงหัวใจทารกในครรภ์ ยี่ห้อ Summit Dropler122,000.00 งบลงทุน 51  ขอทำลาย
5305-05-2554 เครื่องฟังเสียงหัวใจเด็กในครรภ์125,150.00 งบประมาณ 
5425-08-2554ลท 6516-069-3101เครื่องวัดความดันโลหิต UA - 852110,000.00 เงินบำรุง  ขอทำลาย
5518-06-2545ลท 6515-069-3101เครื่องวัดความดันโลหิต ชนิดตัวเลข ใช้ไฟฟ้าแบบกระเป๋า ยี่ห้อOMROL13,000.00 เงินบำรุง  ขอทำลาย
5609-09-2541ลท 6515-069-1201เครื่องวัดความดันโลหิต ชนิดตั้งโต๊ะแบบพับได้ ยี่ห้อMERCURIAL15,000.00 งบประมาณ  ขอทำลาย
5716-11-2550ลท 6515-069-1301เครื่องวัดความดันโลหิต แบบปรอทชนิดตั้งพื้น ยี่ห้อKENZ17,000.00 งบลงทุน 50  ขอทำลาย
5813-08-2556ลท 6545-069-0002เครื่องวัดความดันโลหิตตั้งโต๊ะ แบบปรอทพร้อมผ้าพันแขนเด็กโต เด็กเล็ก27,600.00 รพ.พรานฯ 
5906-08-2562ลท 6545-069-0001เครื่องวัดความดันโลหิตแบบอัตโนมัติชนิดสอดแขนพร้อมเครื่องพิมพ์1140,000.00 งบลงทุน 62 
6024-01-2561ลท 6515-026-1001เครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดจากปลายนิ้ว ยี่ห้อOxyWatch13,500.00 งบลงทุน 61 
6124-01-2561ลท 6515-039-4006เครื่องวัดอุณหภูมิ แบบอินหราเรด ใช้ถ่านAAAยี่ห้อPOLYGREEN รุ่น KI-828013,500.00 งบลงทุน 61 
6226-01-2552ลท 6685-013-0002เครื่องวัดอุณหภูมิกายดิจิตอล แบบอินฟราเรด ยี่ห้อ OMRON12,500.00 งบลงทุน 51  ขอทำลาย
6310-02-2558ลท 6685-016-0001เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้น รุ่น TH-9013,500.00 งบประมาณ 
6405-09-2550ลท 6530-001-1122เตียงตรวจภายใน115,000.00 งบลงทุน 50  ขอทำลาย
6509-09-2545ลท 6530-001-1111เตียงตรวจโรค ปรับระดับไม่ได้ ทำด้วยไม้11,200.00 เงินบำรุง  ขอทำลาย
6630-12-2554 เตียงตรวจโรคพร้อมม้าขึ้นเตียง14,743.36 งบประมาณ 
6701-06-2554 เตียงนวดแผนไทย16,500.00 งบประมาณ 
6830-12-2554 เตียงนวดไทย16,432.78 งบประมาณ 
6908-09-2541ลท 6530-039-0002เสาน้ำเกลือ ทำด้วยสเตนเลส11,200.00 งบประมาณ  ขอทำลาย
7003-09-2550ลท 6530-039-0002เสาน้ำเกลือ ทำด้วยสเตนเลส22,650.00 งบลงทุน 50 
7129-12-2551ลท 6530-005-1111โคมไฟสำหรับตรวจภายใน ยี่ห้อProvita124,000.00 งบลงทุน 51 
7226-01-2552ลท 6530-043-0002โต๊ะเมโย14,800.00 งบลงทุน 52 
07227 รพ.สต.วังตะแบก , 82 รายการ 
125-12-2530 Artery1300.00 งบประมาณ 
225-12-2530 Artery2250.00 งบประมาณ 
325-12-2530 Artery2300.00 งบประมาณ 
425-12-2530 Artery2300.00 งบประมาณ 
525-12-2530 Forcep จับก็อส1300.00 งบประมาณ 
623-12-2531 Needle Holder ขนาด 6 นิ้ว1200.00 งบประมาณ 
725-12-2530 NonTooth Forcep1100.00 งบประมาณ 
825-12-2530 NonTooth Forcep2100.00 งบประมาณ 
925-12-2530 Speculum1250.00 งบประมาณ 
1025-12-2530 Speculum2250.00 งบประมาณ 
1125-12-2530 Speculum3250.00 งบประมาณ 
1225-08-2530 Tooth Forcep1100.00 งบประมาณ 
1325-12-2530 Tooth Forcep2100.00 งบประมาณ 
1425-12-2530 tray แช่เครื่องมือแพทย์แบบแสตนเลสขนาด 7X2.5 นิ้ว1150.00 งบประมาณ 
1525-12-2522 tray แช่เครื่องมือแพทย์แบบแสตนเลสขนาด 8X12 นิ้ว1300.00 งบประมาณ 
1625-12-2530 กรรไกร ตัดใหม1150.00 งบประมาณ 
1730-07-2529 กระปุกแช่Forcep แสตนเลส ขนาด 4.5 นิ้ว1300.00 งบประมาณ 
1830-07-2529 กระปุกแช่Forcep แสตนเลส ขนาด 4.5 นิ้ว2300.00 งบประมาณ 
1920-12-2522 กระปุกใส่สำลีขนาด 5 X 7นิ้ว1300.00 งบประมาณ 
2020-12-2522 กระปุกใส่สำลีขนาด 5 X 7นิ้ว2300.00 งบประมาณ 
2110-02-2541 กล้องจุลทรรศน์ ยี่ห้อ Nikon139,000.00 งบประมาณ 
2213-08-2556 ครีมคีบผ้าก๊อซ11,200.00 รพ.พรานฯ 
2330-07-2529 ชามรูปไตขนาด 10 นิ้ว1250.00 งบประมาณ 
2430-07-2528 ชามรูปไตขนาด 6 นิ้ว1250.00 งบประมาณ 
2530-07-2529 ชามรูปไตขนาด 6 นิ้ว2250.00 งบประมาณ 
2630-07-2529 ชามรูปไตขนาด 6 นิ้ว3250.00 งบประมาณ 
2730-07-2528 ชามรูปไตขนาด 8 นิ้ว1250.00 งบประมาณ 
2803-10-2550 ชุดครวจหู คอ จมูก16,800.00 งบลงทุน 50 
2925-09-2552 ชุดผ่าตัดเล็ก12,500.00 งบลงทุน 51 
3025-12-2522 ด้ามมีดผ่าตัด1100.00 งบประมาณ 
3123-01-2550วบ 6530-034-0003ตะแกรงล้างแผลมีล้อเลื่อน15,000.00 งบลงทุน 50 
3205-05-2554 ถังออกซิเจนพร้อมอุปกรณ์ครบชุด17,990.00 งบประมาณ 
3314-07-2549 ถังอ็อกซิเจนพร้อมอุปกรณ์18,000.00 งบลงทุน 49 
3410-01-2551 ที่ชั่งนำหนักแบบยืน18,000.00 งบลงทุน 51 
3503-10-2550 ยางเคาะเข่า1120.00 งบลงทุน 50 
3601-06-2554 รถเข็นชนิดนอน117,950.00 งบประมาณ 
3708-10-2541วบ 3920-005-0002รถเข็นทำแผล18,000.00 งบประมาณ 
3825-12-2522 อับสำลี ขนาด 3 นิ้ว1150.00 งบประมาณ 
3925-12-2522 อับสำลีขนาด 4 นิ้ว1150.00 งบประมาณ 
4019-04-2555 เครืองชั่งน้ำหนักเด็ก16,000.00 งบประมาณ 
4102-05-2554 เครื่องขูดหินน้ำลายไฟฟ้า (ultrasonic scaier)126,100.00 งบประมาณ 
4230-12-2554 เครื่องขูดหินน้ำลายไฟฟ้า ขนาด 40 ลิตร126,100.00 งบประมาณ 
4303-08-2535วบ 6520-004-0001เครื่องขูดหินปูนไฟฟ้าแบบสนาม18,000.00 งบประมาณ  รอทำลาย
4407-11-2537 เครื่องชั่งนำหนักสำหรับเด็กแบบนอน12,850.00 เงินบำรุง 
4501-06-2554 เครื่องชั่งน้ำหนักพรัอมวัดระดับไขมัน14,900.00 งบประมาณ 
4619-04-2555 เครื่องชั่งน้ำหนักเด็ก16,000.00 รพ.พรานฯ 
4721-07-2549 เครื่องช่วยหายใจมือบีบสำหรับผู้ใหญ่15,000.00 งบลงทุน 48 
4821-07-2549 เครื่องช่วยหายใจแบบมือบีบสำหรับเด็ก15,000.00 งบลงทุน 48 
4930-12-2554 เครื่องตรวจ หู ตา คอ จมูก15,533.65 งบประมาณ 
5010-02-2540 เครื่องทำลายเข็มไฟฟ้า15,000.00 เงินบำรุง  รอทำลาย
5109-12-2540 เครื่องนึงฆ่าเชื้อโรคไฟฟ้าความจุ 35 ลิตร189,000.00 งบประมาณ 
5220-12-2550 เครื่องน้ำหนักแบบยืนพร้อมที่วัดส่วนสูง11,500.00 งบลงทุน 50 
5307-05-2541วบ 6515-006-0001เครื่องปั่นแยกเลือด Heamatocrit115,000.00 งบประมาณ 
5410-02-2558วบ 7490-008-0001เครื่องพิมพ์ฉลากยา119,500.00 งบประมาณ 
5505-05-2554 เครื่องพ่นละอองฝอยสำหรับผู้ป่วยโรคหอบ14,440.00 งบประมาณ 
5603-12-2550 เครื่องฟังเสียงหัวใจเด็กทารก122,000.00 งบลงทุน 50 
5705-05-2554 เครื่องฟังเสียงหัวใจเด็กในครรภ์125,150.00 งบประมาณ 
5815-07-2548 เครื่องมือทำฟัน1100,000.00 รพ.พรานฯ 
5909-11-2550วบ 6515-006-0001เครื่องวัดความดันแบบปรอท มีล้อเลื่อน17,000.00 งบลงทุน 50 
6013-08-2556วบ 6545-069-0002เครื่องวัดความดันโลหิตตั้งโต๊ะ แบบปรอทพร้อมผ้าพันแขนเด็กโต เด็กเล็ก27,600.00 รพ.พรานฯ 
6110-10-2550วบ 6515-069-0004เครื่องวัดความดันโลหิตแบบดิจิตอล13,500.00 เงินบำรุง 
6210-02-2558วบ 6685-016-0001เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้น รุ่น TH-9013,500.00 งบประมาณ 
6305-01-2525 เครื่องส่องหู12,500.00 งบประมาณ  รอทำลาย
6407-01-2553 เตียงตรวจภายใน117,000.00 งบลงทุน 52 
6530-12-2554 เตียงตรวจโรคพร้อมม้าขึ้นเตียง14,743.36 งบประมาณ 
6620-07-2548วบ 6530-029-0001เตียงตรวจโรคโครงเหล็ก เบาะฟองน้ำ15,000.00 งบลงทุน 47 
6710-07-2532วบ 6500-029-0001เตียงทำคลอดแบบ 2 ตอน13,000.00 งบประมาณ  ขอทำลาย
6801-06-2554 เตียงนวดแผนไทย16,500.00 งบประมาณ 
6901-06-2554 เตียงนวดแผนไทย26,500.00 งบประมาณ 
7030-12-2554 เตียงนวดไทย26,432.78 งบประมาณ 
7110-10-2549 เตียงผู้ป่วยแบบปรับระดับได้120,000.00 งบประมาณ 
7203-09-2550 เสานำเกลือแสตนเลส12,650.00 งบลงทุน 50 
7330-07-2529 เหล็กกดลิ้นแสตนเลส1100.00 งบประมาณ 
7430-07-2529 เหล็กกดลิ้นแสตนเลส2100.00 งบประมาณ 
7530-07-2529 เหล็กกดลิ้นแสตนเลส3100.00 งบประมาณ 
7630-07-2529 เหล็กกดลิ้นแสตนเลส4100.00 งบประมาณ 
7730-07-2529 เหล็กกดลิ้นแสตนเลส5100.00 งบประมาณ 
7824-01-2553 โคมไฟตรวจภายใน115,000.00 งบลงทุน 52 
7923-07-2550วบ 6530-005-1112โคมไฟผ่าตัดเล็ก198,000.00 งบลงทุน 50 
8018-01-2551วบ 6530-034-0002โต๊ะเมโยวางเครื่องมือแพทย์14,800.00 งบลงทุน 51 
8125-12-2530 โถใสสำลีขนาด 5X4 นิ้ว1300.00 งบประมาณ 
8225-12-2530 โถใส่สำลี ขนาด 5X7 นิ้ว2350.00 งบประมาณ 
07228 รพ.สต.คุยประดู่ , 65 รายการ 
101-10-2550 AMBUBAG ชุดเล็ก15,000.00 งบลงทุน 50 
205-05-2554 Ambubag เครื่องช่วยหายใจชนิดมือบีบ (ผู้ใหญ่)15,290.00 งบประมาณ 
305-05-2554 Ambubag เครื่องช่วยหายใจชนิดมือบีบ (เด็ก)15,190.00 งบประมาณ 
405-11-2550 DTX ยี่ห้อ GLUCO DR13,200.00 งบลงทุน 50  ขอทำลาย
521-01-2551 Digital Infrared Termomiter ( เครื่องวัดอุณหภูมิกาย )12,500.00 งบลงทุน 50  ขอทำลาย
615-01-2551คด 6515-014-2024MICROHEMATOCRIT รุ่น KHT-410 E144,800.00 งบลงทุน 50 
721-01-2551 Speculum No.M1400.00 งบลงทุน 50 
821-01-2551 Speculum No.M2400.00 งบลงทุน 50 
921-01-2551 Speculum No.M3400.00 งบลงทุน 50 
1021-01-2551 Stetoscope ยี่ห้อ 3 M15,000.00 งบลงทุน 50 
1113-11-2532 TRAY แช่เครื่องมือพร้อมฝาปิดแสตนเลส ขนาด 7" x 12"1800.00 งบประมาณ  รอทำลาย
1213-11-2532 TRAY แช่เครื่องมือพร้อมฝาปิดแสตนเลส ขนาด 7" x 12"2800.00 งบประมาณ 
1313-11-2532 กรรไกรปลาบโค้ง1100.00 งบประมาณ 
1413-11-2532 กรรไกรปลายแหลม2100.00 งบประมาณ 
1513-11-2532 กรรไกรปลายแหลม3100.00 งบประมาณ 
1613-08-2556 ครีมคีบผ้าก๊อซ11,200.00 รพ.พรานฯ 
1713-11-2532 คีมจับเส้นเลือด1150.00 งบประมาณ 
1813-11-2532 คีมจับเส้นเลือด2150.00 งบประมาณ 
1922-11-2550 ชุดตรวจ ตา หู คอ จมูก ปาก รุ่น ECONOM R - 205016,000.00 งบลงทุน 50 
2021-01-2551 ชุดทำแผล ( Stainless Tray=1, Toot Forcep=1,Non Forcep=1 )1450.00 งบลงทุน 50 
2121-01-2551 ชุดทำแผล ( Stainless Tray=1, Toot Forcep=1,Non Forcep=1 )2450.00 งบลงทุน 50 
2205-10-2552 ชุดผ่าตัดเล็ก12,500.00 งบประมาณ 
2306-07-2550คด 3920-005-1102ตะแกรงล้างแผลแสตนเลส25,000.00 งบลงทุน 50 
2430-12-2554 ตู้เก็บเวชภัณฑ์ยา14,920.00 งบประมาณ 
2512-01-2548คด 4110-001-0001ตู้เย็น ยี่ห้อ SANYO ขนาด 6 คิว สีเขียวอ่อน16,500.00 เงินบำรุง  ขอทำลาย
2620-04-2554 ถังออกซิเจนพร้อมอุปกรณ์(ขนาดเล็ก)15,000.00 รพ.พรานฯ 
2705-05-2554 ถังออกซิเจนพร้อมอุปกรณ์ครบชุด17,990.00 งบประมาณ 
2801-10-2550 ถาดนับยา1350.00 งบลงทุน 50 
2901-10-2550 ถาดนับยา2350.00 งบลงทุน 50 
3001-06-2554 รถเข็นชนิดนอน117,950.00 งบประมาณ 
3101-11-2532คด 3920-005-1102รถเข็นทำแผลแสตนเลส18,000.00 งบประมาณ 
3220-11-2541 หม้อต้มเครื่องมือแพทย์ชนิดใช้ไฟฟ้า ขนาด 7.5" x 17" x 9"15,000.00 งบประมาณ 
3313-11-2532 หม้อต้มเครื่องมือแพทย์แสตนเลส พร้อมฝาปิด ชนาด 7" x 12"1500.00 งบประมาณ 
3413-11-2532 หม้อต้มเครื่องมือแพทย์แสตนเลส พร้อมฝาปิด ชนาด 7" x 12"2500.00 งบประมาณ 
3513-11-2532 อับสำหรับใส่สำลี ชนาด 3"1200.00 งบประมาณ 
3619-04-2555 เครืองชั่งน้ำหนัก ผู้ใหญ่15,000.00 รพ.พรานฯ 
3708-06-2555 เครืองชั่งน้ำหนักเด็ก16,000.00 รพ.พรานฯ  ขอทำลาย
3822-01-2542คด 6530-008-0111เครื่องชั่งนำหนักเด็กชนิดมีถาดรอง ( เหล็ก ) ยี่ห้อ MOMARTY รุ่น 746516,600.00 งบประมาณ  ขอทำลาย
3913-08-2550คด 6530-008-0721เครื่องชั่งนำหนักแบบยืน พร้อมที่วัดส่วนสูง26,000.00 งบลงทุน 50 
4023-11-2532คด 6530-008-0721เครื่องชั่งนำหนักแบบยืน พร้อมที่วัดส่วนสูง LINDELLS14,000.00 งบประมาณ  รอทำลาย
4119-04-2555 เครื่องชั่งน้ำหนักผู้ใหญ่ดิจิตอล15,000.00 งบประมาณ 
4219-04-2555 เครื่องชั่งน้ำหนักเด็ก16,000.00 งบประมาณ  ขอทำลาย
4312-05-2551คด 6530-003-4423เครื่องนึ่ง/อบ ฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ ใช้ไฟฟ้าระบบอัตโนมัติ289,000.00 งบลงทุน 50 
4401-07-2540คด 6530-003-4423เครื่องนึ่ง/อบ ฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ ( AUTOCAVE )15,000.00 งบประมาณ  ขอทำลาย
4505-05-2554 เครื่องพ่นละอองฝอยสำหรับผู้ป่วยโรคหอบ14,440.00 งบประมาณ 
4606-10-2554 เครื่องพ่นหมอกควัน18,000.00 เงินบำรุง 
4717-12-2551 เครื่องฟังเสียงหัวใจทารกในครรภ์ ยี่ห้อ Summit Doppler รุ่น L 250 R122,000.00 งบลงทุน 50 
4810-03-2551 เครื่องยิงฉลากยา18,000.00 งบลงทุน 50  ขอทำลาย
4903-01-2551คด 6516-069-1301เครื่องวัดความดันโลหิต ชนิดตั้งพื้นใช้ปรอท มีล้อเลื่อน17,000.00 งบลงทุน 50  ขอทำลาย
5023-07-2551คด 6515-069-3101เครื่องวัดความดันโลหิต ดิจิตอลใช้ไฟฟ้า แบบกระเป๋า23,200.00 เงินบำรุง 
5113-08-2556คด 6545-069-0002เครื่องวัดความดันโลหิตตั้งโต๊ะ แบบปรอทพร้อมผ้าพันแขนเด็กโต เด็กเล็ก27,600.00 รพ.พรานฯ 
5210-02-2558คด 6685-016-0001เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้น รุ่น TH-9013,500.00 งบประมาณ  ขอทำลาย
5329-09-2551คด 6530-001-1111เตียงตรวจนรีเวช124,000.00 งบลงทุน 51 
5430-12-2554 เตียงตรวจโรคพร้อมม้าขึ้นเตียง14,743.36 งบประมาณ 
5509-09-2535คด 6530-001-1111เตียงทำคลอด โครงเหล็ก 2 ตอน บุฟองนำ13,000.00 งบประมาณ  รอทำลาย
5601-06-2554 เตียงนวดแผนไทย16,500.00 งบประมาณ 
5701-06-2554 เตียงนวดแผนไทย26,500.00 งบประมาณ 
5830-12-2554 เตียงนวดไทย26,432.78 งบประมาณ 
5916-07-2542คด 6530-001-1111เตียงนอนสำหรับเด็กโครงเหล็ก25,000.00 งบประมาณ  ขอทำลาย
6030-12-2554 เตียงเฟาว์เลอร์ แบบ ก116,463.36 งบประมาณ 
6123-01-2551คด 6530-039-0002เสานำเกลือแสตนเลส12,650.00 งบลงทุน 50 
6222-01-2553 โคมไฟตส่องตรวจภายใน115,000.00 งบลงทุน 52 
6321-01-2551 โต๊ะเมโย แสตนเลส14,800.00 งบลงทุน 50 
6413-11-2532 โถแสตนเลส พร้อมฝาปิด ขนาด 5" x 7"1500.00 งบประมาณ 
6513-11-2532 โถแสตนเลส พร้อมฝาปิด ขนาด 5" x 72500.00 งบประมาณ 
07229 รพ.สต.เขาคีรีส , 69 รายการ 
105-05-2554 Ambubab เครื่องช่วยหายใจชนิดมือบีบ (เด็ก)25,190.00 งบประมาณ 
205-05-2554 Ambubag เครื่องช่วยหายใจชนิดมือบีบ (ผู้ใหญ่)25,290.00 งบประมาณ 
317-03-2541 กล้องจุลทรรศน์ nikon150,000.00 งบประมาณ  ขอทำลาย
413-08-2556 ครีมคีบผ้าก๊อซ11,200.00 รพ.พรานฯ 
509-09-2550 ชุดตรวจภายใน ( Speculum )1800.00 งบลงทุน 50 
605-10-2552 ชุดผ่าตัดเล็ก12,500.00 งบลงทุน 51 
701-09-2550 ตะแกรงทำแผล แบบมีล้อเลื่อน15,000.00 งบลงทุน 50 
830-12-2554 ตู้เก็บเวชภัณฑ์ยา24,920.00 งบประมาณ 
917-07-2549 ถังออกซิเจน พร้อมอุปกรณ์ครบชุด18,000.00 งบลงทุน 47 
1030-12-2554 ถังออกซิเจนพร้อมอุปกรณ์ครบชุด17,990.00 งบประมาณ 
1105-05-2554 ถังออกซิเจนพร้อมอุปกรณ์ครบชุด17,990.00 งบประมาณ 
1201-09-2550 ถาดนับยา1250.00 งบลงทุน 50 
1301-01-2540 ม้าขึ้นเตียง ขาเหล็ก 2 ขั้น11,000.00 งบประมาณ 
1401-01-2540 ม้าขึ้นเตียง ทำด้วยไม้11,000.00 งบประมาณ 
1501-06-2554 รถเข็นชนิดนอน117,950.00 งบประมาณ  ขอทำลาย
1630-12-2554 รถเข็นชนิดนอน117,950.00 งบประมาณ 
1730-12-2554 รถเข็นทำแผล17,950.00 งบประมาณ 
1801-06-2554 รถเข็นทำแผล (อยู่ที่รพ.สต.วังตะแบก)27,950.00 งบประมาณ 
1901-09-2550 รถเข็นทำแผล แบบมีล้อเลื่อน18,500.00 งบลงทุน 50 
2024-01-2561 ระบบไฟฉุกเฉิน13,500.00 งบลงทุน 60 
2124-01-2561 ระบบไฟฉุกเฉิน23,500.00 งบลงทุน 60 
2201-01-2540 หม้อนึ่งอัดความดัน autoclave15,980.00 งบประมาณ  ขอทำลาย
2301-01-2540 เครื่องชั่งน้ำหนัก ผู้ใหญ่ แบบยืนมีที่วัดส่วนสูง14,900.00 งบประมาณ  ขอทำลาย
2428-12-2550 เครื่องชั่งน้ำหนัก พร้อมที่วัดส่วนสูง215,000.00 งบลงทุน 50 
2501-01-2540 เครื่องชั่งน้ำหนัก เด็ก misaki ถาดรองสีชมพู14,900.00 งบประมาณ  ขอทำลาย
2601-01-2540 เครื่องชั่งน้ำหนัก เด็ก moment ถาดรองสแตนเลส14,900.00 งบประมาณ  รอทำลาย
2701-01-2540 เครื่องชั่งน้ำหนัก แบบยืน สำหรับผู้ใหญ่14,900.00 งบประมาณ  รอทำลาย
2814-02-2561 เครื่องชั่งน้ำหนัก/วัดส่วนสูง ผู้ใหญ่ (ดิจิตอล)110,000.00 งบลงทุน 61 
2901-08-2550 เครื่องชั่งน้ำหนักเด็ก แบบนอน16,000.00 งบลงทุน 50 
3001-09-2550 เครื่องช่วยหายใจมือบีบสำหรับทารก15,000.00 งบลงทุน 50 
3101-09-2550 เครื่องช่วยหายใจมือบีบสำหรับผู้ใหญ่15,000.00 งบลงทุน 50 
3230-12-2554 เครื่องตรวจ หู ตา คอ จมูก15,533.65 งบประมาณ 
3324-01-2561 เครื่องตรวจออกซิเจน13,500.00 งบลงทุน 60 
3401-01-2542 เครื่องทำลายเข็ม Neospark15,000.00 เงินบำรุง  รอทำลาย
3513-11-2540 เครื่องปั่นฮีมาโตคริต model sr110,000.00 งบประมาณ  ขอทำลาย
3624-01-2561 เครื่องพ่นยาแบบพกพา15,500.00 งบลงทุน 60 
3701-05-2551 เครื่องพ่นยาไข้หวัดนก ระบบไฟฟ้า145,000.00 งบ อบจ.กพ. 
3830-12-2554 เครื่องพ่นละอองฝอยสำหรับผู้ป่วยโรคหอบ14,440.00 งบประมาณ 
3905-05-2554 เครื่องพ่นละอองฝอยสำหรับผู้ป่วยโรคหอบ14,440.00 งบประมาณ  ขอทำลาย
4008-10-2554 เครื่องพ่นหมอกควัน18,000.00 เงินบำรุง 
4115-12-2549 เครื่องฟังเสียงหัวใจทารก122,000.00 งบประมาณ  ขอทำลาย
4205-05-2554 เครื่องฟังเสียงหัวใจเด็กในครรภ์225,150.00 งบประมาณ 
4317-01-2550 เครื่องยิงฉลากยา18,500.00 งบลงทุน 50 
4414-02-2561 เครื่องวัดความดันมาตรฐาน เด็ก ดิจิตอล15,000.00 งบประมาณ 
4521-12-2547 เครื่องวัดความดันโลหิต ชนิดดิจิตอล and รุ่น ua78713,900.00 เงินบำรุง  รอทำลาย
4621-12-2547 เครื่องวัดความดันโลหิต ชนิดดิจิตอล and รุ่น ua78723,900.00 เงินบำรุง  รอทำลาย
4731-03-2547 เครื่องวัดความดันโลหิต ชนิดดิจิตอล microliteรุ่น bp2b0013,000.00 เงินบำรุง  รอทำลาย
4831-03-2547 เครื่องวัดความดันโลหิต ชนิดดิจิตอล microliteรุ่น bp2b0023,000.00 เงินบำรุง  รอทำลาย
4931-03-2547 เครื่องวัดความดันโลหิต ชนิดอนาล็อก ตั้งโต๊ะ11,200.00 เงินบำรุง  รอทำลาย
5001-01-2540 เครื่องวัดความดันโลหิต ดิจิตอล13,000.00 เงินบำรุง  รอทำลาย
5113-09-2556ขค 6545-069-0002เครื่องวัดความดันโลหิตตั้งโต๊ะ แบบปรอทพร้อมผ้าพันแขนเด็กโต เด็กเล็ก27,600.00 รพ.พรานฯ 
5229-09-2550 เครื่องวัดความดันโลหิตแบบมีล้อเลื่อน17,000.00 งบลงทุน 50  ขอทำลาย
5310-02-2558ขค 6685-016-0001เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้น รุ่น TH-9013,500.00 งบประมาณ 
5424-08-2548 เครื่องออโต้เครปไฟฟ้า198,000.00 งบลงทุน 48 
5501-01-2540 เตียงคนไข้ ทำด้วยเหล็ก บุบวม ปรับระดับส่วนหัวได้ (เตียงล้างแผล)14,900.00 งบประมาณ 
5601-01-2540 เตียงคนไข้ทำด้วยเหล็ก พื้นไม้อัด เบาะฟองน้ำ14,900.00 งบประมาณ 
5701-01-2540 เตียงตรวจภายใน ทำด้วยเหล็ก บุบวม ขาหยั้ง มีล้อเลื่อน14,900.00 งบประมาณ 
5830-12-2554 เตียงตรวจโรคพร้อมม้าขึ้นเตียง14,743.36 งบประมาณ 
5901-06-2554 เตียงนวดแผนไทย16,500.00 งบประมาณ 
6030-12-2554 เตียงนวดไทย16,432.78 งบประมาณ  ขอทำลาย
6104-07-2551 เตียงผู้ป่วย ฟาวเลอร์ (ห้องรักษา)120,000.00 งบลงทุน 51 
6201-01-2535 เตียงผู้ป่วย โครงเหล็ก พื้นไม้อัด14,900.00 งบประมาณ  รอทำลาย
6330-12-2554 เตียงเฟาว์เลอร์ แบบ ก116,463.36 งบประมาณ 
6424-01-2561 เทอร์โมมิเตอร์วัดไข้ดิจิตอล13,500.00 งบลงทุน 60 
6501-01-2540 เสาแขวนน้ำเกลือ ทำด้วยสแตนเลส มีล้อเลื่อน13,000.00 งบประมาณ 
6609-09-2550 เสาแขวนน้ำเกลือ มีล้อเลื่อน22,650.00 งบลงทุน 50 
6701-01-2540 โคมไฟตั้งพื้น ตรวจภายใน14,900.00 งบประมาณ  ขอทำลาย
6830-12-2554 โคมไฟส่องทำแผล113,450.00 งบประมาณ 
6909-09-2550 ไม้เคาะเข่า1120.00 งบลงทุน 50  ขอทำลาย
07230 รพ.สต.หนองโสน , 65 รายการ 
105-05-2554 Ambubag เครื่องช่วยหายใจชนิดมือบีบ (ผู้ใหญ่)15,290.00 งบประมาณ 
205-05-2554 Ambubag เครื่องช่วยหายใจชนิดมือบีบ (เด็ก)15,190.00 งบประมาณ 
323-01-2550 กระเป๋าพยาบาล สายสะพาย ขนาดเล็ก1640.00 เงินบำรุง 
423-01-2550 กระเป๋าพยาบาล สายสะพาย ขนาดเล็ก2640.00 เงินบำรุง  รอทำลาย
523-01-2550 กระเป๋าพยาบาล หูหิ้ว ขนาดใหญ่3950.00 เงินบำรุง 
617-03-2541นส 6650-002-3102กล้องจุลทัศน์ 2 ตา ยี่ห้อ Nikon รุ่น Alphaphot - 2 YS2 - H135,000.00 งบประมาณ 
713-08-2556 ครีมคีบผ้าก๊อซ11,200.00 รพ.พรานฯ 
830-09-2552 ชุดผ่าตัดเล็ก22,500.00 งบลงทุน 51 
923-01-2550 ชุดไฟส่องตรวจหู16,700.00 เงินบำรุง 
1031-10-2550 ชุดไฟส่องตรวจหู26,000.00 งบลงทุน 49 
1110-01-2550 ตะแกรงล้างแผลสแตนเลส แบบมีล้อเลื่อน15,000.00 งบลงทุน 49 
1220-10-2540นส 6530-031-0001ตู้เก็บเครื่องมือแพทย์ ประตูกระจก 1 บาน มีล้อเลื่อน13,000.00 งบประมาณ 
1321-05-2546นส 6530-031-0001ตู้เก็บเครื่องมือแพทย์ ไม้มีบานประตู ขนาด 0.60 x 3.76 x 0.78 ม.25,350.00 เงินบำรุง 
1430-12-2554 ตู้เก็บเวชภัณฑ์ยา24,920.00 งบประมาณ 
1505-05-2554 ถังออกซิเจนพร้อมอุปกรณ์ครบชุด17,990.00 งบประมาณ 
1601-06-2554 รถเข็นชนิดนอน117,950.00 งบประมาณ 
1701-06-2554 รถเข็นทำแผล17,950.00 งบประมาณ 
1802-05-2554 เครื่องขูดหินน้ำลายไฟฟ้า (ultrasonic scaier)126,100.00 งบประมาณ 
1901-06-2554 เครื่องชั่งน้ำหนักพร้อมวัดระดับไขมัน14,900.00 งบประมาณ 
2023-01-2550นส 6530-008-0511เครื่องชั่งน้ำหนักยืน ขนาดกลาง ชนิดเข็ม มีที่วัดส่วนสูง16,500.00 งบประมาณ 
2102-12-2534นส 6530-008-0721เครื่องชั่งน้ำหนักยืน ขนาดใหญ่ ตัวเลื่อน มีที่วัดส่วนสูง19,000.00 งบประมาณ 
2219-04-2555 เครื่องชั่งน้ำหนักเด็ก16,000.00 รพ.พรานฯ 
2301-12-2538 เครื่องชั่งน้ำหนักเด็ก แบบนอน15,000.00 งบประมาณ 
2403-02-2542นส 6530-008-0321เครื่องชั่งน้ำหนักเด็ก แบบนอน สีชมพู25,000.00 งบประมาณ 
2519-04-2555 เครื่องซักผ้า 15,000.00 งบประมาณ 
2619-04-2555 เครื่องซักผ้า 16,000.00 งบประมาณ 
2705-05-2554 เครื่องดูดเสมหะ110,490.00 งบประมาณ 
2830-12-2554 เครื่องตรวจ หู ตา คอ จมูก15,533.65 งบประมาณ 
2902-01-2549 เครื่องทำลายเข็ม ยี่ห้อ Neospark15,000.00 เงินบำรุง 
3002-01-2538นส 6530-003-2310เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อโรค ระบบต้ม15,000.00 งบประมาณ 
3115-12-2549นส 6530-003-4423เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อโรค ระบบไฟฟ้า ยี่ห้อ sturdy รุ่น SA-3ความจุ 40 ลิตร189,500.00 งบลงทุน 49 
3213-11-2540นส 6515-014-2024เครื่องปั่นฮีมาโตคริต Model. SR115,000.00 งบประมาณ 
3305-04-2554 เครื่องปั่นเลือด Heatrocrit รุ่น TGL-12B165,000.00 รพ.พรานฯ 
3405-05-2554 เครื่องพ่นละอองฝอยสำหรับผู้ป่วยโรคหอบ14,440.00 งบประมาณ 
3505-05-2554 เครื่องฟังเสียงหัวใจเด็กในครรภ์125,150.00 งบประมาณ 
3602-10-2551นส 6515-069-1301เครื่องวัดความดันโลหิต ชนิดตั้งพื้น ใช้ปรอท17,000.00 งบประมาณ 
3702-01-2538นส 6515-069-9310เครื่องวัดความดันโลหิต ดิจิตอล แบบกระเป๋า15,000.00 เงินบำรุง 
3812-01-2548นส 6515-069-9310เครื่องวัดความดันโลหิต ดิจิตอล แบบกระเป๋า23,000.00 เงินบำรุง 
3912-01-2548นส 6515-069-9310เครื่องวัดความดันโลหิต ดิจิตอล แบบกระเป๋า33,000.00 เงินบำรุง 
4013-08-2556นส 6545-069-0002เครื่องวัดความดันโลหิตตั้งโต๊ะ แบบปรอทพร้อมผ้าพันแขนเด็กโต เด็กเล็ก27,600.00 รพ.พรานฯ 
4108-01-2561นส 6515-069-3201เครื่องวัดความดันโลหิตแบบดิจิตอลชนิดแขนสอด ยี่ห้อ OMRON186,000.00 งบลงทุน 59 
4208-01-2561 เครื่องวัดปริมาณความอิ่มตัวของอ๊อกซิเจนในเลือด รุ่น 8500 ยี่ห้อ NONIN148,000.00 งบลงทุน 59 
4308-01-2561 เครื่องวัดปริมาณความอิ่มตัวของอ๊อกซิเจนในเลือด รุ่น 8500 ยี่ห้อ NONIN248,000.00 งบลงทุน 59 
4410-02-2558นส 6685-016-0001เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้น รุ่น TH-9013,500.00 งบประมาณ 
4524-04-2563นส 6515-019-0000เครื่องวัดอูณหภูมิระบบอินฟาเรด รุ่น PA0123,500.00 เงินบำรุง 
4624-04-2563นส 6515-019-0000เครื่องวัดอูณหภูมิระบบอินฟาเรด รุ่น PA0133,500.00 เงินบำรุง 
4724-04-2563นส 6515-019-0000เครื่องวัดอูณหภูมิระบบอินฟาเรด รุ่น PA0143,500.00 เงินบำรุง 
4824-04-2563นส 6515-019-0000เครื่องวัดอูณหภูมิระบบอินฟาเรด รุ่น PA0153,500.00 เงินบำรุง 
4924-04-2563นส 6515-019-0000เครื่องวัดอูณหภูมิระบบอินฟาเรด รุ่น PA0163,500.00 เงินบำรุง 
5024-04-2563นส 6515-019-0000เครื่องวัดอูณหภูมิระบบอินฟาเรด รุ่น PA0173,500.00 เงินบำรุง 
5124-04-2563นส 6515-019-0000เครื่องวัดอูณหภูมิระบบอินฟาเรด รุ่น PA0183,500.00 เงินบำรุง 
5224-04-2563นส 6515-019-0000เครื่องวัดอูณหภูมิระบบอินฟาเรด รุ่น PA0193,500.00 เงินบำรุง 
5324-04-2563นส 6515-019-0000เครื่องวัดอูณหภูมิระบบอินฟาเรด รุ่น PA01103,500.00 เงินบำรุง 
5401-05-2528นส 6530-001-2111เตียงคนไข้ไม้ ขนาด 76 * 180 * 63 ซม.13,000.00 งบประมาณ 
5530-12-2554 เตียงตรวจโรคพร้อมม้าขึ้นเตียง14,743.36 งบประมาณ 
5601-06-2554 เตียงนวดแผนไทย16,500.00 งบประมาณ 
5701-06-2554 เตียงนวดแผนไทย26,500.00 งบประมาณ 
5830-12-2554 เตียงนวดไทย26,432.78 งบประมาณ 
5910-09-2550นส 6530-039-0001เสาน้ำเกลือสแตนเลส มีล้อเลื่อน ปรับระดับได้32,650.00 งบลงทุน 49 
6003-02-2542นส 6530-039-0001เสาน้ำเกลือเหล็ก มีล้อเลื่อน ปรับระดับได้1280.00 เงินบำรุง 
6103-03-2542นส 6530-039-0001เสาน้ำเกลือเหล็ก มีล้อเลื่อน ปรับระดับได้2280.00 เงินบำรุง 
6224-01-2553 โคมไฟตรวจภายใน115,000.00 งบลงทุน 52 
6316-02-2553 โคมไฟตรวจภายใน215,000.00 งบประมาณ 
6420-08-2553 โคมไฟตรวจภายใน317,000.00 งบลงทุน 53 
6516-09-2540นส 6530-005-1111โคมไฟตรวจภายในแสตนเลส มีล้อเลื่อน รุ่น 4515,000.00 งบประมาณ 
07231 รพ.สต.คุยป้อม , 53 รายการ 
124-08-2534คป 6530-003-2310AUTOCLAVE หม้อนึ่งแรงดันไอน้ำ115,000.00 เงินบำรุง  ขอทำลาย
205-05-2554 Ambubag เครื่องช่วยหายใจชนิดมือบีบ (ผู้ใหญ่)15,290.00 งบประมาณ 
305-05-2554 Ambubag เครื่องช่วยหายใจชนิดมือบีบ (เด็ก)15,190.00 งบประมาณ 
410-07-2552คป 6515-319-9601BP DIGITAL OMRON22,900.00 เงินบำรุง 
510-12-2550 speculum ขนาดใหญ่ 1 ,กลาง 1,เล็ก 113,000.00 งบลงทุน 50 
601-01-2541คป 6650-002-2102กล้องจุลทรรศน์ NIKON139,000.00 งบประมาณ  ขอทำลาย
713-08-2556 ครีมคีบผ้าก๊อซ11,200.00 รพ.พรานฯ 
809-01-2550 ชุดตรวจหูคอจมูก16,000.00 งบลงทุน 50 
929-09-2552คป 6515-035-1201ชุดผ่าตัดเล็ก12,500.00 งบลงทุน 51 
1013-02-2550คป 3920-005-1102ตะแกรงล้างแผล ล้อเลื่อน15,000.00 งบประมาณ 
1113-03-2534คป 6530-031-0002ตู้เก็บเครื่องมือแพทย์ บานกระจกเลื่อน12,500.00 เงินบำรุง 
1230-12-2554 ตู้เก็บเวชภัณฑ์ยา44,920.00 งบประมาณ 
1305-05-2554 ถังออกซิเจนพร้อมอุปกรณ์ครบชุด17,990.00 งบประมาณ 
1401-08-2551 ถังออกซีเจนขนาดเล็ก พร้อมอุปกรณ์13,000.00 งบลงทุน 51 
1512-07-2543 พระบรมฉายาลักษณ์ ในหลวง,ราชินี1298.00 เงินบำรุง 
1613-03-2524คป 7110-021-0001ม้าขึ้นเตียง อลูมิเนียม ชั้นเดียว1500.00 งบประมาณ 
1713-03-2524คป 7110-013-0001ม้านั่งยาวรอตรวจ ไม้21,200.00 งบประมาณ 
1810-12-2550 ยางเคาะเข่า11,000.00 งบลงทุน 50  ขอทำลาย
1901-06-2554 รถเข็นชนิดนอน117,950.00 งบประมาณ 
2013-02-2550คป 3920-005-1330รถเข็นทำแผล18,000.00 งบลงทุน 50 
2101-06-2555 รถเข็นทำแผล27,950.00 งบประมาณ 
2203-08-2534คป 6530-041-0020หม้อนึ่งสแตนเลส 6 นิ้ว15,000.00 เงินบำรุง 
2303-08-2534คป 6530-041-0020หม้อนึ่งสแตนเลส 8 นิ้ว25,500.00 เงินบำรุง 
2419-04-2555 เครืองชั่งน้ำหนักเด็ก16,000.00 รพ.พรานฯ 
2509-07-2550 เครื่องชั่งนน.ทารกแบบนอน16,500.00 งบลงทุน 50 
2624-12-2550คป 6530-008-0911เครื่องชั่งน้ำหนักพร้อมที่วัดส่วนสูง113,000.00 งบลงทุน 50 
2719-04-2555 เครื่องชั่งน้ำหนักเด็ก16,000.00 งบประมาณ 
2805-05-2554 เครื่องดูดเสมหะ110,490.00 งบประมาณ 
2924-12-2550คป 6530-003-4423เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ 35 ลิตร ANTON MEDISCIENCE189,500.00 งบลงทุน 50 
3020-08-2541คป 6515-014-1012เครื่องปั่นความเข้มข้นโลหิต18,400.00 งบประมาณ 
3105-05-2554 เครื่องพ่นละอองฝอยสำหรับผู้ป่วยโรคหอบ14,440.00 งบประมาณ 
3205-05-2554 เครื่องฟังเสียงหัวใจเด็กในครรภ์125,150.00 งบประมาณ 
3331-08-2549 เครื่องรีดถุงแบบโต๊ะ เท้าเหยียบ12,500.00 เงินบำรุง 
3413-08-2556คป 6545-069-0002เครื่องวัดความดันโลหิตตั้งโต๊ะ แบบปรอทพร้อมผ้าพันแขนเด็กโต เด็กเล็ก27,600.00 รพ.พรานฯ 
3519-07-2553 เครื่องวัดความดันโลหิตแบบปรอทชนิดตั้งพื้น แบบมีล้อเลื่อน17,000.00 งบประมาณ  ขอทำลาย
3609-07-2550คป 6515-069-1301เครื่องวัดความดันโลหิตแบบมีล้อเลื่อน17,000.00 งบลงทุน 50  ขอทำลาย
3710-02-2558คป 6685-016-0001เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้น รุ่น TH-9013,500.00 งบประมาณ 
3807-01-2553 เตียงตรวจภายใน117,000.00 งบลงทุน 52 
3907-01-2553 เตียงตรวจโรค114,000.00 งบลงทุน 52 
4030-12-2554 เตียงตรวจโรคพร้อมม้าขึ้นเตียง14,743.36 งบประมาณ 
4101-06-2554 เตียงนวดแผนไทย16,500.00 งบประมาณ 
4201-06-2554 เตียงนวดแผนไทย26,500.00 งบประมาณ 
4330-12-2554 เตียงนวดไทย26,432.78 งบประมาณ 
4413-03-2524คป 6530-028-0002เตียงผู้ป่วย ทำด้วยไม้11,500.00 งบประมาณ 
4513-03-2524คป 6530-028-0002เตียงผู้ป่วยโครงเหล็กบุฟองน้ำ11,500.00 งบประมาณ 
4620-05-2543คป 6530-030-0002เตียงผู้ป่วยโครงเหล็กพื้นไม้15,500.00 งบประมาณ 
4730-12-2554 เตียงเฟาว์เลอร์ แบบ ก116,463.36 งบประมาณ 
4819-07-2553 เตียงเฟาว์เลอร์ แบบ ก122,000.00 งบประมาณ 
4908-01-2550คป 6530-039-0002เสาน้ำเกลือ ทำด้วยสเตนเลส12,650.00 งบลงทุน 50 
5024-01-2553คป 6524-021-0001โคมไฟตรวจภายใน215,000.00 งบลงทุน 52 
5105-02-2529คป 6524-021-0001โคมไฟตรวจภายใน ปรับโค้งได้112,000.00 งบประมาณ 
5230-12-2554 โคมไฟส่องทำแผล113,450.00 งบประมาณ 
5305-08-2534คป 6530-034-3001โต๊ะเมโยสแตนเลส13,500.00 เงินบำรุง 
07232 รพ.สต.คลองพิไกร , 74 รายการ 
108-02-2554 Ambubag เครื่องช่วยหายใจชนิดมือบีบ(ผู้ใหญ่)24,600.00 งบประมาณ 
208-02-2554 Ambubag เครื่องช่วยหายใจชนิดมือบีบ(ผู้ใหญ่)34,600.00 งบประมาณ 
308-02-2554 Ambubag เครื่องช่วยหายใจชนิดมือบีบ(เด็ก)24,400.00 งบประมาณ 
429-01-2552คพ 6515-032-0102Speculum No.M1400.00 งบลงทุน 52 
529-01-2552คพ 6515-032-0102Speculum No.M2400.00 งบลงทุน 52 
629-01-2552คพ 6515-032-0102Speculum No.M3400.00 งบลงทุน 52 
729-01-2552คพ 6515-032-0102Speculum No.M4400.00 งบลงทุน 52 
829-01-2552คพ 6515-032-0102Speculum No.M5400.00 งบลงทุน 52 
929-01-2552คพ 6515-032-0102Speculum No.M6400.00 งบลงทุน 52 
1029-01-2552คพ 6515-032-0102Speculum No.M7400.00 งบลงทุน 52 
1129-01-2552คพ 6515-032-0102Speculum No.M8400.00 งบลงทุน 52 
1229-01-2552คพ 6515-032-0102Speculum No.M9400.00 เงินบำรุง 
1329-01-2552คพ 6515-032-0102Speculum No.M10400.00 งบลงทุน 52 
1413-08-2556 ครีมคีบผ้าก๊อซ11,200.00 รพ.พรานฯ 
1531-10-2550คพ 6650-002-5120ชุดตรวจตา หู คอ จมูก รุ่น ECONOM(R -2050 )16,000.00 งบลงทุน 50 
1629-01-2552คพ 6515-035-1201ชุดผ่าตัดเล็ก112,000.00 งบลงทุน 52 
1706-10-2552คพ 6515-035-1201ชุดผ่าตัดเล็ก22,500.00 งบลงทุน 51 
1817-09-2540คพ 6515-003-3121ชุดเครื่องช่วยหายใจ ชนิดใช้มือบีบ สำหรับผู้ใหญ่ ทำด้วยซิลิโคน15,000.00 งบประมาณ 
1917-09-2540คพ 6515-003-3321ชุดเครื่องช่วยหายใจ ชนิดใช้มือบีบ สำหรับเด็ก ทำด้วยซิลิโคน15,000.00 งบประมาณ 
2001-01-2538คพ 6530-031-0003ตู้ข้างเตียง ไม้12,000.00 งบประมาณ 
2108-02-2554 ตู้เก็บเวชภัณฑ์ยา15,005.18 งบประมาณ 
2208-02-2554 ตู้เก็บเวชภัณฑ์ยา25,005.18 งบประมาณ 
2320-08-2553 ถังออกซิเจน พร้อมอุปกรณ์18,500.00 งบลงทุน 53 
2422-01-2561คพ 6515-019-5019ปรอทวัดไข้ POLYGEEN (์Non-contact Infrared forehead Thermometer13,500.00 งบลงทุน 61 
2530-08-2541คพ 6520-007-0001ยูนิตทำฟัน พร้อมเครื่องทำความดัน1250,000.00 งบประมาณ 
2608-02-2554 รถเข็นชนิดนอน216,250.00 งบประมาณ 
2720-08-2553 รถเข็นผู้ป่วยชนิดนอน120,000.00 งบลงทุน 53 
2830-08-2541คพ 6530-040-2001หม้อต้มเครื่องมือ18,500.00 งบประมาณ 
2910-10-2540คพ 6530-003-0002หม้อนึ่งฆ่าเชื้อโรค AUTOCAVE15,000.00 งบประมาณ  ขอทำลาย
3029-01-2552คพ 6530-044-0001หูฟัง 3M15,000.00 งบลงทุน 52 
3119-04-2555 เครื่อง Oxygen Saturation15,350.00 งบประมาณ 
3230-08-2541คพ 6520-004-0002เครื่องขูดหินปูนไฟฟ้า พร้อมเครื่อง SUCTION120,000.00 งบประมาณ 
3330-08-2541คพ 6520-009-0001เครื่องฉายแสงวัสดุอุดฟัน125,000.00 งบประมาณ 
3401-06-2554 เครื่องชั่งน้ำหนักพร้อมวัดระดับไขมัน14,900.00 งบประมาณ 
3501-01-2538คพ 6530-009-0002เครื่องชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงแบบยืน15,000.00 งบประมาณ 
3602-06-2551คพ 6530-008-0111เครื่องชั่งน้ำหนักและวัดไขมัน แบบแสดงตัวเลข FAT Mornitor12,900.00 เงินบำรุง 
3728-05-2562คพ 6530-003-1411เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อขนาดใหญ่ (Autolave) ขนาด 40 ลิตร294,000.00 งบลงทุน 62 
3829-01-2552คพ 6530-003-1426เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ ระบบอัตโนมัติ ใช้ไฟฟ้า130,000.00 งบลงทุน 52 
3910-08-2540คพ 6530-003-0003เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อโรคไฟฟ้า GETITAGE Model GE203C180,000.00 งบประมาณ 
4025-05-2546คพ 6520-012-0001เครื่องปั่นผสมสารอุดฟัน (อมัลกรั่ม) SOFTY พร้อมแคปซูล114,850.00 เงินบำรุง 
4104-04-2561คพ 6515-006-0002เครื่องปั่นเม็ดเลือด(Hematocrit) ยี่ห้อ Demmy รุ่น KHT-430B234,500.00 งบประมาณ 
4214-11-2545คพ 6515-003-4401เครื่องพ่นละอองฝอย FONTAN160,000.00 เงินบำรุง 
4315-03-2547คพ 6515-052-0001เครื่องฟังเสียงหัวใจเด็ก129,000.00 เงินบำรุง 
4408-02-2554 เครื่องฟังเสียงหัวใจเด็กในครรภ์127,300.00 งบประมาณ 
4510-02-2554 เครื่องวัดความดันอัตโนมัติ ชนิดไฟฟ้า A&D UA 78714,500.00 เงินบำรุง 
4610-02-2554 เครื่องวัดความดันอัตโนมัติ ชนิดไฟฟ้า A&D UA 78724,500.00 เงินบำรุง 
4710-02-2554 เครื่องวัดความดันอัตโนมัติ ชนิดไฟฟ้า A&D UA 78734,500.00 เงินบำรุง 
4810-02-2554 เครื่องวัดความดันอัตโนมัติ ชนิดไฟฟ้า A&D UA 78744,500.00 เงินบำรุง 
4910-02-2554 เครื่องวัดความดันอัตโนมัติ ชนิดไฟฟ้า A&D UA 78754,500.00 เงินบำรุง 
5012-06-2539คพ 6545-069-0003เครื่องวัดความดันโลหิต ตั้งโต๊ะ ชนิดไฟฟ้า13,000.00 เงินบำรุง 
5129-08-2540คพ 6545-069-0002เครื่องวัดความดันโลหิต ปรอท ชนิดตั้งโต๊ะ11,500.00 งบประมาณ 
5222-11-2550คพ 6515-069-1301เครื่องวัดความดันโลหิต แบบปรอท ชนิดตั้งพื้น มีล้อเลื่อน17,000.00 งบลงทุน 50 
5313-09-2556คพ 6545-069-0002เครื่องวัดความดันโลหิตตั้งโต๊ะ แบบปรอทพร้อมผ้าพันแขนเด็กโต เด็กเล็ก27,600.00 รพ.พรานฯ 
5424-06-2557คพ 6515-069-0008เครื่องวัดความดันโลหิตแบบอัตโนมัติชนิดสอดแขนพร้อมเครื่องพิมพ์และโต๊ะวา195,000.00 งบประมาณ 
5501-05-2563คพ 6515-019-0000เครื่องวัดอุณหภูมิ Infrared Thermo-Meter Specification PA0113,500.00 เงินบำรุง 
5601-05-2563คพ 6515-019-0000เครื่องวัดอุณหภูมิ Infrared Thermo-Meter Specification PA0123,500.00 เงินบำรุง 
5701-05-2563คพ 6515-019-0000เครื่องวัดอุณหภูมิ Infrared Thermo-Meter Specification PA0133,500.00 เงินบำรุง 
5801-05-2563คพ 6515-019-0000เครื่องวัดอุณหภูมิInfraredThermo-MeterSpecification PA01สสอพรานกระต่าย43,500.00 เงินบำรุง 
5901-05-2563คพ 6515-019-0000เครื่องวัดอุณหภูมิInfraredThermo-MeterSpecification PA01สสอพรานกระต่าย53,500.00 เงินบำรุง 
6029-01-2552 เครื่องวัดอุณหภูมิกาย Digital Infrared Thermometer125,000.00 งบลงทุน 52 
6110-02-2558คพ 6685-016-0001เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้น รุ่น TH-9013,500.00 งบประมาณ 
6215-05-2562คพ 6515-003-0001เครื่อผลิตออกซิเจน Oxygen concentrators 219,000.00 งบลงทุน 62 
6301-01-2538คพ 6530-001-7111เตียงคลอด ปรับระดับไม่ได้ มีล้อเลื่อน115,000.00 งบประมาณ 
6401-01-2538คพ 6530-011-1121เตียงตรวจโรค โครงเหล็ก บุนวม120,000.00 งบประมาณ 
6508-02-2554 เตียงนวดไทย16,276.50 งบประมาณ 
6608-02-2554 เตียงนวดไทย26,276.50 งบประมาณ 
6708-02-2554 เตียงนวดไทย36,276.50 งบประมาณ 
6801-01-2538คพ 6530-028-0001เตียงผู้ป่วยแบบเฟาว์เลอร์มี 2 ไกร์ ( ครบชุด )120,000.00 งบประมาณ 
6919-07-2553 เตียงเฟาว์เลอร์ แบบ ก222,000.00 งบประมาณ 
7008-02-2554 เตียงเฟาว์เลอร์ แบบ ก315,750.00 งบประมาณ 
7101-01-2538คพ 6530-039-0002เสาน้ำเกลือ11,200.00 งบประมาณ 
7201-01-2538คพ 6530-039-0002เสาน้ำเกลือ21,200.00 งบประมาณ 
7320-08-2553 โคมไฟตรวจภายใน117,000.00 งบลงทุน 53 
7408-02-2554 โคมไฟส่องทำแผล114,700.00 งบประมาณ 
07233 รพ.สตโพธิ์พัฒนา , 38 รายการ 
113-09-2556 ครีมคีบผ้าก๊อซ11,200.00 รพ.พรานฯ 
201-09-2549 ชุดตรวจภายใน Speculum1800.00 งบลงทุน 50 
302-11-2550พพ 6515-022-1104ชุดตรวจหู ตา จมูก ยี่ห้อ Riester16,000.00 งบลงทุน 50 
422-10-2552 ชุดผ่าตัดเล็ก12,500.00 งบลงทุน 52 
509-01-2550พพ 6530-043-0002ตะแกรงทำแผลทำด้วยสแตนเลส15,000.00 งบประมาณ 
601-09-2535 ตู้เก็บเวชภัณฑ์ ทำด้วยไม้13,200.00 เงินบำรุง  ขอทำลาย
701-09-2535 ตู้เหล็กเก็บเครื่องมือแพทย์13,400.00 เงินบำรุง 
805-05-2554 ถังออกซิเจนพร้อมอุปกรณ์ครบชุด17,990.00 งบประมาณ 
919-08-2551พพ 6515-006-0001ถังอ๊อกซิเจนพร้อมชุด ถังสีเขียวมีล้อเลื่อน18,000.00 งบลงทุน 51 
1029-12-2535พพ 7110-021-0002ม้าขึ้นเตียง11,200.00 งบประมาณ 
1101-06-2554 รถเข็นชนิดนอน117,950.00 งบประมาณ 
1205-09-2549พพ 3920-005-2102รถเข็นทำแผลแบมีล้อเลื่อน18,000.00 งบประมาณ  ขอทำลาย
1306-09-2537 หม้อนึ่งฆ่าเชื้อโรค AUTOCAVE16,300.00 งบประมาณ 
1419-04-2555 เครืองชั่งน้ำหนักเด็ก16,000.00 รพ.พรานฯ 
1501-01-2540 เครื่องชั่งน้ำหนัก แบบยืน สำหรับผู้ใหญ่17,500.00 งบประมาณ  ขอทำลาย
1601-01-2540 เครื่องชั่งน้ำหนัก แบบยืน สำหรับผู้ใหญ่17,500.00 งบประมาณ  ขอทำลาย
1719-04-2555 เครื่องชั่งน้ำหนักเด็ก16,000.00 งบประมาณ 
1822-06-2549พพ 6515-003-1100เครื่องช่วยหายใจ Amb เด็ก15,000.00 งบประมาณ  ขอทำลาย
1901-09-2549พพ 6515-003-1101เครื่องช่วยหายใจสำหรับผู้ใหญ่12,500.00 งบประมาณ 
2030-12-2554 เครื่องตรวจ หู ตา คอ จมูก15,533.65 งบประมาณ 
2110-01-2551พพ 6530-003-4423เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อโรคแบบอัติโนมัติ ยี่ห้อ STURDY รุ่น SA -300180,000.00 งบลงทุน 50 
2212-02-2551พพ 6515-006-0001เครื่องปั่นแยกเม็ดโลหิตกับซีรั่ม แบบอัตโนมัติ รุ่น KTH- 41OE144,800.00 งบลงทุน 50 
2305-05-2554 เครื่องพ่นละอองฝอยสำหรับผู้ป่วยโรคหอบ14,440.00 งบประมาณ 
2424-08-2548พพ 7330-016-0002เครื่องรีดถุงแบบโต๊ะ ใช้เท้าเหยียบ12,500.00 เงินบำรุง 
2513-08-2556พพ 6545-069-0002เครื่องวัดความดันโลหิตตั้งโต๊ะ แบบปรอทพร้อมผ้าพันแขนเด็กโต เด็กเล็ก27,600.00 รพ.พรานฯ 
2617-11-2550พพ 6515-069-1301เครื่องวัดความดันโลหิตแบบตั้งพื้นมีล้อเลื่อน17,000.00 งบลงทุน 50 
2710-02-2558พพ 6685-016-0001เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้น รุ่น TH-9013,500.00 งบประมาณ 
2809-09-2550พพ 6530-001-1122เตียงตรวจภายใน115,000.00 งบลงทุน 50 
2929-12-2535พพ 6530-060-0001เตียงตรวจโรค โครงเหล็กบุฟองน้ำ23,000.00 เงินบำรุง 
3030-12-2554 เตียงตรวจโรคพร้อมม้าขึ้นเตียง14,743.36 งบประมาณ 
3101-06-2554 เตียงนวดแผนไทย16,500.00 งบประมาณ 
3201-06-2554 เตียงนวดแผนไทย26,500.00 งบประมาณ 
3301-06-2554 เตียงนวดแผนไทย36,500.00 งบประมาณ 
3430-12-2554 เตียงนวดไทย36,432.78 งบประมาณ 
3529-12-2536พพ 6530-001-0000เตียงผู้ป่วย แบบธรรมดา(ซิมมอน)12,500.00 เงินบำรุง 
3601-01-2535 เตียงผู้ป่วย โครงเหล็ง พื้นไม้อัด12,500.00 งบประมาณ  ซ่อม(1)
3701-09-2549พพ 6530-039-0001เสาน้ำเกลือทำด้วยสแตนเลส12,650.00 งบลงทุน 50 
3801-01-2540 โคมไฟตั้งพื้น ตรวจภายใน112,000.00 งบประมาณ  ขอทำลาย
07234 รพสต.หนองหัววัว , 85 รายการ 
128-01-2552นว 6515-032-0102Speculum ยี่ห้อ MIO Japan Strainless เบอร์ M1400.00 งบลงทุน 51 
228-01-2552นว 6515-032-0102Speculum ยี่ห้อ MIO Japan Strainless เบอร์ M2400.00 งบลงทุน 51 
328-01-2552นว 6515-032-0102Speculum ยี่ห้อ MIO Japan Strainless เบอร์ M3400.00 งบลงทุน 51 
428-01-2552นว 6515-032-0102Speculum ยี่ห้อ MIO Japan Strainless เบอร์ M4400.00 งบลงทุน 51 
528-01-2552นว 6515-032-0102Speculum ยี่ห้อ MIO Japan Strainless เบอร์ M5400.00 งบลงทุน 51 
628-01-2552นว 6515-032-0102Speculum ยี่ห้อ MIO Japan Strainless เบอร์ M6400.00 งบลงทุน 51 
728-01-2552นว 6515-032-0102Speculum ยี่ห้อ MIO Japan Strainless เบอร์ M7400.00 งบลงทุน 51 
828-01-2552นว 6515-032-0102Speculum ยี่ห้อ MIO Japan Strainless เบอร์ M8400.00 งบลงทุน 51 
928-01-2552นว 6515-032-0102Speculum ยี่ห้อ MIO Japan Strainless เบอร์ M9400.00 งบลงทุน 51 
1028-01-2552นว 6515-032-0102Speculum ยี่ห้อ MIO Japan Strainless เบอร์ M10400.00 งบลงทุน 51 
1103-04-2561 Stethoscope ผู้ใหญ่ ยี่ห้อ Spirit รุ่น CK-S601PE สีน้ำเงิน13,500.00 งบลงทุน 61 
1203-04-2561 Stethoscope เด็ก ยี่ห้อ Spirit รุ่น CKS606P สีเขียว13,500.00 งบลงทุน 61 
1313-07-2541นว 6650-002-0001กล้องจุลทรรศน์ ยี่ห้อ Nikon Microscope150,000.00 งบประมาณ 
1413-08-2556 ครีมคีบผ้าก๊อซ11,200.00 รพ.พรานฯ 
1501-09-2550นว 6515-022-1104ชุดตรวจ หู คอ จมูก รุ่น Riester16,000.00 งบลงทุน 50 
1630-09-2552นว 6515-035-1201ชุดผ่าตัดเล็ก12,500.00 งบลงทุน 51 
1708-02-2554 ชุดอุปกรณ์ปฐมพยาบาลระดับการแพทย์ฉุกเฉิน168,000.00 งบประมาณ 
1801-09-2550นว 6515-003-1101ตะแกรงทำแผล แบบมีล้อเลื่อน15,000.00 งบประมาณ 
1919-10-2541นว 6530-031-0004ตู้ข้างเตียง1800.00 งบประมาณ  ขอทำลาย
2019-10-2541นว 6530-031-0004ตู้ข้างเตียง2800.00 งบประมาณ  ขอทำลาย
2119-10-2541นว 6530-031-0001ตู้เก็บเครื่องมือแพทย์13,500.00 งบประมาณ  ขอทำลาย
2219-10-2541นว 6530-031-0002ตู้เก็บเวชภัณฑ์13,400.00 งบประมาณ  ขอทำลาย
2319-10-2541นว 6530-031-0002ตู้เก็บเวชภัณฑ์23,400.00 งบประมาณ  ขอทำลาย
2427-02-2544นว 6530-031-0002ตู้เก็บเวชภัณฑ์ ขนาด 0.4x1.8x0.75 ตร.ม.33,300.00 เงินบำรุง 
2508-02-2554นว 6530-031-0002ตู้เก็บเวชภัณฑ์ยา45,005.18 งบประมาณ 
2608-02-2554นว 6530-031-0002ตู้เก็บเวชภัณฑ์ยา55,005.18 งบประมาณ 
2708-02-2554นว 6530-031-0002ตู้เก็บเวชภัณฑ์ยา65,005.18 งบประมาณ 
2808-02-2554นว 6530-031-0002ตู้เก็บเวชภัณฑ์ยา75,005.18 งบประมาณ 
2908-02-2554นว 6530-031-0002ตู้เก็บเวชภัณฑ์ยา85,005.18 งบประมาณ 
3027-02-2544นว 6530-031-0002ตู้แขวนใส่เวชภัณฑ์ ขนาด 0.3x2.4x0.75 ตร.ม.14,500.00 เงินบำรุง 
3127-02-2544นว 6530-031-0001ตู้ใส่เครื่องมือแพทย์ ขนาด 0.35x1.75x0.75 ตร.ม.73,400.00 เงินบำรุง 
3227-02-2544นว 6530-031-0001ตู้ใส่เครื่องมือแพทย์ ขนาด 0.4x2.07x0.8 ตร.ม.63,900.00 เงินบำรุง 
3327-02-2544นว 6530-031-0001ตู้ใส่เครื่องมือแพทย์ ขนาด 0.6x3.76x0.8 ตร.ม.57,500.00 เงินบำรุง 
3427-02-2544นว 6530-031-0001ตู้ใส่เครื่องมือแพทย์ ขนาด 0.7x0.78 ตร.ม.27,500.00 เงินบำรุง 
3527-02-2544นว 6530-031-0001ตู้ใส่เครื่องมือแพทย์ ขนาด 1.80x0.73 ตร.ม.41,300.00 เงินบำรุง  ขอทำลาย
3627-02-2544นว 6530-031-0001ตู้ใส่เครื่องมือแพทย์ ขนาด 3.68x0.75 ตร.ม.32,800.00 เงินบำรุง 
3727-02-2544นว 6530-031-0002ตู้ใส่เวชภัณฑ์ ขนาด 0.3x2.17x0.75 ตร.ม.43,800.00 เงินบำรุง 
3820-08-2553 ถังออกซิเจน พร้อมอุปกรณ์28,500.00 งบลงทุน 53 
3922-06-2549นว 6515-003-1101ถังอ็อกซิเจน พร้อมรถเข็นอุปกรณ์18,000.00 งบลงทุน 50 
4007-09-2549นว 7110-013-0007ม้ายาวนั่งรอตรวจ 4 ที่นั่ง ทำด้วยโลหะ ที่นั่งไฟเบอร์กลาสมีพนักพิง11,900.00 เงินบำรุง  ขอทำลาย
4107-09-2550นว 7110-013-0007ม้ายาวนั่งรอตรวจ 4 ที่นั่ง ทำด้วยโลหะ ที่นั่งไฟเบอร์กลาสมีพนักพิง21,900.00 เงินบำรุง  ขอทำลาย
4207-09-2549นว 7110-013-0007ม้ายาวนั่งรอตรวจ 4 ที่นั่ง ทำด้วยโลหะ ที่นั่งไฟเบอร์กลาสมีพนักพิง31,900.00 เงินบำรุง  ขอทำลาย
4307-09-2549นว 7110-013-0007ม้ายาวนั่งรอตรวจ 4 ที่นั่ง ทำด้วยโลหะ ที่นั่งไฟเบอร์กลาสมีพนักพิง41,900.00 เงินบำรุง  ขอทำลาย
4401-09-2550นว 3920-005-1102รถเข็นทำแผลแสตนเลส 2 ชั้น แบบมีล้อเลื่อน18,000.00 งบลงทุน 50 
4520-04-2554นว 6530-015-0001รถเข็นนั่ง Wheel Chair16,500.00 รพ.พรานฯ 
4620-08-2553นว 6530-015-0004รถเข็นผู้ป่วยชนิดนอนพร้อมราวกั้น120,000.00 งบลงทุน 53 
4719-10-2541นว 6530-040-0001หม้อต้มเครื่องมือไฟฟ้า19,500.00 งบประมาณ  ขอทำลาย
4819-04-2555 เครืองชั่งน้ำหนักเด็ก16,000.00 รพ.พรานฯ  ขอทำลาย
4919-04-2555 เครื่อง Oxygen Saturation15,350.00 งบประมาณ 
5019-10-2541นว 6530-009-0002เครื่องชั่งน้ำหนักชนิดยืนพร้อมที่วัดส่วนสูง210,000.00 งบประมาณ  รอทำลาย
5101-06-2554 เครื่องชั่งน้ำหนักพร้อมวัดระดับไขมัน14,900.00 งบประมาณ 
5203-04-2561นว 6530-008-0015เครื่องชั่งน้ำหนักมีที่วัดส่วนสูงไฟฟ้า แบบแสดงตัวเลข TCS-200LP KINLEE110,000.00 งบลงทุน 61 
5319-04-2555 เครื่องชั่งน้ำหนักเด็ก16,000.00 งบประมาณ  ขอทำลาย
5401-09-2550นว 6530-009-0004เครื่องชั่งน้ำหนักเด็ก แบบนอน16,000.00 งบประมาณ  รอทำลาย
5519-10-2541นว 6515-056-0002เครื่องช่วยหายใจ ชนิดมือบีบเด็ก15,800.00 งบประมาณ  ขอทำลาย
5608-02-2554นว 6515-003-0014เครื่องช่วยหายใจชนิดมือบีบ (ผู้ใหญ่)14,600.00 งบประมาณ 
5708-02-2554นว 6515-003-0014เครื่องช่วยหายใจชนิดมือบีบ (ผู้ใหญ่)24,600.00 งบประมาณ 
5808-02-2554นว 6515-003-0016เครื่องช่วยหายใจชนิดมือบีบ (เด็ก)24,400.00 งบประมาณ 
5903-04-2561 เครื่องซีลปิดซองบรรจุเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ Impluse sani-sealer ME-2010HC 110,000.00 งบลงทุน 61 
6015-12-2550นว 6515-027-0062เครื่องตรวจเสียงหัวใจเด็กในครรภ์ ยี่ห้อ BIONET รุ่น Baby Care122,000.00 งบประมาณ  ขอทำลาย
6101-08-2548นว 6530-003-0001เครื่องนึ่งเครื่องมือแบบอัดแรงดัน ยี่ห้อ STURDY รุ่น SA-300H198,000.00 งบประมาณ 
6203-07-2541นว 6515-014-0003เครื่องปั่น Hemartocrit Model sr135,000.00 งบประมาณ  ขอทำลาย
6310-09-2553นว 6515-006-0003เครื่องปั่นฮีมาโตคริด รุ่น KHT-400245,000.00 งบลงทุน 53 
6405-04-2561นว 6515-006-0003เครื่องปั่นเม็ดเลือด (Hematocrit) ยี่ห้อ Demmy รุ่น KHT-430B134,500.00 งบลงทุน 61 
6508-02-2554นว 6515-003-0019เครื่องพ่นละอองฝอยสำหรับผู้ป่วยโรคหอบ14,400.00 งบประมาณ 
6611-10-2554 เครื่องพ่นหมอกควันแบบมือถือ18,000.00 เงินบำรุง  ขอทำลาย
6725-08-2549 เครื่องรีดถุงแบบโต๊ะ(PASTIC SEALER) ยี่ห้อ A.MASTER12,500.00 เงินบำรุง 
6803-04-2561นว 6515-069-0005เครื่องวัดความดันเด็กผู้ใหญ่มีตัวเลข ยี่ห้อ Omron รุ่น HBP-110015,000.00 งบลงทุน 61 
6913-09-2556นว 6545-069-0002เครื่องวัดความดันโลหิตตั้งโต๊ะ แบบปรอทพร้อมผ้าพันแขนเด็กโต เด็กเล็ก27,600.00 รพ.พรานฯ 
7003-04-2561นว 6685-016-0002เครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟาเรด ใช้ถ่าน AAAยี่ห้อ PolyGreen รุ่นKI-828013,500.00 งบลงทุน 61 
7110-02-2558นว 6685-016-0001เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้น รุ่น TH-9013,500.00 งบประมาณ 
7215-05-2561นว 6530-001-0030เตียงตรวจภายในทั่วไป134,500.00 งบลงทุน 61 
7319-10-2541นว 6530-028-0001เตียงตรวจโรค14,000.00 งบประมาณ  ขอทำลาย
7407-01-2553นว 6530-001-0015เตียงตรวจโรค114,000.00 งบลงทุน 52 
7508-02-2554 เตียงตรวจโรคพร้อมม้าขึ้นเตียง26,640.00 งบประมาณ 
7619-10-2541นว 6530-629-0001เตียงทำคลอด130,000.00 งบประมาณ  ขอทำลาย
7719-10-2541นว 6530-001-0001เตียงผู้ป่วยธรรมดา (ซิมมอน)23,200.00 งบประมาณ  ขอทำลาย
7819-10-2541นว 6530-001-0001เตียงผู้ป่วยธรรมดา (ซิมมอน)33,200.00 งบประมาณ  ขอทำลาย
7919-10-2541นว 6530-001-0004เตียงผู้ป่วยธรรมดา (ซิมมอน)43,200.00 งบประมาณ  ขอทำลาย
8015-07-2549นว 6530-629-0001เตียงผู้ป่วยปรับระดับได้120,000.00 งบประมาณ 
8122-06-2549นว 6515-003-1101เตียงผู้ป่วยปรับระดับได้18,000.00 งบประมาณ 
8219-10-2541นว 6530-001-0004เตียงเด็ก13,500.00 งบประมาณ  ขอทำลาย
8320-08-2553 โคมไฟตรวจภายใน117,000.00 งบลงทุน 53 
8408-02-2554นว 6530-005-0006โคมไฟส่องทำแผล114,700.00 งบประมาณ 
8524-01-2553 โต๊ะเมโยแสตนเลส18,000.00 งบลงทุน 52 
07235 รพ.สต.ลานไผ่ , 53 รายการ 
101-10-2550 AMBUBAG ชุดเล็ก15,000.00 งบลงทุน 50 
205-05-2554 Ambubag เครื่องช่วยหายใจชนิดมือบีบ (ผุ้ใหญ่)25,290.00 งบประมาณ 
309-05-2554 Ambubag เครื่องช่วยหายใจชนิดมือบีบ (เด็ก)25,190.00 งบประมาณ 
421-01-2551 Digital Infrared Termomiter เครื่องวัดอุณหภูมิกาย12,500.00 งบลงทุน 51 
521-01-2551 Speculum No.M1400.00 งบลงทุน 51 
621-01-2551 Speculum No.M1400.00 งบลงทุน 51 
721-01-2551 Speculum No.M1400.00 งบลงทุน 51 
821-01-2551 Stetoscope ยี่ห้อ 3 M15,000.00 งบลงทุน 51 
910-02-2541 กล้องจุลทรรศน์ยี่ห้อ NIKON139,000.00 งบประมาณ 
1013-09-2556 ครีมคีบผ้าก๊อซ11,200.00 รพ.พรานฯ 
1109-08-2554 ชั้นวางยา14,000.00 งบลงทุน 53 
1222-11-2550 ชุดตรวจ ตา หู คอ จมูก ปาก รุ่น ECONOM R-205016,000.00 งบลงทุน 50 
1301-09-2550 ชุดตรวจภายใน ( Speculum )1800.00 งบประมาณ 
1421-01-2551 ชุดทำแผล ( Stainless Tray=1,Toot Forcep=1.Non Forcep=1 )1450.00 งบลงทุน 50 
1506-10-2552 ชุดผ่าตัดเล็ก12,500.00 งบลงทุน 51 
1606-07-2550 ตะแกรงล้างแผลแสตนเลส15,000.00 งบลงทุน 50 
1730-12-2554 ตู้เก็บเวชภัณฑ์ยา14,920.00 งบประมาณ 
1810-10-2538ลผ 6530-031-0002ตู้เก็บเวชภัณฑ์ไม้ ประตูกระจก 2 บาน13,500.00 งบประมาณ 
1913-06-2550 ถังอ๊อกซิเจนพร้อมชุด18,000.00 งบลงทุน 50 
2001-10-2550 ถาดนับยา1350.00 งบลงทุน 51 
2101-10-2550 ถาดนับยา2350.00 งบลงทุน 51 
2216-07-2547 รถเข็นทำแผลสแตนเลส 2 ชั้นยาว 30 นิ้ว18,000.00 งบลงทุน 51 
2310-05-2538ลผ 6530-003-0002หม้อนึ่งฆ่าเชื้อโรค AUTOCAVE15,000.00 งบประมาณ  ขอทำลาย
2419-04-2555 เครืองชั่งน้ำหนัก ผู้ใหญ่15,000.00 รพ.พรานฯ  ขอทำลาย
2519-04-2555 เครืองชั่งน้ำหนักเด็ก16,000.00 รพ.พรานฯ  ขอทำลาย
2619-04-2555 เครื่องชั่งน้ำหนักผู้ใหญ่ดิจิตอล15,000.00 งบประมาณ  ขอทำลาย
2722-01-2551 เครื่องชั่งน้ำหนักเด็กชนิดมีถาดรอง12,200.00 เงินบำรุง  ขอทำลาย
2813-08-2550 เครื่องชั่งน้ำหนักแบบยืน พร้อมที่วัดส่วนสูง16,000.00 งบลงทุน 50  ขอทำลาย
2922-06-2549ลผ 6515-003-3311เครื่องช่วยหายใจมือบีบ สำหรับทารก15,000.00 งบลงทุน 48  ขอทำลาย
3022-06-2549ลผ 6515-003-3111เครื่องช่วยหายใจมือบีบ สำหรับผู้ใหญ่15,000.00 งบลงทุน 48 
3105-05-2554 เครื่องดูดเสมหะ110,490.00 งบประมาณ 
3211-12-2540 เครื่องตรวจน้ำตาลในเลือด ADVENTAGE1600.00 งบประมาณ  รอทำลาย
3312-06-2552 เครื่องตรวจน้ำตาลในเลือด Care Senns2700.00 งบลงทุน 52 
3415-12-2552 เครื่องปั่น Hematocrit ยี่ห้อ KHT-400145,000.00 งบลงทุน 52 
3510-03-2558ลผ 7490-008-0001เครื่องพิมพ์ฉลากยา119,500.00 งบประมาณ  ขอทำลาย
3609-08-2554 เครื่องพ่นหมอกควันขนาดเล็ก18,000.00 งบลงทุน 53  ขอทำลาย
3717-12-2551 เครื่องฟังเสียงหัวใจทารกในครรภ์ ยี่ห้อ Summit Doppler รุ่น L 250 R122,000.00 งบลงทุน 51 
3824-08-2549ลผ 7330-016-0002เครื่องรัดถุงแบบโต๊ะ ใช้เท้าเหยียบ12,500.00 เงินบำรุง 
3903-01-2551 เครื่องวัดความดันโลหิต ชนิดตั้งพื้นใช้ปรอท มีล้อเลื่อน17,000.00 งบลงทุน 51  ขอทำลาย
4013-08-2556ลผ 6545-069-0002เครื่องวัดความดันโลหิตตั้งโต๊ะ แบบปรอทพร้อมผ้าพันแขนเด็กโต เด็กเล็ก27,600.00 รพ.พรานฯ 
4110-02-2558ลผ 6685-016-0001เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้น รุ่น TH-9013,500.00 งบประมาณ 
4215-12-2552 เซตทำแผลชุดเล็ก11,350.00 งบลงทุน 52 
4307-01-2553 เตียงตรวจภายใน117,000.00 งบลงทุน 52 
4401-06-2554 เตียงนวดแผนไทย16,500.00 งบประมาณ 
4530-12-2554 เตียงนวดไทย26,432.78 งบประมาณ 
4612-07-2550 เตียงฟลาวเลอร์120,000.00 งบลงทุน 51 
4714-04-2563ลผ 6515-019-0001เทอร์โมสแกนอินฟาเรด13,000.00 เงินบำรุง 
4823-01-2551 เสาน้ำเกลือแสตนเลส12,650.00 งบลงทุน 51 
4901-01-2540 โคมไฟตั้งพื้น ตรวจภายใน14,900.00 งบประมาณ  ขอทำลาย
5020-01-2553 โคมไฟตั้งพื้นตรวจภายใน115,000.00 งบลงทุน 52 
5130-12-2554 โคมไฟส่องทำแผล113,450.00 งบประมาณ 
5221-01-2551 โต๊ะเมโย แสตนเลส14,800.00 งบลงทุน 51 
5301-09-2550 ไม้เคาะเข่า1120.00 งบประมาณ